UNIT 8 – IELTS WRITING TASK 2 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO ĐỂ VIẾT BODY DẠNG ĐỀ DISCUSSION AND OPINIONS ESSAY, VÀ PROBLEMS AND SOLUTIONS

5/5 - (1 bình chọn)

Trong IELTS Writing task 2, Discussion and Opinions Essay (Thảo luận và đưa ra ý kiến) và Problems and Solutions (Vấn đề và Giải pháp) là các dạng đề khá phổ biến.

Sau khi tìm hiểu về cách viết phần Body cho cả 2 dạng đề này, hôm nay các bạn hãy cùng WISE ENGLISH khám phá những tips nâng cao cho 2 dạng đề phổ biến này nhé!

tips-nang-cao-discussion-and-opinions-essay

I. Dạng đề Discussion and Opinions Essay

1. Quan điểm rõ ràng

Đọc 2 phần Introduction của 2 học sinh dưới đây cho dạng bài Discussion và Opinions.

E.g.1:

It can be a struggle to select an appropriate gift for a young relative or the child of a friend. While some believe that money is the best type of gift, I agree with those who suggest other gifts are more suitable.

(Nó có thể là một sự khó khăn để chọn một món quà thích hợp cho một người thân hoặc con cái của một người bạn. Trong khi một số người tin rằng tiền là loại quà tặng tốt nhất, tôi đồng ý với những người đề xuất những món quà khác phù hợp hơn.)

Quan điểm phải luôn được thể hiện rõ ràng ngay từ phần Introduction

→ Bình luận của giáo viên:

Đây là một Introduction tốt

Câu (1) của Introduction nêu chủ đề của bài luận mà không quá sát với cách diễn đạt trong câu hỏi. Người viết đã xác định đúng chủ đề của essay là việc nên chọn loại quà nào là thích hợp nhất cho các bạn trẻ.

Trong câu (2) của phần mở đầu, người viết gợi ý rằng mọi người có những ý kiến ​​khác nhau về chủ đề. Điều này là cần thiết vì đây là một essay thuộc dạng đề Discussion and Opinion, tức phải xem xét một chủ đề từ nhiều khía cạnh hoặc quan điểm.

Câu (2) của phần Introduction là câu luận điểm của người viết. Nó cho biết quan điểm cá nhân của người viết về chủ đề. Đây là điều quan trọng để người viết đạt được mức cao cho tiêu chí Task Achievement

E.g.2:

Nowadays, one group of people believe that cash is the best type of presents for young people while, on the other hand, others believe that other types of presents are actually better. In this essay I will deliberately discuss both opinions and formulate my own opinion which I will present in the conclusion.

(Ngày nay, một số người tin rằng tiền mặt là loại quà tốt nhất đối với giới trẻ, ngược lại, những người khác lại tin rằng các loại quà khác thực sự tốt hơn. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về cả hai ý kiến ​​và hình thành ý kiến ​​của riêng tôi mà tôi sẽ trình bày trong phần kết luận.)

→ Bình luận của giáo viên:

Câu (2) của phần giới thiệu paraphrase đề bài được cho. Người viết đã mắc lỗi khi lặp lại đề thi, vì giám khảo đã đọc đề và không cần người viết lặp lại chúng. Câu này lãng phí từ ngữ và không bổ sung gì cho bài luận.

Quan điểm của người viết không rõ ràng ngay từ phần Introduction. Nếu không có ý kiến ​​rõ ràng của người viết trong phần giới thiệu, anh ấy / cô ấy sẽ không thể nhận được điểm cao cho tiêu chí Task Achievement (Khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài)

→ Như vậy, để hoàn thành essay cho đề bài nêu trên, bạn cần phải viết về:

 • Lý do một số người tin rằng tiền là món quà tốt nhất cho giới trẻ
 • Vì sao một số người khác tin rằng các món quà khác lại tốt hơn
Quan điểm phải luôn được thể hiện rõ ràng ngay từ phần Introduction

2. Dàn ý bài viết cụ thể

Đọc 2 Body paragraphs sau:

Body paragraph 1:

On the one hand, many people believe that money makes an excellent present.Proponents of this view may suggest that young people already have what they need in terms of toys and gadgets and so giving them more will not be of benefit. This could make them more financially mature and independent.

