UNIT 1 – CẤU TRÚC BÀI THI IELTS LISTENING

Cấu trúc bài thi IELTS Listening Bài thi nghe Listening có bao nhiêu phần? Có các dạng câu hỏi nào? Làm sao để làm tốt bài thi này? Tất cả sẽ được giải đáp  trong bài viết ngày hôm nay của WISE ENGLISH các bạn nhé!

I. Cấu trúc bài thi IELTS Listening

Từ ngày 4.01.2020, cấu trúc bài thi IELTS trên giấy phần Listening có dạng như sau:

 • Có 4 parts trong bài thi lần lượt là Part 1,2,3,4.
 • Bài thi không có phần ví dụ mở đầu.
 • Số trang tham chiếu bị xóa đi.

Lưu ý: Bài thi nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General)

Bài thi kéo dài trong khoảng 40 phút với tổng số câu hỏi là 40 câu chia đều cho  4 phần, mỗi câu đúng được tính là 1 điểm.

Chi tiết từng phần:

 • Part 1: Một cuộc nói chuyện thông thường giữa hai người về các vấn đề hằng ngày trong cuộc sống như thuê phòng, tìm việc,…
 • Part 2: Thường là một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày như một bài nói chỉ đường, bài diễn văn về một địa điểm hay một sự kiện.
 • Part 3: Một cuộc đàm thoại từ hai đến bốn người về một chủ đề học thuật. Ví dụ như hai sinh viên thảo luận về chủ đề thuyết trình hay giáo sư đang nhận xét về bài luận của sinh viên,… Part 3 sẽ khó hơn vì các từ vựng và chủ đề phức tạp hơn.
 • Part 4: Thường là một bài giảng từ một chuyên gia hay giáo sư về chủ đề liên quan đến giáo dục hoặc đào tạo. Mặc dù thí sinh không cần phải có kiến thức chuyên ngành mới làm được nhưng phần này ngôn ngữ sử dụng thường phức tạp và được xem là phần khó nhất trong bài thi Listening.

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

II. Các dạng câu hỏi trong bài thi

1. Short Answer Questions

cấu trúc bài thi ielts listening
short answer questions

2. Multiple Choice Questions

 

cấu trúc bài thi ielts listening

3. Gap- fill Questions:

cấu trúc bài thi ielts listening
Gap- fill Questions

Gap-fill Questions chia ra thành các dạng bài sau:

 • Form Completion (Hoàn thành biểu mẫu)
 • Note Completion (Hoàn thành ghi chú)
 • Table Completion (Hoàn thành bảng tin)
 • Flow Chart Completion (Hoàn thành sơ đồ)
 • Sentence Completion (Hoàn thành câu)
 • Summary Completion (Hoàn thành bài tóm tắt)
 • Matching Information Questions
Questions 21-25.

What does Jack tell his tutor about each of the following course options?

A. He’ll definitely do it.

B. He may or may not do it.

C. He won’t do it.