IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – Chủ đề: Food

Rất vui vì các bạn đã đi đến chủ đề này. Hôm nay chúng ta sẽ học về thức ăn và biết đâu ta sẽ trở thành siêu đầu bếp tương lai nhỉ?! Vậy thì cùng WISE học qua chuỗi Series WISE IELTS Speaking Sample  để vừa chinh phục IELTS và tăng vốn từ vựng bản thân bạn nhé!

Đây là series cung cấp các mẫu trả lời được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên IELTS cực “xịn” của nhà WISE, qua đó giúp các bạn nâng cấp kỹ năng Nói, đồng thời cải thiện vốn từ vựng để cải thiện điểm IELTS Speaking với WISE ENGLISH IELTS SPEAKING SAMPLE.
Và còn chần chừ gì nữa khi học chủ đề thú vị về IELTS SPEAKING SAMPLE – Food

I. IELTS Speaking Sample Part 1

Question: Have you visited a farm?

Sample Answer:

Yes. I have. Last winter, I had a great chance to visit one of the most well-known hanging strawberry gardens in Dalat when I traveled there on vacation. As a strawberry foodie, I did take advantage of the picture at the fresh red strawberry pots before the harvest. Besides, I was impressed by the fruit growershospitality, they were very enthusiastic to welcome us on sightseeings, taking pictures and even exchanging hydroponic growing methods. 

Dịch:

Câu hỏi: Bạn đã từng đến thăm một trang trại chưa?

Câu trả lời mẫu:

Vâng. Tôi đã từng. Mùa đông năm ngoái, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để ghé thăm một trong những vườn dâu tây treo nổi tiếng nhất ở Đà Lạt khi tôi đi du lịch ở đó vào kỳ nghỉ.

Là một tín đồ mê dâu tây, tôi đã tranh thủ chụp ảnh bên những chậu dâu tây đỏ tươi trước khi thu hoạch. Bên cạnh đó, tôi rất ấn tượng về sự hiếu khách của những người trồng trái cây, họ rất nhiệt tình chào đón chúng tôi đến tham quan, chụp ảnh và thậm chí trao đổi về phương pháp trồng thủy canh.

VOCABULARY

 • Hydroponic /ˌhaɪ.droʊˈpɑː.nɪk/ (adj): Thuộc về thuật trồng cây trong nước (có pha chất dinh dưỡng)
 • Hanging strawberry garden (n): vườn dâu tây treo
 • Strawberry foodie (n): người thích ăn dâu tây
 • Fruit growers (n): người trồng trái cây 
 • Hospitality  /ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/ (n): lòng hiếu khách
 • Enthusiastic /in’θju:zi’æstik/ (adj): hăng hái, nhiệt tình, say mê

IELTS-Speaking-Sample-Part1

Tìm hiểu: Dự đoán IELTS SPEAKING 2021

II. IELTS Speaking Sample Part 2

Describe a kind of foreign food you have had

You should say

 • What it is
 • Which occasion you had it
 • Where you had it
 • How often you have it

And say if you liked the dish or not Or/And explain why you wanted to try this dish

One of my favorite types of foreign foods is sashimi which is Japanese delicacy consisting of fresh raw fish or meat and some people may eat it with a soy sauce and condiments such as wasabi paste, grated fresh ginger, and shredded radish

In recent years a lot of seafood for sashimi has become available all-year-round, thanks to developments in fish farming, but I think some fish still tastes better at certain times of the year.  

The first time I had a chance to eat sashimi was when I was in grade 11. It was a typical summer day and my sister asked me if I would like to try some Japanese food.

As a foodie, I definitely said yes, and she took me to a newly opened Japanese eatery downtown. I was excited once I saw the Sashimi combo served on a wooden ship plate, consisting of slices of assorted fish flesh. I truly did not  struggle a lot to eat that dish until I tasted a big piece of the green paste which is actually Wasabi

I could make a metaphor that the strong taste of that green root turned my head into a blowing volcano and the smoke came out from my ears, nose and mouth. In fact, somehow I felt that it was a deliciously spicy flavour. And you know what, the more I ate it, the better it tasted! It was like I grew quite addicted to sashimi and wasabi in a sense.

And well, it’s been several years and I still like this dish very much. I still eat it now and then, and I seriously would highly recommend it to everyone.

Dịch:

Mô tả một loại thức ăn nước ngoài mà bạn đã từng ăn

Bạn nên nói về:

 • Nó là gì
 • Bạn đã ăn nó trong dịp nào
 • Nơi bạn đã ăn nó
 • Bạn có ăn thường xuyên không

Và nói xem bạn có thích món ăn này hay không và giải thích lý do tại sao bạn muốn thử món ăn này.

Một trong những món ăn nước ngoài yêu thích của tôi là sashimi, một món ăn ngon của Nhật Bản bao gồm cá hoặc thịt tươi sống và một số người có thể ăn nó với nước tương và các gia vị như tương wasabi, gừng tươi bào và củ cải thái nhỏ.

Trong những năm gần đây, nhiều loại hải sản để làm sashimi đã có quanh năm, nhờ vào sự phát triển của nghề nuôi cá, nhưng tôi nghĩ rằng một số loại cá vẫn ngon hơn vào những thời điểm nhất định trong năm.

Lần đầu tiên tôi có cơ hội ăn sashimi là khi tôi học lớp 11. Đó là một ngày mùa hè điển hình và chị gái tôi hỏi tôi có muốn thử một số món ăn Nhật Bản không.

Là một tín đồ ăn uống, chắc chắn rằng tôi đã đồng ý, và cô ấy đưa tôi đến một quán ăn Nhật Bản mới mở ở trung tâm thành phố. Tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy combo sashimi được phục vụ trên một chiếc đĩa tàu gỗ, gồm những lát thịt cá đủ loại. Tôi thực sự không cần vật lộn rất nhiều để ăn món đó cho đến khi tôi nếm thử một miếng lớn màu xanh lá cây, thực sự là Wasabi (mù tạt xanh).

