OKR là gì: Tối ưu hóa Hiệu suất Cá nhân và Tổ chức

Đánh giá post

Tiến bộ và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều đòi hỏi sự tập trung và kế hoạch cụ thể. Trong thế giới doanh nghiệp và quản lý, việc này thường được thể hiện thông qua việc thiết lập và quản lý các mục tiêu và kết quả chính (OKR – Objectives and Key Results). OKR không chỉ là một phương pháp quản lý mục tiêu, mà còn là một triết lý về cách định hướng năng lực và nguồn lực của tổ chức, cá nhân để đạt được những thành tựu đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ OKR là gì và các bước triển khai mô hình quản lý này.

Xem thêm:

SẼ KHÔNG CÓ “CÂY GUITAR” NÀO BỊ GÃY TẠI WISE

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – NGƯỜI THỰC SỰ TÀI GIỎI

I. OKR là gì 

okr là gì
okr

1. Định nghĩa 

OKR là viết tắt của “Objectives and Key Results”, dịch ra tiếng Việt đươc hiểu là “Mục tiêu và Kết quả chính”. Đây là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng trong doanh nghiệp và tổ chức để định hình và theo dõi quá trình đạt được mục tiêu cụ thể.

Phương pháp OKR tập trung vào sự tập trung và linh hoạt, khuyến khích thiết lập những mục tiêu thách thức và đầy tham vọng, cùng với việc xác định những chỉ số đo lường cụ thể để đảm bảo rằng tiến trình đạt được mục tiêu được theo dõi một cách rõ ràng.

Tóm lại, OKR là một hệ thống quản lý mục tiêu mạnh mẽ và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức để tạo định hướng, thúc đẩy phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể.

2. Cấu trúc OKR

Cấu trúc OKR bao gồm 2 phần chính: Mục tiêu (Objective) và Kết quả chính (Key Result).

Mục tiêu (Objectives) trong OKR là những mục tiêu chung, to lớn mà tổ chức hoặc cá nhân đặt ra để định hướng cho hoạt động và phát triển. Chúng thường được biểu đạt một cách ngắn gọn, súc tích và cung cấp một hướng rõ ràng về điều gì cần đạt được. Ví dụ về mục tiêu là “Tăng doanh số bán hàng trong quý 2.”

Kết quả chính (Key Results) là những chỉ số cụ thể, có thể đo lường được, để đánh giá mức độ tiến triển và thành tựu trong việc đạt được mục tiêu. Chúng giúp xác định rõ ràng liệu mục tiêu đã được hoàn thành hay chưa thông qua các số liệu và dữ liệu định lượng. Chúng thường được phân chia thành hai loại: kết quả chính số lượng (quan trọng) và kết quả chính chất lượng (định lượng). Ví dụ, nếu mục tiêu là “Tăng doanh số bán hàng trong quý 2,” thì một số kết quả chính có thể là:

Kết quả chính số lượng: Tăng doanh số bán hàng lên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả chính chất lượng: Đánh giá hài lòng của khách hàng tăng lên ít nhất 4/5 điểm trong khảo sát sau giao dịch.

3. Nguyên tắc hoạt động

Nguyên lý hoạt động của mô hình OKR (Objectives and Key Results) dựa trên việc thiết lập mục tiêu rõ ràng, đo lường tiến độ và tập trung vào kết quả cụ thể. Dưới đây là các nguyên lý chính của OKR:

Rõ ràng và Điều hướng:

 • Mục tiêu (Objective) cần phải được sáng tạo, rõ ràng và điều hướng mọi người đến mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Mục tiêu cần phải mô tả mục đích và hướng mục tiêu cụ thể mà mọi người cần tập trung vào.

Kết quả chính (Key Results) đo lường được:

 • Kết quả chính cần phải có số liệu đo lường cụ thể để đánh giá mức độ đạt được.
 • Chúng là các chỉ số cụ thể, có thể đo lường và theo dõi tiến độ mục tiêu.

Mức độ thách thức:

 • Mục tiêu và kết quả chính cần phải thách thức nhưng vẫn khả thi để tạo động lực và tập trung vào sự cải thiện.
 • Mức độ thách thức giúp người thực hiện không dừng lại ở mức công việc thông thường mà phấn đấu hướng đến kết quả xuất sắc hơn.

