UNIT 2 – IELTS READING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ GAP FILL QUESTIONS

  1. Sau khi đã tìm hiểu dạng đề Multiple Choice của IELTS Reading, hôm nay WISE ENGLISH sẽ cùng bạn khám phá dạng đề Gap-Fill Questions, với những kiến thức quan trọng, các mẹo và chiến lược hữu ích để tự tin chinh phục dạng đề này nhé! 

I. Tổng quan về dạng đề Gap Fill Questions

  • Đây là dạng câu hỏi phổ biến nhất trong bài thi IELTS Reading.
  • Sẽ có yêu cầu về giới hạn số lượng từ cho mỗi chỗ trống

pasted image 0 10

  • Nếu chia theo cách điền từ, sẽ có 2 dạng Gap-fill Questions:
    • Dạng 1: Điền vào chỗ trống bằng các từ hoặc cụm từ trong một danh sách cho sẵn.
    • Dạng 2: Điền vào chỗ trống bằng các từ hoặc cụm từ chính xác trong bài đọc. Không có danh sách nhất định.
  • Nếu chia theo dạng câu hỏi, sẽ có 5 dạng Gap-fill Questions: Note Completion, Table Completion, Sentence Completion, Flow-chart/Diagram Completion, and Summary Completion.

a. Sentence Completion

pasted image 0 1 1

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

b. Summary Completion

gap-fill-questions

c. Table Completion

gap-fill-questions

d. Flow-chart/ Diagram Completion

gap-fill-questions

e. Note Completion

gap-fill-questions

Xem thêm: Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản