IELTS WRITING TASK 1 – CÁCH VIẾT BAR CHART TỪ A ĐẾN Z

 Để biết được cách viết Writing Task 1 Bar chart như thế nào, đầu tiên chúng ta cần nắm được cấu trúc bài của IELTS Writing Task 1 như thế nào cho hiệu quả và nhanh chóng. 1 bài IELTS Writing Task 1 sẽ có cấu trúc bao gồm:

 • Introduction (Mở bài) : 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.
 • Overview (Tổng quan): Khoảng 1- 2 câu ý quan trọng nhất từ biểu đồ.
 • Body 1 (Thân bài 1): Khoảng 2-3 câu. Khoảng 5 số liệu.
 • Body 2 (Thân bài 2): Khoảng 2-3 câu. Khoảng 5 số liệu.

Lưu ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi.

I. Cách viết Writing Task 1 Bar chart

Đề bài IELTS Writing Task 1 của chúng ta ngày hôm nay:
The bar chart below shows the percentage growth in average property prices in three different countries between 2007 and 2010.

ielts-writing-task-1
Average property prices in China, Algeria, Argentina

CÁCH VIẾT IELTS WRITING TASK 1 BAR CHART TỪ A –Z 1

1. Introduction (Mở bài)

Công thức “in terms of “
Khi chúng ta thấy đề bài có dạng so sánh các quốc gia theo các tiêu chí nào đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc “in terms of”, cụ thể như sau:

The chart + compares + countries + in terms of + tiêu chí/ thông tin so sánh

(the + tên biểu đồ + so sánh + tên các quốc gia hoặc số lượng các quốc gia (ví dụ: three nations)

+ các tiêu chí được so sánh)

Vậy chúng ta sẽ có được mở bài như sau:
The bar chart compares three different nations, namely Algeria, China and Argentina, in terms of changes in real estate values from 2007 to 2010.
(Biểu đồ cột so sánh 3 quốc gia, Algeria, Trung Quốc và Argentina về những sự thay đổi trong giá bất động sản từ 2007 tới 2010).
Đồng nghĩa:

 • shows →compares
 • the percentage growth in average property prices →changes in real estate values
 • three different countries →three different nations, namely Algeria, China and Argentina
 • between 2007 and 2010 →over a period of four years from 2007 to 2010 

2.Overview (Tổng quan)

Để viết được Overview IELTS Writing Task 1 của đề tài này, chúng ta sẽ phân tích xu hướng chung của từng quốc gia. Ta chỉ cần nối điểm đầu và điểm cuối trong số liệu của từng quốc gia →ta sẽ dễ dàng biết được xu hướng của quốc gia đó như hình bên dưới:
CÁCH VIẾT IELTS WRITING TASK 1 BAR CHART TỪ A –Z 2IELTS-Writing-Task-1-bar-chart
Từ hình này, chúng ta có thể nhận thấy rằng:

 • Giá bất động sản ở Trung Quốc tăng liên tục
 • Giá bất động sản ở Algeria giảm liên tục
 • Giá bất động sản ở Argentina biến động lên xuống

Chúng ta sẽ đưa cả 3 đặc điểm này vào phần Overview:
Overall, while the prices of property in China experienced an enormous growth over the period shown, Algeria showed a steady decline in its figures .In addition, it can be seen that Argentina’s property prices fluctuated during the same period.

(Nhìn chung, trong khi giá bất động sản ở Trung Quốc trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt giai đoạn được nêu ra thì số liệu của Algeria thể hiện sự sụt giảm liên tục. Thêm vào đó, có thể dễ dàng nhận thấy rằng cùng lúc đó, giá bất động sản ở Argentina dao động liên tục.)

