TẤT TẦN TẬT VỀ ĐUÔI DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH 

Đánh giá post

Thông thường dấu hiệu nhận biết loại từ sẽ dựa vào vị trí đứng trong câu hoặc đuôi của nó. Nhưng vì thiếu từ vựng hay không biết cách phân biệt, mà đa số người học thường bị sai ở phần này.

Trong bài viết hôm nay, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn cho bạn phân biệt các đuôi danh từ trong tiếng Anh. Cùng đón đọc nhé!

I. Danh từ trong tiếng Anh là gì?

1.1 Danh từ cụ thể (Concrete Nouns)

Concrete Nouns
Danh từ cụ thể (Concrete Nouns) là gì?

Danh từ cụ thể không phải là những từ thông thường bạn nghe thấy hàng ngày. Đây là những “báu vật” của ngôn ngữ, chỉ ra những vật thể, hiện tượng hoặc sự vật mà bạn có thể chạm tay vào, nhìn thấy, nghe, nếm hoặc ngửi được. Chúng mang lại sự sống động cho câu chuyện của bạn, khiến người nghe thấy mình đang trải nghiệm chúng.

Các danh từ cụ thể bao gồm tên của con người, địa danh, đồ vật và hiện tượng thiên nhiên. Ví dụ như: John, Eiffel Tower, coca-cola, tiếng sét… Đây là những từ giúp bạn mô tả thế giới xung quanh một cách chân thực và sinh động.

TừPhiên âmDịch nghĩaCâu ví dụ
1. Ocean/ˈoʊʃən/Đại dươngThe Pacific Ocean is the largest ocean on Earth.
2. Elephant/ˈɛlɪfənt/Con voiElephants are the largest land animals on Earth.
3. Guitar/ɡɪˈtɑr/Đàn guitarHe is learning to play the guitar.
4. Rainbow/ˈreɪnboʊ/Cầu vồngAfter the rain, we saw a beautiful rainbow in the sky.
5. Pizza/ˈpiːtsə/Bánh pizzaI ordered a large pizza with extra cheese.
6. Rose/roʊz/Hoa hồngShe received a bouquet of red roses on Valentine’s Day.
7. Thunder/ˈθʌndər/Tiếng sấmWe heard the loud thunder during the storm last night.
8. Laptop/ˈlæpˌtɒp/Máy tính xách tayI need to buy a new laptop for work.

 

1.2 Danh từ trừu tượng (Abstract Nouns)

Abstract Nouns
Danh từ trừu tượng (Abstract Nouns) là gì?

Ngược lại với danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng (Abstract Nouns) là loại danh từ chỉ các khái niệm, ý tưởng, cảm xúc, tình trạng hoặc thuộc tính không thể nhìn thấy, chạm vào, nghe, nếm hoặc ngửi được. Chúng không chỉ ra một vật thể cụ thể hay hiện tượng thiên nhiên, mà thường dùng để mô tả những điều trừu tượng và phức tạp.

Ví dụ về danh từ trừu tượng:

TừPhiên âmDịch nghĩaCâu ví dụ
1. Love/lʌv/Tình yêuLove is a powerful emotion that connects people.
2. Freedom/ˈfriːdəm/Tự doMany people fight for freedom and democracy.
3. Wisdom/ˈwɪzdəm/Trí tuệWisdom is gained through experience and reflection.
4. Courage/ˈkɜrɪdʒ/Dũng cảmThe soldier showed great courage during the battle.
5. Honesty/ˈɒnəsti/Sự thành thậtHonesty is the best policy in any relationship.
6. Success/səkˈsɛs/Thành côngSuccess often comes after hard work and determination.
7. Patience/ˈpeɪʃəns/Kiên nhẫnPatience is a virtue that can help us achieve our goals.
8. Loyalty/ˈlɔɪəlti/Sự trung thànhLoyalty is an important quality in friendships and family.
9. Trust/trʌst/Niềm tinTrust is the foundation of any strong relationship.
10. Peace/piːs/Hòa bìnhMany people strive for peace and harmony in their lives.

II. Các đuôi danh từ thường gặp

Hậu tốVí dụ
– erwriter, painter, singer, worker, farmer,
– oractor, operator, …
– tionpollution, donation, …
– siondecision, suggestion,…
– ent student, accent, accident,…
– mententertainment, environment, moment, document, equipment,…
– ity, -tyvariety, quality, faculty, honesty, plenty, safety…
– nceimportance, confidence, significance, dependence, resistance, patience
– nesshappiness, darkness, hardness, carelessness, …
– shipscholarship, friendship, relationship, membership, citizenship, …
– thbath, birth, death, oath, growth, health, length, strength, truth, …
– cyfluency, privacy, accuracy, efficiency, emergency,…
– antassistant, accountant, consultant, contestant, inhabitant, …
– icianmagician, physician, musician, electrician, beautician, Politician, …
– istchemist, dentist, pianist, optimist, pessimist.

Ngoài phân biệt loại từ qua đuôi danh từ, các bạn nên lưu ý các dạng bài như: cách phát âm danh từ số nhiều và các danh từ số nhiều bất quy tắc để bổ sung thêm kiến thức khi làm bài tập nha. 

Xem thêm:

Danh từ trong tiếng anh thường có đuôi gì?
In English, there are many noun endings, which are also called noun suffixes. These suffixes are added to the end of a base or root word to create a new noun. Here are some common noun suffixes in English and examples of words with each suffix:

 1. -er: denoting a person or thing that performs an action (e.g. teacher, writer, dancer)
 2. -ness: denoting a state or quality (e.g. happiness, kindness, darkness)
 3. -ity/-ty: denoting a state or quality (e.g. reality, responsibility, beauty)
 4. -ment: denoting an action or process (e.g. development, movement, improvement)
 5. -ion/-tion/-sion: denoting an action or process (e.g. education, attention, decision)
 6. -ance/-ence: denoting a state or quality (e.g. importance, patience, difference)
 7. -hood: denoting a state or condition (e.g. childhood, brotherhood, neighborhood)
 8. -dom: denoting a state or realm (e.g. freedom, kingdom, wisdom)
 9. -ism: denoting a belief or ideology (e.g. capitalism, socialism, feminism)

III. Cách nhận biết đuôi danh từ trong tiếng Anh

duoi danh tu
Hướng dẫn cách nhận biết đuôi danh từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các đuôi của danh từ được sử dụng rất phổ biến và có nhiều loại khác nhau. Dưới đây là một số đuôi danh từ thường gặp và cách nhận biết:

 • ion: đây là đuôi danh từ phổ biến, thường được sử dụng để tạo ra danh từ từ động từ.
  Ví dụ: “celebration” (sự kỷ niệm), “decision” (quyết định), “discussion” (cuộc thảo luận).
 • ness: đây là đuôi danh từ được sử dụng để tạo ra danh từ chỉ tính chất hoặc trạng thái của một vật thể hoặc sự việc.
  Ví dụ: “happiness” (hạnh phúc), “sadness” (buồn bã), “kindness” (tình cảm).
 • ment: đây là đuôi danh từ thường được sử dụng để tạo ra danh từ từ động từ.
  Ví dụ: “appointment” (cuộc hẹn), “development” (sự phát triển), “enjoyment” (niềm vui).
 • ity/-ty: đây là đuôi danh từ được sử dụng để tạo ra danh từ chỉ tính chất hoặc trạng thái của một vật thể hoặc sự việc.
  Ví dụ: “reality” (thực tế), “quality” (chất lượng), “integrity” (chính trực).
 • er/-or: đây là đuôi danh từ thường được sử dụng để chỉ người hoặc đồ vật thực hiện một hành động hoặc công việc.
  Ví dụ: “teacher” (giáo viên), “actor” (diễn viên), “doctor” (bác sĩ).

Đôi khi một từ có thể có nhiều đuôi danh từ khác nhau, tùy thuộc vào nghĩa và cách sử dụng.

IV. Cách nhận biết đuôi của tính từ trong tiếng Anh

duoi tinh tu
Cách nhận biết đuôi tính từ trong tiếng Anh

Có nhiều đuôi khác nhau được sử dụng để tạo thành tính từ. Cùng tìm hiểu một số đuôi tính từ thường gặp và cách nhận biết chúng:

 • able/-ible: đây là đuôi tính từ thường được sử dụng để chỉ khả năng của một vật hoặc một hành động.
  Ví dụ: “comfortable” (thoải mái), “flexible” (linh hoạt), “visible” (có thể nhìn thấy).
 • ful: đây là đuôi tính từ thường được sử dụng để chỉ tính chất của một vật hoặc một hành động.
  Ví dụ: “beautiful” (đẹp), “grateful” (biết ơn), “useful” (có ích).
 • ic: đây là đuôi tính từ được sử dụng để chỉ tính chất của một vật hoặc một hành động.
  Ví dụ: “electric” (điện), “romantic” (lãng mạn), “fantastic” (tuyệt vời).
 • ous/-ious: đây là đuôi tính từ thường được sử dụng để chỉ tính chất hoặc trạng thái của một vật hoặc một hành động.
  Ví dụ: “famous” (nổi tiếng), “anxious” (lo lắng), “curious” (tò mò).
 • y: đây là đuôi tính từ thường được sử dụng để chỉ tính chất hoặc trạng thái của một vật hoặc một hành động.
  Ví dụ: “happy” (hạnh phúc), “funny” (vui nhộn), “easy” (dễ dàng).

