TOP 100+ NHỮNG CÂU NÓI TẠO ĐỘNG LỰC BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA

5/5 - (1 bình chọn)
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những thách thức, khó khăn, lúc ấy những câu châm ngôn mạnh mẽ sẽ là nguồn động lực và đánh thức sự tiềm năng vô tận bên trong mỗi chúng ta. Hôm nay, hãy cùng WISE tìm hiểu những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh, lắng nghe thông điệp và tìm kiếm động lực để tiến về phía trước trong cuộc hành trình của chúng ta.
nhung-cau-noi-tao-dong-luc-bang-tieng-anh-hay
Những câu nói tạo động lực bằng tiềng Anh

I. Những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh trong cuộc sống

Những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh trong cuộc sống không chỉ là dòng chữ trên giấy, mà còn là những viên ngọc quý đánh thức tinh thần và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Cuộc sống luôn đầy rẫy sự thăng trầm, nhưng các câu nói tạo động lực giúp chúng ta tìm thấy niềm tin và sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Cùng WISE tìm hiểu một số câu nói truyền cảm hứng trong cuộc sống nhé.
Những câu nói tạo động lực bằng tiếng anh
Những câu nói tạo động lực bằng tiếng anh
1
To live is to fight
Sống là chiến đấu
2
You cannot heal the world until you heal yourself
Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn chữa lành vết thương của chính mình
3
The measure of life is not its duration but its donation
Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến
4
The healthy equals beautiful
Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp
5
Live each day as if it’s your last
Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng
6
You may delay, but time will not
Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian không chờ đợi ai
7
Enjoy life! This is not a rehearsal
Cuộc sống không phải một buổi diễn tập, hãy tận hưởng nó
8
Lost time is never found again
Thời gian đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được
9
Work hard, dream big
Làm việc chăm chỉ, mơ ước lớn
10
No pain, no gain
Không trải qua khó khăn thì không có thành công
11
Life is short, live passionately
Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống thật nhiệt huyết
12
If opportunity doesn’t knock, build a door
Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa
13
The secret of success is getting started
Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm
14
Everything you can imagine is real
Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều là thật
15
Defeat is simply a signal to press onward
Sự thất bại đơn giản chỉ là một tín hiệu để tiến lên phía trước
16
Life is a story. Make yours the best seller
Cuộc sống là một câu chuyện. Hãy khiến cuộc đời của bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất
17
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai,
18
Where there is a will, there is a way
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
19
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi
20
On the way to success, there is no trace of lazy men
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
21
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying
Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ơ một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắn
22
A winner never stops trying
Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng
23
Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt
Không có điều gì là quá ít để biết và chả có gì quá lớn để thử
24
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best
Cuộc sống không yêu cầu chúng ta giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức
25
Set your target and keep trying until you reach it
Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó
26
We can’t insure success, but we can deserve it
Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công nhưng ta xứng đáng nhận được điều đó
27
Don’t cry because it’s over, smile because it happened
Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra
28
You only live once, but if you do it right, once is enough
Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ cần một lần là đủ
29
In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on
Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt về những thế tôi học từ cuộc sống: nó vẫn tiếp tục
30
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all
Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả
31
Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results
Sự điên rồ là làm việc một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ kết quả khác nhau
32
There are only 2 ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle
Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không có phép màu nào cả. Hai là sống như thể tất cả đều là phép màu
33
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng
34
Life is what happens to us while we are making other plans
Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác
35
I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be
Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi đã đến được nơi tôi cần đến
36
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple
Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản
37
Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who Youer than You
Hôm nay bạn chính là bạn, đó là một điều đúng đắn hơn cả. Không ai có thể trở thành bạn giỏi hơn bạn cả
38
I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens
Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra
39
Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are
Đôi khi con người ta thật đẹp, không phải ở vẻ bên ngoài, không ở lời nói mà chỉ vì họ là chính họ
40
Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving
Cuộc sống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp
41
Reality continues to ruin my life
Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi
42
Things change and friends leave. Life doesn’t stop for anybody
Mọi thứ thay đổi và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại vì bất kỳ ai
43
You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die
Bạn nên học hỏi từ đối thủ, nhưng không bao giờ được sao chép. Nếu sao chép, bạn sẽ chết
44
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars
Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao
45
Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind
Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng
46
This too, shall pass
Rồi mọi chuyện sẽ qua
47
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground
Hướng đôi mắt về những vì sao và chạm đôi chân trên mặt đất
48
The only person you should try to be better than is the person you were yesterday
Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua
49
Life is not fair, get used to it
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập làm quen với nó
50
Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once
Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào, nhưng bạn chỉ dùng nó được 1 lần duy nhất
51
Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.
Hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm
52
Your voice can change the world
Giọng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới
53
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground
Hướng đôi mắt vào những vì sao và chạm đôi mắt trên mặt đất
54
Be who you are and what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind
Sống là chính mình và nói những gì bạn cảm nhận được vì những người lưu tâm đến điều đó thì không phải quan tâm và những người quan trọng thì sẽ thấy nó không phải là vấn đề
55
Don’t compromise yourself
Đừng thỏa hiệp với bản thân mình
56
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy àn you shall form an invincible host against difficulties
Thành công và hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại mọi nghịch cảnh
57
Your future depends on many things, but mostly on you
Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn
58
Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults
Hãy yêu bản thân mình vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ
59
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến đích chứ không phải ai khác
60
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment
Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất
61
Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less
Cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi đi nỗi sợ
62
Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are tô coward to take the consequences
Thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hậu quả
63
Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things
Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi một ngày nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao
64
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile
Khi cuộc sống có cả trăm lý do để bạn khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng trăm lý do để cười
65
Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect
Đừng chờ đến khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo
66
People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box
Ai cũng có lý do khác nhau cho cách họ sống cuộc đời của mình. Bạn không thể áp đặt mọi lý do ấy như nhau
67
Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful
Đừng khóc cho quá khứ vì nó đã qua. Đừng căng thẳng về tương lai vì chưa xảy ra. Hãy sống ở hiện tại và làm mọi điều trở nên ý nghĩa
68
It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life
Thà vượt qua ranh giới và chấp nhận hậu quả còn hơn chỉ chằm chằm mà không làm gì trong quãng đời còn lại
69
Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain
Cuộc sống không phải để chờ đợi khó khăn để vượt qua mà là cách bạn học nhằm vượt qua những khó khăn ấy
70
Stay hungry, stay foolish
Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ
71
A person who never made a mistake never tried anything new
Một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân
72
The way to get started is to quit talking and begin doing
Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm
73
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Thời gian là hữu hạn, đừng lãng phí nó vào cuộc sống của người khác
74
Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable
Thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi
75
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why
Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết lý do tại sao mình được sinh ra
76
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact
Hãy tin rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó sẽ tạo nên sự thật
77
Life is what happens to us while we are making other plans
Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ra khi đang tạo nên kế hoạch khác
78
Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential
Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình
79
If God brings you to it, he will bring you through it
Nếu Thượng đế đã soi sáng cho bạn một đích đến, ngài sẽ cùng bạn vượt qua mọi
80
God has a purpose for your pain, a reason for struggle and a gift for your faithfulness. Don’t give up
Thượng đế đã an bài tất cả, mọi nỗi đau đều có lý do, mọi khổ cực đều có nguyên nhân và lòng tin sẽ được bồi đáp với một món quà. Đừng bao giờ bỏ cuộc
81
You only live once but you do it right once is enough
Ta chỉ sống 1 lần duy nhất, nhưng nếu sống đúng, chỉ 1 lần là đủ
82
Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring
Cuộc đời bạn chính là thông điệp bạn gửi đến thế giới này. Hãy truyền đi một thông điệp tích cực
83
Rise up, start fresh, see the bright opportunity in each new day
Khi một ngày sang trang mới, hãy ngẩng cao đầu, bắt đầu lại và mở mắt nhìn những cơ hội trước mắt mình
84
Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better
Hãy kết thúc một ngày với những suy nghĩ tích cực. Dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn
85
To be inspired is great, to inspire is incredible
Được truyền cảm hứng là điều tốt và có thể truyền cảm hứng là một điều tuyệt vời
86
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
Thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa
87
Life is without meaning. You bring meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to be. Being alive is the meaning
Cuộc sống vốn không có nghĩa, ý nghĩa của cuộc sống nằm trong bạn, do một tay bạn vẽ nên và được sống là điều có ý nghĩa nhất
88
To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life
Trước khi bất tử, con người ta nên tin vào cuộc sống
89
Just trust yourself, then you will know how to live
Chỉ cần có lòng tin vào bản thân, bạn sẽ biết mình phải làm gì trong đời
90
Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have and that, in its profound simplicity, is the meaning of life
Con người thật của ta, cái mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có , về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc đời
91
Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone we find it with another
Tình yêu chính là lý tưởng thật sự cho cuộc đời. Chúng ta chẳng thể nào tìm được ý nghĩa cuộc sống mà không có một người tri kỷ
92
Life is a fairy tale. Live it with wonder and amazement
Cuộc sống này là một câu chuyện thần tiên nên hãy sống với ước mơ và những điều kỳ diệu
93
Do not fear failure but rather than fear not trying
Thất bại không đáng sợ, bản thân không cố gắng mới đáng sợ
94
Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner
Cuộc sống này có nghĩa khi bạn có động lực, có mục tiêu và quyết tâm theo đuổi chúng đến cùng
95
The first thing to do in life is to do with purpose what one purpose to do
Điều đầu tiên bạn cần làm trong đời chính là theo đuổi lý tưởng với lý tưởng của bản thân
96
Everything in life is most fundamentally a gift. And you receive it best and you live it best by holding it with very open hands
Mọi việc trên đời vốn dĩ đều là một món quà. Nếu đón nhận nó, bạn sẽ nhận được món quà đẹp nhất
97
To be what we are, and to become what we are capable of becoming, is only end of life
Đích đến duy nhất trong cuộc đời là sống thật và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân
98
The meaning of life is not only to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer
Ta sống trên đời không phải chỉ để tồn tại mà để vươn lên, để thành công và để chinh phục
99
The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit
Ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là để trồng nên những tán cây mà không mong chờ mình được ngồi nghỉ dưới bóng của chúng
100
Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life
Được làm điều mình thích là nền tảng sống một cuộc đời ý nghĩa
101
If your dreams do not scare you, they are not big enough
Một ước mơ không làm bạn chùn bước là một ước mơ chưa đủ lớn
102
If you don’t follow your heart, you might spend the rest of your life wishing you had
Nếu bây giờ bạn không nghe theo con tim, bạn sẽ phải dành cả phần đời còn lại để ân hận về quyết định ngày hôm nay
103
I just wish people would realize that anything is possible if you try. Dreams are made if people try
Tôi chỉ mong mọi người nhận ra rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ trên đời đều có thể
104
A true test of character isn’t how you are on your best days but how you act on your worst days
Muốn biết tính cách thật của một người, đừng nhìn lúc anh ta huy hoàng nhất, hãy nhìn cách anh ta hành xử lúc khốn khổ nhất
105
Without hard work, nothing grows but weeds
Không có cố gắng thì chẳng có thứ gì phát sinh ngoài cỏ dại
106
Your dream doesn’t have an expiration date. Take a deep breath and try again
Ước mơ đâu bao giờ hết hạn, vì vậy hãy hít thở thật sâu và thử lại lần nữa
107
You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore
Bạn sẽ không bao giờ vượt được đại dương nếu không có can đảm thôi không nhìn về phía đất liền

