HỌC IELTS WRITING TASK 1 VỚI DẠNG ĐỀ PIE CHART

Dạng bài Pie chart (biểu đồ tròn) cũng là một dạng bài hay gặp trong đề thi IELTS Writing task 1. WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn cách viết dạng bài Pie chart từ A đến Z. Hãy cùng biến dạng bài Pie chart trong IELTS Writing task 1 thành dạng bài tủ của bạn trong phòng thi nhé!

I. Dạng bài Pie chart trong IELTS Writing task 1 là gì?

Pie chart là dạng biểu đồ tròn dùng để phân tích hoặc so sánh các đối tượng ở mức độ tổng thể, trong đó có những phần khác nhau và mỗi thành phần có một ký hiệu riêng biệt. Mỗi phần sẽ biểu diễn số liệu của một đối tượng (biểu diễn ở đơn vị phần trăm) và bên góc biểu đồ thường có chú thích cụ thể về tên các đối tượng.

Yêu cầu khi viết dạng bài Pie chart trong IELTS Writing task 1:

 • Đảm bảo miêu tả thông tin trong đề một cách khách quan, theo một tiến trình logic.

 • Đưa ra được sự so sánh giữa các hạng mục hoặc các biểu đồ được cho.
 • Sử dụng từ vựng phù hợp với dạng bài, cấu trúc ngữ pháp đa dạng (sử dụng câu phức, câu ghép) khi viết dạng bài biểu đồ tròn.

Screen Shot 2020 05 09 at 6.21.43 PMII. Bố cục chung của bài IELTS Writing task 1

 • Introduction: thường gồm 1 câu paraphrase lại đề bài.
 • Overview: thường gồm 2 câu mô tả những đặc điểm chung, nổi bật nhất của biểu đồ. Lưu ý không được đưa số liệu cụ thể vào trong phần này.

 • Body 1: thường gồm 2-4 câu mô tả các đặc điểm chi tiết của biểu đồ (tuỳ thuộc và câu đơn hay câu ghép), lưu ý dùng những mẫu câu so sánh để làm nổi bật số liệu.

 • Body 2: thường gồm 2-4 câu mô tả các đặc điểm chi tiết của biểu đồ (tuỳ thuộc vào câu đơn hay câu ghép), lưu ý dùng những mẫu câu so sánh để làm nổi bật số liệu.

III. Từ vựng và cấu trúc cần dùng đối với dạng bài Pie chart trong IELTS Writing task 1

Động từ và cụm từ dùng khi mô tả số liệu phần trăm:

X + represent/occupy/constitute/make up/account for + số liệu phần trăm

(đối tượng X chiếm bao nhiêu phần trăm)

→ Example: Residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage respectively.

 • Percentage = proportion: phần trăm
 • A significant proportion of something: một tỷ lệ phần trăm lớn của một đối tượng nào đó

→ Example: A large proportion of water (60%) is used by industry in San Diego.

 • The highest (greatest/largest) percentage (proportion/ number) of something + be …

(Phần trăm/số lượng lớn nhất của … là thuộc về một đối tượng nào đó.)

→ Example: The highest proportion of cars sold is red.

Cách mô tả số liệu phần trăm dưới dạng phân số:

Screen Shot 2020 05 09 at 6.22.07 PMIV. Các dạng Pie chart trong bài IELTS Writing task 1

1. Dạng bài một hình tròn trong IELTS Writing task 1

Đây là dạng bài cơ bản, dễ nhưng khá hiếm gặp trong đề thi IELTS Writing task 1. Ở dạng bài này, bạn chỉ cần miêu tả và so sánh các phần trong biểu đồ này, ví dụ phần nào chiếm ít/nhiều nhất, ít hơn hoặc nhiều hơn. (Vì dạng này dễ và khá hiếm gặp trong phòng thi nên mình chỉ tập trung hướng dẫn các bạn cách làm dạng biểu đồ nhiều hình tròn thôi nhé).

2. Dạng bài nhiều hình tròn IELTS Writing task 1

Đây là dạng bài mà mình muốn tập trung hướng dẫn các bạn trong bài viết này vì nó khá phổ biến.

Có thể phân thành hai dạng:

Dạng bài có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng bài này, mỗi biểu đồ thường sẽ mô tả thông tin của một tháng hoặc một năm. Để hiểu rõ hơn về dạng đề này, bạn xem ví dụ sau nhé:

Example 1:

The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway Hotel how they rated the hotel’s customer service. The same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Screen Shot 2020 05 09 at 6.22.13 PMDạng bài không có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng Pie chart không có yếu tố thời gian, là dạng bài so sánh các số liệu của các đối tượng theo nhóm độ tuổi, khu vực,….thay vì so sánh sự thay đổi của đối tượng qua các mốc thời gian.

