IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ ART

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học IELTS Speaking của WISE ENGLISH! Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nghệ thuật trả lời câu hỏi xuất sắc đồng thời học nhiều từ vựng mới hay ho và “đẹp” bạn nhé. 

Ngôn ngữ giống như nét vẽ làm nên bức tranh tổng thể tuyệt đẹp. Vậy hãy làm Speaking IELTS của bạn trở nên hoàn mỹ với chuỗi Series WISE IELTS Speaking Sample dễ dàng chinh phục điểm IELTS cao nhé!

Đây là series cung cấp các mẫu trả lời được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên IELTS cực “xịn” của nhà WISE, qua đó giúp các bạn nâng cấp kỹ năng Nói, đồng thời cải thiện vốn từ vựng để cải thiện điểm IELTS Speaking.

Nào! Cùng khám phá IELTS SPEAKING SAMPLE – chủ đề ART đặc sắc bạn nhé!

I. IELTS Speaking Sample Part 1

IELTS-Speaking-Sample-Part 1
IELTS Speaking Sample Part 1 – Art

Question

Do you like art?

Sample answer

Absolutely yes. Actually, I wasn’t as keen on arts as maths, Physics in school. Then, I have had a passion for art since my sister brought me to the Art Gallery and let me have a chance to take part in some drawing classes. Surprisingly, I achieved the first runner in a small painting contest in my hometown. Until now, despite the hectic life, I have been passionate about drawing scenery weekly.

Dịch

Câu hỏi

Bạn có thích nghệ thuật không?

Câu trả lời mẫu

Hoàn toàn có. Thực ra, tôi không thích nghệ thuật như môn Toán hay Vật lý ở trường. Sau đó, tôi có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi được chị gái đưa đến Phòng tranh và cho tôi tham gia một số lớp học vẽ.

Thật bất ngờ khi tôi đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh nhỏ tại thành phố của tôi. Cho đến bây giờ, dù cuộc sống bận rộn, tôi vẫn đam mê vẽ phong cảnh hàng tuần.)

Vocabulary

 • (To) be keen on = (To) like /kiːn/ (phrasal verb): Thích gì
 • (To) have a passion for /ˈpæʃn/ (phrase) : Có niềm đam mê với …
 • (To) take part in (phrase): Tham gia vào…

Tìm hiểu: Dự đoán đề IELTS SPEAKING 2021

II. IELTS Speaking Sample Part 2

IELTS-Speaking-Sample-Part 2

IELTS-Speaking-Sample-Part 2
IELTS Speaking Sample Part 2

Question

Describe a painting or work of art that you have seen

You should say

when you saw this work of art

where you saw it

what it looked like

And explain your impression of it.

Sample answer

Well, I studied tourism at Dong A University so my first chance to visit the Cham sculpture museum was 5 years ago during my university period. At that time my professor who was a connoisseur of Cham work of art taught me a lot about Cham statues, their histories and cultures. Among the collection, there was only a sandstone statue called “Ganesa-the god of Fortune, Knowledge and Literature”” that has left a profound impression on me until now. 

As I walked in full of curiosity, the first sculpture that caught my attention was right in the center of the gallery. The thing struck me most was that Lord Ganesha was depicted in the shape of a short and plump man with a round belly, especially an elephant’s head with four arms. 

Besides, the other thing that appealed to me was that the Ganesha statue got a third eye on his forehead and wore tiger skin. 

In addition, that sculpture was made of sandstone and coated in plain, dark colors. Hence, this piece of art is among the most sophisticated early Cham sculptures. This work of art inspired me to explore more about Cham cultures not only in the old time but also their current status. And, I believe that to ordinary art viewers, sometimes a valuable work of art is not only judged by its price, techniques, materials or colors, but also by its historical and cultural value.

Dịch:

Câu hỏi 

Mô tả một bức tranh hoặc tác phẩm nghệ thuật mà bạn đã xem

Bạn nên nói về

khi bạn nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật này

bạn đã thấy nó ở đâu

nó trông như thế nào

Và giải thích ấn tượng của bạn về nó.

Câu trả lời mẫu

À, tôi học ngành du lịch tại Đại học Đông Á nên cơ hội đầu tiên tôi đến thăm bảo tàng điêu khắc Chăm là cách đây 5 năm trong thời kỳ học đại học. Vào thời điểm đó, giáo sư của tôi, một người sành sỏi về nghệ thuật Chăm đã dạy tôi rất nhiều về tượng Chăm, lịch sử và văn hóa của họ. Trong bộ sưu tập, chỉ có một bức tượng bằng đá cát mang tên “Ganesa-vị thần của Tài sản, Tri thức và Văn học” là để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi cho đến tận bây giờ.

Khi tôi tò mò bước đi, tác phẩm điêu khắc đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi nằm ngay chính giữa phòng trưng bày. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Chúa Ganesha được miêu tả trong hình dạng của một người đàn ông thấp bé và đầy đặn với cái bụng tròn, đặc biệt là đầu voi với bốn cánh tay.

Ngoài ra, một điều hấp dẫn tôi nữa là tượng Ganesha có con mắt thứ ba trên trán và đeo da hổ. Ngoài ra, tác phẩm điêu khắc đó được làm bằng đá sa thạch và được phủ bằng màu trơn, tối.

