UNIT 4 – IELTS SPEAKING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: PART 2 – DẠNG PERSON Monologue Stages 1 + 2

Ở bài học này, chúng ta sẽ học cách trả lời dạng bài đầu tiên trong IELTS Speaking Part 2 – Mô tả người – PERSON Monologue. Hãy cùng WISE ENGLISH chinh phục dạng câu hỏi này qua các thông tin được hệ thống cực kỳ chi tiết và vô số tips hữu ích nhé!

I. Tổng quan về dạng PERSON Monologue

Một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong dạng bài mô tả người là:

1. Describe a person you admire/ like most

2. Describe your neighbor

3. Describe one of your friends

4. Describe a famous person in your country

5. Describe one of your relatives

6. Describe your cousin/ sibling/ nephew/ niece

7. Describe a person who has an influence on your life.

Describe a famous person in your country.

You should say:

Who the person is What he or she is like

Why you admire him or her

What you would do if you met this person

Công thức

ANSWER ORDER

Stage 1: Say who they are and how you know them

Stage 2: Describe their appearance or personality  

Stage 3: Talk about their achievements or influences on you

Stage 4: Give reasons to explain your feelings about them

Xem thêm: Luyện IELTS Speaking từ A đến Z

II. Hướng dẫn cách trả lời dạng PERSON Monologue

 • Stage 1

1. Sử dụng các cụm từ chỉ mối quan hệ, nghề nghiệp, vị trí xã hội

 • I would like to talk about my grandfather/ grandmother/ cousin/ uncle/ aunt, great aunt, etc…

Tôi muốn nói về ông / bà / anh họ / chú / cô, dì lớn của tôi, v.v.

 • I would like to describe my next-door neighbor/ former teacher/ friend etc…

Tôi muốn mô tả người hàng xóm / giáo viên cũ / bạn của tôi, v.v.

 • He is working as an electrician at an electricity company.

Anh đang làm thợ điện tại một công ty điện lực.

 • She is a math teacher at my high school.

Cô ấy là giáo viên dạy toán ở trường trung học của tôi.

 • My Tam is a self-made celebrity.

Mỹ Tâm là một người nổi tiếng tự lập.

2. Sử dụng mệnh đề quan hệ “who”

 • My Tam, who has recently released many hit songs, is my favorite singer.

Mỹ Tâm, người đã ra mắt nhiều ca khúc hit gần đây là ca sĩ tôi yêu thích.

 • A friend who has a lot of things in common with me will study abroad next year.

Một người bạn có nhiều điểm chung với tôi sẽ đi du học vào năm sau.

3. Sử dụng các thì: quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành

 • When I was studying at the library, my friend came and talked to me.

Khi tôi đang học ở thư viện, bạn tôi đến và nói chuyện với tôi.

 • It was the very first day of high school, I met my best friend.

Đó là ngày đầu tiên của năm cấp ba, tôi gặp người bạn thân nhất của mình.

 • He had lived abroad for many years, so when he returned he looked very different.

Anh ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm nên khi trở về trông anh ấy rất khác.

Ví dụ:

oYPzMW8QI38O1goMyhgIeoh8Li4n3VfCbfDgviBZdbWmNp2DTRsDeCplDo4TwfRCT9h2j5z1U0P fSP3k3nvbIz7uVUWnwlaS 1f6F0

Language steps:

Step 1: Sử dụng các cụm từ chỉ mối quan hệ, nghề nghiệp, vị trí xã hội

 

RelativesOccupationsRelationship/ Social position
great-grandfatherarchitectcelebrity
grandmotheraccountantstar
auntelectricianTV presenter
uncleself-employedchildhood friend
cousinwaiter/waitressdistant relation
mother-in-lawsurgeonpolitician
nephewplumber(ex)-boyfriend/ girlfriend

Ví dụ:

 • My grandparents were both surgeons during the war.

Ông bà tôi đều là bác sĩ phẫu thuật trong chiến tranh.

 • I really admire Emma Watson, who is an excellent Hollywood actress.

Tôi thực sự ngưỡng mộ Emma Watson, một nữ diễn viên xuất sắc của Hollywood.

 • I would like to talk about my childhood friend, who used to live next to my door.

Tôi muốn kể về người bạn thời thơ ấu của tôi, người đã từng sống cạnh cửa nhà tôi.

 • An influential woman I would like to talk about is Michelle Obama, who is the former US president’s wife.

Một người phụ nữ có ảnh hưởng mà tôi muốn nói đến là Michelle Obama, vợ của cựu tổng thống Hoa Kỳ.

Step 2: Sử dụng mệnh đề quan hệ “who”

“I would like to talk about My Tam who is a celebrated singer in Vietnam…” 

“… Win, who lived