UNIT 6 – HỌC IELTS LISTENING VỚI DẠNG ĐỀ SENTENCE SUMMARY COMPLETION

IELTS Listening Sentence/Summary Completion (hoàn thành câu/bài tóm tắt) là một dạng rất quen thuộc trong chuỗi các bài Completion (hoàn thành thông tin). Với tần suất xuất hiện cao trong tất cả các đợt thi, hãy cùng WISE ENGLISH tìm hiểu cách làm bài hiệu quả cho dạng này ngay sau đây.

I. Dạng đề Sentence Summary Completion là gì?

DẠNG ĐỀ SENTENCE SUMMARY COMPLETION

Dạng đề SENTENCE SUMMARY COMPLETION (hoàn thành câu) là dạng bài phổ biến của IELTS Listening, yêu cầu thí sinh hoàn thành một chuỗi các câu liên quan đến thông tin được nghe. Mỗi câu có một từ khóa bị mất, thí sinh phải nghe và điền đúng từ vào chỗ trống.

Câu hỏi 27-29

Hoàn thành các câu dưới đây. Viết KHÔNG HƠN HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.

Việc học tập với trường Đại học Mở đòi hỏi rất nhiều 27 ………… Vừa học vừa làm đã nâng cao trình độ của Rachel 28 …………….

Thật hữu ích khi khóa học được cấu trúc trong 29 …………

Summary completion (hoàn thành bài tóm tắt) là dạng bài được trình bày dưới dạng bản tóm tắt và có một số từ khóa bị mất, thí sinh phải nghe và điền đúng từ vào chỗ trống.

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Câu 22-25.

Hoàn thành bản tóm tắt bên dưới. Chỉ viết MỘT LỜI cho mỗi câu trả lời.

Thư viện trường giáo dục

Các Thư viện trên cả hai trang web đều cung cấp truy cập internet và có nhiều loại tài liệu 21… .. về giáo dục.

…………………

CHÚ Ý: Những lỗi thường gặp trong dạng đề IELTS Listening này:

  • Viết quá số từ quy định (Đề bài đưa ra mức giới hạn số từ mà bạn được viết chẳng hạn “không quá 3 từ”)
  • Không bắt kịp thông tin trong bài nghe 
  • Không viết từ đúng với từ được nghe

Xem thêm: Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản

uu-dai-giam-45
Ngày
Giờ
Phút
Giây

II. Chiến lược làm bài IELTS Listening

Bước 1:

Đọc các câu và dự đoán thông tin sẽ được nghe trong bài. Ghi chú số lượng từ tối đa cho phép

Bước 2:

Gạch chân từ khóa (KEYWORDS) và đoán các từ đồng nghĩa (synonyms)

Bước 3:

Dự đoán loại thông tin cho từng chỗ trống

Các loại thông tin có thể là: thời gian, địa điểm, con số,…; danh từ, tính từ,…

Bạn có thể viết từ dự đoán vào bên cạnh ô trống

Bước 4:

Lắng nghe thận trọng và điền vào chỗ trống

III. Ví dụ + bài hướng dẫn trong IELTS LISTENING

Complete the sentences below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

1. All managers need to understand their employees and recognize their company’s ………

2. When managing change, increasing the company’s ……. may be more important than employee satisfaction

3. During periods of change, managers may have to cope with increased amounts of ……..

(Cambridge Practice Tests for IELTS 7, Test 1)

Xem thêm: Ưu đãi học phí lên đến 45% khi đăng ký khóa học IELTS ngay hôm nay

Hướng dẫn làm bài

Để ăn điểm trong dạng bài này của IELTS Listening, đầu tiên, xác định số lượng từ/số tối đa đề bài cho là “chỉ một từ” và dự đoán thông tin trong bài: Bài nói liên quan chủ yếu đến những việc mà giám đốc nên làm cho nhân viên trong suốt quá trình xảy ra những thay đổi.

Tiếp theo, gạch chân các KEYWORDS và đoán các từ đồng nghĩa cũng như dự đoán thông tin có thể xuất hiện trong bài như sau:

1. All managers need to understand their employees and recognize their company’s ………

Understand = have a grasp of, have an understanding of

Employees = staff

Recognize = know, show recognition

Company = organization

Câu trả lời cho chỗ trống này khả năng cao là một danh từ vì phía trước có hình thức sở hữu “company’s”. Trong bài, có thể chúng ta sẽ nghe: ……………of the company.

2. When managing change, increasing the company’s ……. may be more important than employee satisfaction.

When managing change = during times of change

Increasing = enhancing, growing

Important = crucial, essential

satisfaction = fulfilment, delight

Ở đây chúng ta cũng sẽ cần một Danh từ để điền vào chỗ trống

3. During periods of change, managers may have to cope with increased amounts of ……..

During periods of change = during times of change, when changes occur/take place

Cope with = deal with

Câu trả lời có thể là một Danh từ.

Sau khi đã hoàn thành việc xác định các thông tin, cuối cùng là lắng nghe thận trọng để điền đáp án.

IV. Exercises

Dạng đề SENTENCE SUMMARY COMPLETION

Complete the sentences below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

1. If you look at a site from a…….., you reduce visitor pressure.

2. To camp on a site may be disrespectful to people from that……..

3. Undiscovered material may be damaged by……..

4. You should avoid……. or tracing rock art as it is so fragile.

5. In general, your aim is to leave the site………..

(Cambridge Practice Tests for IELTS 7, Test 1)

Đáp án:

       1. Distance

       2. Culture

       3. Fire(s)

       4. Touching

       5. Intact 

Audio script:

Now before I invite you to join in a discussion in this second