Cách dùng Most, all, no, none, trong tiếng Anh

Đánh giá post

Khi học tiếng Anh, việc sử dụng các từ như most, all, no, none là rất quan trọng để thể hiện đầy đủ nghĩa của câu. Trong bài viết này, WISE English cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng đúng cách dùng most, all, no, none trong tiếng Anh. 

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

I. Khái niệm Most trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “most” là một trạng từ (adverb) hoặc tính từ (adjective) thường được sử dụng để diễn tả sự so sánh với một nhóm hoặc tập hợp. Nó có thể được hiểu là “hầu hết”, “phần lớn”, “nhiều nhất”, “đa số” hoặc “hơn hết”.

Most là từ để chỉ số lượng lớn nhất, phần lớn hoặc phần đa của cái gì đó. Có thể sử dụng most để tạo thành cấu trúc so sánh hoặc để tập trung vào điều quan trọng nhất. Dưới đây là một số cách sử dụng most trong tiếng Anh:

Cấu trúc ngữ pháp Most of trong tiếng AnhCách dùng Most trong tiếng AnhVí dụ
So sánh hơnMost sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều đối tượngMost people prefer coffee to tea.
Phần lớnMost sử dụng để chỉ phần lớn hoặc phần đa của cái gì đóMost of the students passed the test.
Tập trung vào điều quan trọng nhấtMost sử dụng để chỉ điều quan trọng nhất trong một tình huốngThe most important thing is to be yourself
Sử dụng trong câu hỏiMost sử dụng trong câu hỏi để hỏi về cái gì là phổ biến nhấtWhat do most people do for fun?
Sử dụng trong câu mệnh lệnhMost sử dụng trong câu mệnh lệnh để yêu cầu người khác làm điều gì đóMost importantly, don’t forget to bring your passport.
Sử dụng trong câu phủ địnhMost sử dụng trong câu phủ định để chỉ rằng cái gì không phải là phổ biến nhấtMost people don’t like to eat spicy food.
Sử dụng trong câu kết hợpMost cũng có thể được sử dụng trong các câu kết hợp để tăng tính linh hoạt và sức mạnh của câuShe is both the most beautiful and intelligent woman I have ever met.
cach-dung-most-all-no-none-trong-tieng-anh (1).jpg
cach-dung-most-all-no-none-trong-tieng-anh (1).jpg

1.1 Cách dùng Most of 

“Most of” là một cụm từ chỉ phần lớn, nhiều nhất trong tiếng Anh. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn tả một số lượng lớn hoặc phần trăm lớn của một nhóm hoặc tập hợp.

 • Sử dụng “most” như một trạng từ
 • Most people like pizza. (Hầu hết mọi người thích pizza.)
 • She’s most likely to be at home. (Cô ấy có khả năng cao sẽ ở nhà.)
 • I go to the gym most days. (Tôi đến phòng tập hầu hết các ngày.)
 • Sử dụng “most” như một tính từ
 • Most students passed the test. (Hầu hết các học sinh đã qua bài kiểm tra.)
 • The most important thing is to be happy. (Điều quan trọng nhất là phải hạnh phúc.)
 • He’s the most talented musician in the band. (Anh ấy là nghệ sĩ tài năng nhất trong ban nhạc.)

For example:

 • Most of the students in this class are from China. (Phần lớn học sinh trong lớp này đến từ Trung Quốc.)
 • Most of the food at the party was vegetarian. (Phần lớn đồ ăn tại buổi tiệc là chay.)
 • Most of the time, I prefer to walk to work. (Phần lớn thời gian, tôi thích đi bộ đến nơi làm việc.)
 • Most of the guests arrived on time. (Phần lớn khách đã đến đúng giờ.)

Chú ý: “most of” được sử dụng khi diễn tả phần lớn, trong khi “almost all” được sử dụng khi diễn tả gần như tất cả. For example:  Almost all of the students in this class are from China. (Gần như tất cả học sinh trong lớp này đến từ Trung Quốc.)

