UNIT 1 – IELTS READING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ MULTIPLE CHOICE QUESTIONS & SKIMMING & SCANNING

Bài học này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng 2 kỹ thuật SkimmingScanning để áp dụng hiệu quả vào bài thi IELTS Reading. Đồng thời, bài viết sẽ chỉ ra chiến lược làm dạng đề MULTIPLE CHOICE cùng với những ví dụ chi tiết và bài tập luyện tập. 

I. Skimming & Scanning

Để hiểu đoạn văn, bạn có thể đọc từng từ một cách chậm rãi và cẩn thận. Tuy nhiên, trong bài thi IELTS Reading, bạn bị hạn chế về thời gian và không thể chăm chú đọc hết thông tin. Vậy làm thế nào để đọc nhiều hơn, trong thời gian ít hơn? Một cách cực kỳ hiệu quả là sử dụng kỹ thuật Skimming – Scanning để hiểu bài đọc nhanh và chính xác hơn. 

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

2. Skimming

Skimming có nghĩa là đọc nhanh để nắm được thông tin chung của đoạn.

Cách Skimming:

  1. Đọc đoạn đầu tiên thật kỹ để nắm được ý tưởng sẽ được thảo luận trong toàn bài
  2. Đọc 1-2 câu đầu tiên của mỗi đoạn – thông thường tác giả sẽ nêu ý chính của đoạn.
  3. Sau đó, đọc tiếp những đoạn dưới, tìm kiếm những thông tin quan trọng, như ngày tháng và tên.
  4. Đọc đoạn cuối thật kỹ vì thông thường tác giả sẽ đưa ra phần tóm tắt

3. Scanning

Scanning có nghĩa là đọc quét văn bản để tìm thông tin cụ thể. Cách Scanning:

  1. Gạch chân các thông tin quan trọng khi đọc văn bản (ngày tháng, số, tên, …)
  2. Xác định từ khóa ở câu hỏi và Scan để tìm từ khóa trong đoạn văn. Bằng cách này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời nhanh hơn.

Xem thêm: Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản