Phiếu đánh giá

Lớp học viên:
ví dụ: PreIE-318-HN
1. Bạn sẽ sẵn lòng giới thiệu cho WISE ENGLISH khách hàng mới chứ?
Không hài lòng
Rất hài lòng
2. Nhìn chung, bạn hài lòng về khóa học đến mức độ nào?
3. Bạn đánh giá như thế nào về giáo viên đứng lớp?
Giáo viên:
 • Xuất sắc
  (Mức 5)
 • Tốt
  (Mức 4)
 • Bình thường
  (Mức 3)
 • Chưa đạt yêu cầu
  (Mức 2)
 • Kém
  (Mức 1)
4. Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên tư vấn của Trung tâm?
5. Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên an ninh trông giữ xe của Trung tâm?
6. Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên học vụ - chăm sóc học viên của Trung tâm?
7. Bạn hài lòng điều gì về Trung tâm?
8. Bạn có góp ý gì thêm đối với WISE để WISE được hoàn thiện hơn?

Trung tâm anh ngữ Wise English

Hotline: 0901270888