1.2 Những lưu ý khi dùng Most of trong tiếng Anh

“Most of” là một cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ một phần lớn, phần đa, hoặc phần lớn nhất của một nhóm hoặc tập hợp. Dưới đây là những lưu ý cần lưu ý khi sử dụng “most of” trong tiếng Anh:

 • “Most of” thường được sử dụng với danh từ số nhiều: “most of the students”, “most of the people”, “most of the cars”, v.v. Khi “most of” được sử dụng với danh từ số ít, thì danh từ đó cần phải được chuyển sang số nhiều trước khi sử dụng: “most of the time”, không phải “most of the times”.
 • “Most of” thường được sử dụng với động từ ở thể bất quy tắc (V-ing hoặc V-ed) hoặc với danh từ: “Most of the students are studying hard”, “Most of the food was delicious”, v.v.
 • “Most of” có thể được sử dụng với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được: “Most of the books are interesting”, “Most of the water is clean”, v.v.
 • “Most of” thường được đặt trước danh từ, tuy nhiên nó cũng có thể được đặt ở giữa câu nếu cần thiết: “The test was difficult. Most of the students did not pass it.”
 • “Most of” có thể được sử dụng với các từ chỉ số lượng khác như “almost”, “nearly”, “about”, v.v. để chỉ sự gần như hoặc xấp xỉ: “Almost most of the students passed the test.”

Nếu bạn muốn chỉ một phần cụ thể của một nhóm, bạn có thể sử dụng “most of” kết hợp với một cụm danh từ: “Most of the students in my class passed the test.”

Khi sử dụng “most of”, cần lưu ý rằng nó không có nghĩa là tất cả: “Most of the people enjoyed the concert” không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích buổi hòa nhạc đó.

cach-dung-most-all-no-none-trong-tieng-anh (3)

II. Khái niệm All trong tiếng Anh

“All” là một từ tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ toàn bộ, tất cả hoặc không có ngoại lệ. Nó có thể được sử dụng như một đại từ, tính từ hoặc trạng từ.

For example: 

 • “All the students in the class are required to take the exam.” (Tất cả học sinh trong lớp đều phải làm bài kiểm tra.)
 • “She ate all the cake.” (Cô ấy ăn hết bánh.)
 • “He is all alone in the park.” (Anh ta hoàn toàn cô độc ở công viên.)

Ngoài ra, “All” cũng có thể được sử dụng để chỉ sự đồng ý hoặc phản đối tuyệt đối.

For example:

 • “I’m all for trying something new.” (Tôi hoàn toàn đồng ý thử điều gì đó mới.)
 • “I’m not all convinced by his argument.” (Tôi không hoàn toàn tin vào lập luận của anh ta.)
uu-dai-giam-45

2.1 Cách dùng all of 

“All of” trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ toàn bộ, tất cả hoặc mọi thứ của một nhóm người hoặc đối tượng nào đó. Dưới đây là một số cách sử dụng “all of” trong tiếng Anh

ALL OF +Cách dùngVí dụ
đại từ số nhiều hoặc danh từ số nhiều để chỉ tất cả các thành viên của một nhóm– All of my friends are coming to the party.

– All of the books on the shelf are mine.

đại từ số ít hoặc danh từ số ít để chỉ toàn bộ một đối tượng– All of the cake is gone.

– All of the water in the bottle has been drunk.

đại từ tân ngữ hoặc danh từ tân ngữ để chỉ toàn bộ một cái gì đó đã được nhắc đến trước đó– I ate all of the pizza.

– She drank all of the coffee.

một mệnh đề để chỉ toàn bộ điều đó được đề cập trong mệnh đề đó– All of the students who took the test passed it.

– All of the people who attended the meeting agreed with the proposal.

danh từ không đếm được để chỉ toàn bộ của một loại đồ vật– All of the furniture in the room is new.

– All of the traffic on the highway was caused by an accident.

Tìm hiểu: Khóa học IELTS giảm đến 45%

Lưu ý rằng khi sử dụng “all of”, động từ được sử dụng với nó phải ở dạng số nhiều, do “all of” chỉ tới nhiều hơn một cái gì đó.

cach-dung-most-all-no-none-trong-tieng-anh (1)-2

2.2 Những lưu ý khi dùng ALL of trong tiếng Anh

 • “ALL of” là một cụm từ thông dụng trong tiếng Anh để chỉ tất cả các thành phần, yếu tố hoặc đối tượng trong một nhóm. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng “ALL of” trong tiếng Anh:
 • “ALL of” được sử dụng để chỉ sự toàn diện hoặc hoàn toàn. Ví dụ: “ALL of the students passed the exam.”
 • Khi sử dụng “ALL of” với danh từ số ít, động từ theo sau sẽ là động từ số ít. Ví dụ: “ALL of the water is gone.”
 • Khi sử dụng “ALL of” với danh từ số nhiều, động từ theo sau sẽ là động từ số nhiều. Ví dụ: “ALL of the books are on the shelf.”
 • “ALL of” có thể được sử dụng trong câu phủ định nhưng với nghĩa ngược lại. Ví dụ: “Not ALL of the students passed the exam.”
 • “ALL of” cũng có thể được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng. Ví dụ: “I like ALL of the colors, but I prefer blue.”
 • Khi sử dụng “ALL of” với danh từ đếm được, cần phải sử dụng một từ đếm phù hợp như “all of the cars” hoặc “all of the people”.
 • “ALL of” thường được sử dụng trong các câu khẳng định, tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng trong các câu hỏi hoặc các câu gián tiếp. Ví dụ: “Did you eat ALL of the pizza?” hoặc “She asked if we had read ALL of the books.”
 • Khi sử dụng “ALL of” với danh từ không đếm được, động từ theo sau có thể là động từ số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào ý nghĩa câu. Ví dụ: “ALL of the water is contaminated” hoặc “ALL of the sugar has been used.”