Ngoài những đuôi tính từ nêu trên thì có một số tính từ không có đuôi, chẳng hạn như “good” (tốt) và “bad” (tệ), hoặc có thể sử dụng các tiền tố khác để tạo thành. Việc học và hiểu các đuôi tính từ này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tạo ra các từ vựng mới và hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Anh.

V. Cách nhận biết đuôi của trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ thường được tạo bằng các đuôi riêng. Dưới đây là một số đuôi thường được sử dụng để tạo thành trạng từ, cùng với cách nhận biết chúng:

 • ly: đây là đuôi trạng từ phổ biến nhất và được sử dụng để biểu thị cách thức, phạm vi hoặc tần suất của hành động.
  Ví dụ: “quickly” (nhanh chóng), “completely” (hoàn toàn), “suddenly” (đột ngột).
 • ward/-wards: đây là đuôi trạng từ được sử dụng để chỉ hướng đi hoặc mục tiêu của hành động.
  Ví dụ: “upward” (lên trên), “backward” (ngược lại), “toward” (về phía).
 • wise: đây là đuôi trạng từ được sử dụng để chỉ phạm vi hoặc cách thức.
  Ví dụ: “lengthwise” (theo chiều dài), “clockwise” (theo chiều kim đồng hồ), “likewise” (tương tự).
 • ly/-like: đây là đuôi trạng từ được sử dụng để biểu thị tính chất hoặc tính cách của vật hoặc hành động.
  Ví dụ: “motherly” (giống mẹ), “childlike” (giống trẻ con), “manly” (nam tính).

Một lưu ý là không phải tất cả các trạng từ đều có đuôi, ví dụ như “fast” (nhanh) và “never” (không bao giờ). Tuy nhiên, nắm vững các đuôi trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc hiểu và sử dụng trạng từ trong tiếng Anh.

VI. Cách lập danh từ bằng đuôi danh từ trong tiếng Anh

6.1. Hậu tố V + -ion/-tion/-ation/-ition/-sion

Động từDanh từNghĩa
Addadditionsự thêm vào
Correctcorrectionsự sửa chữa
Decidedecisionquyết định
Discussdiscussioncuộc thảo luận
Informinformationthông tin
Inviteinvitationlời mời
Permitpermissionsự cho phép
Preservepreservationbảo quản
Produceproductionsản xuất
Repeatrepetitionsự lặp lại
Rotaterotationsự luân phiên, xoay vòng

6.2. V + -ment/-ance/-ence/-age/-ery/-ing/-al

Động từ   Danh từ   Nghĩa
Acceptacceptancesự chấp nhận
Achieveachievementthành tựu
Arrangearrangementsự sắp đặt
Attendattendancesự có mặt
Arrivearrival(sự) đến
Buildbuildingtòa nhà
Differdifferencesự khác nhau
Disappointdisappointmentsự thất vọng
Employemploymentviệc làm
Existexistencesự tồn tại
Feelfeelingcảm xúc
Improveimprovementsự cải thiện
Movemovementchuyển động
Paypaymentsự trả tiền
Dependdependencesự lệ thuộc
Performperformancemàn trình diễn
Teachteachingdạy học
Robrobberyvụ cướp
Useusagecách dùng

6.3. V + -er/-or/-ar/-ant/-ent/-ee/

Động từDanh từNghĩa
Accountaccountantkế toán viên
ActActordiễn viên
Applyapplicantngười xin việc
Assistassistantngười phụ tá
Attendattendantngười tham dự
Begbeggarngười ăn xin
Buildbuilderthợ xây
Calculatecalculatormáy tính
Cookcookernồi nấu ăn
Drivedrivertài xế
Employemployeenhân viên
Editeditorbiên tập viên
Instructinstructorngười hướng dẫn
Ownownerngười chủ
Paypayeengười được trả tiền
Serveservantngười giúp việc

6.4. N + -ist/-an/-ian/-ess

Danh từDanh từNghĩa
Actactressnữ diễn viên
AmericaAmericanngười Mỹ
Journaljournalistnhà báo
Librarylibrarianthủ thư
Musicmusiciannhạc sĩ
Physicsphysicistnhà vật lý
Princeprincesscông chúa
SciencescientistNhà khoa học
Tigertigresscọp cái
Tourtouristkhách du lịch

6.5. N + -ism/-ship

Danh từĐộng từNghĩa
Scholarscholarshiphọc bổng
Friendfriendshiptình bạn
Sportsmansportsmanshiptinh thần thể thao
Realrealismthực tế
Communecommunismchủ nghĩa cộng sản

6.6. Adj + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom

Tính từDanh từNghĩa
Carefulcarefulnesssự cẩn thận
Carelesscarelessnesssự bất cẩn
Certaincertaintysự chắc chắn
Clearclaritysự rõ ràng
Coldcoldnesssự lạnh lẽo
Freefreedomsự tự do
Popularpopularitysự phổ biến
Richrichnesssự giàu có
Nationalnationalityquốc tịch
Possiblepossibilitykhả năng
Responsibleresponsibilitytrách nhiệm
Realrealitythực tế
Stupidstupiditysự đần độn
Socialsocialismchủ nghĩa xã hội
Individualindividualismchủ nghĩa cá nhân

6.7. Adj tận cùng -ent và -ence

Tính từDanh từNghĩa
Intelligentintelligencesự thông minh
Confidentconfidencesự tự tin
Silentsilencesự im lặng

Sau khi biết cách lập danh từ bằng đuôi  ity là loại từ gì danh từ, bỏ túi ngay 1000 danh từ tiếng Anh thông dụng để ôn tập thường xuyên nhé!

VII. Bài tập về đuôi danh từ trong tiếng Anh (có đáp án)

bai tap
Bài tập về đuôi danh từ, tính từ, trạng từ có đáp án

Exercise 1: Add the correct noun ending (-s, -es, -ies) to each noun in the following sentences:

 1. My dog always chases ___________.
 2. The boxes are filled with ___________.
 3. I have two ___________ in my garden.
 4. She has a collection of ___________.
 5. The company hired two new ___________.
 6. The city has many ___________.
 7. The children were playing with ___________.
 8. The musician plays several ___________.
 9. The chef uses a lot of ___________ in the recipe.
 10. I have three different ___________ in my closet.

Answers:

 1. My dog always chases cats.
 2. The boxes are filled with books.
 3. I have two daisies in my garden.
 4. She has a collection of stamps.
 5. The company hired two new employees.
 6. The city has many buildings.
 7. The children were playing with toys.
 8. The musician plays several instruments.
 9. The chef uses a lot of spices in the recipe.
 10. I have three different shirts in my closet.

Exercise 2: Fill in the blank with the correct plural form of the noun:

 1. The ___________ were flying in the sky.
 2. She has two ___________ in her hair.
 3. The ___________ are in the field.
 4. The ___________ were playing in the park.
 5. The ___________ were singing in the choir.
 6. He has three ___________ in his garage.
 7. The ___________ were swimming in the ocean.
 8. The ___________ were waiting in line.
 9. The ___________ were eating the grass.
 10. The ___________ were barking at the mailman.

Answers:

 1. The birds were flying in the sky.
 2. She has two barrettes in her hair.
 3. The cows are in the field.
 4. The children were playing in the park.
 5. The singers were singing in the choir.
 6. He has three cars in his garage.
 7. The fish were swimming in the ocean.
 8. The people were waiting in line.
 9. The cows were eating the grass.
 10. The dogs were barking at the mailman.

Exercise 3: Change the singular noun to its plural form:

 1. car
 2. knife
 3. mouse
 4. tomato
 5. book
 6. tooth
 7. child
 8. foot
 9. man
 10. woman

Answers:

 1. cars
 2. knives
 3. mice
 4. tomatoes
 5. books
 6. teeth
 7. children
 8. feet
 9. men
 10. women

Exercise 4: Change the plural noun to its singular form:

 1. dogs
 2. houses
 3. apples
 4. pencils
 5. computers
 6. chairs
 7. cars
 8. trees
 9. babies
 10. watches

Answers:

 1. dog
 2. house
 3. apple
 4. pencil
 5. computer
 6. chair
 7. car
 8. tree
 9. baby
 10. watch

Exercise 5: Add the correct possessive form of the noun to each sentence:

 1. The ___________ tail is wagging.
 2. My ___________ car is parked outside.
 3. The ___________ leaves are falling off.
 4. Her ___________ dress is very pretty.
 5. The ___________ books are on the shelf.
 6. Our ___________ vacation was amazing.
 7. The ___________ house needs a new roof.
 1. Their dog’s food bowl is empty.
 2. The teacher graded all of the ___________ tests.
 3. My parents are going to their ___________ anniversary party.

Answers:

 1. The dog’s tail is wagging.
 2. My father’s car is parked outside.
 3. The tree’s leaves are falling off.
 4. Her sister’s dress is very pretty.
 5. The children’s books are on the shelf.
 6. Our family’s vacation was amazing.
 7. The neighbor’s house needs a new roof.
 8. Their dog’s food bowl is empty.
 9. The teacher graded all of the students’ tests.
 10. My parents are going to their 50th anniversary party.

 

Trên đây là toàn bộ các kiến thức về đuôi danh từ trong tiếng Anh. Để sử dụng tốt nhất, các bạn nên ôn kỹ kiến thức và làm bài tập về danh từ để áp dụng hiệu quả nhé!

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+  và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888