IELTS SPEAKING SAMPLE – CHỦ ĐỀ FAMILY 3 PARTS

SPEAKING SAMPLES TOPIC - KIM

Nói về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình, một nhà văn đã viết: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc.” Thật ngọt ngào và ấm áp nếu chúng ta có một mái ấm, một nơi nương náu bình yên như thế để trở về mỗi khi mệt mỏi. 

Để trả lời một cách trôi chảy và bày tỏ cảm xúc của bản thân về gia đình thì phải làm cách nào? Vì vậy đến với chuỗi  Series WISE IELTS Speaking Sample  của trung tâm tiếng Anh WISE sẽ giúp bạn chinh phục chủ đề khó “nhằn” này siêu nhanh gọn và cùng nâng điểm IELTS Speaking bạn nhé.

Cùng tìm hiểu IELTS SPEAKING SAMPLE hôm nay qua chủ đề FAMILY nào!

Xem thêm:  IELTS là gì? Những điều cần biết về kỳ thi IELTS

I. IELTS Speaking Sample Part 1

IELTS-speaking-sample

Question

In what way is your family important to you?

Sample answer

Well, my parents did everything humanly possible to raise me up and ensure my education and well-being. Among them, I think the most significant thing to me is that my family members understand me better than any other person and they will always be with me no matter what. 

This is mainly because they love me unconditionally, and have always been with me and supported me in every way possible. Therefore, I believe my family is the most important aspect of my life and I am always grateful to be a member of such a happy and uplifting family.

Dịch

Câu hỏi 

Gia đình quan trọng đối với bạn theo cách nào?

Câu trả lời mẫu

Bố mẹ tôi đã làm tất cả những gì có thể có để nuôi dạy tôi và đảm bảo việc học hành cũng như hạnh phúc của tôi. Trong số đó, tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với tôi là các thành viên trong gia đình hiểu tôi hơn bất kỳ người nào khác và họ sẽ luôn ở bên tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa. 

Điều này chủ yếu là vì họ yêu tôi vô điều kiện, và luôn ở bên tôi và ủng hộ tôi bằng mọi cách có thể. Vì vậy, tôi tin rằng gia đình là phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi và tôi luôn biết ơn khi được trở thành thành viên của một gia đình hạnh phúc và biết nâng đỡ nhau như vậy.

Vocabulary

 • (To) raise sb up (Phrasal verb) /reɪz/ /mi/ /ʌp/ : nuôi ai lớn
 • (To) love sb unconditionally (Phrase) /lʌv/ sb /ˌʌnkənˈdɪʃənli/: Yêu thương ai đó vô điều kiện
 • Grateful (adj) /ˈgreɪtfʊl/: Biết ơn
 • Uplifting family (n) /ʌpˈlɪftɪŋ/ /ˈfæmɪli/: Gia đình nâng đỡ nhau 

Xem thêm: 5 Bí quyết tự học IELTS

II. IELTS Speaking Sample Part 2

Ielts-speaking-sample IELTS-speaking-sample

Question

Describe a family member who has an important influence on you

You should say

 • Who the person is
 • How long you have known him /her
 • What qualities this person has

and explain why this person has had such an influence on you.

Sample answer

Today, I would like to talk about my mom who is definitely the most influential person that I have ever met. Well, it has been 27 years since the first time I saw her when I opened my eyes to this world. 

My mother is in her fifties now, but she still maintains a youthful look. She has medium-length hair and an oval face. And, the thing which stands out most is her constantly smiling face. In terms of personality, she is an extremely compassionate and kind-hearted person, so she really gets on well with everyone. 

She is always responsible for everything she does such as doing household chores and taking care of her children.  For example, she usually prepares delicious meals for me and stands behind me whenever I have difficulties.

Personally, she is the kindest person that I have ever met. She influenced me a lot in thinking for other people as she often does unpaid voluntary work to help the local community.  As a retired teacher, she provided evening classes for children from poor families living in my neighbourhood. 

Apart from that, she often encouraged me when I felt upset or got troubles in life. I still remember she once told me that as long as I tried, it did not matter what result I got. Therefore, I wish I could inherit some of such good traits from my mom. In conclusion, I love her from the bottom of my heart and feel so proud to be her daughter.

Dịch

Câu hỏi 

Mô tả một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng quan trọng đến bạn

Bạn nên nói

 • Người đó là ai
 • Bạn đã biết anh ấy / cô ấy bao lâu
 • Người này có những phẩm chất gì

và giải thích tại sao người này lại có ảnh hưởng đến bạn như vậy.

Câu trả lời mẫu

Hôm nay, tôi muốn nói về mẹ tôi, người chắc chắn là người có ảnh hưởng nhất mà tôi từng gặp. Vâng, đã 27 năm kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khi tôi mở mắt ra thế giới này. 

Mẹ tôi năm nay đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Mẹ có mái tóc dài vừa phải và khuôn mặt trái xoan. Và, điều nổi bật nhất là khuôn mặt luôn tươi cười của mẹ. Về tính cách, mẹ là một người vô cùng cảm thông và tốt bụng nên rất hòa thuận với mọi người.

Mẹ ấy luôn có trách nhiệm với mọi việc mình làm như làm việc nhà và chăm sóc con cái. Ví dụ, mẹ thường chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tôi và đứng sau tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. 

Cá nhân tôi, mẹ là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Mẹ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều trong cách nghĩ cho người khác vì mẹ thường làm những công việc thiện nguyện không công để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Là một giáo viên đã nghỉ hưu, mẹ đã mở các lớp học buổi tối cho trẻ em từ các gia đình nghèo sống trong khu phố của tôi.

Ngoài ra, mẹ còn thường xuyên động viên tôi khi tôi cảm thấy buồn phiền hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Tôi vẫn nhớ mẹ đã từng nói với tôi rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không cần biết kết quả ra sao. Vì vậy, tôi ước mình có thể thừa hưởng một số đặc điểm tốt như vậy từ mẹ. Tóm lại, tôi yêu mẹ từ tận đáy lòng mình và cảm thấy rất tự hào khi được là con gái của mẹ

VOCABULARY

 • (To) Maintain a youthful look (Phrase) /meɪnˈteɪn/ /ə/ /ˈjuːθfʊl/ /lʊk/: Duy trì vẻ trẻ trung
 • Smiling face (n) /ˈsmaɪlɪŋ/ /feɪs/ : Gương mặt tươi cười 
 • Compassionate (adj) /kəmˈpæʃənət/: Cảm thông