3. Body (Thân bài)

Tiêu chí chia thân bài của IELTS Writing Task 1 như sau:
Chúng ta sẽ có 2 đoạn thân bài. Vậy đoạn thân bài 1 viết gì? Đoạn thân bài 2 viết gì đây? Chúng ta dùng tiêu chí nào để chia đoạn thân bài?
Trong bài viết này, chia͚ đoạn thân bài theo tiêu chí xu hướng

 • Thân bài 1: sẽ viết về Trung Quốc và Algeria và quốc gia này có xu hướng liên tục tăng hẳn, hoặc giảm hẳn
 • Thân bài 2: sẽ viết về Argentina vì quốc gia này có xu hướng dao động lên xuống lúc tăng, lúc giảm

Body 1 (Thân bài 1): China and Algeria

Algeria:

 • 2007: highest growth percentage (6%) →double Argentina + 3 times higher than China
 • 2008: decreased to 4.5%
 • 2010: decreased to 3%

China:

 • 2007 –2010: saw a constant rise (6.5% in 2010)

Body 2 (Thân bài 2): Argentina

 • 2007-2008: climbed quickly (5%)
 • 2009: dropped to 1%
 • 2010: ended at 2.3%

Từ outline trên, chúng ta có được đoạn thân bài như sau:
As can be seen from the chart, in 2007 Algeria accounted for the highest growth percentage with over 6%, doubling that of Argentina and three times higher than that of China. However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 4.5% in 2008 and only 3% in 2010. By contrast, over the period from 2007 to 2010, China experienced a constant rise in its property prices, with the figure reaching the highest point of about 6.5% in 2010.

In comparison, between 2007 and 2008, Argentina’s figure climbed quickly and reached a peak of nearly 5% before dropping suddenly to slightly over 1% in the next year and ending at approximately 2.3% in the last year.
Các cụm từ hay được gạch chân:

 • accounted for: chiếm
 • during the following years: trong những năm sau đó
 • witnessed a decrease in…: chứng kiến 1 sự giảm sút trong…
 • experienced a constant rise in…: trải qua 1 sự tăng liên tục trong…
 • reaching the highest point of: đạt tới điểm cao nhất là….
 • reached a peak of: đạt cực đại là…
 • ending at…: kết thúc tại…

Trước khi nêu số liệu, nếu chúng ta không muốn nói chính xác 1 số liệu nào đó, chúng ta sẽ dùng các từ sau:

 • accounted for: chiếm
 • during the following years: trong những năm sau đó
 • witnessed a decrease in…: chứng kiến 1 sự giảm sút trong…
 • experienced a constant rise in…: trải qua 1 sự tăng liên tục trong…
 • reaching the highest point of: đạt tới điểm cao nhất là….
 • reached a peak of: đạt cực đại là…
 • ending at…: kết thúc tại…

Trước khi nêu số liệu, nếu chúng ta không muốn nói chính xác 1 số liệu nào đó, chúng ta sẽ dùng các từ sau:

 • around = about = approximately: khoảng, xấp xỉ
 • just over/ just above: cao hơn 1 xíu
 • just under/ just below: thấp hơn 1 xíu
 • nearly/ almost/ close to: gần

II. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar chart band 8.͘0.

The bar chart compares three different nations, namely Algeria, China and Argentina, in terms of changes in real estate values from 2007 to 2010.
Overall, the prices of property in China experienced an enormous growth over the period shown. While Algeria showed a steady decline in its figures, the opposite trend can be seen when we look at Argentina’s property prices.
As can be seen from the chart, in 2007 Algeria accounted for the highest growth percentage with over 6%, doubling that of Argentina and three times higher than that of China.

However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 4.5% in 2008 and only 3% in 2010. By contrast, over the period from 2007 to 2010, China experienced a constant rise in its property prices, with the figure reaching the highest point of about 6.5% in 2010.
In comparison, between 2007 and 2008, Argentina’s figure climbed quickly and reached a peak of nearly 5% before dropping suddenly to slightly over 1% in the next year and ending at approximately 2.3% in the last year.

Hi vọng hướng dẫn trên đây đã giúp các bạn hiểu được dạng đề Bar Chart của IELTS Writing Task 1. Click vào đây để tìm hiểu thêm các dạng đề khác nhé.Và tham khảo thêm các dạng bài khác của IELTS Writing task 1 tại  Group Cộng Đồng Nâng Band IELTS Thần Tốc nhé.

Chúc các bạn học tốt! Các bạn có thể theo dõi fanpage để có thể tham khảo và cập nhật thêm nhiều tin tức mới bổ ích từ WISE ENGLISH nhé: https://www.facebook.com/Wiseenglish.vn/

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