Những lưu ý trên sẽ giúp bạn sử dụng “ALL of” đúng cách và tránh sai sót trong việc sử dụng cụm từ này.

III. Khái niệm None trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “None” là một từ để chỉ sự không có gì, không có ai hoặc không tồn tại. Nó thường được sử dụng như một giá trị để biểu thị rằng không có giá trị nào được gán cho một biến hoặc một đối tượng.

Nó cũng có thể được sử dụng như một đáp án cho một câu hỏi để biểu thị rằng không có lựa chọn nào được chọn hoặc không có câu trả lời nào được cung cấp. Ví dụ, khi hỏi “Bạn muốn ăn món gì?” và người đó trả lời “None”, có nghĩa là họ không muốn ăn bất cứ món nào.

Ngoài ra, “None” cũng được sử dụng trong Python là một giá trị đặc biệt để biểu thị rằng một biến không có giá trị hoặc một hàm không trả về bất kỳ giá trị nào.

Xem thêm: Liên từ phù thuộc (Subordinators – s) trong tiếng Anh và những điều cần biết.

3.1 Cách dùng None of trong tiếng Anh

“None of” trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ ra rằng không có ai hoặc không có cái gì đó thuộc vào một nhóm hoặc danh sách nào đó. “None of” thường được sử dụng trong câu phủ định và được kết hợp với một danh từ số ít hoặc số nhiều.

For example:

 • None of the students in the class passed the exam. (Không có học sinh nào trong lớp đỗ kỳ thi)
 • None of the apples in the basket are ripe yet. (Không có quả táo nào trong giỏ đã chín)
 • None of my friends like to eat sushi. (Không có bạn của tôi nào thích ăn sushi)

“None of” cũng có thể được sử dụng với các cụm từ hay mệnh đề.

For example:

 • None of the candidates who applied for the job had the required qualifications. (Không có ứng viên nào đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng)
 • None of the guests at the party knew each other. (Không có khách nào trên buổi tiệc biết nhau)

Chú ý rằng “none of” được sử dụng khi muốn chỉ ra rằng không có ai hoặc không có cái gì đó thuộc vào một nhóm cụ thể, trong khi “not any” được sử dụng khi muốn phủ định một cái gì đó trong một danh sách hoặc nhóm lớn hơn.

For example:

 • None of the apples in the basket are ripe yet. (Không có quả táo nào trong giỏ đã chín).
 • I don’t have any apples in the fridge. (Tôi không có bất kỳ quả táo nào trong tủ lạnh).

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốc cho người mất gốc

3.2 Những lưu ý khi sử dụng None of trong tiếng Anh

“None of” là một cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ sự không có gì hoặc không ai trong một nhóm cụ thể. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng “none of” trong tiếng Anh:

 • “None of” luôn được sử dụng với danh từ số nhiều: “None of my friends”, “None of the books”, “None of the cars”,… Sau “none of” luôn là một danh từ số nhiều, và nếu danh từ đó là động từ, thì phải có động từ ở số ít: “None of the children is”, “None of the cars has”,…
 • “None of” luôn được sử dụng với giới từ “of”: “None of the books”, “None of the students”,…
 • “None of” có thể được sử dụng với một danh từ đơn để chỉ rõ một mục trong danh sách được đưa ra: “None of the pizza is left”, “None of the employees has arrived except for Sarah”.

Khi sử dụng “none of” để diễn tả một sự so sánh, hãy sử dụng “none of the (noun) is/are as (adjective) as”: “None of the movies is as good as that one”, “None of the boys are as tall as Tom”.

Nếu muốn sử dụng “none” như một tính từ, ta có thể sử dụng nó trong cụm từ “none other than” để chỉ sự ngạc nhiên hoặc kinh ngạc: “None other than the president himself called me”, “None other than the famous chef prepared our dinner”.

Trên đây là một số cách sử dụng đúng các từ most, all, no, none trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết WISE English cung cấp đến sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các từ này và cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh của mình và đạt được kết quả cao trong bài thi IELTS.

Follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Xem thêm:

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888