Liên kết và Trách nhiệm:

 • Các mục tiêu và kết quả chính cần phải liên kết với nhau và với mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Người thực hiện cần phải được giao trách nhiệm rõ ràng về việc đạt được các kết quả chính.

Điều chỉnh và Phản hồi liên tục:

 • Mô hình OKR thường được đặt trong các chu kỳ ngắn, ví dụ như mỗi quý.
 • Sau mỗi chu kỳ, OKR được đánh giá và điều chỉnh dựa trên tiến độ và tình hình thực tế, để đảm bảo mục tiêu vẫn thích hợp và khả thi.

Mở và Góp ý:

 • OKR khuyến khích sự mở cửa, sẵn sàng lắng nghe và góp ý trong việc thiết lập và đạt được mục tiêu.
 • Tất cả mọi người có thể đóng góp ý kiến và ý tưởng để cải thiện quá trình làm việc và đạt được kết quả tốt hơn.

Chia sẻ và Tập trung:

 • Mục tiêu và kết quả chính cần phải được chia sẻ một cách rộng rãi trong tổ chức, để mọi người đều biết và hiểu rõ hướng đi của tổ chức hoặc nhóm.
 • Tập trung vào một số ít mục tiêu quan trọng giúp tập trung nỗ lực và tránh phân tán sự chú ý.

Nguyên tắc hoạt động của OKR tạo ra môi trường làm việc sáng tạo, trách nhiệm và tập trung vào việc đạt được kết quả quan trọng.

Xem thêm: 

THUẬT CHỌN NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

HIỂU MÌNH – ĐIỀU RẤT ÍT NGƯỜI LÀM ĐƯỢC

II. Sử dụng phương pháp OKR có lợi ích gì?

okr là gì
Sử dụng phương pháp OKR có lợi ích gì?

1. Tập trung vào mục tiêu quan trọng

Một trong những lợi ích quan trọng của phương pháp OKR là khả năng tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất. Thay vì phân tán tài nguyên và năng lượng vào hàng tá mục tiêu, OKR yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân xác định những mục tiêu chủ chốt mà họ thực sự muốn đạt được. Điều này giúp định hình một hướng đi rõ ràng, tập trung vào những nhiệm vụ cốt yếu và giúp tránh bị lạc hướng trong vô vàn công việc khác nhau.

2. Kết nối mục tiêu và kết quả chủ chốt

Phần quan trọng của phương pháp OKR là việc kết nối giữa mục tiêu và kết quả chủ chốt. Việc xác định những Kết quả chủ chốt cụ thể và khả năng đo lường chúng giúp tạo ra sự minh bạch trong việc đo lường tiến độ. Điều này không chỉ giúp theo dõi mức độ hoàn thành mục tiêu một cách cụ thể mà còn tạo ra cơ hội cho việc điều chỉnh và cải thiện.

3. Thúc đẩy Sự Linh hoạt và Thích nghi

Ưu điểm nổi bật của OKR là khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường biến đổi. Bằng cách thiết lập khoảng thời gian ngắn cho OKR, thường từ 3 đến 12 tháng, tổ chức hoặc cá nhân có khả năng thay đổi hướng đi, phản hồi lại các thay đổi bất ngờ và tận dụng cơ hội mới một cách linh hoạt.

4. Tạo Động lực và Định hướng

Sự cạnh tranh lành mạnh và động lực là những yếu tố quan trọng trong việc đạt được mục tiêu. Phương pháp OKR cung cấp một khung thức rõ ràng để đo lường và so sánh hiệu suất của các nhóm và cá nhân. Khi mọi người thấy được sự tiến bộ và thành tựu, họ sẽ cảm thấy động viên hơn để nỗ lực hơn nữa và đạt được những thành công lớn hơn.

5. Nâng cao Trách nhiệm cá nhân

Một khía cạnh quan trọng khác của OKR là khả năng cải thiện sự chịu trách nhiệm cá nhân. Bằng cách yêu cầu các cá nhân và nhóm xác định cụ thể nhiệm vụ và đảm nhận trách nhiệm để đạt được Kết quả chủ chốt, OKR khuyến khích sự tham gia tích cực và trách nhiệm cá nhân đối với việc đạt được mục tiêu.

