UNIT 3 – IELTS WRITING TASK 1 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO TRONG PHẦN VIẾT BODY: GRAPHS WITH A TREND

Graphs with a trend hay dramatic charts (biểu đồ biến thiên theo thời gian), là một dạng bài phổ biến thường xuất hiện rất nhiều trong IELTS Writing Task 1. Khái niệm mô tả dữ liệu thay đổi theo thời gian là một dấu hiệu dễ nhận thấy của định nghĩa này.

Sau khi đã tìm hiểu cách viết phần Body – graphs with a trend , hôm nay các bạn hãy cùng WISE ENGLISH tìm hiểu một số từ vựng và cấu trúc nâng cao để nâng cấp ngay kĩ năng IELTS Writing task 1 nhé!

I. Các từ vựng nâng cao trong IELTS Writing Task 1 dạng đề Graphs with a trend

1. Các tính từ và trạng từ mô tả mức độ thay đổi

IELTS Writing Task 1 Graphs with a trend

E.g.1: Total household income saw a significant fall, from $29,000 in 2010 to $25,000 in 2013.

(Tổng thu nhập của hộ gia đình có một sự sụt giảm nghiêm trọng, từ $29,000 vào năm 2010 xuống còn $25,000 vào năm 2013.)

E.g.2: The amount of household income fell significantly from $29,000 in 2010 to $25,000 in 2013.

(Lượng thu nhập của hộ gia đình đã sụt giảm một cách nghiêm trọng, từ $29,000 vào năm 2010 xuống còn $25,000 vào năm 2013.)

uu-dai-giam-45