Tổng hợp Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Thú Y mới nhất 2024

Đánh giá post

Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, việc nắm vững tiếng Anh chuyên ngành thú y không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quan trọng giúp bạn tiếp cận với những kiến thức chuyên môn sâu, cập nhật các phương pháp điều trị và chăm sóc thú cưng hiện đại từ khắp nơi trên thế giới.

Trong bài viết này, WISE English sẽ giới thiệu đến bạn bộ từ vựng và ngữ pháp phổ biến nhất của tiếng Anh chuyên ngành Thú y.

tieng-anh-chuyen-nganh-thu-y-thumbnails

I. Ngành Thú Y tiếng Anh là gì?

Ngành Thú Y trong tiếng Anh được gọi là “Veterinary Medicine” hoặc thường được rút ngắn là “Veterinary”. “Veterinary” bắt nguồn từ từ Latin “veterinae”, nghĩa là “liên quan đến động vật”. Ngành Thú Y bao gồm tất cả những gì liên quan đến y học và chăm sóc sức khỏe của động vật, từ việc chẩn đoán, điều trị bệnh tật, phẫu thuật, cho đến việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách kiểm soát các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

tieng-anh-chuyen-nganh-thu-y

Chuyên ngành Thú Y không chỉ giới hạn ở việc điều trị cho các loài thú cưng như chó và mèo, mà còn mở rộng ra các loại động vật khác như gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, và thậm chí là động vật trong các vườn thú và công viên bảo tồn. Công việc của một bác sĩ thú y đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn cần kỹ năng thực hành tốt, sự nhạy bén trong việc quan sát và chẩn đoán, cũng như lòng yêu thương và kiên nhẫn với động vật.

Luyện thi IELTS 6.5 chỉ trong 150 ngày cùng WISE English

Trong ngành Thú Y, việc sử dụng tiếng Anh chuyên ngành là rất quan trọng, bởi nó giúp các chuyên gia và sinh viên cập nhật được những thông tin khoa học mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho động vật cũng như cộng đồng.

II. Tại sao nên thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Thú Y

Thành thạo “tiếng Anh chuyên ngành thú y” không chỉ là một lợi thế, mà còn là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp trong ngành thú y. Dưới đây là một số lý do chính đáng để bạn nên đầu tư thời gian và công sức vào việc này:

 1. Cập Nhật Kiến Thức Mới Nhất: Ngành thú y luôn không ngừng phát triển với những nghiên cứu và phát minh mới. Việc nắm bắt được thông tin từ nguồn gốc tiếng Anh giúp bạn tiếp cận trực tiếp với những kiến thức cập nhật nhất, không bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ.
 2. Giao Tiếp Quốc Tế: Trong môi trường làm việc toàn cầu, việc giao tiếp bằng tiếng Anh là cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn làm việc với các đối tác, chuyên gia, hoặc tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế.
 3. Mở Rộng Cơ Hội Nghề Nghiệp: Biết tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn không chỉ hạn chế trong phạm vi nước nhà mà còn mở rộng cơ hội làm việc và hợp tác quốc tế, từ đó phát triển sự nghiệp một cách mạnh mẽ và toàn diện.
 4. Tài Liệu Học Tập và Nghiên Cứu: Hầu hết tài liệu, sách giáo khoa, và bài báo khoa học về thú y đều được viết bằng tiếng Anh. Việc thành thạo ngôn ngữ này giúp bạn tiếp cận trực tiếp với nguồn tài nguyên phong phú và chất lượng cao.
 5. Tự Tin và Độc Lập: Khi bạn hiểu và sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong công việc, có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề một cách độc lập, không cần phụ thuộc vào bản dịch hay người hỗ trợ.

Nhìn chung, việc nắm vững tiếng Anh chuyên ngành thú y mở ra một thế giới mới với vô vàn cơ hội và triển vọng. Đây không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa.

Tham khảo ngay các Khóa học IELTS tại WISE English

III. Tổng hợp bộ Từ vựng tiếng Anh chuyên Ngành thú y

1. Từ vựng tiếng Anh về Chăm sóc và Điều trị thú cưng

STTTừ VựngPhiên ÂmNghĩa
1Veterinarian/ˌvetərɪˈneəriən/Bác sĩ thú y
2Vaccination/ˌvæksɪˈneɪʃn/Tiêm chủng
3Neutering/ˈnjuːtərɪŋ/Triệt sản
4Microchipping/ˈmaɪkrəʊˌtʃɪpɪŋ/Cấy chip theo dõi
5Deworming/diːˈwɔːmɪŋ/Tẩy giun
6Diet/ˈdaɪət/Chế độ ăn
7Allergy/ˈælərdʒi/Dị ứng
8Grooming/ˈɡruːmɪŋ/Chăm sóc lông
9Flea/fliː/Bọ chét
10Tick/tɪk/Ve
11Spaying/speɪɪŋ/Phẫu thuật cắt tử cung
12Physical Exam/ˈfɪzɪkl ɪɡˈzæm/Kiểm tra sức khỏe
13Behavioral Training/bɪˈheɪvjərəl ˈtreɪnɪŋ/Huấn luyện hành vi
14Parasite Control/ˈpærəsaɪt kənˈtroʊl/Kiểm soát ký sinh trùng
15Nutrition/njuːˈtrɪʃn/Dinh dưỡng
16Obesity/əʊˈbiːsɪti/Béo phì
17Dehydration/diːhaɪˈdreɪʃn/Mất nước
18Dental Care/ˈdentl keər/Chăm sóc răng miệng
19X-ray/ˈeks reɪ/Chụp X-quang
20Ultrasound/ˈʌltrəsaʊnd/Siêu âm
21Prescription/prɪˈskrɪpʃn/Đơn thuốc
22Surgery/ˈsɜːrdʒəri/Phẫu thuật
23Anesthesia/ˌænɪsˈθiːziə/Gây mê
24Antibiotics/ˌæntɪbaɪˈɒtɪks/Kháng sinh
25Vaccination Record/ˌvæksɪˈneɪʃn ˈrekɔːrd/Hồ sơ tiêm chủng
26Heartworm/ˈhɑːrtwɜːm/Giun tim
27Lethargy/ˈleθərdʒi/Uể oải, mệt mỏi
28Appetite/ˈæpɪtaɪt/Khẩu phần ăn
29Hydration/haɪˈdreɪʃn/Cung cấp nước
30Emergency Care/ɪˈmɜːrdʒənsi keər/Chăm sóc khẩn cấp
Chinh phục IELTS 7.0 chỉ sau 150 ngày cùng Trung tâm Anh ngữ WISE English

2. Từ vựng tiếng Anh về Y học Gia súc

STTTừ VựngPhiên ÂmNghĩa
1Livestock/ˈlaɪvstɒk/Gia súc
2Bovine/ˈboʊvaɪn/Thuộc về bò
3Vaccination/ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/Tiêm chủng
4Herd Health/hɜːd helθ/Sức khỏe đàn gia súc
5Mastitis/mæsˈtaɪtɪs/Viêm vú
6Parasitology/ˌpær.ə.sɪˈtɒl.ə.dʒi/Ký sinh trùng học
7Fodder/ˈfɒd.ər/Thức ăn gia súc
8Ruminant/ˈruː.mɪ.nənt/Động vật nhai lại
9Zoonosis/zoʊˈɒnəsɪs/Bệnh truyền từ động vật sang người
10Calving/ˈkælvɪŋ/Sinh con (bò, nai)
11Quarantine/ˈkwɒr.ən.tiːn/Cách ly
12Antibiotics/ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪks/Kháng sinh
13Infectious Diseases/ɪnˈfek.ʃəs dɪˈziːz/Bệnh truyền nhiễm
14Immunization/ˌɪm.jə.naɪˈzeɪ.ʃən/Tiêm chủng miễn dịch
15Dehydration/ˌdiː.haɪˈdreɪ.ʃən/Mất nước
16Hoof Care/huːf keər/Chăm sóc móng (gia súc)
17Euthanasia/ˌjuː.θəˈneɪ.zi.ə/Tiêu hủy (động vật)
18Breeding/ˈbriː.dɪŋ/Gây giống
19Nutritional Deficiency/ˌnjuː.trɪˈʃə.nəl dɪˈfɪʃ.ən.si/Thiếu hụt dinh dưỡng
20Veterinary Surgery/ˈvet.ɪ.nər.i ˈsɜː.dʒər.i/Phẫu thuật thú y
21Pathology/pəˈθɒl.ə.dʒi/Bệnh lý học
22Endemic Disease/ɪnˈdem.ɪk dɪˈziːz/Bệnh dịch địa phương
23Bloat/bloʊt/Phình bụng (gia súc)
24Biosecurity/ˌbaɪ.oʊsɪˈkjʊə.rə.ti/An toàn sinh học
25Lactation/lækˈteɪ.ʃən/Sự tiết sữa
26Probiotics/ˌprəʊ.baɪˈɒt.ɪks/Probiotics
27Feed Conversion Ratio/fiːd kənˈvɜː.ʃən ˈreɪ.ʃəoʊ/Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn
28Veterinary Medicine/ˈvet.ɪ.nər.i ˈmed.ɪ.sɪn/Y học thú y
29Grazing Management/ˈgreɪ.zɪŋ ˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý chăn thả
30Metabolic Disorders/məˈtæb.ə.lɪk dɪsˈɔː.dərz/Rối loạn chuyển hóa
Nâng band thần tốc cùng khóa học kèm IELTS cấp tốc 1:1

3. Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thú y hoang giã và bảo tồn

STTTừ VựngPhiên ÂmNghĩa
1Wildlife/ˈwaɪldlaɪf/Động vật hoang dã
2Conservation/ˌkɒnsəˈveɪʃn/Bảo tồn
3Endangered Species/ɪnˈdeɪndʒərd ˈspiːʃiːz/Các loài nguy cấp
4Habitat/ˈhæbɪtæt/Môi trường sống
5Ecosystem/ˈiːkəʊsɪstəm/Hệ sinh thái
6Biodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːsɪti/Đa dạng sinh học
7Poaching/ˈpoʊtʃɪŋ/Săn bắn trái phép
8Rehabilitation/ˌriːhəˌbɪlɪˈteɪʃn/Phục hồi
9Zoology/zəʊˈɒlədʒi/Sinh vật học
10Ecology/ɪˈkɒlədʒi/Sinh thái học
11Captive Breeding/ˈkæptɪv ˈbriːdɪŋ/Nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt
12Migration/maɪˈɡreɪʃn/Di cư
13Natural Reserve/ˈnætʃrəl rɪˈzɜːrv/Khu bảo tồn thiên nhiên
14Veterinary Medicine/ˌvetərɪˈneri ˈmedɪsɪn/Y học thú y
15Conservationist/ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst/Nhà bảo tồn
16Wildlife Rehabilitation/ˈwaɪldlaɪf ˌriːhəˌbɪlɪˈteɪʃn/Phục hồi động vật hoang dã
17Invasive Species/ɪnˈveɪsɪv ˈspiːʃiːz/Các loài xâm lấn
18Euthanasia/ˌjuːθəˈneɪziə/Tiêu hủy (động vật)
19Ethology/ɪˈθɒlədʒi/Hành vi học
20Biome/ˈbaɪoʊm/Sinh cảnh
21Animal Welfare/ˈænɪməl ˈwɛlfɛər/Phúc lợi động vật
22Sustainable Development/səˈsteɪnəbl dɪˈvɛləpmənt/Phát triển bền vững
Xem qua Khóa Luyện thi TOEIC thần tốc cùng WISE English nhé!