6. Cải thiện Giao tiếp và Hiểu biết chung

Yếu tố quan trọng trong mọi tổ chức là giao tiếp hiệu quả và hiểu biết chung về mục tiêu và ưu tiên. OKR thúc đẩy việc chia sẻ thông tin về mục tiêu và tiến độ, giúp mọi người trong tổ chức hiểu rõ hơn về hướng đi chung và cách họ có thể đóng góp.

Tóm lại, phương pháp OKR đem lại nhiều lợi ích to lớn cho việc quản lý mục tiêu và đo lường hiệu suất. Từ việc tập trung vào những mục tiêu quan trọng, tạo sự kết nối giữa mục tiêu và kết quả chủ chốt, thúc đẩy linh hoạt và thích nghi, tạo động lực và định hướng, cải thiện trách nhiệm cá nhân, đến việc cải thiện giao tiếp và hiểu biết chung, OKR góp phần thúc đẩy sự thành công và phát triển trong tổ chức hoặc cá nhân.

III. Khác biệt giữa OKR và KPI: Đặc điểm và Ưu điểm riêng

 

okr là gì
Khác biệt giữa OKR và KPI: Đặc điểm và Ưu điểm riêng

 

Khía cạnhOKRKPI
Mục tiêu chínhĐặt ra mục tiêu lớn hướng đến tương laiĐo lường hiệu suất và tiến độ hiện tại
Loại chỉ sốMục tiêu và kết quả chínhChỉ số hiệu suất cụ thể
Đo lườngDựa trên cảm nhận, chất lượngDựa trên số liệu đo lường và con số
Thời hạnLiên quan đến chu kỳ quý hoặc mùaLiên quan đến chu kỳ ngắn hơn
Linh hoạtLinh hoạt và thay đổi thường xuyênThường ổn định và ít thay đổi
Tính khả thiThường mục tiêu thách thức, khám pháMục tiêu đạt được, thực tế
Thúc đẩy sáng tạoCó xu hướng thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mớiTập trung vào hiệu suất hiện tại
Quản lý hiệu suấtTập trung vào quản lý kết quảThường tập trung vào quản lý hiệu suất
Ví dụMục tiêu: Tạo ra sản phẩm phá cách mớiKPI: Tỷ suất chuyển đổi, doanh số bán hàng hàng tháng

IV. Các bước xây dựng và phát triển OKR

okr là gì
Các bước xây dựng và phát triển OKR

1. Hiểu rõ về OKR

Trước khi bạn bắt đầu mở rộng và triển khai hệ thống Mục tiêu và Kết quả (OKR), điều quan trọng là thấu hiểu sâu về khái niệm này và cách nó hoạt động. OKR không chỉ là một khái niệm đơn giản; nó đại diện cho một phương pháp quản lý được thiết kế để thúc đẩy định hướng và đo lường sự thành công. Đảm bảo rằng tất cả thành viên trong tổ chức hoặc dự án đều nắm vững về OKR và cách nó góp phần tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Việc hiểu rõ về OKR không chỉ đảm bảo sự tham gia toàn diện, mà còn tạo ra sự cam kết và nhận thức về lợi ích của việc áp dụng OKR. Đây là lúc để tạo nền tảng chắc chắn cho sự thành công của việc triển khai OKR trong tổ chức hoặc dự án của bạn.

2. Xác định Mục tiêu (Objectives)

Việc xác định các Mục tiêu cốt yếu là một bước đáng chú ý trong việc phát triển hệ thống OKR. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là mục đích, mà là định hướng quyết định toàn bộ chiến lược. Chúng phải được xác định rõ ràng, ngắn gọn và phải giúp tập trung nguồn lực và nỗ lực của mọi người vào các ưu tiên quan trọng.

Những Mục tiêu này nên thể hiện sứ mệnh và mục tiêu dài hạn của tổ chức hoặc dự án. Chúng tạo ra một “bức tranh lớn” về hướng phát triển và hỗ trợ việc định hướng các Kết quả chính cụ thể.