II. Những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh hay về tình bạn

Cuộc sống có thể đầy biến đổi nhưng tình bạn thực sự luôn là một điểm ổn định trong cuộc hành trình của chúng ta. Các câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh hay về tình bạn nhắc nhở chúng ta rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, có bạn bè đồng hành, chúng ta có thể đối mặt và vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống.

1
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness
Tình bạn tốt cần sự tha thứ
2
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears
Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
3
Rare as is true love, true friendship is rarer
Tình yêu đã hiếm, tình bạn còn hiếm hơn
4
Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Đừng đi trước tôi, tôi có thể không đi theo. Đừng đi sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
5
Friendship doubles are your joys, and divides your sorrows
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn
6
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget
Những người bạn tốt thì khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ và không thể lãng quên
7
Prosperity makes friends and adversity tries them
Sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ
8
The best preparation for tomorrow is doing your best today
Sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay
9
It’s really amazing when two strangers become the best friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành 2 người lạ
10
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship
Không có gì trên trái đất đủ lớn hơn tình bạn thật sự
11
Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned everything
Tình bạn không phải là cái gì đó bạn học được ở trường nhưng nếu bạn không biết ý nghĩa của nó thì bạn không học được gì cả
12
Friends show their love in times of trouble, not in happiness
Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc
13
Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings
Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho thiếu sót nhỏ của nhau
14
If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall
Nếu tất cả bạn bè của tôi nhảy ra khỏi cây cầu, tôi sẽ không làm theo, tôi sẽ là người ở bên dưới, đón họ khi họ rơi xuống
15
I had three chairs in my house, one for solitude, two for friendship, three for society
Tôi có 3 chiếc ghế trong nhà: cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ 3 cho xã hội
16
Friendship is the only cement that will ever hold the world together
Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất gắn kết thế giới với nhau
17
Friendship is the purest love
Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất
18
Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit
Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh chóng, nhưng tình bạn là một trái cây chín chậm
19
A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside
Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không một giọt mật bên trong
20
A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship
Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho tình bạn lâu dài
21
Be slow to fall into friendship, but when thou art in, continue firm & constant
Hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn, nhưng khi đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi
22
Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship
Việc sử dụng liên tục không thể làm rách nát lớp vải tình bạn
23
Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection
Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn
24
Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks
Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi vỡ thì có thể sửa nhưng luôn có vết nứt
25
True friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it be lost
Tình bạn chân thành giống như sức khỏe, mất đi rồi mới biết đến giá trị của nó
26
It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us
Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp ta khi cần
27
Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life
Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống
28
Prosperity makes friends and adversity tries them
Sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ
29
The best preparation for tomorrow is doing your best today
Sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay
30
If you cannot do great things, do small things in a great way
Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm việc nhỏ theo cách vĩ đại
31
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them
Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta can đảm để theo đuổi chúng