4. Từ vựng tiếng Anh chủ đề Dinh Dưỡng và Phòng Bệnh Thú Y

STTTừ VựngPhiên ÂmNghĩa
1Nutrition/njuːˈtrɪʃn/Dinh dưỡng
2Dietary Supplements/ˈdaɪətəri ˈsʌpləmənts/Thực phẩm bổ sung
3Balanced Diet/ˈbælənst ˈdaɪət/Chế độ ăn cân đối
4Obesity/əʊˈbiːsɪti/Béo phì
5Vitamins/ˈvɪtəmɪns/Vitamin
6Minerals/ˈmɪnərəlz/Khoáng chất
7Protein/ˈproʊtiːn/Protein
8Carbohydrates/ˈkɑːbəhaɪdreɪts/Carbohydrate
9Hydration/haɪˈdreɪʃn/Hydration
10Preventive Medicine/prɪˈvɛntɪv ˈmedɪsɪn/Y học phòng ngừa
11Vaccination/ˌvæksɪˈneɪʃn/Tiêm chủng
12Parasite Control/ˈpærəsaɪt kənˈtroʊl/Kiểm soát ký sinh trùng
13Immune System/ɪˈmjuːn ˈsɪstəm/Hệ thống miễn dịch
14Allergies/ˈælərdʒiːz/Dị ứng
15Chronic Disease/ˈkrɒnɪk dɪˈziːz/Bệnh mãn tính
16Nutritional Deficiency/njuːˈtrɪʃənl dɪˈfɪʃənsi/Thiếu hụt dinh dưỡng
17Fatty Acids/ˈfæti ˈæsɪdz/Axit béo
18Gastrointestinal Health/ˌgæstroʊɪnˈtɛstɪnəl hɛlθ/Sức khỏe đường tiêu hóa
19Metabolism/məˈtæbəlɪzəm/Trao đổi chất
20Dietary Fiber/ˈdaɪətəri ˈfaɪbər/Chất xơ trong thực phẩm
21Antioxidants/ˌæntiˈɒksɪdənts/Chất chống oxy hóa
22Dehydration/diːhaɪˈdreɪʃn/Mất nước
23Caloric Intake/kəˈlɔrɪk ˈɪnteɪk/Lượng calo tiêu thụ
24Feeding Schedule/ˈfiːdɪŋ ˈʃɛdjuːl/Lịch trình cho ăn
25Nutrient-Rich Foods/ˈnjuːtriənt rɪtʃ fuːdz/Thực phẩm giàu dưỡng chất
26Digestive Enzymes/dɪˈdʒɛstɪv ˈɛnzaɪmz/Enzym tiêu hóa
27Herbal Supplements/ˈhɜːbəl ˈsʌpləmənts/Thực phẩm bổ sung từ thảo mộc
28Omega-3 Fatty Acids/oʊˈmeɡə θriː ˈfæti ˈæsɪdz/Axit béo Omega-3
29Electrolyte Balance/ɪˈlɛktrəlaɪt ˈbæləns/Cân bằng điện giải
30Zoonotic Diseases/zoʊəˈnɒtɪk dɪˈziːzɪz/Bệnh truyền nhiễm từ động vật

Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng Khóa học tiếng Anh doanh nghiệp tại WISE English

