10+ CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA TOEIC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI

Từ đồng nghĩa TOEIC luôn xuất hiện trong đề thi để làm khó các thí sinh trong việc lựa chọn đáp án. Vì vậy, để có đáp án chính xác nhất thì các bạn cần phải tăng vốn từ vựng cũng như từ đồng nghĩa.

Việc thành thạo sử dụng các từ đồng nghĩa giúp bạn tránh khỏi tình trạng trên, giao tiếp trở nên trơn tru, văn phong phù hợp ngữ cảnh, hơn nữa giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh.

Hiểu được điều đó, WISE ENGLISH đã tổng hợp 10+ cụm từ đồng nghĩa tiếng Anh thường gặp để giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng cũng như tiết kiệm thời gian làm bài.

I. Các cụm từ đồng nghĩa TOEIC

1. Shipment = delivery: Sự giao hàng

  • shipment (n) /ˈʃɪp.mənt/ : sự giao hàng
  • delivery (n) /dɪˈlɪv.ər.i/ : sự giao hàng

10 cum tu dong nghia thuong gap trong de thi TOEIC 1

Xem thêm: TOEIC là gì? Những điều cần biết về kỳ thi TOEIC

2. Energy = power: Năng lượng

  • energy (n) /ˈen.ə.dʒi/ : năng lượng
  • power (n) /paʊər/ : năng lượng

10 cum tu dong nghia thuong gap trong de thi TOEIC 2

Đọc thêm: Hướng dẫn cách đăng ký thi TOEIC

3. Applicant = candidate: Ứng cử viên

  • applicant (n) /ˈæp.lɪ.kənt/ : ứng cử viên
  • candidate (n) /ˈkæn.dɪ.dət/ : ứng cử viên

10 cum tu dong nghia thuong gap trong de thi TOEIC 3

Tham khảo: Thang điểm và cách tính điểm TOEIC

4. Postpone = delay: Trì hoãn

  • postpone (v) /pəʊstˈpəʊn/ : trì hoãn
  • delay (v) /dɪˈleɪ/ : trì hoãn

10 cum tu dong nghia thuong gap trong de thi TOEIC 4