UNIT 3 – IELTS READING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ MATCHING HEADINGS & MATCHING INFORMATION

Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dạng đề Matching Headings & Matching Information của IELTS Reading. Bài viết bao gồm những kiến thức quan trọng, các mẹo và chiến lược hữu ích chắc chắn sẽ giúp các bạn tự tin chinh phục dạng đề này! 

I. Các làm dạng bài Matching Headings & Matching Information

1. Matching Headings Questions

  • Dạng bài này yêu cầu bạn tìm tiêu đề cho từng đoạn
  • Thông thường số lượng tiêu đề sẽ nhiều hơn số lượng đoạn văn trong câu hỏi
  • Bạn sẽ phải loại bỏ từ 1-2 tiêu đề không phù hợp
  • Bạn nên làm dạng bài này sau cùng khi đã làm xong các dạng câu hỏi khác bởi vì khi đó bạn đã nắm được ý chính của toàn đoạn

cách làm dạng bài matching heading

2. Matching Information Questions

  • Dạng bài này yêu cầu bạn nối thông tin tương ứng với mỗi đoạn văn
  • Mỗi đoạn văn có thể chứa nhiều hơn 1 thông tin
  • Bạn cũng nên làm dạng bài này sau cùng khi đã làm xong các dạng câu hỏi khác.

cách làm dạng bài matching heading

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

II. Chiến lược làm bài dạng đề Matching Headings & Matching Information

1. Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu đề

Các hướng dẫn trong đề thi sẽ cho bạn biết bạn phải hoàn thành bao nhiêu câu hỏi cũng như thông tin mà bạn phải tìm hiểu.