UNIT 5 – IELTS WRITING TASK 2 – CÁCH LẬP DÀN Ý – PLANNING

Ở bài học này, WISE ENGLISH sẽ tóm tắt những dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2, cách phân tích các dạng bài này và hướng dẫn bạn cách lập dàn ý cho một bài essay trong Task 2. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách lập dàn ý cho các dạng bài này nhé.

ielts-writing-task-2-planing
ielts-writing-task-2-planing

I. Tổng quan

1. Thông tin cơ bản

Cấu trúc một bài essay

Tốt hơn hết bạn nên chia bài luận của mình làm 4 đoạn với độ dài toàn bài khoảng 13 câu như hướng dẫn dưới đây: 

 • Introduction – Mở bài: 2 câu
 • Body 1 – Thân bài 1: 5 câu
 • Body 2 – Thân bài 2: 5 câu
 • Conclusion – Kết luận: 1 câu

Thời lượng làm bài

Bạn được yêu cầu hoàn thành bài essay này trong vòng 40 phút. Bạn nên phân bổ thời gian để viết các phần như sau: 

 • Planning – Lập dàn ý: 5-10 phút
 • Introduction – Mở bài: 5 phút
 • Body 1 – Thân bài 1: 10 phút
 • Body 2 – Thân bài 2: 10 phút
 • Conclusion and checking – Kết luận và kiểm tra lại: 5 phút

Số lượng từ

 • Số từ tối thiểu: 250 từ.
 • Số từ được đề xuất: 270-280 từ.
 • Số dòng được đề xuất: 27-28 dòng (trung bình mỗi dòng chứa 10 từ).