UNIT 7 – IELTS LISTENING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ FLOW CHART COMPLETION

Sau khi đã tìm hiểu dạng đề Labeling a map/diagram/plan của IELTS Listening, hôm nay WISE ENGLISH sẽ cùng bạn khám phá dạng đề Flowchart Completion, với những kiến thức quan trọng, các mẹo và chiến lược hữu ích để tự tin chinh phục dạng đề này nhé! 

I. Tổng quan về dạng đề Flow Chart Completion

 • Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn hoàn thành chu kỳ, chu trình của một hoạt động gì đó. 
 • Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Section 2 và 3 của bài thi IELTS Listening
 • Có các mũi tên hoặc đường kẻ ở giữa các khung hình hướng lên hoặc xuống để hướng dẫn bạn thứ tự của chu trình.
 • Danh sách các lựa chọn có thể cho sẵn hoặc yêu cầu bạn tự nghe và điền vào chỗ trống theo giới hạn số lượng từ

Ví dụ:

dang-de-flow-chart-completion

dang-de-flow-chart-completion

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

II. Chiến lược làm bài dạng đề Flowchart Completion

1. Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu đề

Các hướng dẫn trong đề thi sẽ cho bạn biết bạn phải hoàn thành bao nhiêu câu hỏi cũng như thông tin mà bạn phải tìm hiểu, ví dụ như dưới đây:

dang-de-flow-chart-completion

→ Số câu hỏi: 4

→ Yêu cầu đề bài: Chọn 4 đáp án để điền vào chỗ trống

dang-de-flow-chart-completion

→ Số câu hỏi: 6

→ Yêu cầu đề bài: Điền từ vào chỗ trống theo giới hạn số lượng NO MORE THAN ONE WORD AND/ OR A NUMBER

2. Bước 2: Phân tích chu trình, gạch chân từ khóa

 • Nhiều từ nối được sử dụng để mô tả trình tự như: first, then, next, finally,…
 • Cố gắng đọc và ghi nhớ thông tin chính của mỗi giai đoạn càng nhanh càng tốt.
 • Dự đoán loại từ cần điền ở mỗi chỗ trống
 • Đọc kỹ các lựa chọn cần điền

Ví dụ:

Questions 1-7

Complete the sentence below.

Here’s how to wrap a present. First, gather together all of the things you need: wrapping paper, sticky tape, scissors, some ribbon and, of course, a present. Then, 1……………………….. your present on the opened wrapping paper  and 2…………………… a suitable amount using the scissors. Next, 3………………………….. the paper around the present and 4…………………….. it down with sticky tape. Then, neatly 5…………… up each of the ends of the paper and 6………………………… them down. Finally, 7………………………… the ribbon around your present. It’s now ready to present!

→ Gạch chân từ khóa: các trạng từ chỉ trình tự

Questions 1-3

Complete the flowchart below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for the answer.

DẠNG ĐỀ FLOW CHART COMPLETION

→ Gạch chân từ khóa:

 • First formal education at 1………………….. ”
 • Worked as a 2.…………………….. in Italy”
 • “Travelled to London, where she learned 3…………………… ”

→ Dự đoán loại từ cần điền:

 • (1): a noun phrase (chỉ nơi chốn)
 • (2): a noun phrase (chỉ công việc)
 • (3): a noun phrase (chỉ một môn học)

3. Bước 3: Lắng nghe thật kỹ và trả lời các câu hỏi

III. Ví dụ và hướng dẫn làm bài

Audio:

https://drive.google.com/drive/folders/1F2356xy9CDlURNvDZXs1I5wn46oSHmjj

dang-de-flow-chart-completion

1. Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu đề

Khi đọc kĩ yêu cầu đề trước khi thi, các bạn sẽ có những đánh giá tổng quan như sau:

 • Số câu hỏi: 5
 • Yêu cầu đề bài: Điền đáp án từ A-H vào các câu 1-5

2. Bước 2: Phân tích chu trình, gạch chân từ khóa

 • Select seeds of different 1………… and sizes
 • Measure and record the 2………….. and size of each one”
 • Decide on the 3…………. to be used
 • Use a different 4……………… for each seed and label it”
 • After about 3 weeks, record the plant’s 5……………..”