3. Xác định Kết quả chính (Key Results)

Mục tiêu chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với những Kết quả chính (Key Results) mục tiêu hóa. Để biến Mục tiêu thành kế hoạch thực hiện, bạn cần xác định các chỉ số cụ thể để đo lường sự thành công. Các Kết quả chính này phải mang tính đo lường, có thể đạt được trong thời gian xác định và phải liên quan chặt chẽ đến Mục tiêu.

Những Kết quả chính này không chỉ cung cấp một gương phản chiếu cho việc tiến triển, mà còn giúp xác định mức độ đạt được của Mục tiêu. Chúng tạo ra sự minh bạch và đồng thuận trong việc đo lường sự thành công.

4. Thiết lập mức độ và thời hạn

Để Mục tiêu và Kết quả chính trở nên cụ thể và đo lường được, bạn cần xác định mức độ và thời hạn. Mức độ thường là con số cụ thể bạn muốn đạt được, đó có thể là tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ cải thiện hoặc con số cụ thể khác. Thời hạn là khoảng thời gian bạn dự kiến đạt được Kết quả chính, thường là từ 1-3 tháng.

Việc xác định mức độ và thời hạn quan trọng để đảm bảo tính khả thi và có khả năng đo lường. Điều này giúp tránh việc đặt ra các mục tiêu không thực tế hoặc quá khắt khe.

5. Kế hoạch hành động

Với các Mục tiêu và Kết quả chính được xác định, bước tiếp theo là lập kế hoạch hành động. Điều này bao gồm việc xác định những hành động cụ thể bạn sẽ thực hiện để đạt được mỗi Kết quả chính. Điều này có thể bao gồm việc xác định người chịu trách nhiệm, phân bổ tài nguyên cần thiết và xác định các bước tiến cụ thể để thực hiện.

Kế hoạch hành động giúp biến các Kết quả chính từ khái niệm thành thực tế. Chúng tạo ra sự minh bạch về nhiệm vụ và đảm bảo mọi người trong tổ chức hoặc dự án đều hiểu rõ về vai trò và đóng góp của họ.

6. Theo dõi và đánh giá

Không chỉ đặt ra Mục tiêu và Kết quả chính, việc theo dõi và đánh giá tiến độ là yếu tố quyết định đối với thành công của hệ thống OKR. Thường xuyên kiểm tra tiến độ của từng Kết quả chính và so sánh với Mục tiêu đã đặt ra là cách để đảm bảo bạn đang tiến gần hơn đến sự thành công. Bằng cách này, bạn có cơ hội đánh giá mức độ tiến triển và xác định liệu cần thực hiện điều chỉnh nào để đảm bảo việc đạt được Mục tiêu.

7. Đánh giá và điều chỉnh

Khi đạt tới cuối mỗi chu kỳ OKR (thường kéo dài từ 1-3 tháng), quá trình đánh giá và điều chỉnh trở nên quan trọng. Tổng kết những gì đã đạt được trong giai đoạn này cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất. Xem xét cẩn thận những hoạt động đã thành công và xác định những khía cạnh cần cải thiện. Điều này cung cấp dữ liệu thực tế để điều chỉnh quy trình lập kế hoạch và thiết lập OKR trong chu kỳ tiếp theo. Dựa trên kinh nghiệm, bạn có thể tinh chỉnh mục tiêu, chỉ số đo lường và cách thức thực hiện để tối ưu hóa hiệu suất tổ chức hoặc dự án.

Lưu ý rằng việc đánh giá và điều chỉnh không chỉ diễn ra sau mỗi chu kỳ OKR, mà còn liên quan đến sự linh hoạt trong quá trình. Sự hiểu biết sâu rộng về dữ liệu và mức độ thành công giúp bạn thích nghi nhanh chóng và cải thiện liên tục, tạo nên sự phát triển liên tục của hệ thống OKR trong tổ chức hoặc dự án của bạn.

8. Liên tục cải thiện

OKR là một công cụ linh hoạt, cần được điều chỉnh và cải tiến để duy trì tính hiệu quả theo thời gian. Việc liên tục tham gia vào việc cải thiện quy trình OKR dựa trên kinh nghiệm thực tế là chìa khóa để đảm bảo rằng hệ thống này luôn đáp ứng được môi trường và mục tiêu của tổ chức hoặc dự án.

