Cách sử dụng So và Such trong tiếng Anh | Dễ hiểu nhất

Đánh giá post

So và Such là hai từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để bổ nghĩa cho các danh từ và tính từ trong câu. Tuy nhiên, sử dụng hai từ này một cách chính xác không phải là điều dễ dàng với những người học tiếng Anh. Trong bài viết này, WISE English sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng So và Such trong tiếng Anh.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

cach-su-dung-so-va-such (1)

I. Khái niệm So trong tiếng Anh

“So” là một từ phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào cách sử dụng So. Tuy nhiên, trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào ý nghĩa của “So” như một trạng từ hoặc liên từ.

1.1 Cách sử dụng So 

Có nhiều cách để sử dụng So trong tiếng Anh, dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến:

 • Sử dụng “so” để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ:

“So” được sử dụng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ, giúp cho câu trở nên rõ ràng hơn về mức độ hay độ mạnh của tính từ hoặc trạng từ đó. “So” được đặt trực tiếp trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

For example:

 • The pizza is so hot! (cái bánh pizza nóng quá!)
 • She runs so fast. (cô ấy chạy nhanh quá.)
 • He is so handsome. (anh ta đẹp trai quá.)
 • Sử dụng “so” trong mệnh đề kết quả:

“So” được sử dụng trong mệnh đề kết quả để chỉ ra kết quả của một hành động hoặc sự việc. Mệnh đề kết quả thường bắt đầu bằng “so that”.

For example:

 • I got up early so that I wouldn’t be late for work. (tôi dậy sớm để không muộn làm.)
 • She studied hard so that she could pass the exam. (cô ấy học chăm chỉ để có thể đậu kì thi.)
 • He saved money so that he could buy a new car. (anh ta tiết kiệm tiền để có thể mua một chiếc xe mới.)
 • Sử dụng “so” để thể hiện sự đồng ý:

“So” cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự đồng ý với một ý kiến hoặc quan điểm.

For example:

A: The weather is really nice today. (thời tiết hôm nay thực sự đẹp.)

B: Yes, so it is. (đúng vậy, thật vậy.)

 • Sử dụng “so” trong câu hỏi người ta vừa nói:

Nếu bạn muốn yêu cầu người khác giải thích hoặc nói rõ hơn về điều họ vừa nói, bạn có thể sử dụng “so” trong câu hỏi.

For example:

A: I went to the cinema yesterday.

B: So, what did you see? (Vậy, bạn xem phim gì vậy?)

Tóm lại, “so” là một từ phổ biến và được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Bạn cần phải hiểu được cách sử dụng của từ này để sử dụng chính xác.

1.3 Bài tập về cách sử dụng So

Dưới đây là một số bài tập về cách sử dụng “so” trong tiếng Anh, kèm theo đáp án.

Exercise 1: Fill in the blanks with “so” in the sentence.

 1. She sings _____ beautifully.
 2. The food was _____ delicious.
 3. I am _____ tired.
 4. He speaks English _____ fluently.
 5. The movie was _____ boring.

Đáp án:

 1. She sings so beautifully.
 2. The food was so delicious.
 3. I am so tired.
 4. He speaks English so fluently.
 5. The movie was so boring.

Exercise 2: Complete the following sentences using “so that”.

 1. I need to leave early _____ _____ _____ I can catch the train.
 2. She studies hard _____ _____ _____ she can get good grades.
 3. He bought a new car _____ _____ _____ he can travel more comfortably.
 4. We need to hurry _____ _____ _____ we won’t miss the start of the game.

Đáp án:

 1. I need to leave early so that I can catch the train.
 2. She studies hard so that she can get good grades.
 3. He bought a new car so that he can travel more comfortably.
 4. We need to hurry so that we won’t miss the start of the game.

Exercise 3: Rearrange the words to make complete sentences.

 1. so / fast / runs / he / that / very / it’s / hard / to / keep / up / with / him.
 2. was / so / crowded / the / that / we / couldn’t / find / a / seat / in / the / cinema.
 3. you / to / it / that / can / I / believe / so / easy / did.

Đáp án:

 1. He runs so fast that it’s very hard to keep up with him.
 2. The cinema was so crowded that we couldn’t find a seat.
 3. Did you believe that it can be so easy to do?

Xem thêm: Liên từ phù thuộc (Subordinators – s) trong tiếng Anh và những điều cần biết.

cach-su-dung-so-va-such (2).jpg

II. Khái niệm Such trong tiếng Anh

Từ “Such” trong tiếng Anh được sử dụng như một tính từ đại từ, thường được sử dụng để mô tả một sự việc, tình huống hoặc đối tượng cụ thể. Nó được sử dụng để chỉ định một thứ gì đó đã được đề cập trước đó hoặc để mô tả một tình huống cụ thể.

2.1 Cách sử dụng Such 

 • Such + Noun: Sử dụng “such” với danh từ để chỉ định một thứ gì đó đã được đề cập trước đó hoặc để mô tả một tình huống cụ thể.

For example:

She has such a beautiful voice. (Cô ấy có giọng hát đẹp như vậy.)

Such a great movie! (Một bộ phim tuyệt vời như vậy!)

 • Such + a/an + Adjective + Noun: Sử dụng “such” với một tính từ và một danh từ để mô tả một sự việc, tình huống hoặc đối tượng cụ thể.

For example:

I’ve never seen such an amazing performance before. (Tôi chưa bao giờ thấy một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy trước đây.)

Such a generous donation! (Một món quà đóng góp hào phóng như vậy!)

 • Such + (a/an) + Adjective + Plural Noun: Sử dụng “such” với một tính từ và một danh từ số nhiều để mô tả một tình huống cụ thể.

For example:

She has such great friends. (Cô ấy có những người bạn tuyệt vời như vậy.)

Such beautiful flowers in the garden. (Những bông hoa đẹp như vậy trong khu vườn.)

 • Such + that: Sử dụng “such” với “that” để chỉ ra một sự việc, tình huống hoặc đối tượng cụ thể.

For example:

He was driving such a fast car that he got a speeding ticket. (Anh ta đang lái một chiếc xe nhanh đến nỗi anh ta bị phạt vi phạm tốc độ.)

The concert was such a success that they decided to add another show. (Buổi hòa nhạc đã thành công đến nỗi họ quyết định thêm một buổi biểu diễn khác.)

 • Such as: Sử dụng “such as” để đưa ra ví dụ hoặc danh sách các đối tượng cụ thể.

For example:

We sell different kinds of fruit such as apples, bananas, and oranges. (Chúng tôi bán nhiều loại trái cây như táo, chuối và cam.)

She enjoys activities such as hiking, swimming, and playing tennis. (Cô ấy thích các hoạt động như đi bộ đường dài, bơi lội và chơi tennis.)

Xem thêm: Tổng hợp 12 kinh nghiệm thi IELTS Speaking hiệu quả nhất .  

2.2 Bài tập về cách sử dụng Such

Fill in the blank with “such” and choose the right word to complete the sentence.

1. __________ a beautiful day! Let’s go for a picnic.

a) So

b) Such

c) Very

d) Quite

2. I can’t believe you have __________ an amazing talent.

a) Such

b) So

c) Very

d) Extremely

3. She is __________ a good teacher that everyone loves her class.

a) So

b) Such

c) Very

d) Quite

4. He made __________ a generous donation to the charity.

a) So

b) Such

c) Very

d) Quite

5. We sell different types of vehicles, __________ as cars, motorcycles, and bicycles.

a) Such

b) So

c) Very

d) Extremely

6. She has __________ a kind heart that she always helps those in need.

a) such

b) so

c) very

d) quite

7. I’ve never had __________ a delicious pizza before. You must give me the recipe.

a) such

b) so

c) very

d) quite

8. He was driving __________ a fast car that he almost hit a pedestrian.

a) such

b) so

c) very

d) quite

9. The concert was __________ a success that they decided to do it again next year.

a) such

b) so

c) very

d) quite

10. We have __________ a busy schedule this week that we won’t have time for anything else.

a) such

b) so

c) very

d) quite

Đáp án:

 1. Such a beautiful day! Let’s go for a picnic.
 2. Such an amazing talent. I can’t believe you have it.
 3. She is such a good teacher that everyone loves her class.
 4. He made such a generous donation to the charity.
 5. We sell different types of vehicles, such as cars, motorcycles, and bicycles.
 6. She has such a kind heart that she always helps those in need.
 7. I’ve never had such a delicious pizza before. You must give me the recipe.
 8. He was driving such a fast car that he almost hit a pedestrian.
 9. The concert was such a success that they decided to do it again next year.
 10. We have such a busy schedule this week that we won’t have time for anything else.

III. Những lưu ý khi sử dụng So và Such

Dưới đây là những lưu ý cần nhớ khi sử dụng “So” và “Such” trong tiếng Anh:

 • “So” được sử dụng để diễn tả mức độ hoặc lượng của một tính từ hoặc phó từ. Ví dụ: “The food was so delicious.” (Đồ ăn thật ngon). Trong trường hợp này, “so” được sử dụng để diễn tả mức độ ngon của đồ ăn.
 • “Such” được sử dụng để diễn tả một tính chất hoặc đặc điểm đặc biệt của một danh từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ: “She is such a talented artist.” (Cô ấy là một nghệ sĩ tài năng). Trong trường hợp này, “such” được sử dụng để diễn tả đặc điểm tài năng của nghệ sĩ.
 • Nếu “so” hoặc “such” được sử dụng với một danh từ, thì danh từ đó phải được đặt trước từ “a” hoặc “an”. Ví dụ: “He has such an amazing voice.” (Anh ấy có một giọng hát tuyệt vời như vậy).
 • Sau “so” hoặc “such” cần có một mệnh đề hoặc một cụm từ động từ để hoàn thành câu. Ví dụ: “The weather is so nice that we should go for a walk.” (Thời tiết đẹp quá, chúng ta nên đi bộ). Trong trường hợp này, “so” được sử dụng để diễn tả mức độ đẹp của thời tiết, và mệnh đề “that we should go for a walk” được sử dụng để hoàn thành câu.
 • “So” và “such” có thể được sử dụng với “that” hoặc “as to” để diễn tả kết quả hoặc hậu quả của điều được nói đến. Ví dụ: “The weather was so bad that we had to cancel the picnic.” (Thời tiết quá xấu, chúng tôi phải hủy chuyến dã ngoại). Trong trường hợp này, “so” được sử dụng để diễn tả mức độ xấu của thời tiết, và “that we had to cancel the picnic” được sử dụng để diễn tả kết quả của thời tiết xấu đó.

Trên đây là bài viết WISE English cung cấp đến cho các bạn về cách sử dụng So và Such trong tiếng Anh. Hy vọng, sẽ nâng cao thêm kiến thức cho các bạn trong chặng đường học tiếng Anh cũng như CHINH PHỤC IELTS.

Follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Xem thêm:

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888