Cấu trúc đề thi IELTS Academic: 16 Tips để làm tốt bài thi

5/5 - (1 bình chọn)

IELTS Academic là kỳ thi tiếng Anh quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Điểm số của IELTS Academic được chấp nhận bởi hầu hết các trường đại học và tổ chức trên thế giới. Trong bài viết này, hãy cùng WISE English tìm hiểu về cấu trúc đề thi IELTS Academic, các kỹ năng được đánh giá và 16 tips để làm tốt bài thi nhé!

gioi-thieu-cau-truc-de-thi

I. Giới thiệu về cấu trúc đề thi IELTS Academic

1.1 Mục đích và mục tiêu của đề thi:

IELTS Academic được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Mục tiêu của kỳ thi là đánh giá khả năng nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh của người thi.

1.2 Các kỹ năng được đánh giá:

Các kỹ năng được đánh giá trong IELTS Academic bao gồm:

 • Nghe: khả năng nghe và hiểu các bài nói về các chủ đề học thuật.
 • Đọc: khả năng đọc và hiểu các văn bản học thuật.
 • Viết: khả năng viết các bài luận học thuật.
 • Nói: khả năng nói về các chủ đề học thuật và tham gia vào các cuộc đối thoại về các chủ đề này.

listening

II. Phần thi Nghe (Listening)

2.1 Mô tả cấu trúc bài thi:

Phần thi Nghe gồm 4 phần với tổng cộng 40 câu hỏi. Mỗi phần kéo dài khoảng 30 phút, bao gồm một bài nói về một chủ đề học thuật. Thí sinh sẽ nghe bài nói và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung.

2.2 Các loại câu hỏi thường gặp:

Các loại câu hỏi thường gặp trong phần thi Nghe bao gồm:

 • Điền vào chỗ trống: thí sinh sẽ nghe một đoạn văn và phải điền vào các chỗ trống trong đoạn văn đó.
 • Chọn đáp án: thí sinh sẽ nghe một câu hỏi và phải chọn đáp án đúng.
 • Sắp xếp: thí sinh sẽ nghe một đoạn văn và phải sắp xếp các thông tin trong đoạn văn đó theo thứ tự đúng.
 • Ghép đôi: thí sinh sẽ nghe một danh sách các thông tin và phải ghép đôi các thông tin đó với nhau.

2.3 Tips để làm tốt phần thi này:

 • Luyện nghe thường xuyên để cải thiện khả năng nghe của mình.
 • Chú ý đến các từ khóa trong câu hỏi để tìm ra đáp án đúng.
 • Chú ý đến các từ đồng nghĩa hoặc các từ có cùng nghĩa để tìm ra đáp án đúng.
 • Chú ý đến cấu trúc câu để hiểu rõ nội dung của đoạn văn.

2.4 Bài tập:

 • Nghe các bài podcast hoặc video trên YouTube về các chủ đề học thuật và cố gắng hiểu được nội dung của chúng.
 • Nghe các bài phát thanh trên đài phát thanh hoặc các chương trình truyền hình liên quan đến các chủ đề học thuật và cố gắng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của chúng.

Ví dụ:

 • Nghe bài podcast về các chủ đề như khoa học, kinh tế, chính trị hoặc văn hóa để cải thiện khả năng nghe của mình. Có thể luyện nghe với các bài podcast của NPR hoặc BBC.
 • Nghe các bài phát thanh hoặc chương trình truyền hình liên quan đến các chủ đề như khoa học, giáo dục hoặc kinh tế để cải thiện khả năng nghe và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của chúng.

reading

III. Phần thi Đọc (Reading)

3.1 Mô tả cấu trúc bài thi:

Phần thi Đọc gồm 3 đoạn văn với tổng cộng 40 câu hỏi. Mỗi đoạn văn có khoảng 700 từ và thời gian làm bài là 60 phút. Thí sinh sẽ đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung.

3.2 Các loại câu hỏi thường gặp:

Các loại câu hỏi thường gặp trong phần thi Đọc bao gồm:

 • Điền vào chỗ trống: thí sinh phải điền vào các chỗ trống trong đoạn văn.
 • Chọn đáp án: thí sinh phải chọn đáp án đúng cho các câu hỏi.
 • Điền thông tin vào bảng biểu: thí sinh phải điền thông tin từ đoạn văn vào bảng biểu được cung cấp.
 • Sắp xếp: thí sinh phải sắp xếp các thông tin trong đoạn văn theo thứ tự đúng.

3.3 Tips để làm tốt phần thi này:

 • Đọc đoạn văn trước khi trả lời các câu hỏi để hiểu rõ nội dung.
 • Chú ý đến các từ đồng nghĩa hoặc các từ có cùng nghĩa để tìm ra đáp án đúng.
 • Chú ý đến cấu trúc câu để hiểu rõ nội dung của đoạn văn.
 • Đọc các câu hỏi trước khi đọc đoạn văn để biết những thông tin cần tìm.

3.4 Bài tập:

 • Đọc các bài báo, tạp chí hoặc sách về các chủ đề học thuật và cố gắng hiểu được nội dung của chúng.
 • Đọc các bài báo khoa học trên các trang web như Science Daily hoặc Nature để cải thiện khả năng đọc hiểu.

Ví dụ:

 • Đọc các bài báo về các chủ đề như khoa học, kinh tế hoặc văn hóa để cải thiện khả năng đọc hiểu. Có thể luyện đọc với các bài báo trên New York Times hoặc The Economist.
 • Đọc các bài báo khoa học trên các trang web như Science Daily hoặc Nature để cải thiện khả năng đọc hiểu và tìm hiểu thêm về các chủ đề khoa học.

writing

IV. Phần thi Viết (Writing)

4.1 Mô tả cấu trúc bài thi:

Phần thi Viết gồm 2 bài viết: bài viết Task 1 với thời gian làm bài là 20 phút và bài viết Task 2 với thời gian làm bài là 40 phút. Trong bài viết Task 1, thí sinh sẽ viết một bài tóm tắt hoặc mô tả biểu đồ, sơ đồ hoặc biểu đồ. Trong bài viết Task 2, thí sinh sẽ viết một bài luận về một chủ đề được cung cấp.

4.2 Các loại câu hỏi thường gặp:

Các loại câu hỏi thường gặp trong phần thi Viết bao gồm:

 • Viết bài tóm tắt, mô tả biểu đồ hoặc sơ đồ.
 • Viết bài luận về một chủ đề được cung cấp.

4.3 Tips để làm tốt phần thi này:

 • Đọc kỹ yêu cầu đề bài để viết đúng dạng bài yêu cầu.
 • Lưu ý cấu trúc và từ vựng học thuật khi viết bài.
 • Sử dụng các từ nối để liên kết ý tưởng trong bài viết.
 • Đọc lại bài viết để kiểm tra lỗi chính tả và cú pháp.

4.4 Bài tập:

 • Viết các bài luận về các chủ đề học thuật và đánh giá lại bài viết của mình để tìm ra những lỗi sai và cải thiện chất lượng của bài viết.
 • Viết bài tóm tắt hoặc mô tả biểu đồ, sơ đồ để tập trung vào cách trình bày thông tin.

Ví dụ:

 • Viết các bài luận về các chủ đề như khoa học, xã hội hoặc kinh tế để cải thiện khả năng viết của mình. Có thể tìm kiếm các chủ đề này trên các trang web như TED hoặc The Guardian.
 • Viết bài tóm tắt hoặc mô tả biểu đồ, sơ đồ để tập trung vào cách trình bày thông tin một cách rõ ràng và chính xác.

Speaking

V. Phần thi Nói (Speaking)

5.1 Mô tả cấu trúc bài thi:

Phần thi Nói gồm 3 phần với tổng cộng 14 câu hỏi. Thí sinh sẽ phải nói về các chủ đề học thuật, trong đó có thể có các bài thảo luận hoặc bài phát biểu.

5.2 Các loại câu hỏi thường gặp:

Các loại câu hỏi thường gặp trong phần thi Nói bao gồm:

 • Trả lời câu hỏi: thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề học thuật.
 • Thảo luận về một chủ đề: thí sinh sẽ phải thảo luận về một chủ đề được cung cấp.

5.3 Tips để làm tốt phần thi này:

 • Luyện nói thường xuyên để cải thiện khả năng nói của mình.
 • Sử dụng các từ vựng và cấu trúc câu học thuật khi nói.
 • Lắng nghe câu hỏi kỹ trước khi trả lời.
 • Tham gia vào cuộc thảo luận và tìm cách để phát triển ý tưởng của mình.

5.4 Bài tập:

 • Thực hành nói tiếng Anh với người nước ngoài hoặc với bạn bè có trình độ tiếng Anh tốt hơn để cải thiện khả năng nói của mình.
 • Thực hành trả lời các câu hỏi về các chủ đề học thuật để cải thiện khả năng phát triển ý tưởng và liên kết các ý tưởng với nhau.