Nói một cách ẩn dụ thì, vị nồng của rễ cây xanh đó đã biến đầu tôi thành một ngọn núi lửa thổi bùng lên và khói bốc ra từ tai, mũi và miệng tôi. Trên thực tế, bằng cách nào đó tôi cảm thấy rằng đó là một hương vị cay ngon. Và bạn biết không, tôi càng ăn nó, nó càng ngon! Nó giống như tôi đã trở nên khá nghiện sashimi và wasabi theo một nghĩa nào đó.

Và, đã vài năm rồi và tôi vẫn rất thích món ăn này. Tôi vẫn ăn nó bây giờ và sau đó, và tôi thực sự muốn giới thiệu nó cho mọi người.

VOCABULARY

 • Delicacy /ˈdel.ə.kə.si/ (n) đồ ăn ngon, đồ ăn quý, cao lương mỹ vị
 • Condiment /ˈkɑːn.də.mənt/ (n): đồ gia vị
 • Grated fresh ginger /ɡreɪtid/ /freʃ//ˈdʒɪn.dʒɚ/ (n): gừng tươi nạo
 • Shredded radish /ˈʃred.ɪd/  /ˈræd.ɪʃ/ (n): củ cải thái nhỏ
 • Assorted fish flesh /əˈsɔːr.t̬ɪd/ /fɪʃ/ /fleʃ/ (n): thịt cá các loại
 • Newly [adverb]: (mới/gần đây)
 • Wasabi /wəˈsɑː.bi/ noun [ U ]
 • Metaphor /ˈmet̬.ə.fɔːr/ : phép ẩn dụ
 • Deliciously spicy flavour /dɪˈlɪʃ.əs.li/ /ˈspaɪ.si/ /ˈfleɪ.vɚ/ (n): hương vị cay ngon
 • In a/one sense [expression] (theo một cách nào đó)
 • Now and then/again [phrase]: thỉnh thoảng

 

IELTS-Speaking-Sample-Part2IELTS-Speaking-Sample-Part2-continued

uu-dai-giam-45
Ngày
Giờ
Phút
Giây

III. IELTS Speaking Sample Part 3

Question: Describe what you think is a healthy diet.

Sample Answer: Well, healthy eating starts with adding more fresh fruits, vegetables, and whole grains and cutting back on foods that have a lot of fat, salt, and sugar. A change to healthier eating also includes learning about balance, variety, and moderation.

Firstly, Aim for balance, most days, people should eat from each food group—grains, protein foods, vegetables and fruits, and dairy. Besides, they should also listen to their bodies. This means eating when’re hungry and stopping when they feel satisfied.

Secondly, look for variety, people must be adventurous. They should choose different foods in each food group. For example, don’t reach for an apple every time they choose a fruit. Eating a variety of foods each day will help them get all the nutrients they need.

Finally, Practice moderation, they shouldn’t  consume too much or too little of one thing. All foods, if eaten in moderation, can be part of healthy eating. Even sweets can be okay. I believe that a healthy diet is a long-term strategy that keeps people in a healthier life.

Dịch:

Câu hỏi: Mô tả những gì bạn nghĩ là một chế độ ăn uống lành mạnh.

Câu trả lời mẫu:

Nào, ăn uống lành mạnh bắt đầu bằng việc bổ sung nhiều trái cây tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt và cắt giảm các loại thực phẩm có nhiều chất béo, muối và đường. Thay đổi để ăn uống lành mạnh hơn cũng bao gồm học cách cân bằng, đa dạng và điều độ.

Thứ nhất, hãy đặt mục tiêu cân bằng, hầu hết các ngày, mọi người nên ăn từ mỗi nhóm thực phẩm — ngũ cốc, thực phẩm protein, rau và trái cây, và sữa. Bên cạnh đó, họ cũng nên lắng nghe cơ thể mình. Điều này có nghĩa là ăn khi đói và dừng lại khi cảm thấy hài lòng.

Thứ hai, tìm kiếm sự đa dạng, con người phải mạo hiểm. Họ nên chọn các loại thực phẩm khác nhau trong mỗi nhóm thực phẩm. Ví dụ, không với lấy một quả táo mỗi khi họ chọn một loại trái cây. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau mỗi ngày sẽ giúp chúng nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết.

Cuối cùng, hãy tập luyện điều độ, họ không nên tiêu thụ quá nhiều hoặc quá ít một thứ. Tất cả các loại thực phẩm, nếu được ăn một cách điều độ, có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Ngay cả đồ ngọt cũng có thể không sao. Tôi tin rằng một chế độ ăn uống lành mạnh là một chiến lược lâu dài giúp mọi người có một cuộc sống lành mạnh hơn.

VOCABULARY

 • (to) Cut back on là: Giảm tiêu dùng
 • Balance /ˈbæl.əns/ (n): sự cân bằng
 • Variety /vəˈraɪ.ə.t̬i/ (n): sự đa dạng
 • Moderation /ˌmɑː.dəˈreɪ.ʃən/ (n): sự điều độ

IELTS-Speaking-Sample-Part3

 

Xem thêm: IELTS LISTENING 6.5 – 8.0

Vậy là các tips để trả lời cho phần IELTS Speaking Sample dạng đề mô tả đã được WISE tổng hợp và chia sẻ trong bài viết trên. Hy vọng các bạn đã nắm được một số cách để làm chủ dạng đề này.

Đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH , Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích nhé để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa.

Xem thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản

Ưu đãi học phí lên đến 45% khi đăng ký khóa học IELTS ngay hôm nay

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan