BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Đánh giá post

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, báo cáo kết quả kinh doanh Tiếng anh đang trở nên phổ biến và quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn đang gặp trở ngại với các từ tiếng Anh liên quan đến báo cáo hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Hãy cùng WISE ENGLISH giải thích ý nghĩa của cụm từ, thuật ngữ và bài tập liên quan đến lĩnh vực này nhé.

TÌM HIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LÀ GÌ?

Báo cáo kết quả kinh doanh là một phần của báo cáo tài chính, là một tài liệu tổng hợp các thông tin và số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của một công ty trong một thời gian nhất định. Bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các chỉ số tài chính khác. Báo cáo này được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.

Khái niệm vị trí phó phòng kinh doanh tiếng anh
Khái niệm vị trí phó phòng kinh doanh tiếng anh

Báo cáo kết quả kinh doanh trong Tiếng anh được viết là “Income Statement

 • Income/ˈinˌkəm/: Thu nhập
 • Statement /ˈsteɪt. mənt/: Báo cáo
 • Income statement được dịch là Báo cáo kết quả kinh doanh

Tầm quan trọng của báo cáo kết quả kinh doanh: là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của mình, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch và tin cậy, đồng thời đáp ứng yêu cầu pháp lý liên quan đến việc báo cáo tài chính.

Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh là việc xây dựng các thuật ngữ, số liệu chuẩn xác sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận xét được những bước tiếp theo trong việc phân tích dữ liệu kinh doanh cũng như đưa ra các chiến lược hiệu quả cho thời gian làm việc sắp tới.

Các doanh nghiệp đa quốc gia thường sử dụng bảng báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh để ban lãnh đạo có thể đọc hiểu dễ dàng hơn. Đây là một bản báo cáo quan trọng đối với doanh nghiệp nên yêu cầu về độ chính xác, đầy đủ là điều tiên quyết.

3 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG DÙNG

Các mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh
Các mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh

Tùy vào ngành nghề, lĩnh vực và yêu cầu của các doanh nghiệp mà mẫu báo cáo kết quả kinh doanh sẽ khác nhau. Nhưng chung quy lại, nội dung chính của bài báo cáo là đánh giá được mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh thông qua doanh thu, lợi nhuận đạt được và chi phí mà doanh nghiệp đã hạn chế được trong quá trình kinh doanh. Dưới đây là các mẫu báo cáo kinh doanh thường được sử dụng:

1. Mẫu báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày

 • Mẫu báo cáo này thích hợp với những cửa hàng tạp hóa, bán lẻ hoặc các doanh nghiệp nhỏ. Số liệu được ghi nhận hằng ngày trên excel sẽ giúp nhân viên, ban quản lý dễ dàng theo dõi chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh ở các thời điểm trong ngày. 
 • Nội dung bản báo cáo bán hàng hàng ngày sẽ gồm có: Mã hàng hóa, mã mặt hàng, mô tả về sản phẩm & dịch vụ, đơn giá, số lượng,…  
 • Ngoài ra, mẫu báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày còn giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, từ đó giảm thiểu chi phí và tăng tính hiệu quả trong hoạt động bán hàng. 

Mẫu excel báo cáo bán hàng hàng ngày được tải miễn phí tại đây

2. Mẫu báo cáo kết quả bán hàng theo tuần

 • Xây dựng mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần sẽ giúp cho Doanh nghiệp tổng kết xem xét lại hoạt động kinh doanh trong vòng 1 tuần từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp.
 • Mẫu báo cáo kết quả bán hàng theo tuần cũng giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động kinh doanh của mình trong một khoảng thời gian dài hơn, từ đó đưa ra được các giải pháp phát triển kinh doanh dài hạn

Link tải mẫu excel báo cáo bán hàng hàng tuần 

3. Mẫu báo cáo kết quả bán hàng theo tháng

 • Mẫu báo cáo hàng tháng cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
 • Phát hiện ra những xu hướng bán hàng trong từng tháng, giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược bán hàng để tăng doanh số. 
 • Phân tích và so sánh kết quả bán hàng giữa các tháng giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõi chi tiết doanh số thực tế, dễ dàng so sánh doanh số với tháng trước, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả hơn

Xem và tải 8 mẫu báo báo kết quả kinh doanh tại đây

NHỮNG LƯU Ý KHI TRÌNH BÀY BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Lưu ý khi trình bày báo cáo kết quả kinh doanh
Lưu ý khi trình bày báo cáo kết quả kinh doanh
 • Tập trung vào những con số quan trọng: Trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh, có nhiều con số khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần tập trung vào những con số quan trọng nhất, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận và tổng chi phí.
 • Sắp xếp bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo cách rõ ràng: Sắp xếp các con số trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo một cách rõ ràng để giúp cho người đọc dễ dàng hiểu được những thông tin cần thiết. Bạn có thể sắp xếp các con số theo thời gian hoặc theo các phân đoạn kinh doanh khác nhau.
 • Sử dụng đồ họa và biểu đồ để trình bày: Sử dụng đồ họa và biểu đồ có thể giúp người đọc hiểu được thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng biểu đồ đường để trình bày xu hướng doanh thu theo thời gian.

CÁC TỪ VỰNG, CỤM TỪ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾNG ANH

Trong Tiếng anh, xuất hiện rất nhiều các từ vựng liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nếu bạn đang học các chuyên ngành liên quan đến kinh tế và mong muốn tìm kiếm các từ vựng phổ biến trong lĩnh vực này. Dưới đây là bộ từ vựng, cụm từ tiếng anh thường gặp trong bài báo cáo kết quả kinh doanh.

Từ vựngPhiên âmTiếng Việt
Business performance report/ˈbɪznɪs pəˈfɔːməns rɪˈpɔːt/Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Financial performance/faɪˈnænʃl pəˈfɔːməns/Kết quả tài chính
Revenue/ˈrevənjuː/Doanh thu
Profit/ˈprɒfɪt/Lợi nhuận
Gross profit/ɡrəʊs ˈprɒfɪt/Lợi nhuận gộp
Net profit/net ˈprɒfɪt/Lợi nhuận ròng
Operating expenses/ˈɒpəreɪtɪŋ ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí hoạt động
Cost of goods sold/kɒst əv ɡʊdz səʊld/Chi phí hàng bán
Earnings per share (EPS)/ˈɜːnɪŋz pə ʃeər/Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Return on investment (ROI)/rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvɛstmənt/Tỷ suất lợi nhuận đầu tư
Cash flow/kæʃ fləʊ/Dòng tiền
Balance sheet/ˈbæləns ʃiːt/Bảng cân đối kế toán
Assets/ˈæsets/Tài sản
Liabilities/laɪəˈbɪlətiz/Nợ phải trả
Equity/ˈekwɪti/Vốn chủ sở hữu
Return on equity (ROE)/rɪˈtɜːn ɒn ˈekwɪti/Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Debt-to-equity ratio/det tuː ˈekwɪti ˈreɪʃiəʊ/Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu

Để tìm kiếm thêm các từ vựng, cụm từ liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh hãy xem tại đây

VÍ DỤ VỀ MẪU CÂU SỬ DỤNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH LIÊN QUAN VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Mẫu câu tiếng anh về báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu câu tiếng anh về báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu câu 1: Our business statement report shows that our revenue has increased by 10% compared to the previous quarter. (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho thấy doanh thu của chúng tôi đã tăng 10% so với quý trước.)

Mẫu câu 2: The company’s financial performance has been improving steadily over the past few years. (Kết quả tài chính của công ty đã được cải thiện ổn định trong vài năm qua.)

Mẫu câu 3: The gross profit margin for this quarter is 30%, which is higher than our target of 25%. (Lợi nhuận gộp trong quý này là 30%, cao hơn mục tiêu của chúng tôi là 25%.)

Mẫu câu 4: The return on investment for our latest project is expected to be around 20%. (Tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho dự án mới nhất của chúng tôi dự kiến ​​sẽ khoảng 20%.)

Mẫu câu 5: The company’s debt-to-equity ratio has been steadily decreasing, indicating a healthier financial position. (Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm ổn định, cho thấy tình hình tài chính khỏe mạnh hơn.)

Mẫu câu 6: The operating margin for our retail division has decreased due to higher operating expenses. (Lợi nhuận hoạt động của phân khúc bán lẻ của chúng tôi đã giảm do chi phí hoạt động cao hơn.)

BÀI TẬP VỀ CHỦ ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾNG ANH [CÓ ĐÁP ÁN]

 1. Our company needs to ( streamline/ necessary)__________ its production processes in order to reduce costs and increase efficiency.
 2. We need to (assess/ confirm) __________ the financial impact of our recent investments in new technology.
 3. Our sales team needs to (stagnation/ enhance) __________ their communication skills in order to build strong relationships with clients.
 4. We need to (maintain/ modify)  __________ our marketing strategy in order to reach new customers and increase sales.

Đáp án: 

 1. streamline
 2. assess
 3. enhance
 4. modify

Thông qua bài viết trên, WISE ENGLISH mong rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về các từ vựng liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh và hỗ trợ bạn trong việc áp dụng vào công việc kinh doanh thực tế của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho bạn những khóa học bổ ích về IELTS, TOIEC để giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao tiếp Tiếng Anh.  

Học IELTS online

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM

gif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

uu-dai-giam-45
ly-do-hoc-ielts-wise

GIÁO TRÌNH IELTS CHI TIẾT

Bộ giáo trình IELTS được xây dựng khoa học với tất cả các dạng đề, các tips và chiến lược dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kinh nghiệm với người chịu trách nhiệm chính đó là nhà sáng lập WISE ENGLISH, anh Lưu Minh Hiển (Thủ khoa Đại học Manchester, Anh Quốc)

CAM KẾT ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Tất cả khóa học tại WISE đều được cam kết đầu ra bằng Hợp đồng, nếu học viên thi không đạt đầu ra thì được học lại miễn phí cho đến khi đạt được cam kết. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều đạt được đầu ra sau chương trình học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CHẤT LƯỢNG IELTS 8.0+

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, được chọn lựa khắt khe, tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên 24/7 cùng BỘ PHẬN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG đảm bảo trải nghiệm của học viên trong từng buổi học.

PHƯƠNG PHÁP HỌC VƯỢT TRỘI

RÚT NGẮN đến 80% THỜI GIAN HỌC mà vẫn đạt KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG bằng phương pháp học Từ Vựng 6 Bước & Nghe Tự Động dựa trên nền tảng khoa học TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (LINGUISTICS).

UY TÍN HÀNG ĐẦU

WISE luôn nằm trong TOP ĐẦU trung tâm Anh ngữ của Đà Nẵng, đồng thời là ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC của Hội Đồng Anh (British Council), IDP Vietnam, INTESOL Worldwide và các tổ chức lớn, uy tín khác.

Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888