UNIT 9 – IELTS SPEAKING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: PART 3 – DẠNG EVALUATING TWO DIFFERENT OPINIONS

Ở bài học này, chúng ta sẽ chuyển sang một dạng cũng rất phổ biến trong bài thi IELTS Speaking Part 3EVALUATING TWO DIFFERENT OPINIONS. Hãy cùng WISE ENGLISH chinh phục dạng câu hỏi này qua các thông tin được hệ thống cực kỳ chi tiết và vô số tips hữu ích nhé!

I. Tổng quan về dạng Evaluating Two Different Opinions

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận về 2 quan điểm khác nhau, những câu hỏi thường xuất hiện trong dạng bài này là:

 • Why do some people…, while others…?
 • “Why do some people prefer listening to the news on the radio, while others prefer TV news?”

“Tại sao một số người thích nghe tin tức trên đài phát thanh, trong khi những người khác lại thích tin tức trên TV?”

 • “Why are there many people in society who prefer to do sports in their free time, while there are others who would rather go shopping?”

“Tại sao có nhiều người trong xã hội thích tập thể thao vào thời gian rảnh, trong khi có những người khác lại thích đi mua sắm?”

 • “Why do some people prefer to travel in groups while others prefer to travel alone?”

“Tại sao một số người thích đi du lịch theo nhóm trong khi những người khác thích đi du lịch một mình?”

 •  Why do some people think/ believe/ …?
 • “Why do people think that studying at university life is the best stage in their lives?”

“Tại sao mọi người lại nghĩ rằng học đại học là giai đoạn tốt nhất trong cuộc đời của họ?”

 • “Why do the elderly prefer to live on their own when they get retired?”

“Tại sao người già thích sống một mình khi họ về hưu?”

 • “Why do many students believe it is quicker to develop their career when getting a job straight after school?”

“Tại sao nhiều sinh viên tin rằng sẽ phát triển sự nghiệp nhanh hơn khi có việc làm ngay sau khi ra trường?”

Công thức

ANSWER ORDER

Step 1: Thảo luận từng quan điểm

Step 2: Đưa ra lý do và ví dụ để làm rõ mỗi quan điểm

Xem thêm: Luyện IELTS Speaking từ A đến Z

II. Hướng dẫn cách trả lời dạng Evaluating Two Different Opinions

 • Sử dụng các cụm từ chỉ số lượng người và nhóm người
 • The vast majority of people are of the opinion that … as…
 • Most students think that… because it’s …
 • A large percentage of the young… hold the opinion that …
 • Sử dụng các cụm từ để so sánh các quan điểm
 • Some people believe that…, while others…
 • Many elderly people like to do…, yet there are…
 • Sử dụng các cụm từ giải thích tại sao mỗi người có quan điểm khác nhau
 • They think it is more convenient than…
 • They believe it is more rewarding…
 • They feel that it is better for…

Language steps

 1. Sử dụng các cụm từ chỉ số lượng người và nhóm người

→ Các cụm từ chỉ số lượng người

 • NEARLY/ ALMOST + everyone/ everybody
 • SOME + types of people
 • A FEW + types of people
 • MOST + types of people
 • THE (VAST) MAJORITY OF + types of people
 • A LARGE PERCENTAGE OF + types of people
 • A HANDFUL OF + types of people

→ Các cụm từ chỉ nhóm người

 • Theo độ tuổi/ công việc<