THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS) – TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP 2021

Mọi người chắc ai cũng biết rằng thì hiện tại tiếp diễn là một trong các ngữ pháp căn bản nhất trong tiếng Anh. Hôm nay, WISE ENGLISH sẽ chia sẻ một cách cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về thì hiện tại tiếp diễn gồm cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng cũng như giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bên cạnh đó, những ví dụ và bài tập thực hành để bạn củng cố hơn nữa về kiến thức của mình nhé !

I. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là gì?

Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) là một thì trong tổng 12 thì ngữ pháp của tiếng Anh dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Dành riêng cho bạn: Khóa học IELTS cam kết đầu ra không cần lo xa

II. Công thức thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

1. Câu khẳng định

Công thức:

I+ am+ V-ing
He/ She/ It+ is+ V-ing
We/ You/ They+ are+ V-ing

→ Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì cần phải có hai thành phần là: động từ “to be” và “V-ing”. Với tùy vào chủ ngữ và từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

E.g:

I am studying Math now. (Tôi đang học toán.)

He is riding his bike now. (Bây giờ anh ấy đang đi xe đạp.)

She is talking on the phone. (Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại.)

They are singing a song together. (Họ đang hát cùng nhau một bài hát.)

We are studying English. (Chúng tôi đang học tiếng Anh.)

Xem thêm: IELTS là gì? Điều cần biết về kỳ thi IELTS

2. Câu phủ định

Công thức:

S+ am/ is/ are+ not+ V-ing

Chú ý:

am notkhông có dạng viết tắt
is notisn’t
are notaren’t

→ Đối với câu phủ định, ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be” rồi cộng động từ đuôi “–ing”.​

E.g:

I am not learning English at the moment. (Tôi đang không học tiếng Anh vào lúc này.)

She is not watching the news with her grandmother. (Cô ấy đang không xem thời sự với bà.)

He is not listening to music. (Hiện tại anh ấy không nghe nhạc.)

They are not playing tennis. (Họ đang không chơi quần vợt.)

uu-dai-giam-45