UNIT 2 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ MATCHING PARAGRAPH INFORMATION

Matching Paragraph Information là dạng bài yêu cầu bạn chọn tiêu đề đúng cho mỗi đoạn văn trong bài thi IELTS Reading. Bài học dưới đây sẽ chỉ ra những bẫy/lỗi sai thường gặp và những tips làm dạng bài này hiệu quả nhé!

I. Chiến lược làm bài dạng Matching Paragraph Information

 1. Giải quyết dạng câu hỏi này sau cùng.
 2. Đọc các câu Statements và gạch chân các Keywords. Tập trung giải quyết những câu bạn cho là đơn giản trước bởi vì đáp án ở dạng câu hỏi này sẽ không theo thứ tự xuất hiện trong đoạn văn. Lưu ý là bạn nên ưu tiên tìm những Unchangeable Keywords trước (tên riêng, các con số, địa điểm và ngày tháng).
 3. Đọc những câu có thông tin liên quan trong đoạn văn và tìm ra đáp án.
 4. Lặp lại các bước trên với những câu Statement tiếp theo. Dạng bài này sẽ có một số mẹo hay ho để các bạn lưu ý như:
  • Một số đoạn sẽ không chứa thông tin về bất kì đáp án nào.
  • Một số đoạn sẽ chứa thông tin cho nhiều câu trả lời.
  • Câu trả lời sẽ không nhất thiết là nội dung chính của đoạn đó như trong dạng “Matching Headings”. Đối với dạng này, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm những thông tin đặc biệt – Specific Information.

II. Các bẫy và lỗi sai thường gặp trong dạng Matching Paragraph Information

 1. Thời gian làm bài thì có hạn nhưng thông tin lại quá nhiều.
 2. Với dạng Matching Paragraph Information Questions, đáp án chưa hẳn là ý chính của mỗi đoạn văn, vì vậy bạn đừng vội đọc lướt – Skim quá nhanh vì câu trả lời có thể là một câu nào đó trong đoạn. Nên nhớ rằng vẫn có đoạn văn không chứa thông tin về đáp án nào cả, cũng có đoạn lại chứa nhiều câu trả lời.
 3. Với dạng Matching Paragraph Information Questions, đáp án không xuất hiện theo thứ tự trong đoạn văn.
 4. Mất thời gian với những thông tin “gây nhiễu”.
 5. Dành quá nhiều thời gian cho 1 đoạn văn hoặc tiêu đề.

III. Các tips hay ho và dễ áp dụng trong dạng Matching Paragraph Information

 1. Một số đoạn sẽ không chứa thông tin về bất kì đáp án nào.
 2. Một số đoạn sẽ chứa thông tin cho nhiều câu trả lời.
 3. Câu trả lời sẽ không nhất thiết là nội dung chính của đoạn đó như trong dạng “Matching Headings”. Đối với dạng này, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm những thông tin đặc biệt – Specific Information.
uu-dai-giam-45