Sau mỗi chu kỳ OKR, hãy tổng kết những học hỏi từ việc thực hiện và đánh giá. Áp dụng những kiến thức mới này để điều chỉnh và tối ưu hóa cách bạn xây dựng, thực hiện và đo lường OKR trong tương lai. Việc này không chỉ tạo ra sự tinh thần học tập liên tục mà còn giúp bạn tạo ra kế hoạch OKR ngày càng chất lượng hơn, thích ứng với thay đổi và giúp bạn đạt được sự thành công bền vững hơn theo thời gian.

V. Một số lưu ý về phương pháp quản lý OKR

okr là gì
Một số lưu ý về phương pháp quản lý OKR

Khi xây dựng chiến lược OKR, có một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc để đảm bảo hiệu quả và thành công. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi xây dựng chiến lược OKR:

Liên kết với Sứ mệnh và Chiến lược chung: OKR của bạn nên phản ánh sứ mệnh và chiến lược tổng thể của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều đóng góp vào các mục tiêu và ưu tiên quan trọng của tổ chức.

Đặt ra Mục tiêu tham vọng: Hãy thách thức bản thân và đặt ra những Mục tiêu tham vọng. Mục tiêu quá dễ dàng có thể dẫn đến sự thụ động và không tạo động lực để cải thiện. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng chúng vẫn khả thi và có thể đạt được.

Xác định Kết quả chính một cách rõ ràng: Các Kết quả chính phải được định rõ và có tính đo lường. Chúng cần phải dễ dàng hiểu và đo lường để theo dõi tiến trình.

Thúc đẩy Sự liên kết: Đảm bảo rằng các Mục tiêu và Kết quả chính tạo liên kết với nhau. Mỗi Kết quả chính nên góp phần vào đạt được Mục tiêu chung và hỗ trợ nhau tạo thành một tập hợp mạch lạc.

Đảm bảo Cân đối giữa Mục tiêu và Kết quả chính: Hãy đảm bảo rằng số lượng Kết quả chính không quá ít hoặc quá nhiều cho mỗi Mục tiêu. Sự cân đối giữa các yếu tố này giúp tập trung và đo lường dễ dàng hơn.

Tham gia tất cả cấp độ: Chiến lược OKR nên tham gia ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức. Mỗi cá nhân và nhóm nên có OKR riêng để thúc đẩy sự tương tác và tham gia.

Đặt ra Thời hạn rõ ràng: Đảm bảo rằng mỗi OKR có thời hạn cụ thể. Thời hạn giúp tạo động lực và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Duy trì sự Linh hoạt: Môi trường kinh doanh có thể thay đổi, vì vậy hãy duy trì sự linh hoạt trong việc điều chỉnh OKR theo tình hình thực tế. Điều này giúp bạn thích nghi và đảm bảo rằng OKR vẫn có ý nghĩa và hiệu quả.

Thường xuyên Giao tiếp và Đánh giá: Luôn duy trì sự giao tiếp về tiến trình OKR và thường xuyên đánh giá tiến độ. Điều này giúp giữ cho mọi người tập trung và tạo cơ hội để thực hiện điều chỉnh cần thiết.

Khuyến khích Sự học tập và Đổi mới: Chiến lược OKR nên thúc đẩy sự học hỏi và đổi mới. Hãy khuyến khích việc thử nghiệm các phương pháp mới và thích nghi từ những học hỏi. Bằng cách cân nhắc và tuân thủ những lưu ý này, bạn có thể xây dựng một chiến lược OKR hiệu quả, giúp định hướng tổ chức và đạt được các mục tiêu quan trọng.

Tóm lại, hệ thống Mục tiêu và Kết quả (OKR) không chỉ là một khái niệm quản lý đơn thuần, mà là một phương pháp mạnh mẽ giúp định hướng, tập trung và đo lường sự thành công trong tổ chức và dự án. Qua từng bước, từ việc hiểu rõ về OKR đến việc liên tục cải thiện, quy trình này tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống và có hướng dẫn để đạt được mục tiêu và cải thiện hiệu suất. Bài viết này là cái nhìn tổng quan về phương pháp OKR trong quản lý doanh nghiệp, WISE ENGLISH mong rằng bạn sẽ áp dụng thành công phương pháp này cho các nhân và tổ chức.

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+  và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888