3. Bước 3: Lắng nghe thật kỹ và trả lời các câu hỏi

Audio script

“Emma: Anyway, shall we have a look at the procedure for our experiment? We’ll need to get going with it quite soon.

Jack: Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best. And obviously they mustn’t all be the same size. So, how many sorts do we need? About four different ones? (Q1)

Emma: I think that would be enough. There’ll be quite a large number of seeds for each one.

Jack: Then, for each seed we need to find out how much it weights. (Q2) And also measures its dimensions, and we need to keep a careful record of all that.

Emma: That’ll be quite time-consuming. And we also need to decide how deep we’re going to

plant the seeds (Q3) – right on the surface, a new millimeters down, or several centimeters.

Jack: OK. So then we get planting. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot? (Q4)

Emma: No, I think we need a different one for each seed.

Jack: Right. And we’ll need to label them, we can use different coloured labels. Then we wait for the seeds to germinate. I reckon that’ll be about three weeks, depending on what the weather’s like. Then we see if our plants have come up. And write down how tall they’ve grown. (Q5)

Emma: Then all we have to do is look at our numbers, and see if there’s any relation between

them.

Jack: That’s right!”

Câu 1 (Q1)

“Jack: Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best. And obviously they mustn’t all be the same size. So, how many sorts do we need? About four different ones?”.

(“Jack: Đúng vậy. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm hạt giống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng hạt giống rau sẽ là tốt nhất. Và rõ ràng là chúng không được có cùng kích thước. Vậy, chúng ta cần bao nhiêu loại? Khoảng bốn cái khác nhau? ”.)

 • Sorts = types

→ Đáp án: G

Câu 2 (Q2)

“Jack: Then, for each seed we need to find out how much it weights. And also measures its dimensions, and we need to keep a careful record of all that.”

(“Jack: Sau đó, đối với mỗi hạt giống, chúng ta cần tìm ra trọng lượng của nó. Và cũng đo kích thước của nó, và chúng ta cần phải ghi chép cẩn thận về tất cả những điều đó ”.)

 • find out how much = measure
 • dimensions = sizes 

→ Đáp án: C

Câu 3 (Q3)

“Emma: That’ll be quite time-consuming. And we also need to decide how deep we’re going to plant the seeds – right on the surface, a new millimeters down, or several centimeters”.

(“Emma: Điều đó sẽ khá tốn thời gian. Và chúng ta cũng cần quyết định xem chúng ta sẽ gieo hạt ở độ sâu bao nhiêu – ngay trên bề mặt, sâu một mm hoặc vài cm ”.)

→ Đáp án: H

Câu 4 (Q4)

“Jack: OK. So then we get planting. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot?

Emma: No, I think we need a different one for each seed.”

(“Jack: OK. Vì vậy, sau đó chúng ta bắt đầu trồng. Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể gieo nhiều hạt giống nhau trong cùng một chậu cây không?

Emma: Không, tôi nghĩ chúng ta cần một loại khác nhau cho mỗi hạt giống. ”)

 • Plant pot = container.

Đáp án: A

Câu 5 (Q5)

“Jack: Right. And we’ll need to label them-we can use different coloured labels. Then we wait for the seeds to germinate. I reckon that’ll be about three weeks, depending on what the weather’s like. Then we see if our plants have come up. And write down how tall they’ve grown.”

(“Jack: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ cần dán nhãn cho chúng – chúng ta có thể sử dụng các nhãn có màu khác nhau. Sau đó chúng ta đợi hạt nảy mầm. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là khoảng ba tuần, tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Sau đó, chúng ta xem nếu cây của chúng ta đã mọc lên. Và ghi chú lại chúng đã phát triển chiều cao như thế nào. “)

 • About three weeks = after 3 weeks
 • Record = write down
 • Heights = how tall they’ve grown

Đáp án: E

Xem thêm:  Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

IV. Bài tập

1. Bài tập

Audio:

Questions 1-5

Complete the flowchart below.