UNIT 3 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ MATCHING SENTENCE ENDINGS

Matching Sentence Endings là dạng bài yêu cầu bạn chọn tiêu đề đúng cho mỗi đoạn văn trong bài thi IELTS Reading. Bài học dưới đây sẽ chỉ ra những bẫy/lỗi sai thường gặp và những tips làm dạng bài này hiệu quả nhé!

matching sentence endings ielts reading
UNIT 3 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ MATCHING SENTENCE ENDINGS

I. Chiến lược làm bài dạng Matching Sentence Endings

  1. Đọc phần Incomplete Sentences trước và khoan hãy nhìn vào phần Endings. Sau đó gạch chân các Keywords đặc biệt như tên riêng, địa điểm hoặc ngày tháng. 
  2. Tìm những đoạn chứa thông tin liên quan đến mỗi Incomplete Sentence. Lưu ý các từ đồng nghĩa – Synonyms và các Paraphrases. 
  3. Xem xét các Endings.
  4. Chọn ra đáp án phù hợp nhất.
  5. Lặp lại các bước trên cho những Incomplete Sentence tiếp theo.

II. Các bẫy và lỗi sai thường gặp trong dạng bài Matching Sentence Endings

  1. Chọn Sentence Endings dựa theo sự kinh nghiệm cá nhân về chủ đề tương tự mà không tìm kiếm thông tin trong bài đọc.
  2. Chọn những Sentence Endings có chứa những từ giống như trong câu Statement. Tuy nhiên giám khảo sẽ thường sử dụng từ đồng nghĩa hoặc paraphrase câu văn lại.
  3. Có quá nhiều Sentence Endings không liên quan hoặc có nghĩa hoàn toàn trái ngược với văn bản khiến cho bạn bị rối.

uu-dai-giam-45