5. Từ vựng tiếng Anh về Phẫu thuật Thú y

STTTừ VựngPhiên ÂmNghĩa
1Surgery/ˈsɜːrdʒəri/Phẫu thuật
2Anesthesia/ˌænɪsˈθiːziə/Gây mê
3Scalpel/ˈskælpəl/Dao mổ
4Incision/ɪnˈsɪʒn/Vết rạch
5Suture/ˈsuːtʃər/Khâu vết thương
6Hemostasis/ˌhiːməʊˈsteɪsɪs/Cầm máu
7Sterilization/ˌsterɪlɪˈzeɪʃn/Tiệt trùng
8Biopsy/ˈbaɪɒpsi/Sinh thiết
9Laparotomy/ˌlæpəˈrɒtəmi/Mổ bụng
10Endoscopy/ɛnˈdɒskəpi/Nội soi
11Radiology/reɪˈdɒlədʒi/Chẩn đoán hình ảnh
12Ultrasound/ˈʌltrəsaʊnd/Siêu âm
13Intravenous/ˌɪntrəˈviːnəs/Truyền tĩnh mạch
14Catheter/ˈkæθɪtər/Ống thông
15Analgesia/ˌænəlˈdʒiːziə/Giảm đau
16Dissection/dɪˈsɛkʃn/Giải phẫu
17Ligature/ˈlɪɡətʃər/Buộc mạch
18Postoperative/ˌpoʊstˈɒpərətɪv/Hậu phẫu
19Antiseptic/ˌæntɪˈsɛptɪk/Thuốc khử trùng
20Recovery Room/rɪˈkʌvəri ruːm/Phòng hồi sức
21Tourniquet/ˈtʊrnɪkɪt/Băng thắt cầm máu
22Intramuscular/ˌɪntrəˈmʌskjʊlər/Tiêm bắp
23Osteotomy/ˌɒstiˈɒtəmi/Cắt xương
24Resection/rɪˈsɛkʃn/Cắt bỏ phần tổ chức
25Graft/ɡrɑːft/Ghép
26Intradermal/ˌɪntrəˈdɜːrməl/Tiêm dưới da
27Prognosis/prɒɡˈnoʊsɪs/Tiên lượng
28Sterile Technique/ˈstɛraɪl tɛkˈniːk/Kỹ thuật vô trùng
29Intubation/ˌɪntjuːˈbeɪʃn/Đặt ống thông khí
30Venipuncture/ˈvɛnɪˌpʌŋktʃər/Chọc huyết quản

IV.10 cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong ngành Thú y

tieng-anh-chuyen-nganh-thu-y

 1. Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present): Dùng để mô tả thói quen, chẳng hạn “The vet examines the animals daily.” (Bác sĩ thú y kiểm tra các con vật hàng ngày.)
 2. Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past): Dùng để mô tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ, ví dụ “The dog had a surgery last week.” (Chú chó đã phẫu thuật tuần trước.)
 3. Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect): Dùng để nói về kinh nghiệm hoặc hành động không rõ thời gian, như “I have treated several similar cases.” (Tôi đã điều trị nhiều trường hợp tương tự.)
 4. Cấu Trúc Bị Động (Passive Voice): Rất phổ biến trong báo cáo khoa học, ví dụ “The sample was tested for bacteria.” (Mẫu vật đã được kiểm tra về vi khuẩn.)
 5. Thì Tương Lai Đơn (Simple Future): Dùng để dự đoán hoặc lên kế hoạch, chẳng hạn “We will vaccinate the puppy tomorrow.” (Chúng tôi sẽ tiêm phòng cho chú cún vào ngày mai.)
 6. Cấu Trúc Câu Điều Kiện (Conditional Sentences): Dùng để mô tả khả năng hoặc điều kiện, ví dụ “If the test is positive, the animal will need treatment.” (Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, con vật sẽ cần điều trị.)
 7. Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses): Dùng để cung cấp thông tin chi tiết hơn về một danh từ, như “The dog that was brought in yesterday is recovering well.” (Chú chó được đưa vào ngày hôm qua đang hồi phục tốt.)
 8. Câu Hỏi Wh- (Wh- Questions): Dùng để thu thập thông tin, chẳng hạn “What symptoms has the cat been showing?” (Chú mèo đã biểu hiện những triệu chứng gì?)
 9. Cấu Trúc ‘Have to’ và ‘Must’ (Obligation): Dùng để biểu thị sự cần thiết hoặc bắt buộc, ví dụ “You must keep the dog calm after surgery.” (Bạn phải giữ chú chó yên tĩnh sau ca phẫu thuật.)
 10. Cấu Trúc So Sánh (Comparative Structures): Dùng khi so sánh, như “This medication is more effective than the previous one.” (Loại thuốc này hiệu quả hơn loại trước.)