They also argue that the young may actually learn valuable skills from the process of choosing to save or spend their money.  For example, if the young person chooses to spend the money, they will learn the value of things that they wish to buy and what they can or cannot afford.

(Những người ủng hộ quan điểm này có thể cho rằng những người trẻ tuổi đã có những món đồ chơi và tiện ích đồ chơi mà họ cần, do vậy việc tặng họ những món quà như thế này sẽ không mang lại giá trị lợi ích gì.

Điều này có thể khiến họ trưởng thành và độc lập hơn về tài chính. Những người đưa ra ý kiến này cũng cho rằng những người trẻ tuổi thực sự có thể học được những kỹ năng giá trị từ quá trình lựa chọn tiết kiệm hoặc tiêu tiền của họ. Ví dụ, nếu người trẻ chọn tiêu tiền, họ sẽ học được giá trị của những thứ họ muốn mua và những thứ họ có thể hoặc không thể mua được.)

Body paragraph 2:

On the other hand, I agree with those who believe that actual gifts are better than money. An important reason is that money is quite an impersonal gift since it shows no understanding of the interests of the receiver.

It is therefore more appropriate to give something that shows the adult understands the desires of the young person, such as a piece of jewelry or the shirt of his/her favorite sports club. Furthermore, an educational gift, such as a book, or a useful gift, such as a watch, allows the young person to develop or improve his/her skills and so will be directly beneficial.

(Mặt khác, tôi đồng ý với những người tin rằng quà tặng thực tế tốt hơn tiền bạc. Một lý do quan trọng là tiền là một món quà khá “khô khan” vì nó không thể hiện sự hiểu biết về sở thích của người nhận. Do đó, sẽ thích hợp hơn khi tặng 1 món quà nào đó cho thấy rằng, những người lớn hiểu được mong muốn của những người trẻ, chẳng hạn như một món đồ trang sức hoặc áo sơ mi của câu lạc bộ thể thao yêu thích của họ.

Hơn nữa, một món quà giáo dục, chẳng hạn như một cuốn sách, hoặc một món quà hữu ích, chẳng hạn như một chiếc đồng hồ, cho phép người trẻ phát triển hoặc nâng cao kỹ năng của mình và do đó sẽ có lợi trực tiếp.)

→ Như vậy, để viết Body Paragraph cho đề bài nêu trên, khi bạn không đồng ý với ý kiến “money isn’t the best gift”, bạn nên lập dàn ý như sau:

 • Phần 1: Lý do một số người tin rằng tiền là món quà tốt nhất cho giới trẻ
 • Phần 2: Ủng hộ lý do một số người khác tin rằng các món quà khác lại tốt hơn
 • Hãy viết về quan điểm mà bạn không đồng ý trong Body Paragraph 1
 • Đưa ra ý kiến ​​bạn đồng ý trong Body Paragraph 2
 • Đây là một cách phổ biến và hiệu quả để lập dàn ý cho Discussion and Opinions essay để đạt được điểm cao cho tiêu chí Task Achievement và Cohesion/Coherence

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

3. Dùng modal verb phù hợp

Đọc bài viết sau:

It can be a struggle to select an appropriate gift for a young relative or the child of a friend. While some believe that money is the best type of gift, I agree with those who suggest other gifts are more suitable.

On the one hand, many people believe that money makes an excellent present. Proponents of this view may suggest that young people already have what they need in terms of toys and gadgets and so giving them more will not be of benefit.

They also argue that the young may actually learn valuable skills from the process of choosing to save or spend their money.  For example, if the young person chooses to spend the money, they will learn the value of things that they wish to buy and what they can or cannot afford. This could make them more financially mature and independent.

On the other hand, I agree with those who believe that actual gifts are better than money. An important reason is that money is quite an impersonal gift since it shows no understanding of the interests of the receiver.

It is therefore more appropriate to give something that shows the adult understands the desires of the young person, such as a piece of jewelry or the shirt of their favorite sports club. Furthermore, an educational gift, such as a book, or a useful gift, such as a watch, allows the young person to develop or improve his/her skills and so will be directly beneficial.

In conclusion, whereas many believe that financial gifts may increase independence and be popular, I agree with those who suggest gifts showing an understanding of the young person or which are educational are more beneficial.

→ Có thể thấy ở phần Body Paragraph 1 và Conclusion, người viết sử dụng những modal verb (động từ khiếm khuyết mức độ nhẹ như may, can, could. Trong khi những modal verb này lại không được sử dụng ở phần Body Paragraph 2, đoạn văn thể hiện sự ủng hộ của người viết.

