UNIT 8 – IELTS READING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ CHOOSING A TITLE QUESTIONS

Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dạng đề Choosing a Title Questions của IELTS Reading. Bài viết bao gồm những kiến thức quan trọng, các mẹo và chiến lược hữu ích chắc chắn sẽ giúp các bạn tự tin chinh phục dạng đề này! 

I. Tổng quan về dạng đề Choose a Title Questions

  • Bạn nên làm dạng bài này sau khi đã trả lời xong tất cả các câu hỏi khác, bởi vì đây là dạng bài yêu cầu bạn phải hiểu ý chính của toàn đoạn. Dĩ nhiên, bạn sẽ nắm được thông tin chung của toàn bài sau khi đã đọc hiểu và làm những câu khác.
  • Đề bài có thể yêu cầu bạn chọn tiêu đề của 1 đoạn hoặc 2 đoạn
  • Dạng bài này thường xuyên xuất hiện ở câu đầu tiên hoặc cuối cùng của dạng Multiple Choice Questions

DẠNG ĐỀ CHOOSING A TITLE QUESTIONS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

II. Chiến lược làm bài dạng đề Choosing a Title Questions

1. Bước 1: Đọc các lựa chọn và gạch chân từ khóa

DẠNG ĐỀ CHOOSING A TITLE QUESTIONS

2. Bước 2: Skim – Đọc lướt toàn đoạn để hiểu nội dung chính

Example

C. Participants in the online debate argued that our biggest challenge is to address the underlying causes of the agricultural system’s inability to ensure sufficient food for all, and they identified as drivers of this problem our dependency on fossil fuels and unsupportive government policies.

D. Farmers everywhere face major risks, including extreme weather, long-term climate change, and price volatility in input and product markets. However, smallholder farmers in developing countries must in addition deal with adverse environments, both natural, in terms of soil quality, rainfall, etc., and human, in terms of infrastructure, financial systems, markets, knowledge, and technology. Counter-intuitively, hunger is prevalent among many smallholder farmers in the developing world.

  • Đoạn C nói về những nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu lương thực trong hệ thống nông nghiệp vì có một loạt các yếu tố như: “sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch” và “các chính sách không hỗ trợ của chính phủ” ( ‘our dependency on fossil fuels’ and ‘unsupportive government policie