TOP 10 SLANG “CHUẨN” MỸ

Slang từ lóng theo định nghĩa của Oxford  là: những từ, cụm từ hay cách diễn đạt không trang trọng trong văn nói và thường được dùng trong một nhóm người nào đó.

Và vì Slang thường là “ngôn ngữ” của riêng một nhóm người nên chỉ một số từ lóng rất phổ biến và được dùng rộng rãi mới xuất hiện trong từ điển. Dưới đây là top 10 từ lóng chuẩn Mỹ thường dùng trong các câu hội thoại thường ngày.

1.Basic

Nghĩa gốc: Cơ bản

Tiếng lóng: Tẻ nhạt/ Không sâu sắc

Ví dụ: Is there anything unique or special about her? I have a feeling she’s pretty basic

2 1 1

2. A piece of cake

Nghĩa gốc: Một miếng bánh

Tiếng lóng: Rất dễ

Ví dụ: Hey! How did you do on the exam? – I got an A. The exam was a piece of cake.

3 1 1

3. Screw up

Nghĩa gốc: Phá

Tiếng lóng: Lộn xộn/ Mắc lỗi

Ví dụ: Your failing, Jimmy?! I swear it, you’re gettin to be a screw up.

4 1 1

4. My bad

Nghĩa gốc: Lỗi của tôi

Tiếng lóng: Lỗi của tôi

Ví dụ: “You just spilled your beer on my term paper!!” – “Er… my bad.”

5 1 1

5. Kudos

Nghĩa gốc: Thanh danh

Tiếng lóng: Chúc mừng/ Làm tốt lắm

Ví dụ: Kudos for that last match, it was perfect

6 1

6. Zone out

Nghĩa gốc: Khoanh vùng

Tiếng lóng: Mất tập trung

Ví dụ: I think I was about to zone out.

7 1 1

7. Hit me up 

Nghĩa gốc: Đánh tôi đi

Tiếng lóng: Liên lạc với tôi

Ví dụ: You got a bag you can hit me up with?

8 1 1

8. Legit

Nghĩa gốc: Hợp pháp

Tiếng lóng: Tốt/ Đánh giá

Ví dụ: Oh you missed out. It was legit.

9 1 1

9. For real?

Nghĩa gốc: Cho thật

Tiếng lóng: Bạn đang đùa phải không?\

Ví dụ:

A: I Just won the lottery
B: For real?

10 1 1

10. Break a leg

Nghĩa gốc: Gãy chân

Tiếng lóng: Chúc may mắn

Ví dụ: Hey, hope you break a leg tonight.

11