Để hiểu rõ hơn về dạng đề này bạn xem ví dụ sau nhé:

Example 2:

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Screen Shot 2020 05 09 at 6.22.19 PMV. Hướng dẫn cách viết Introduction trong IELTS Writing task 1

Ở phần Introduction, tất cả những việc bạn cần làm chỉ là paraphrase, paraphrase và paraphrase lại đề bài. Đồng thời, bạn có thể thêm thắt các thông tin chung về biểu đồ mà trong đề bài chưa đề cập tới (ví dụ: Tên quốc gia, khoảng thời gian bao nhiêu năm,…).

Để xem lại bài Hướng dẫn Paraphrase, bạn vui lòng ấn đây: Hướng dẫn Paraphrase

VI. Hướng dẫn cách viết Overview trong IELTS Writing task 1

1. Dạng bài có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Dạng bài có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng đề này, trong phần overview bạn phải trả lời các câu hỏi sau:

 • Xu hướng tăng giảm chung của các đối tượng trong biểu đồ là gì?
 • Có đối tượng nào luôn chiếm phần trăm cao hơn hoặc thấp hơn các đối tượng còn lại không?

Ví dụ cụ thể đối với Example 1, mình có thể đưa ra các nhận xét:

 • Mức độ hài lòng của khách tham quan đối với dịch vụ của khách sạn tăng lên đáng kể sau 5 năm (Phần trăm Excellent và Good tăng mạnh).
 • Năm 2005 đa số du khách đánh giá “Poor” hoặc “Satisfactory” nhưng đến năm 2010, đa số đánh giá là “Excellent” hoặc “Good”.

Mình có trích một đoạn mẫu của thầy Simon để các bạn tham khảo thêm:

Overall, it is clear that customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010. While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel‟s service as good or excellent in 2010.

Dạng bài không có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng đề này, trong phần overview bạn phải trả lời các câu hỏi sau:

 • Đối tượng nào chiếm phần trăm nhỏ nhất, lớn nhất trong từng biểu đồ?
 • Có đối tượng nào luôn chiếm phần trăm nhiều hơn hoặc ít hơn ở hầu hết các biểu đồ không?

Ví dụ cụ thể đối với Example 2, mình có thể đưa ra các nhận xét:

 • Lượng nước tiêu thụ cho hộ gia đình ở hai khu vực của Mỹ lớn hơn so với nước dùng cho công nghiệp và nông nghiệp.
 • Tính trên toàn thế giới thì lượng nước dùng cho nông nghiệp chiếm phần trăm lớn nhất.

VII. Hướng dẫn cách chia bố cục cho bài Pie chart theo từng dạng bài trong IELTS WRITING TASK 1

1. Dạng bài có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng bài này, mỗi biểu đồ thường sẽ mô tả thông tin của một tháng hoặc một năm. Do đó để đưa ra mô tả và nhận xét cho dạng bài này, bạn phải dùng các từ vựng và cấu trúc mô tả xu hướng thay đổi qua các năm. Bạn có thể xem dạng bài Pie Chart này như dạng bài Line graph và dùng các từ vựng chỉ xu hướng thay đổi.

Để xem lại bài Chinh phục dạng bài Line graph, bạn vui lòng ấn vào link này:

Ở đây mình sẽ lấy Example 1 để hướng dẫn chi tiết cách chọn dữ liệu và lập dàn ý cho dạng bài này nhé. Bố cục bài viết theo hai cách sau:

Cách 1: Chia theo năm (hoặc tháng tuỳ theo mốc thời gian đề cho), ví dụ đối với Example 1 ở trên:

 • Body 1: Mô tả và so sánh các số liệu vào năm 2005. Lưu ý mô tả theo thứ tự từ lớn đến bé và nếu có đối tượng “other” thì mô tả đối tượng này sau cùng.
 • Body 2: Mô tả các chiều hướng tăng giảm từ năm 2005 đến năm 2010 và mô tả các số liệu vào năm 2010.

