CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ADDIE CHO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

1/5 - (1 bình chọn)
Mô hình ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) là một trong những mô hình quản lý dự án phát triển đào tạo phổ biến và đáng tin cậy. Được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, và phát triển chương trình học, mô hình ADDIE giúp đảm bảo rằng quá trình học tập và đào tạo diễn ra hiệu quả và hiệu suất được đánh giá một cách chi tiết.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình ADDIE, nguồn gốc của nó, cách nó hoạt động, ưu điểm và nhược điểm, cũng như 5 giai đoạn chính của mô hình này.

I. Mô hình Addie là gì?

addie

Mô hình ADDIE là một phương pháp thiết kế và phát triển giáo dục, đào tạo và học tập. ADDIE là viết tắt của Analysis (Phân tích), Design (Thiết kế), Development (Phát triển), Implementation (Triển khai), và Evaluation (Đánh giá). Mô hình này giúp các nhà thiết kế giáo dục và đào tạo xác định, phát triển và đánh giá các khóa học hoặc chương trình học tập một cách có cơ cấu và hiệu quả.
Các bước cơ bản của mô hình ADDIE bao gồm:
 1. Phân tích (Analysis): Trong giai đoạn này, người thiết kế tập trung vào việc thu thập thông tin về mục tiêu học tập, học viên, và yêu cầu đào tạo. Mục tiêu là hiểu rõ tình huống và nhu cầu đào tạo.
 2. Thiết kế (Design): Sau khi đã phân tích, người thiết kế sẽ bắt đầu thiết kế nội dung học tập, cụ thể hóa cách chương trình sẽ được triển khai. Điều này bao gồm việc xác định phương pháp học, tạo nội dung, và xây dựng kế hoạch học tập.
 3. Phát triển (Development): Ở bước này, các tài liệu học tập, tài liệu học tập hoặc các tài nguyên giáo dục khác được tạo ra dựa trên thiết kế đã được phát triển.
 4. Triển khai (Implementation): Bước này bao gồm triển khai chương trình đào tạo hoặc khóa học cho người học. Các người học bắt đầu sử dụng tài liệu và tài nguyên đã phát triển.
 5. Đánh giá (Evaluation): Cuối cùng, mô hình ADDIE đòi hỏi một quá trình đánh giá chất lượng và hiệu suất của chương trình hoặc khóa học. Đánh giá này có thể được thực hiện thông qua các phản hồi từ học viên, đánh giá nội dung học tập, hoặc theo dõi tiến độ học tập để cải thiện và tối ưu hóa chương trình.
Mô hình ADDIE có thể được điều chỉnh và tùy chỉnh để phù hợp với các dự án cụ thể và môi trường học tập. Nó là một công cụ hữu ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đảm bảo rằng các khóa học và chương trình học tập được phát triển và triển khai một cách có cơ cấu và hiệu quả.

II. Nguồn gốc của mô hình Addie

addie
Mô hình ADDIE có nguồn gốc từ lĩnh vực của giáo dục và đào tạo, và nó đã phát triển trong thập kỷ 1970. Ban đầu, mô hình ADDIE không có tên gọi “ADDIE” mà đã được phát triển dưới dạng một loạt các bước và giai đoạn trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sau này, người ta đã đặt tên “ADDIE” để đại diện cho các giai đoạn trong quá trình này.
Nguyên gốc của mô hình ADDIE không rõ ràng và được truy nguồn về nhiều nguồn khác nhau. Một số nguồn gợi ý rằng các yếu tố cơ bản của mô hình đã xuất hiện từ rất lâu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhưng việc đưa chúng lại thành một hệ thống hoàn chỉnh với tên gọi ADDIE là một quá trình phức tạp và tiến hóa theo thời gian.
Nhiều người cho rằng Donald Kirkpatrick, một chuyên gia nổi tiếng về đánh giá đào tạo, có ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển mô hình ADDIE và quá trình đánh giá trong nó. Tuy nhiên, việc đặt tên và tổ chức các giai đoạn theo đúng cách hiện tại đã được thực hiện bởi nhiều nhà giáo dục và nhà nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Mô hình ADDIE đã trở thành một trong những mô hình quan trọng và phổ biến trong việc thiết kế và phát triển chương trình đào tạo và khóa học, và nó đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

III. Mô hình Addie dùng để làm gì?

addie
Mô hình ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) được sử dụng để thiết kế, phát triển, và quản lý chương trình đào tạo, khóa học, hoặc các dự án giáo dục khác một cách có cơ cấu và hiệu quả. Nó có nhiều mục tiêu và ứng dụng quan trọng, bao gồm:
 1. Thiết kế Chương Trình Đào Tạo và Khóa Học: ADDIE giúp người thiết kế giáo dục và đào tạo xác định cụ thể mục tiêu học tập, nội dung, phương pháp học tập, và đánh giá.
 2. Phát triển Tài Liệu Học Tập: Bước phát triển trong ADDIE cho phép tạo ra tài liệu học tập, bài giảng, tài liệu học trực tuyến, và các tài nguyên giáo dục khác dựa trên thiết kế trước đó.
 3. Triển khai Chương Trình Đào Tạo: ADDIE hỗ trợ quá trình triển khai chương trình đào tạo cho người học. Các hoạt động triển khai có thể bao gồm việc đưa tài liệu học tập vào môi trường học tập, tổ chức lớp học, hoặc triển khai các nội dung trực tuyến.
 4. Đánh giá và Cải Tiến: ADDIE đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và chất lượng của chương trình hoặc khóa học. Thông qua quá trình đánh giá, người thiết kế có thể xác định điểm mạnh và yếu của chương trình và thực hiện các cải tiến cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả.
 5. Quản lý Dự Án: ADDIE cung cấp một khung làm việc có cơ cấu cho quản lý dự án giáo dục. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng hạn và đáp ứng mục tiêu học tập.
 6. Phát triển Tài Liệu Học Tập Chất Lượng: Bằng việc áp dụng mô hình ADDIE, tài liệu học tập và tài nguyên giáo dục có thể được phát triển một cách có cơ cấu và khoa học để đảm bảo rằng học viên học hiệu quả.
 7. Nâng cao Hiệu suất Học Tập: ADDIE có thể được sử dụng để nâng cao hiệu suất học tập và đảm bảo rằng các mục tiêu học tập được đạt được một cách hiệu quả.
Mô hình ADDIE cung cấp một cách tiếp cận hệ thống cho việc phát triển và quản lý chương trình đào tạo và khóa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nó giúp đảm bảo rằng các sản phẩm giáo dục đáp ứng mục tiêu học tập và đánh giá đúng cách.

IV. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Addie

addie
Mô hình ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) có nhiều ưu điểm và cũng có một số nhược điểm. Dưới đây là các điểm mạnh và yếu của mô hình này:
Ưu điểm của mô hình ADDIE:
 1. Phù hợp với mọi dự án: ADDIE có tính linh hoạt và có thể áp dụng cho hầu hết các dự án giáo dục và đào tạo, bất kể kích thước và phạm vi của chúng.
 2. Đảm bảo chất lượng: Mô hình ADDIE tập trung vào việc đánh giá và cải tiến liên tục, giúp đảm bảo chất lượng của chương trình hoặc khóa học.
 3. Phân tách các giai đoạn: Bằng cách chia thành từng giai đoạn rõ ràng, ADDIE giúp tạo ra một sự hiểu biết rõ ràng về quy trình và phân công công việc một cách hiệu quả.
 4. Dễ quản lý dự án: Mô hình ADDIE hỗ trợ quản lý dự án giáo dục bằng cách xác định rõ các bước cần thực hiện và thời gian dự kiến.
 5. Tạo cơ hội đánh giá sâu sắc: Bước đánh giá (Evaluation) trong ADDIE cho phép người thiết kế đánh giá đáng kể hiệu suất và hiệu quả của chương trình.
Nhược điểm của mô hình ADDIE:
 1. Yêu cầu thời gian và nguồn lực: Các giai đoạn trong ADDIE có thể đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Điều này có thể làm tăng chi phí và đưa ra khả năng thay đổi hướng dự án khó khăn.
 2. Không phản ánh sự thay đổi nhanh chóng: Mô hình ADDIE thường hoạt động tốt cho các dự án dài hạn và ổn định, nhưng không phản ánh môi trường nhanh chóng biến đổi và yêu cầu thay đổi nhanh.
 3. Sự cố khớp giữa giai đoạn: Nếu không có sự cố khớp hoàn hảo giữa các giai đoạn, có thể dẫn đến thất bại hoặc cần phải quay lại điều chỉnh.
 4. Yêu cầu kiến thức và kỹ năng: Sử dụng mô hình ADDIE đòi hỏi kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế giáo dục và đào tạo.
 5. Khả năng cản trở sáng tạo: Việc tuân theo một mô hình có thể hạn chế sự sáng tạo và linh hoạt trong thiết kế giáo dục.
Mặc dù mô hình ADDIE có nhược điểm, nhưng nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và nhiều tổ chức sử dụng nó để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc phát triển các chương trình học tập và đào tạo.

