IELTS SPEAKING SAMPLE – CHỦ ĐỀ ANIMALS 3 PARTS

Việt Nam là ngôi nhà của rất nhiều loài động vật hoang dã. Năm nào cũng có những loài mới được phát hiện và ghi nhận. Với thế giới động vật rộng lớn như vậy bạn khó có thể tìm ý và cột mốc để mình biết và dựa vào trả lời triển khai ý như thế nào!

Để trả lời một cách trôi chảy và đầy đủ cũng như sự am hiểu  và yêu quý thiên nhiên thế giới xung quanh ta thì cùng WISE tham khảo bài viết dưới đây! Cùng đến với chuỗi  Series WISE IELTS Speaking Sample  của trung tâm tiếng Anh WISE sẽ giúp bạn chinh phục chủ đề khó “nhằn” này siêu nhanh gọn và cùng nâng điểm IELTS Speaking bạn nhé.Cùng tìm hiểu IELTS SPEAKING SAMPLE hôm nay qua chủ đề ANIMALS nào!

ielts speaking sample

I. IELTS Speaking Sample Part 1

ielts speaking sample

Question

What was your favourite animal when you were a child?

Sample answer

Well, I have always been a big fan of numerous animals, among them cats interested me most. One of the chief reasons is that when I was little, I used to play with my neighbour’s cats for the sake of fun whenever I got a bad academic performance in school . This memory left a great impression on me, so if I own a pet, it would definitely be a cat.

Dịch

Câu hỏi 

Con vật yêu thích của bạn khi còn nhỏ là gì?

Câu trả lời mẫu

Chà, tôi luôn là một fan cuồng nhiệt của rất nhiều loài động vật, trong số đó những con mèo khiến tôi thích thú nhất. Một trong những lý do chính là khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi với những con mèo của hàng xóm để mua vui mỗi khi tôi có kết quả học tập kém ở trường. Kỷ niệm này đã để lại ấn tượng rất lớn trong tôi, vì vậy nếu tôi sở hữu thú cưng, chắc chắn đó sẽ là một con mèo.

Vocabulary

 • For the sake of fun (idiom) = For fun: để vui
 • (To) get a bad academic performance (phrase)  :  Có thành tích học tập tệ 
 • (To) leave a great impression on sb (Phrase):  Để lại ấn tượng tốt cho ai 

Xem thêm:  IELTS là gì? Những điều cần biết về kỳ thi IELTS

II. IELTS Speaking Sample Part 2

ielts speaking smaple ielts speaking sample

Question

 Describe a time when you saw an interesting animal.

 • You should say:
 • what animal it was
 • where you saw it
 • what happened when you saw it

and explain why you thought it was interesting.

Sample answer

Today, I would like to talk about an intriguing animal which is my favourite Alaska dog. He was such a large breed of domestic dog and  I raised him during my high school years. 

The first time I met him was at a downtown pet shop and I was impressed by his black and white double coat, with the soft undercoat and water-proof outer one. Besides, his other attractive thing was that  his small upright ears were out of proportion to the head. Because of those characteristics, I decided to bring him home and take care of him. Then, I found him extremely intriguing. 

Firstly, he was very smart, so he learned everything quickly. For example, I once taught him how to fetch. Surprisingly, he successfully chased and retrieved the object after I tossed it for the first time. Amazingly, he acted as if he had intrinsically understood the game. 

Secondly, he was also friendly to everyone, especially children. For instance, whenever someone visits my house, instead of barking, he welcomes them by waving his tail and licking their feet. Unfortunately, 2 years later, my family had to move to another city and the high-rise apartment where we lived didn’t allow residents to raise animals, so I passed him on to my cousin in the countryside. 

For me, my dog was the best companion with which I could play after school and walk around the park on the weekends. As a final point, I hope that my dog lives well and I could meet him soon after a social distancing period.

Dịch

Câu hỏi Hãy miêu tả một lần khi bạn nhìn thấy một con vật thú vị.

 • Bạn nên nói:
 • đó là con vật gì
 • bạn đã thấy nó ở đâu
 • chuyện gì đã xảy ra khi bạn nhìn thấy nó

và giải thích tại sao bạn cho rằng nó thú vị.

Câu trả lời mẫu

Hôm nay, tôi muốn nói về một con vật thú vị, đó là chú chó Alaska yêu thích của tôi. Nó là một giống chó nhà lớn và tôi đã nuôi nó trong suốt những năm trung học của mình.

Lần đầu tiên tôi gặp nó là tại một cửa hàng thú cưng ở trung tâm thành phố và tôi đã bị ấn tượng bởi bộ lông hai màu đen trắng của nó, với lớp lông mềm bên ngoài và lớp lông bên ngoài không thấm nước. Ngoài ra, điều hấp dẫn khác của nó là đôi tai nhỏ dựng đứng không cân xứng với đầu. Chính vì những đặc điểm đó nên tôi quyết định mang nó về nhà chăm sóc. Sau đó, tôi thấy anh ta cực kỳ thú vị.

Thứ nhất, nó rất thông minh, vì vậy nó học mọi thứ nhanh chóng. Ví dụ, tôi đã từng dạy nó cách tìm và lấy đồ vật. Bất ngờ là là nó đã đuổi theo và lấy lại được đồ vật sau khi tôi ném lần đầu tiên. Thật đáng ngạc nhiên, nó đã hành động như thể nó đã hiểu về bản chất trò chơi.

Thứ hai, nó cũng thân thiện với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ví dụ, bất cứ khi nào ai đó đến thăm nhà tôi, thay vì sủa, nó chào đón họ bằng cách vẫy đuôi và liếm chân họ. Không may, 2 năm sau, gia đình tôi phải chuyển đến thành phố khác và chung cư cao tầng nơi chúng tôi ở không cho phép người dân nuôi động vật nên tôi đã gửi lại cho cháu cho người anh họ ở quê.

Đối với tôi, chú chó của tôi là người bạn đồng hành tốt nhất mà tôi có thể chơi cùng sau giờ học và dắt nó đi dạo quanh công viên vào cuối tuần. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng chú chó của tôi sống tốt và tôi có thể gặp nó sớm sau giai đoạn giãn cách xã hội.

VOCABULARY

 • Intriguing /ɪnˈtriːgɪŋ/ (adj): Thú vị
 • Breed /briːd/ (n) :Giống 
 • Coat /kəʊt/ (n):  Lông loài thú
 • Upright ears  /ˈʌpraɪt/ /ɪəz/ (n):  Tai dựng đứng
 • Intrinsically /ɪnˈtrɪnsɪk(ə)li/  (adv): Về bản chất
 • (To) bark /bɑːrk/ (v): (Chó) sủa
 • High-rise apartment /ˈhaɪ raɪz/ /əˈpɑːrtmənt/ (n)</