Cấu trúc độc đáo để bổ sung thêm ý đã nói: NOT TO MENTION, NOT TO MENTION THE FACT THAT

Chào mừng các bạn quay trở lại với Series “Những cấu trúc độc đáo trong Writing Task 2 – NOT TO MENTION”. Như chúng ta đã biết, việc áp dụng những cấu trúc đa dạng và độc đáo vào bài thi chính là một trong những chìa khóa giúp các bạn nâng band điểm của mình một cách nhanh chóng.

Nhiều bạn muốn bổ sung thêm ý đã nói sẽ thường áp dụng “AND” đúng không nào? Vậy thì có cách nào độc đáo hơn để chúng ta bổ sung thêm ý đã nói không nhỉ? Câu trả lời là “Có đấy”. Hãy cùng WISE ENGLISH khám phá ngay thôi nào!

I. NOT TO MENTION THE FACT THAT + S + V: Đó là chưa kể đến việc

Thay vì viết: “Rampant corruption exerts a detrimental effect on the socio-economic development of a country and the commoners will lose their belief in the authorities.”
Dịch nghĩa: “Tham nhũng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia và người dân sẽ mất niềm tin vào chính quyền.”

Chúng ta có thể viết lại như sau:
“Rampant corruption exerts a detrimental effect on the socio-economic development of a country, not to mention the fact that the commoners will lose their belief in the authorities.”
Dịch nghĩa: “ Tham nhũng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, đó là chưa kể đến việc người dân sẽ mất niềm tin vào chính quyền.”

Tìm hiểu thêm: CÁCH THAY THẾ CAN, CAN’T

II. NOT TO MENTION + Noun Phrase: Đó là chưa kể đến (điều gì, cái gì……)

Thay vì viết “Studying in a non-native county makes it possible for students to sharpen their linguistic proficiency and have a deeper insight into the culture of the host country.”
Dịch nghĩa: “Việc du học giúp cho các bạn học sinh nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình và có cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa của nước chủ nhà.”

Chúng ta có thể viết lại như sau:
“Studying in a non-native country makes it possible for students to sharpen their linguistic proficiency, not to mention having a deeper insight into the culture of the host country.”
Dịch nghĩa: “Việc du học giúp cho các bạn học sinh nâng cao khả năng ngoại ngữ, đó là chưa kể đến việc có cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa của nước chủ nhà.”

uu-dai-giam-45