UNIT 2 – IELTS WRITING TASK 1 – CÁCH VIẾT OVERVIEW

Ở bài học này, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách viết IELTS Writing Task 1 Overview một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách mô tả chung cho biểu đồ nhé. 

I. General Information

1. Overview là gì

Overview mô tả những thông tin nổi bật nhất và thông tin chung nhất về biểu đồ, quy trình hoặc bản đồ. Bạn nên viết từ 2-3 câu trong phần này. 

2. Tại sao cần phải viết Overview

Overview là một trong những phần quan trọng trong một bài Writing Task 1 vì nó cho thấy khả năng xác định và tóm tắt các xu hướng tổng thể của bạn. 

Overview sẽ được đánh giá trong tiêu chí Task Achievement. Nếu không có phần Overview, bạn sẽ chỉ đạt dưới band 5.0. Nếu bạn làm tốt phần này, bạn mới có thể đạt từ band 6.0 trở lên. 

II. Cách phân tích Overview

Dựa trên tính chất thay đổi của các xu hướng, chúng ta có thể chia ra làm 2 dạng biểu đồ: Biểu đồ động (Dynamic chart) và Biểu đồ tĩnh (Static chart).

1. Biểu đồ động – Dynamic chart (Thay đổi qua thời gian)

IELTS-writing-overview

Đối với dạng biểu đồ này, bạn cần tìm hiểu những thông tin sau:

  • What do the data do from the start to the finish? (Dữ liệu thay đổi như thế nào từ đầu đến cuối thời kỳ)
  • Do they generally go up or down or do they fluctuate? Any significant difference from the general trend? (Dữ liệu tăng lên, giảm xuống hay dao động? Có sự khác biệt nào đáng kể giữa các dữ liệu hay không?
  • The highest and lowest items overall? (Dữ liệu nào cao nhất, thấp nhất?)

Ví dụ: Sau khi trả lời những câu hỏi trên, bạn sẽ biết được:

  • Tất cả dữ liệu đều tăng lên
  • Nhật Bản cho thấy sự thay đổi lớn nhất trong tỷ lệ dân số già

→ Overview: It is clear that the proportion of elderly people increases in each country between 1940 and 2040. Japan is expected to see the most dramatic changes in its elderly population.

(Rõ ràng là tỷ lệ người cao tuổi tăng lên ở mỗi quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 1940 đến năm 2040. Nhật Bản dự kiến sẽ chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ nhất về dân số cao tuổi. )

2. Biểu đồ tĩnh – Static chart (Chỉ có 1 mốc thời gian cụ thể)

ielts-writing-overview

Đối với dạng biểu đồ này, bạn cần tìm hiểu những thông tin sau:

  • What are the highest/lowest values? (Giá trị cao nhất, thấp nhất?)
  • What are the most noticeable differences?