 • Không nên sử dụng các động từ phương thức mạnh như “will” và “must” ở phần thể hiện sự bất đồng ý kiến
 • Chọn các modal verbs có mức độ nhẹ nhàng hơn như “may”, “can” và “could” khi viết về một quan điểm mà người viết không đồng ý.
 • Điều nà làm cho việc không đồng ý với những gì người viết đang tranh luận trở nên khó hơn.

Tham khảo: IELTS Writing Task 2 – How to plan an essay

II. Dạng đề Problems and Solutions

Đọc đề bài đã cho và xem những lý do và phương pháp giải quyết những lý do này

More and more wild animals are on the verge of extinction and others are on the endangered list. What are the reasons for this? What can be done to solve these problems?

(Ngày càng có nhiều loài động vật hoang dã đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng và những loài khác nằm trong danh sách nguy cấp. Những lý do cho việc này là gì? Có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này?)

Lý do và cách giải quyết cho hiện trạng các động vật tuyệt chủng/nằm trong danh sách nguy cấp:

Reason 1: Illegal logging of protected areas of rainforest for rare wood

(Khai thác trái phép các khu bảo tồn của rừng nhiệt đới để lấy gỗ quý hiếm.

→ Solution 1: Increase funding for forestry departments. Reduce corruption in the forestry sector. People found cutting down trees in protected areas receive harsher punishment.

(Tăng kinh phí cho các sở lâm nghiệp. Giảm tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Những người bị phát hiện chặt cây trong các khu bảo tồn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.)

Reason 2: Hunting of animals for use in traditional medicines.

(Săn bắt động vật để làm thuốc cổ truyền.)

→ Solution 2: Provide well-funded and armed park rangers to stop poachers. Educate people about medicine.

(Cung cấp các lực lượng kiểm lâm và những người quản lý công viên có vũ trang để ngăn chặn những kẻ săn trộm. Giáo dục mọi người về y học.)

Reason 3: Wild areas converted into farmland. (Các khu vực hoang dã bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp.)

→ Solution 3: Set limits on areas that can be used for agriculture and police protected areas more effectively. Farm areas which are already used for cultivation more intensively.

(Đặt giới hạn cho các khu vực có thể được sử dụng cho nông nghiệp và các khu vực được cảnh sát bảo vệ hiệu quả hơn. Các khu vực nông trại vốn đã được sử dụng để trồng trọt thâm canh hơn.)

Reason 4: Animals hunted for the rare pet trade. (Động vật bị săn bắt để buôn bán thú cưng quý hiếm.)

→ Solution 4: Provide well-funded and armed park rangers to stop poachers. Educate people about medicine.

(Cung cấp các lực lượng kiểm lâm và những người quản lý công viên có vũ trang để ngăn chặn những kẻ săn trộm. Giáo dục mọi người về y học.)

Reason 5: Pollution of waterways by industrial waste. (Ô nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp.)

→ Solution 5: Monitor the pollution from industry and prosecute businesses which break pollution laws.

(Giám sát ô nhiễm từ các ngành công nghiệp và truy tố các doanh nghiệp vi phạm luật về ô nhiễm.)

Reason 6: Foreign species introduced which kill local species.

(Các loài ngoại lai du nhập làm chết các loài địa phương.)

→ Solution 6: Customs and border control agencies must stop foreign species from entering the country. These agencies should be equipped with hi-tech devices to make it easier for them to find species being smuggled into the country.

(Các cơ quan hải quan và kiểm soát biên giới phải ngăn chặn các loài ngoại lai xâm nhập vào nước này. Các cơ quan này nên được trang bị các thiết bị công nghệ cao để giúp họ dễ dàng tìm thấy các loài được nhập lậu vào nước này.)