Cách 2: Chia theo từng đối tượng – thông thường đối với dạng bài Pie chart có yếu tố thời gian, các bạn nên chọn cách chia theo đối tượng vì bạn sẽ dễ dàng mô tả được xu hướng thay đổi theo các mốc thời gian. Từ đó có thể đa dạng hoá các cấu trúc câu đã được học trong dạng bài Line graph. Lưu ý nên chọn các đối tượng có sự tương đồng để mô tả vào một đoạn thân bài. Ví dụ cụ thể đối với đề mẫu ở trên:

 • Body 1: Mô tả đối tượng “Excellent” và “Good” – vì phần trăm của hai đối tượng này tang mạnh trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2010. Và ngoài ra có thể hiểu hai đối tượng này thể hiện mức độ hài lòng cao của khách hàng
 • Body 2: Mô tả các đối tượng còn lại – dễ dàng nhận thấy nhóm đối tượng này là các phản hồi không tích cực của khách hàng. Và phần trăm của các đối tượng này giảm trong khoảng thời gian được cho.

Như mình đã đề cập ở trên, bạn nên chọn cách 2 để dễ dàng thể hiện các yếu tố so sánh và mô tả xu hướng hơn. Ở đây, mình đưa bài viết của Simon để các bạn tham khảo thêm nhé: 

Looking at the positive responses first, in 2005 only 5% of the hotel‟s visitors rated its customer service as excellent, but this figure rose to 28% in 2010. Furthermore, while only 14% of guests described customer service in the hotel as good in 2005, almost three times as many people gave this rating five years later.

With regard to negative feedback, the proportion of guests who considered the hotel‟s customer service to be poor fell from 21% in 2005 to only 12% in 2010. Similarly, the proportion of people who thought customer service was very poor dropped from 15% to only 4% over the 5-year period. Finally, a fall in the number of „satisfactory‟ ratings in 2010 reflects the fact that more people gave positive responses to the survey in that year.

2. Dạng bài không có sự thay đổi về thời gian trong IELTS Writing task 1

Đối với dạng Pie chart không có yếu tố thời gian, lưu ý là tuyệt đối không sử dụng những từ vựng chỉ xu hướng thay đổi, tăng trưởng giữa các mốc thời gian mà chỉ sử dụng những từ vựng chỉ sự so sánh.

Ở đây mình sẽ lấy Example 2 để hướng dẫn chi tiết cách chọn dữ liệu và lập dàn ý cho dạng bài này nhé.

Có 2 cách để phân chia bố cục cho bài viết dạng này:

Cách 1: Mô tả thông tin của từng biểu đồ tròn và so sánh hai biểu đồ

 •  Body 1: Mô tả các đối tượng trong biểu đồ 1
 •  Body 2: Mô tả các đối tượng trong biểu đồ 2, so sánh với biểu đồ 1

→ Tuy nhiên, cách này rất khó để đưa ra sự so sánh. Và nếu trong đề có 2 biểu đồ trở lên, bạn sẽ rất khó để sắp xếp bố cục bài viết. Do đó, mình nghĩ các bạn nên làm theo cách 2 dưới đây nhé!

Cách 2: Mô tả từng đối tượng ở tất cả các biểu đồ – Bạn nên chọn những đối tượng có sự tương đồng để gom chung vào một đoạn thân bài. Ví dụ cụ thể đối với bài viết ở trên:

 • Body 1: Mô tả hai đối tượng “Residential” và “Agriculture” vì hai đối tượng này có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực. Đặc biệt lượng nước tiêu thụ vào “Residential” and “Agriculture” là cao nhất tương ứng đối với San Diego và Worldwide.
 • Body 2: Mô tả đối tượng Industry – vì đối tượng này không có sự chệnh lệch quá lớn ở ba khu vực.

Như mình đã đề cập ở trên, bạn nên chọn cách 2 khi gặp dạng bài này nhé. Ở đây, mình đưa bài viết của Simon để các bạn tham khảo thêm (lưu ý những từ màu đỏ là những từ vựng cần lưu ý sử dụng đối với dạng bài Pie chart).

In San Diego County and California State, residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage respectively. By contrast, a mere 8% of the water used globally goes to homes. The opposite trend can be seen when we look at water consumption for agriculture. This accounts for a massive 69% of global water use, but only 17% and 28% of water usage in San Diego and California respectively. Such dramatic differences are not seen when we compare the figures for industrial water use. The same proportion of water (23%) is used by industry in San Diego and worldwide, while the figure for California is 10% higher, at 33%.

Trên đây là những kiến thức về dạng bài Pie Chart mà mình tổng hợp được trong quá trình ôn luyện và giảng dạy, hi vọng có thể giúp các bạn nắm chắc hơn cách làm dạng Pie chart trong IELTS Writing task 1

Ngoài ra bạn có thể theo dõi Facebook Fanpage WISE ENGLISH hoặc Group Cộng Đồng Nâng Band IELTS Thần Tốc để học nhiều dạng bài hơn trong IELTS Writing task 1. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