UNIT 9 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ CATEGORIZATION QUESTIONS

Đối với bài học CATEGORIZATION QUESTIONS, các bạn sẽ được giới thiệu về dạng phân loại câu trả lời trong bài thi IELTS Reading. Bài học sẽ giúp các bạn vạch ra các chiến thuật – Strategies cũng như là các Tips bổ ích để xử lý dạng câu hỏi này một cách hiệu quả hơn. 

Trong dạng bài tập này, đề bài sẽ cho bạn 2 kiểu danh sách: Danh sách thông tin (List of Information) để các bạn phân loại và danh sách các câu (List of Statements). 

Bạn sẽ phải nối thông tin vào các câu tương ứng và cân nhắc các thông tin có thể sẽ được phân loại theo: 

  • Danh sách các tên riêng của người (thông thường sẽ là các chuyên gia, nhà nghiên cứu hay các nhà khoa học), tên quốc gia, quốc tịch.
  • Danh sách các sự kiện, ngày tháng, năm, etc.
categorization question ielts reading
UNIT 9 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ CATEGORIZATION QUESTIONS

I. Chiến lược làm bài hiệu quả trong dạng Categorization Questions

  1. Đọc các Statements và gạch chân Keywords 
  2. Tập trung vào các tên riêng/sự kiện trước. Quét nhanh các thông tin này trong bài đọc và gạch chân chúng. Nên nhớ rằng có những thông tin sẽ xuất hiện nhiều lần, vì vậy bạn cần highlight tất cả lên.khác hoàn toàn câu “Coca-Cola has mainly made its drinks in the U.S.A”.
  3. Đọc những đoạn chứa thông tin liên quan, đối chiếu so sánh với Keywords trong Statements rồi từ đó chọn đáp án chính xác nhất.

II. Các bẫy và lỗi sai thường gặp trong dạng Categorization Questions

  1. Có nhiều đoạn văn chứa từ khóa giống nhau nên không biết tìm thông tin ở đoạn nào.
  2. Không gạch chân các từ khóa (tên riêng, địa điểm, thời gian) cần tìm trong đoạn văn mà bắt đầu đọc bài luôn.
  3. Mất thời gian tìm kiếm thông tin của những từ khóa xuất hiện nhiều lần.

uu-dai-giam-45