IELTS WRITING UNIT 7 – HỌC IELTS WRITING TASK 2 HOW TO PLAN AN ESSAY

Bài viết IELTS Writing Task 2 chiếm trọng số cao hơn so với Task 1, vì vậy, nếu muốn đạt được điểm cao trong kĩ năng IELTS Writing, thí sinh cần có một bài viết đáp ứng được các yêu cầu đề bài cũng như các tiêu chí chấm thi. Vậy làm sao để đạt được những điều trên thì hôm nay WISE ENGLISH sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trong IELTS Writing task 2.

task-2-how-to-plan-an-essay-ielts-writing

I. IELTS Writing Task 2 yêu cầu gì?

Đề bài Task 2 yêu cầu thí sinh phải viết một bài văn dài khoảng 250 từ (thời gian nên dành cho bài viết là 40 phút) về một chủ đề xã hội (social topics). Thí sinh không nhất thiết phải có kiến thức chuyên ngành đặc thù thì mới có thể viết được, tuy nhiên, thí sinh cần có kiến thức chung về các chủ đề xã hội để thảo luận về vấn đề đó.

E.g:

how-to-plan-an-essay

Xem thêm: Cách viết Introduction IELTS Writing Task 2

II. Các tiêu chí chấm điểm

 • Task Response: Tiêu chí này đánh giá câu trả lời và ý tưởng chính trong bài của bạn có phù hợp với yêu cầu đề bài cho một cách cụ thể hay không
 • Coherence and Cohesion: Tiêu chí này đánh giá khả năng tổ chức ý tưởng, các đoạn văn và các từ/ cấu trúc liên kết giữa các ý, các phần với nhau
 • Lexical Resource: Tiêu chí này đánh giá sự đa dạng và phù hợp về từ vựng của bạn
 • Grammatical Range and Accuracy: Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng các cấu trúc câu của bạn.

Có thể bạn quan tâm: IELTS WRITING TASK 2 – Cách lập dàn ý (Planning)

III. Các dạng bài phổ biến trong IELTS Writing Task 2

1. Opinion (Agree or Disagree) – Dạng bài nêu ý kiến

 • Các loại câu hỏi thường gặp:
 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Is this a positive or negative development?

2. Discussion (Advantages or Disadvantages) – Dạng bài thảo luận (lợi ích và bất lợi)

 • Các loại câu hỏi thường gặp:
 • Discuss the advantages and disadvantages.
 • Discuss both views.
 • What are the benefits and drawbacks?
uu-dai-giam-45