UNIT 5 – IELTS SPEAKING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: PART 2 – DẠNG PERSON Monologue Stages 3 + 4

Ở bài học này, chúng ta sẽ hoàn thành 2 bước còn lại của dạng bài mô tả người – PERSON Monologue. Đây là một trong những dạng bài rất phổ biến trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Hãy cùng WISE ENGLISH chinh phục dạng câu hỏi này qua các thông tin được hệ thống cực kỳ chi tiết và vô số tips hữu ích nhé!

I. Tổng quan về dạng PERSON Monologue

Describe someone who you really admire.

You should say:

Who the person is

What he or she is like

Why do you admire him or her

How do you feel about him or her

Công thức

ANSWER ORDER

Stage 1: Say who they are and how you know them

Stage 2: Describe their appearance or personality  

Stage 3: Talk about their achievements or influences on you

Stage 4: Give reasons to explain your feelings about them

Xem thêm: Luyện IELTS Speaking từ A đến Z

II. Hướng dẫn cách trả lời dạng PERSON Monologue

  • Stage 3

1. Thì hiện tại hoàn thành

  • She has recently released her new album.

(Gần đây cô ấy đã phát hành album mới).

  • After many years of working hard, he has afforded a new house in the town. 

(Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh ấy đã có thể mua một ngôi nhà ở phố.)

2. Cụm từ cố định (collocations)

  • My elder sister has the determination to lose weight.

(Chị gái của tôi quyết tâm giảm cân.)

  • He has a desire for his company’s success.

(Anh ấy khao khát sự thành công cho công ty của mình.)

3. Câu điều kiện loại 3

  • If my teacher hadn’t encouraged me to study hard, I wouldn’t have passed the exam.

(Nếu giáo viên của tôi không động viên tôi học chăm chỉ, tôi đã không thể vượt qua kỳ thi.)

  • I would have made a huge mistake if she hadn’t given me good advice.

(Tôi đã mắc một sai lầm lớn nếu cô ấy không cho tôi lời khuyên.)

Ví dụ