Ví dụ:

 • Tham gia các trang web hoặc ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo hoặc Busuu để tìm kiếm đối tác học tiếng Anh để cùng thực hành nói.
 • Thực hành trả lời các câu hỏi về các chủ đề như khoa học, giáo dục hoặc kinh tế với các đối tác học tiếng Anh để cải thiện khả năng phát triển ý tưởng và liên kết các ý tưởng với nhau.

tài liệu hữu ích

VII. Các nguồn tài nguyên hữu ích để hỗ trợ hiểu cấu trúc đề thi IELTS Academic học tiếng Anh và luyện thi IELTS bao gồm:

 1. Trang web của British Council về IELTS: https://www.britishcouncil.vn/en/exam/ielts
 2. Sách luyện thi IELTS như “Cambridge IELTS” hoặc “Barron’s IELTS”
 3. Các nội dung hướng dẫn học IELTS tại WISE English.
 4. Ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo, Babbel hoặc Rosetta Stone
 5. Trang web học tiếng Anh như BBC Learning English hoặc EnglishCentral.

Tất cả những gì cần là sự kiên trì và nỗ lực để luyện tập, áp dụng các kỹ năng và tips để có thể đạt được mục tiêu trong kỳ thi IELTS Academic.

Để luyện thi IELTS Academic hiệu quả, các chiến lược và kế hoạch cụ thể sau đây có thể giúp bạn:

 1. Xây dựng một kế hoạch học tập và luyện thi hiệu quả:
 • Xác định mục tiêu của bạn: Bạn muốn đạt điểm IELTS bao nhiêu? Từ đó, xác định thời gian và kế hoạch học tập của bạn.
 • Xác định thời gian học tiếng Anh: Bạn cần phải xác định thời gian học tiếng Anh hàng ngày và tuân thủ lịch trình này một cách nghiêm ngặt.
 • Chọn tài liệu và nguồn học tiếng Anh phù hợp: Chọn các sách học tiếng Anh, bài viết, bài podcast hoặc video liên quan đến các chủ đề học thuật, từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.
 • Tìm kiếm các trang web và ứng dụng học tiếng Anh: Tìm kiếm các trang web và ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo, Babbel hoặc Rosetta Stone để có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả.
 • Tham gia các lớp học tiếng Anh: Tham gia các lớp học tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh hoặc trực tuyến để có thể tương tác với các giáo viên và các học viên khác. 

  2. Tăng cường kỹ năng nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh:

 • Kỹ năng nghe: Luyện nghe tiếng Anh mỗi ngày bằng cách nghe các bài podcast, video hoặc chương trình truyền hình liên quan đến các chủ đề học thuật và cố gắng hiểu được nội dung của chúng.
 • Kỹ năng đọc: Đọc các bài báo, tạp chí hoặc sách về các chủ đề học thuật và cố gắng hiểu được nội dung của chúng.
 • Kỹ năng viết: Viết các bài luận về các chủ đề học thuật và đánh giá lại bài viết của mình để tìm ra những lỗi sai và cải thiện chất lượng của bài viết.
 • Kỹ năng nói: Thực hành nói tiếng Anh với người nước ngoài hoặc với bạn bè có trình độ tiếng Anh tốt hơn để cải thiện khả năng nói của mình. 

  3. Giải quyết các khó khăn và thách thức thường gặp trong quá trình luyện thi IELTS:

 • Khó khăn về từ vựng: Đọc thêm các bài báo, tài liệu học thuật và sách tiếng Anh để mở rộng vốn từ của mình. Tìm hiểu về các chiến lược học từ vựng và sử dụng các ứng dụng học từ vựng để giúp bạn nhớ từ vựng nhanh hơn.
 • Khó khăn về ngữ pháp: Đọc sách ngữ pháp và sử dụng các ứng dụng học ngữ pháp để cải thiện kiến thức ngữ pháp của mình. Tìm kiếm các trang web hoặc lớp học tiếng Anh về ngữ pháp để tìm hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Anh.
 • Khó khăn về tự tin: Thực hành nói tiếng Anh với người nước ngoài hoặc với bạn bè có trình độ tiếng Anh tốt hơn để cải thiện khả năng nói của mình. Tìm kiếm các lớp học tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh hoặc trực tuyến để tương tác với các giáo viên và các học viên khác.
 • Khó khăn về kỹ năng luyện thi: Tìm kiếm các tài liệu và sách luyện thi IELTS, tham gia các lớp học luyện thi IELTS hoặc tìm kiếm các nguồn tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu cách luyện thi IELTS một cách hiệu quả.

VIII. Tổng kết

Tổng hợp lại các thông tin chính về cấu trúc đề thi IELTS Academic, các kỹ năng được đánh giá và các loại câu hỏi thường gặp trong mỗi phần thi. Để làm tốt kỳ thi IELTS Academic, thí sinh cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến từ vựng và cấu trúc câu học thuật. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi của mình!

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888