Do đó, tác phẩm nghệ thuật này là một trong những tác phẩm điêu khắc Chăm sớm tinh xảo nhất. Tác phẩm nghệ thuật này đã truyền cảm hứng cho tôi khám phá thêm về các nền văn hóa Chăm không chỉ trong thời xưa mà còn cả tình trạng hiện tại của họ. Và, tôi tin rằng đối với những người xem nghệ thuật thông thường, đôi khi một tác phẩm nghệ thuật có giá trị không chỉ được đánh giá qua giá cả, kỹ thuật, chất liệu hay màu sắc mà còn bằng giá trị lịch sử và văn hóa.

Vocabulary

 • To be a connoisseur /ˌkɑː.nəˈsɝː/ of sth (expression) (phrase): (Người am hiểu cái gì đó)
 • Art viewers /ɑːt/ /ˈvjuːə(r)/ (n): Người thưởng thức nghệ thuật
 • A work of art (n): Tác phẩm nghệ thuật
 • To appeal to visitors /əˈpiːl/ (phrase): Thu hút người tham quan
 • To strike /straɪk/ (v): Gây ấn tượng

uu-dai-giam-45
Ngày
Giờ
Phút
Giây

III. IELTS Speaking Sample Part 3

IELTS-Speaking-Sample-Part 3
IELTS Speaking Sample Part 3

Question

Describe the general purpose of art (painting/drawing). Why do people enjoy art?

Sample answer

Well, to be honest with you, it is quite a challenging question as I haven’t been an art specialist. I guess the overall aim of art would be the expression of the desire for a world free of injustice and war. I think if you look at most of the classical art, you will think of peace and humanity. 

However, I guess art has changed in recent years. Now art is used to provide some beauty and entertainment in the world. When people pay a visit in the Art Gallery, they often focus mostly on the beauty, for example, an exquisite picture

So, art is not only showing some forms of mirror of what’s happening in the world but also providing beauty and entertainment.

To answer the question, why do people enjoy art? I’m not really sure everyone does enjoy art and I would say that many people have different tastes in art. Well, I assume that some people want to be confronted or ask questions about the works of art, while others just enjoy looking at the extraordinary work. To conclude, perhaps it just depends on the person.

Dịch:

Câu hỏi 

Nêu mục đích chung của nghệ thuật ( vẽ bằng mực, bằng bút chì/vẽ tranh sơn dầu). Tại sao mọi người thưởng thức nghệ thuật?

Câu trả lời mẫu

Thành thật mà nói với bạn, đó là một câu hỏi khá khó khăn vì tôi không phải là một chuyên gia nghệ thuật. Tôi đoán mục đích tổng thể của nghệ thuật sẽ là sự thể hiện khát vọng về một thế giới không còn bất công và chiến tranh. Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào hầu hết các nghệ thuật cổ điển, bạn sẽ nghĩ đến hòa bình và nhân văn.

Tuy nhiên, tôi đoán nghệ thuật đã thay đổi trong những năm gần đây. Bây giờ nghệ thuật được sử dụng để cung cấp một số vẻ đẹp và giải trí trên thế giới. Khi mọi người ghé thăm Phòng trưng bày nghệ thuật, họ thường tập trung chủ yếu vào vẻ đẹp, ví dụ như một bức tranh tinh tế.

Vì vậy, nghệ thuật không chỉ thể hiện một số hình thức phản chiếu những gì đang xảy ra trên thế giới mà còn mang lại vẻ đẹp và sự giải trí.

Để trả lời câu hỏi, tại sao mọi người thưởng thức nghệ thuật? Tôi không thực sự chắc chắn rằng tất cả mọi người đều thích nghệ thuật và tôi có thể nói rằng nhiều người có những sở thích nghệ thuật khác nhau. Chà, tôi cho rằng một số người muốn được đối mặt hoặc đặt câu hỏi về các tác phẩm nghệ thuật, trong khi những người khác chỉ thích ngắm nhìn tác phẩm phi thường. Để kết luận, có lẽ nó chỉ phụ thuộc vào mỗi người

Vocabulary

 • An art specialist /ˈspeʃəlɪst/ (n): Chuyên gia về nghệ thuật
 • Overall aim of art (n): Mục tiêu chung của nghệ thuật
 • A world free of injustice and war /ɪnˈdʒʌstɪs/ (phrase): Một thế giới không còn sự bất công và chiến tranh
 • An exquisite picture /ˈekskwɪzɪt/ (phrase): Một bức tranh tuyệt mỹ
 • To be confronted /kənˈfrʌnt/ (adj) : Được trao đổi (đối chất )
 • The extraordinary work /ɪkˈstrɔːdnri/ (n): Tác phẩm xuất chúng

Xem thêm: IELTS LISTENING 6.5 – 8.0

Vậy là các tips để trả lời cho phần IELTS Speaking Sample dạng đề mô tả đã được WISE tổng hợp và chia sẻ trong bài viết trên. Hy vọng các bạn đã nắm được một số cách để làm chủ dạng đề này.

Đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH , Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích nhé để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa.

Xem thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản

Ưu đãi học phí lên đến 45% khi đăng ký khóa học IELTS ngay hôm nay

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan