Cập nhật đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2023

5/5 - (17 bình chọn)

Chiều hôm nay, ngày 29/6/2023, học sinh cả nước vừa tham gia xong kì thi THPT môn ngoại ngữ vô cùng căng thẳng và đây cũng chính là môn thi cuối mà các sĩ tử phải trải qua trong kì thi. Đối với môn Ngoại ngữ, các thí sinh thi được quyền lợi chọn các bài dành cho Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, trong đó phần lớn các bạn đều lựa chọn thi Tiếng Anh. 

Chắc chắn rằng không ít bạn khi kết thúc bài thi Tiếng Anh sẽ vô cùng lo lắng hoặc tò mò về đáp án của bài. Dưới đây, WISE sẽ cập nhật cho các bạn chính xác đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 với đầy đủ 24 mã đề, cùng tham khảo nhé!

Bọn mình đang liên tục cập nhật, reload trang để xem có mã đề của các bạn chưa nhé!

Dap-an-anh-thpt-quoc-gia-2023
Đáp án anh THPT Quốc gia 2023

1. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 401

MÃ ĐỀ 401ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.A3.C4.A5.D6.D7.C8.C9.A10.C
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.D32.C33.A34.A35.B36.D37.C38.C39.A40.C
41.C42.B43.D44.B45.B46.D47.D48.B49.C50.D

2. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 402

MÃ ĐỀ 402ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.D13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.D
21.D22.A23.C24.A25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.B45.C46.B47.A48.B49.D50.A

3. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 403

MÃ ĐỀ 403ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.C3.B4.A5.A6.D7.C8.A9.B10.A
11.D12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.C
21.C22.C23.D24.B25.D26.D27.B28.C29.B30.C
31.C32.B33.D34.B35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.D42.B43.D44.D45.C46.A47.A48.D49.D50.D

4. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 404

MÃ ĐỀ 404ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.A13.A14.D15.B16.B17.A18.B19.C20.B
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.D28.D29.C30.B
31.D32.A33.A34.B35.A36.B37.C38.A39.A40.B
41.D42.C43.B44.C45.C46.A47.C48.A49.B50.C

5. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 405

MÃ ĐỀ 405ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.D3.D4.B5.B6.B7.C8.D9.C10.A
11.A12.B13.C14.D15.B16.C17.C18.B19.C20.D
21.A22.B23.C24.B25.A26.A27.C28.B29.A30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.D37.C38.D39.C40.B
41.B42.B43.D44.B45.D46.C47.D48.A49.D50.B

6. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 406

MÃ ĐỀ 406ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.A9.C10.A
11.B12.D13.D14.D15.A16.C17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.B27.A28.A29.A30.C
31.A32.B33.B34.C35.A36.A37.A38.C39.D40.A
41.A42.A43.B44.C45.C46.C47.B48.A49.C50.A

7. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 407

MÃ ĐỀ 407ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.B3.A4.D5.B6.A7.B8.C9.A10.B
11.A12.B13.C14.C15.B16.A17.D18.A19.A20.C
21.B22.B23.A24.D25.B26.A27.B28.C29.C30.D
31.B32.D33.B34.A35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.D42.A43.D44.D45.C46.C47.A48.C49.D50.C

8. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 408

MÃ ĐỀ 408ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.D3.B4.B5.A6.C7.B8.A9.B10.B
11.D12.B13.A14.D15.D16.B17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.A24.D25.A26.B27.A28.B29.A30.D
31.B32.D33.D34.D35.C36.C37.C38.A39.C40.C
41.A42.B43.A44.C45.C46.C47.B48.A49.C50.B

9. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 409

MÃ ĐỀ 409ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.C8.B9.C10.D
11.A12.A13.C14.C15.C16.B17.D18.D19.C20.B
21.D22.B23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.D44.C45.D46.C47.D48.A49.C50.B

10. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 410

MÃ ĐỀ 410ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.D3.A4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.A14.D15.D16.B17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.24.A25.B26.B27.C28.C29.30.A
31.C32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B45.C46.A47.C48.B49.A50.B

11. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 411

MÃ ĐỀ 411ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.A2.A3.B4.C5.D6.C7.D8.B9.B10.C
11.C12.C13.D14.B15.B16.A17.B18.C19.C20.C
21.B22.C23.D24.B25.B26.C27.B28.C29.A30.D
31.C32.D33.B34.A35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.A42.D43.A44.A45.D46.A47.D48.C49.D50.D

12. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 412

MÃ ĐỀ 412ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.D18.A19.D20.A
21.A22.C23.D24.C25.B26.C27.D28.A29.A30.A
31.C32.A33.C34.D35.D36.A37.A38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44.C45.D46.D47.D48.D49.C50.A

13. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 413

MÃ ĐỀ 413ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22.D23.B24.C25.A26.A27.C28.B29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C45.B46.C47.D48.B49.C50.D

14. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 414

MÃ ĐỀ 414ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.C3.B4.D5.D6.B7.B8.C9.C10.C
11.B12.B13.D14.B15.D16.C17.C18.B19.C20.C
21.A22.B23.D24.A25.C26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.C34.D35.C36.C37.C38.D39.B40.B
41.D42.D43.D44.D45.B46.D47.A48.C49.C50.B

15. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 415

MÃ ĐỀ 415ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.D3.D4.C5.C6.D7.C8.B9.D10.D
11.B12.A13.A14.C15.D16.D17.A18.A19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.C28.B29.D30.C
31.A32.A33.C34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.B
41.A42.A43.B44.A45.B46.A47.B48.C49.C50.A

16. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 416

MÃ ĐỀ 416ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.D9.A10.C
11.A12.D13.C14.B15.C16.B17.B18.A19.C20.D
21.A22.D23.C24.D25.D26.D27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.D38.A39.B40.D
41.B42.C43.A44.B45.B46.D47.B48.D49.A50.B

17. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 417

MÃ ĐỀ 417ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.A16.D17.A18.C19.A20.A
21.A22.A23.A24.C25.D26.B27.B28.B29.D30.A
31.C32.A33.B34.B35.D36.C37.D38.D39.A40.D
41.C42.A43.B44.C45.D46.C47.A48.D49.B50.B

18. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 418

MÃ ĐỀ 418ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.B3.B4.C5.A6.D7.B8.C9.A10.D
11.C12.D13.B14.B15.A16.C17.C18.B19.C20.B
21.D22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.D29.B30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.C39.A40.C
41.A42.D43.D44.A45.D46.D47.D48.A49.C50.C

19. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 419

MÃ ĐỀ 419ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.A3.D4.C5.B6.B7.B8.A9.A10.B
11.B12.A13.D14.B15.C16.D17.D18.C19.C20.B
21.B22.A23.A24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.B32.A33.D34.A35.A36.A37.D38.D39.B40.B
41.A42.D43.A44.D45.D46.C47.A48.D49.D50.D

20. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 420

MÃ ĐỀ 420ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.B2.A3.B4.B5.A6.A7.C8.A9.C10.A
11.D12.A13.C14.A15.C16.D17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.B24.C25.C26.C27.A28.B29.A30.C
31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.D47.C48.A49.D50.D

21. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 421

MÃ ĐỀ 421ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.A2.B3.B4.A5.D6.D7.A8.B9.B10.A
11.D12.B13.B14.D15.B16.C17.C18.D19.C20.D
21.D22.C23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.C30.D
31.B32.B33.D34.C35.C36.B37.D38.B39.B40.C
41.B42.C43.C44.B45.C46.D47.A48.C49.C50.B

22. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 422

MÃ ĐỀ 422ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.A8.D9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.A17.B18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.D25.C26.B27.C28.B29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.D38.C39.D40.D
41.D42.D43.D44.C45.A46.D47.D48.C49.D50.B

23. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 423

MÃ ĐỀ 423ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.D2.A3.D4.D5.C6.C7.A8.C9.A10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.B18.A19.C20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.D32.B33.C34.B35.A36.A37.B38.A39.B40.A
41.C42.A43.B44.B45.A46.C47.C48.C49.A50.A

24. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 mã đề 424

MÃ ĐỀ 424ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (THAM KHẢO)
1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.D8.D9.B10.C
11.C12.D13.C14.C15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.A22.C23.B24.A25.B26.C27.D28.B29.B30.A
31.C32.A33.B34.A35.D36.A37.C38.D39.A40.A
41.B42.D43.B44.B45.A46.B47.B48.B49.C50.C

Xem thêm:

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 CHÍNH THỨC

Trên đây là đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất mà WISE English đã cập nhật cho bạn. Đừng quên theo dõi Fanpage WISE English, cũng như Website để có thêm những thông tin bổ ích để chuẩn bị cho kì thi tiếng Anh sắp tới của bạn nhé. Chúc bạn học thật tốt!

48
Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888