V. Đoạn hội thoại mẫu về tiếng Anh chuyên ngành Thú Y

1. Đoạn Hội Thoại về Tiêm Phòng cho Thú Cưng

 • Vet: “Your cat needs a rabies vaccination today. Is she current on her other vaccines?”
 • Owner: “Yes, she had her annual shots last month. Are there any side effects?”
 • Vet: “She might be a bit sleepy or have a mild fever, but that’s normal.”
 • Owner: “Okay, please proceed with the vaccination.”Bản dịch tiếng Việt:
  • Bác sĩ thú y: “Con mèo của bạn cần tiêm phòng bệnh dại hôm nay. Cô ấy đã tiêm các loại vaccine khác đúng lịch chưa?”
  • Chủ nhân: “Vâng, cô ấy đã tiêm đủ liều hàng năm vào tháng trước. Có tác dụng phụ nào không?”
  • Bác sĩ thú y: “Cô ấy có thể hơi buồn ngủ hoặc sốt nhẹ, nhưng đó là bình thường.”
  • Chủ nhân: “Được, xin hãy tiến hành tiêm chủng.”

2. Đoạn Hội Thoại về Chăm Sóc Thú Cưng sau Phẫu Thuật

 • Vet: “The surgery went well, but your dog needs to rest for a few days.”
 • Owner: “Should I keep him in a crate?”
 • Vet: “Yes, and avoid any strenuous activity. Also, monitor his eating and drinking habits.”
 • Owner: “I understand. Thank you for your guidance.”Bản dịch tiếng Việt:
  • Bác sĩ thú y: “Ca phẫu thuật diễn ra tốt, nhưng chú chó của bạn cần nghỉ ngơi vài ngày.”
  • Chủ nhân: “Tôi có nên giữ anh ấy trong lồng không?”
  • Bác sĩ thú y: “Vâng, và tránh mọi hoạt động gắng sức. Ngoài ra, hãy theo dõi thói quen ăn uống của anh ấy.”
  • Chủ nhân: “Tôi hiểu. Cảm ơn sự hướng dẫn của bạn.”

tieng-anh-chuyen-nganh-thu-y

3. Đoạn Hội Thoại về Dị Ứng ở Thú Cưng

 • Owner: “I think my cat is having an allergic reaction. She’s been scratching a lot.”
 • Vet: “Have you introduced any new foods or products recently?”
 • Owner: “Yes, a new brand of cat food. Should I stop using it?”
 • Vet: “Let’s switch back to the old food for now and see if her condition improves.”Bản dịch tiếng Việt:
  • Chủ nhân: “Tôi nghĩ con mèo của tôi bị dị ứng. Cô ấy cào liên tục.”
  • Bác sĩ thú y: “Bạn có đưa vào thức ăn hoặc sản phẩm mới gì gần đây không?”
  • Chủ nhân: “Vâng, một loại thức ăn mới cho mèo. Tôi có nên ngừng sử dụng nó không?”
  • Bác sĩ thú y: “Chúng ta hãy quay trở lại thức ăn cũ và xem tình trạng của cô ấy có cải thiện không.”

4. Đoạn Hội Thoại về Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ

 • Owner: “Is it time for my dog’s annual health check?”
 • Vet: “Yes, it’s important to keep up with regular check-ups.”
 • Owner: “What will you check during the visit?”
 • Vet: “We’ll check his weight, teeth, and overall health, including heart and lung function.”Bản dịch tiếng Việt:
  • Chủ nhân: “Đã đến lúc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho chó của tôi chưa?”
  • Bác sĩ thú y: “Vâng, việc duy trì các cuộc kiểm tra định kỳ là quan trọng.”
  • Chủ nhân: “Bạn sẽ kiểm tra gì trong cuộc thăm khám?”
  • Bác sĩ thú y: “Chúng tôi sẽ kiểm tra cân nặng, răng, và sức khỏe tổng thể của anh ấy, bao gồm chức năng tim và phổi.”

