Tổng hợp về tính từ chỉ trạng thái trong tiếng Anh đầy đủ

5/5 - (1 bình chọn)

Tính từ chỉ trạng thái là một loại tính từ thường gặp trong tiếng Anh, dùng để diễn tả cảm xúc và sắc thái biểu cảm khác nhau như vui, buồn, tức giận, hạnh phúc. Dưới đây là những từ vựng trạng thái thường gặp mà WISE English đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn.

Tính từ chỉ trạng thái
Tổng hợp tính từ chỉ trạng thái

I. Tính từ chỉ trạng thái – cảm xúc

Bên cạnh những loại tính từ phổ biến như: Tính từ sở hữu, tính từ ngắn, tính từ dài, tính từ ghép, tính từ chỉ tính cách thì tính từ trạng thái cũng thường được bắt gặp trong bài tập hoặc giao tiếp tiếng Anh. Cùng WISE điểm qua những tính từ này nhé!

Amused /ə’mju:zd/: vui vẻ

Active /’æktiv/: chủ động

Blessed /’blesid/: hạnh phúc

Bouncy /’baʊnsi/: hoạt bát, năng nổ

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/ = Sure of your abilities: tự tin

Cheerful /’t∫jəfl/: vui mừng, phấn khởi, vui vẻ

Chatty /’t∫æti/: thích nói chuyện, thích tán gẫu

Content /kən’tent/: hài lòng, toại nguyện, bằng lòng

Cute /kju:t/: dễ thương

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: rất hạnh phúc, phấn khích

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: nhiệt tình

Excited /ɪk.ˈsɑɪ.təd/: phấn khích, hứng thú

Ecstatic /ɪkˈstætɪk/: vô cùng hạnh phúc

Elated /i’leitid/: rất hạnh phúc

Easy – going /’i:zi,gouiɳ/ : thích thú, cảm thấy thoải mái

Felicitous /fə’lisitəs/: may mắn

Great /ɡreɪt / = Very good: tuyệt vời

Glad /glæd/: vui vẻ, vui mừng

Intrigued /inˈtri:g/ = being so interested in something you have to find out more: hấp dẫn, gây tò mò

Idealistic /,aidiə’listik/: lý tưởng chủ nghĩa

Joyful /’dʒɔifəl/: thích thú, vui sướng

Happy /’hæpi/: hạnh phúc

Keen /kiːn/ = Interested in or attracted by someone or something: ham thích, tha thiết

Kind /kaind/: tốt bụng, tử tế

Likeable /’laikəbl/: dễ thương

Mirthful /’mɜ:θfl/: vui vẻ, cười đùa

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: rất sung sướng

Overjoyed /ˌoʊvərˈdʒɔɪd/: cực kỳ hứng thú

Optimistic /,ɒpti’mistik/: lạc quan, yêu đời

Positive /ˈpɑːzətɪv/: lạc quan

Pleased /pli:zd/: hài lòng

Perky /’pə:ki/: tươi tắn

Relaxed /rɪˈlækst/: thư giãn, thoải mái

Romantic /rəʊ’mæntik/: lãng mạn

Reliable /ri’laiəbl/: đáng tin

Surprised /sə’praɪzd/: ngạc nhiên

Terrific /tə’rifik/: tuyệt vời

Wonderful /ˈwʌndərfl/: tuyệt vời

Tìm hiểu: Khóa học IELTS giảm đến 45%

II. Tính từ chỉ trạng thái trong tiếng Anh – cảm xúc tiêu cực

1. Tính từ chỉ trạng thái – cảm xúc diễn tả sự sợ hãi

Một số tính từ chỉ trạng thái diễn tả sự sợ hãi:

 • Emotional /ɪˈmoʊʃənl/: dễ bị xúc động
 • Frightened /ˈfraɪtnd/: sợ hãi
 • Horrified /’hɒrɪfaɪ/: sợ hãi
 • Scared /skerd/: sợ hãi
 • Terrified /ˈterɪfaɪd/: rất sợ hãi

2. Tính từ chỉ trạng thái – cảm xúc diễn tả sự lo lắng

Một số tính từ chỉ trạng thái diễn tả sự lo lắng:

 • Anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng
 • Apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/: hơi lo lắng
 • Bewildered /bɪˈwɪldər/ = Very confused: rất bối rối
 • Baffled /’bæfl/: chán nản
 • Bothered /’bɒðə[r]/: khó chịu
 • Bored /’bɔ:dəm/: buồn chán
 • Confused /kən’fju:zd/: lúng túng
 • Constricted /kən’striktid/: thiếu hiểu biết
 • Doubt /daʊt/: mù mờ, hoài nghi
 • Flustered /’flʌstə[r]/: bối rối, hồi hộp
 • Foggy /’fɒgi/: sửng sốt
 • Worried /’wʌrid/: lo lắng
 • Stress /stres/: căng thẳng, áp lực
 • Tense /tens/: căng thẳng
 • Trapped /træp/: bế tắc
 • Unsettle /,ʌn’setl/: lo sợ, lo âu

3. Tính từ chỉ trạng thái – cảm xúc diễn tả sự tức giận

Một số tính từ chỉ trạng thái diễn tả tức giận:

 • Angry /’æŋgri/: tức giận
 • Annoyed /əˈnɔɪd/: bực mình
 • Cross /krɔːs/ = Quite angry: bực mình
 • Furious /ˈfjʊriəs/: giận giữ, điên tiết
 • Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: khó chịu
 • Seething /siːðɪŋ/: rất tức giận nhưng giấu kín
 • Upset /ʌpˈset/: tức giận hoặc không vui

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốc cho người mất gốc

4. Tính từ chỉ trạng thái – cảm xúc diễn tả sự tiêu cực khác

Một số tính từ chỉ trạng thái diễn tả những sự tiêu cực khác:

 • Appalled /əˈpɔːld/: rất sốc
 • Arrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo
 • Ashamed /əˈʃeɪmd/: xấu hổ
 • At the end of your tether = Completely fed up: chán vô cùng
 • Amazed /ə’meiz/: ngạc nhiên, kinh ngạc
 • Astounded /ə’staʊnd/: bất ngờ
 • Aghast /ə’gɑ:st/: kinh ngạc, thất kinh
 • Bored /’bɔ:dəm/: chán
 • Betrayed /biˈtrei/ = When someone breaks the trust you have in them: phản bội
 • Cheated /tʃiːtɪd/ = When you don’t get something that you think you deserve: bị lừa
 • Depressed /dɪˈprest/: rất buồn
 • Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng
 • Disorganized /dis’ɔ:gənaizd/: không có tổ chức
 • Envious /ˈenviəs/: thèm muốn, đố kỵ
 • Embarrassed /ɪmˈbærəst/ = Slightly ashamed: hơi xấu hổ
 • Emotional /iˈməʊʃənl/ = You have strong feelings (happy or sad) and you cry: xúc động
 • Frustrated /frʌ’streɪtɪd/: tuyệt vọng
 • Hurt /hɜ:t/: tổn thương
 • Intrigued /ɪnˈtriːɡd/: hiếu kỳ
 • Incredulous /in’kredjʊləs/: ngờ vực, hoài nghi
 • Jealous /ˈdʒeləs/: ganh tị
 • Jaded /ˈdʒeɪdɪd/: chán ngấy
 • Let down /let daʊn/: thất vọng
 • Malicious /mə’lɪʃəs/: ác độc, hiểm độc, đầy dã tâm
 • Negative /ˈneɡətɪv/: tiêu cực; bi quan
 • Nonplussed /ˌnɑːnˈplʌst /: ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì
 • Overwelmed /ˌoʊvərˈwelmd /: choáng ngợp
 • Puzzle /ˈpʌzl/: băn khoăn, rối trí
 • Reluctant /rɪˈlʌktənt/: miễn cưỡng
 • Sad /sæd/: buồn
 • Stressed /strest/: mệt mỏi
 • Suspicious /səˈspɪʃəs/: đa nghi, ngờ vực
 • Shocked /∫ɒk/ : kinh ngạc, sốc
 • Startled /’stɑtl/: giật mình
 • Shy /∫ai/: ngại ngùng, tự ti
 • Selfish /’selfi∫/: ích kỷ
 • Terrible /ˈterəbl/: ốm hoặc mệt mỏi
 • Thoughtful /’θɔ:tfl/: trầm tư
 • Tired /’taɪɘd/: mệt, mệt mỏi
 • Unhappy /ʌnˈhæpi/: buồn
 • Victimised /ˈvɪktɪmaɪz/: cảm thấy bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó
 • Vain /vein/: tự phụ, tự đắc

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Với hàng loạt tính từ chỉ trạng thái vừa rồi, bạn sẽ diễn tả trạng thái, sắc thái hiện tại với người khác một cách đầy đủ nhất rồi. Nhớ lưu lại các từ vựng về cảm xúc bên trên sẽ rất hữu ích khi giao tiếp đấy nhé!

Follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Xem thêm:

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888