UNIT 8 – IELTS WRITING TASK 2 – CÁCH VIẾT DẠNG BÀI DISCUSSION AND OPINION ESSAY, CAUSES/PROBLEMS/SOLUTIONS, TWO-PART QUESTIONS

Ở bài học này, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách viết phần Thân bài cho các dạng bài: Discussion and Opinion Essay, Causes/ Problems/ SolutionsTwo-part questions trong bài thi IELTS Writing Task 2. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách lập dàn ý cho các dạng bài này nhé.

Discussion and Opinion Essay

I. Chiến lược làm bài

Trước khi bắt đầu vào cách viết cụ thể của từng dạng bài, hãy cùng ôn lại các cấu trúc phần thân bài của một bài essay trong Writing task 2 nhé.

 Trường hợp 1: Nếu chỉ có 1 ý lớn trong một đoạn:

1. Câu chủ đề (Ý chính)

2. Giải thích / Mở rộng

3. Ví dụ

3. Mệnh đề nhượng bộ (nếu cần)

 Trường hợp 2: Nếu có 2-3 ý trong một đoạn thân bài:

1. Câu chủ đề (Ý chính)

2. Luận điểm 1.

 • Giải thích / Mở rộng cho ý tưởng 1
 • Ví dụ cho ý tưởng 1
 • Nhượng bộ (nếu cần)

3. Luận điểm 2.

 • Giải thích / Mở rộng cho ý tưởng 2.
 • Ví dụ cho ý tưởng 2.
 • Mệnh đề nhượng bộ (nếu cần).

Note: Đôi khi bạn có thể đưa ra ví dụ trước khi giải thích ý tưởng 

(Ý tưởng → Ví dụ → Giải thích).

Tìm hiểu thêm: IELTS Writing Task 1 – Cách miêu tả biểu đồ tĩnh (Static Chart)

II. Các cụm từ hữu ích trong bài essay

Trong IELTS Writing task 2, bạn bắt buộc phải trình bày các luận điểm và ví dụ thuyết phục. Để làm cho bài luận của bạn mạch lạc và logic hơn, bạn nên sử dụng các từ và cụm từ liên kết.

Dưới đây là một số cụm từ được đề xuất hữu ích để viết một bài luận:

 

PurposeRecommended phrases
Phát biểu ý kiến
 • In my opinion, …
 • I strongly agree/disagree with the idea that…
 • My opinion is that …
 • In my view, …
 • From my point of view, …
 • From my perspective, …
 • As far as I am concerned, …
 • It seems to me that …
 • I am of the opinion that …
 • Similarly,…
Đưa ra sự so sánh
 • Likewise… 
 • Unlike/Compared to …
 • At the same time, …
 • On the other hand, …
 • On the contrary, …
 • On the flip side, …