tieng-anh-chuyen-nganh-thu-y

5. Đoạn Hội Thoại về Chăm Sóc Thú Cưng Mắc Bệnh

 • Owner: “My rabbit has been very lethargic lately. What should I do?”
 • Vet: “Has there been any change in her diet or environment?”
 • Owner: “Not that I’ve noticed. Should I bring her in for a check-up?”
 • Vet: “Yes, it’s best to have her examined to rule out any serious issues.”Bản dịch tiếng Việt:
  • Chủ nhân: “Con thỏ của tôi gần đây rất uể oải. Tôi nên làm gì?”
  • Bác sĩ thú y: “Có thay đổi gì về chế độ ăn uống hoặc môi trường sống của cô ấy không?”
  • Chủ nhân: “Tôi không nhận thấy. Tôi có nên đưa cô ấy đi kiểm tra không?”
  • Bác sĩ thú y: “Vâng, tốt nhất là nên kiểm tra để loại trừ bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào.”

VI. Tài liệu/Sách tiếng Anh về Chuyên ngành Thú y

Dưới đây là 5 cuốn sách nổi tiếng trong chuyên ngành thú y, mỗi cuốn đều mang đến những kiến thức chuyên sâu và quan trọng cho người đọc:

 1. “Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs, and Goats” – bởi Otto M. Radostits et al.
  • Cuốn sách này là một tài nguyên quý giá cho các sinh viên và chuyên gia thú y, cung cấp thông tin toàn diện về bệnh lý, chẩn đoán và điều trị bệnh ở gia súc, ngựa, cừu, lợn và dê. Nó được biết đến với cách trình bày rõ ràng và sâu sắc, làm cho nó trở thành một tài liệu tham khảo không thể thiếu.
 2. “Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats” – bởi Etienne Cote
  • Là một nguồn thông tin thiết yếu cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh ở chó và mèo, cuốn sách này cung cấp một cách tiếp cận dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết từ triệu chứng đến phương pháp điều trị, bao gồm cả sơ cứu và quản lý trường hợp khẩn cấp.
 3. “The Merck Veterinary Manual” – Edited by Susan E. Aiello và Michael A. Moses
  • Đây là một tài liệu tham khảo hàng đầu cho các chuyên gia thú y, cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật về tất cả các khía cạnh của y học thú y. Từ hướng dẫn về cách chăm sóc và quản lý động vật, đến các phương pháp điều trị bệnh, cuốn sách này là một công cụ không thể thiếu trong thư viện của mọi bác sĩ thú y.
 4. “Small Animal Surgery” – bởi Theresa Welch Fossum
  • Cuốn sách này là một nguồn thông tin quan trọng về phẫu thuật động vật nhỏ, bao gồm chó và mèo. Nó cung cấp chi tiết các kỹ thuật phẫu thuật, từ cơ bản đến nâng cao, và là một nguồn tài nguyên vô giá cho những ai muốn chuyên sâu vào lĩnh vực phẫu thuật thú y.

KẾT LUẬN

Kết thúc bài viết Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành thú y mới nhất, chúng tôi hy vọng bạn đã có được những thông tin bổ ích và cập nhật nhất về tiếng Anh chuyên ngành thú y. Kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ này không chỉ mở rộng cánh cửa cho sự nghiệp trong lĩnh vực thú y mà còn giúp bạn kết nối và hợp tác với các chuyên gia trên toàn thế giới, đồng thời cập nhật những phương pháp và kỹ thuật tiên tiến nhất trong ngành.

Hãy tiếp tục theo dõi và học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức của mình, và luôn nhớ rằng, tiếng Anh chuyên ngành thú y không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là chìa khóa dẫn lối đến thành công trong sự nghiệp của mỗi người.

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888