III. Những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh ý nghĩa về tình yêu

1
Love isn’t something you find. Love is something that finds you
Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ đi tìm bạn
2
A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love
Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh sáng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu
3
It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight
Đó là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng và mãi mãi
4
Immature love says: “ I love you because I need you”. Mature love says: “ I need you because I love you.”
Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em”. Tình yêu trưởng thành nói: “Anh cần em vì anh yêu em”
5
To love and be loved is to feel the sun from both sides
Yêu và được yêu là cảm nhận từ cả hai phía
6
Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us
Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta
7
Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred
Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng
8
Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love
Hãy mỉm cười khi gặp nhau vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu
9
Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing
Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu
10
Life is the flower for which love is the honey
Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu là mật ngọt
11
We are born of love, love is our mother
Chúng ta được sinh ra từ tình yêu, tình yêu chính là mẹ của ta
12
Sometimes the heart sees what is invisible to the eye
Đôi khi trái tim nhìn thấy điều đôi mắt không thấy
13
Love is when the other person’s happiness is more important than your own
Tình yêu là khi hạnh phúc của người đs quan trọng hơn của bạn
14
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes
Anh nhìn em và thấy cả phần đời còn lại của mình trước mắt
15
You can’t blame gravity for falling in love
Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được
16
True love is eternal, infinite and always like itself
Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó
17
Love makes your soul crawl out from its hiding place
Tình yêu khiến tâm hồn của bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó
18
Love is friendship that has caught fire. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses
Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận điểm yếu của con người
19
Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same
Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc
20
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage
Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí
21
I don’t know what my future holds, but I hope you are in it
Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh hy vọng có em ở đó
22
It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much
Chỉ mất vài giây để nói em yêu anh nhưng mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh như thế nào
23
Are you a thief? Cause you stole my heart
Có phải em là tên trộm? Vì em đã đánh cắp trái tim anh
24
Do you know which side of my heart? It’s beside you
Anh có biết tim em nằm bên nào không? Chính là bên anh đó
25
I’m this fat because I have you in my heart
Em béo lên thế này vì trong tim có anh đấy
26
Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror
Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh đưa em một chiếc gương
27
I’m not good at anything… except loving you
Anh không giỏi làm việc gì cả… trừ việc yêu em
28
Did you hurt yourself… when you fell from the heavens
Em có thấy đau không.. lúc em rớt từ thiên đường xuống ấy
29
You remind me of my next girlfriend
Em khiến anh nghĩ đến bạn gái tương lai của mình
30
Are you tired of keeping going in my mind?
Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em?
31
I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart
em không định hiến tạng nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh
32
I love you without knowing how, why or even from where
Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sai và từ đâu mà ra
33
I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
Anh yêu em không vì em là ai mà vì anh là ai khi ở bên em
34
To the world you may be one person, but to one person you may be the world
Đối với thế giới, em có thể chỉ là một ai đó nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới
35
There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you
Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em
36
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
Em từng nghĩ rằng có giấc mơ nào thành sự thật nhưng điều đó đã thay đổi khi em nhìn thấy anh
37
i bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do
Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới không thể thắp sáng thế giới của anh như em
38
If I could change the alphabet, I would put U and I together
Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau
39
It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?
Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có muốn trở thành “chẳng có gì’ của anh không?
40
Once I’m with you, nobody else matters
Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa
Những câu nói tạo động lực luôn là nguồn cảm hứng vô tận để chúng ta vượt qua khó khăn, tiến bước hướng đến mục tiêu của mình. Chúng ta có thể tìm thấy được chân lý sống từ những lời dạy của những người thành công, những nhân vật lịch sử hoặc thậm chí là từ chính bản thân mình thông qua những câu nói.
Qua bài viết những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh, WISE English hy vọng rằng bạn đã tìm cho mình một câu nói tâm đắc để trở thành nguồn động viên và hỗ trợ bạn trong cuộc hành trình đầy thách thức của cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng bạn có khả năng vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu của mình nhé.
Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888