V. Các giai đoạn xây dựng mô hình Addie

addie
Mô hình ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) bao gồm năm bước cơ bản trong quá trình xây dựng một chương trình đào tạo hoặc khóa học. Dưới đây là mô tả chi tiết về mỗi bước:
 1. Phân tích (Analysis):
  1. Bước đầu tiên là xác định và hiểu rõ nhu cầu đào tạo hoặc học tập. Phân tích này bao gồm việc thu thập thông tin về mục tiêu học tập, học viên, yêu cầu, và ngữ cảnh học tập.
  2. Điều này giúp xác định những vấn đề cần giải quyết và mục tiêu học tập cụ thể mà chương trình cần đạt được.
 2. Thiết kế (Design):
  1. Trong bước này, bạn sẽ phát triển kế hoạch chi tiết cho chương trình đào tạo hoặc khóa học. Điều này bao gồm việc xác định phương pháp học tập, tạo cấu trúc nội dung, và xây dựng kế hoạch học tập.
  2. Thiết kế cũng bao gồm việc xác định các phương tiện học tập, tài liệu, và tài nguyên cần thiết.
 3. Phát triển (Development):
  1. Trong giai đoạn này, bạn sẽ tạo ra các tài liệu học tập và tài liệu giảng dạy dựa trên thiết kế đã được xác định. Điều này có thể bao gồm việc viết bài giảng, tạo tài liệu, hoặc phát triển nội dung trực tuyến.
  2. Đảm bảo rằng tất cả tài liệu và tài nguyên đều được chuẩn bị chất lượng cao.
 4. Triển khai (Implementation):
  1. Bước này liên quan đến việc triển khai chương trình đào tạo hoặc khóa học cho người học. Các hoạt động triển khai có thể bao gồm việc tổ chức lớp học, truy cập tài liệu trực tuyến, và đưa chương trình vào hoạt động thực tế.
  2. Đảm bảo rằng các người học có mọi tài liệu và hỗ trợ cần thiết.
 5. Đánh giá (Evaluation):
  1. Bước cuối cùng là đánh giá chất lượng và hiệu suất của chương trình đào tạo hoặc khóa học. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc thu thập phản hồi từ học viên, đánh giá hiệu suất học tập, và kiểm tra việc đạt được mục tiêu học tập.
  2. Dựa trên đánh giá, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện chương trình.
Mô hình ADDIE không dừng lại sau bước đánh giá mà có thể trở lại bước phân tích và thiết kế để cải tiến chương trình dựa trên kết quả đánh giá. Điều này tạo ra một quá trình liên tục và đảm bảo rằng chương trình đào tạo hoặc khóa học luôn cải tiến và thích nghi với yêu cầu và mục tiêu học tập.

VI. Kết luận

Mô hình ADDIE là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án đào tạo và phát triển chương trình học. Nó giúp đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả và phản hồi liên tục trong quá trình phát triển. Mặc dù có nhược điểm về thời gian và nguồn lực, mô hình này vẫn được coi là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục. Chúng ta nên hiểu rõ cách hoạt động của mô hình ADDIE và biết cân nhắc khi nào nên áp dụng nó để đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển chương trình học.
Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênhYoutubeWISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888