 • Bạn chỉ cần có 2-3 reasons vì bạn không có nhiều thời gian và bạn cần giải thích các vấn đề.
 • Khi bạn phân tích ý tưởng cho các bài luận giải quyết vấn đề, hãy nghĩ về:
 • (a) vấn đề là gì
 • (b) bạn sẽ giải thích nó như thế nào
 • (c) tác dụng của nó. Đoạn văn của bạn sau đó sẽ theo mẫu này.
 •  Khi bạn suy nghĩ về những giải pháp của mình, hãy nghĩ đến những ai có liên quan.
 • Đó thường là các chính phủ và các cá nhân theo cách này hay cách khác.
 • Có thể có một nhóm khác liên quan cụ thể đến chủ đề.
 • Ví dụ, nếu bạn đang thảo luận về tội phạm, đó có thể là cảnh sát.
 • Nếu đó là bạo lực trên TV, đó có thể là các nhà sản xuất phim và truyền hình.
 • Ngoài ra, hãy cố gắng đảm bảo các giải pháp của bạn không quá đơn giản.
 • Ví dụ: Chính phủ nên đưa ra các luật chặt chẽ hơn. Người ta thường thấy những câu như vậy trong các bài luận giải bài tập IELTS mà không cần giải thích gì thêm.
 • Cung cấp thêm chi tiết về cách thức hoặc lý do điều này sẽ hoạt động
 • Ví dụ: Các chính phủ nên đảm bảo rằng có đủ luật pháp và các biện pháp kiểm soát để ngăn những người trẻ tuổi truy cập vào các trang web nguy hiểm, chẳng hạn như yêu cầu nhiều hơn là xác nhận rằng bạn là người lớn để xem một trang web.
 • Modal verb có thể được sử dụng để đưa ra gợi ý trong các dạng problem-solutions. Chúng thường được tìm thấy trong các solution paragraphs.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 – Cách viết Introduction

III. Bài tập

Viết Body Paragraphs cho dạng bài Discussion and Opinions dưới đây

Nowadays more and more young people hold important positions in the government. Some people think that is a good thing while others argue that it is not suitable. Discuss both views and give your own opinion.

(Ngày nay ngày càng có nhiều người trẻ tuổi nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ. Một số người cho rằng đó là điều tốt trong khi những người khác cho rằng nó không phù hợp. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.)

ielts-writing-task-2-discussion-and-opinions-essay

1st body paragraph:  ……………………………………………………………………………………………………….

2nd body paragraph: ……………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

1st Body Paragraph:

On the one hand, this trend has some notable drawbacks. The main issue is that it is really hard for the young to make older people accept their leadership, especially in some Eastern nations. Young leaders are always thought to have insufficient capabilities to manage such aspects of policy as the economy or international affairs.

In addition, all of them are short of real experience. If they have not faced many challenges in their career, they are more likely to make mistakes, which can affect the lives of many people.

(Một mặt, xu hướng này có một số nhược điểm đáng chú ý. Vấn đề chính là người trẻ thực sự khó có thể khiến người lớn tuổi chấp nhận quyền lãnh đạo của những người trẻ, đặc biệt là ở một số quốc gia phương Đông.

Các nhà lãnh đạo trẻ luôn bị cho là không đủ năng lực để quản lý các khía cạnh chính sách như kinh tế hay các vấn đề quốc tế. Ngoài ra, tất cả họ đều thiếu kinh nghiệm thực tế. Nếu chưa gặp nhiều thử thách trong sự nghiệp, họ dễ mắc sai lầm, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.)

2nd Body Paragraph:

On the other hand, it seems to me that young people are becoming an increasingly important part of the government and bring a lot of benefits. One reason is that their youth is a huge advantage which allows them to be creative and up-to-date.

This is likely to result in many innovative breakthrough policies and styles of management. Furthermore, the young have a very long period of time to contribute to their nations.

For example, with the same abilities and qualifications, a younger candidate is more likely to be elected than an older counterpart in some countries because of his longer anticipated time of devotion to public service in the future.

(Mặt khác, đối với tôi, dường như những người trẻ tuổi đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của chính phủ và mang lại rất nhiều lợi ích. Một lý do là tuổi trẻ của họ là một lợi thế to lớn cho phép họ sáng tạo và cập nhật. Điều này có thể dẫn đến nhiều chính sách và phong cách quản lý mang tính đột phá mới.

Hơn nữa, những người trẻ có một khoảng thời gian rất dài để cống hiến cho quốc gia của họ. Ví dụ, với cùng khả năng và trình độ, ứng viên trẻ hơn có nhiều khả năng được bầu hơn ứng viên lớn tuổi hơn ở một số quốc gia vì dự kiến ​​thời gian cống hiến cho dịch vụ công trong tương lai dài hơn.)

Ngoài ra, đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888