UNIT 6 – IELTS LISTENING CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU: DẠNG ĐỀ LABELING A MAP/DIAGRAM/PLAN

Đánh giá post

Sau khi đã tìm hiểu dạng đề Matching Information của IELTS Listening, hôm nay WISE ENGLISH sẽ cùng bạn khám phá dạng đề Labelling a map/diagram/plan, với những kiến thức quan trọng, các mẹo và chiến lược hữu ích để tự tin chinh phục dạng đề này nhé! 

I. Tổng quan về dạng đề Labelling a map/diagram/plan

Labeling a map/diagram/plan là một dạng đề thường gặp trong section 2 của IELTS Listening. Bạn sẽ được đưa ra một bản đồ, chu trình, hoặc một kế hoạch với những chỗ trống. Nhiệm vụ của bạn là phải tự nghe và điền hoặc nối tên của các bộ phận đó vào vị trí phù hợp. 

Ví dụ:

labeling-a-map-diagram-plan
Dạng đề Labelling a map
labeling-a-map-diagram-plan
Dạng đề Labelling a diagram
labeling-a-map-diagram-plan
Dạng đề Labelling a plan

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

II. Chiến lược làm bài dạng đề Labeling a map/diagram/plan

1. Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu đề

 • Các hướng dẫn trong đề thi sẽ cho bạn biết bạn phải hoàn thành bao nhiêu câu hỏi cũng như thông tin mà bạn phải tìm hiểu, ví dụ như dưới đây:

labeling-a-map-diagram-plan

→ Số câu hỏi: 3

→ Dạng câu hỏi: Map labelling

→ Số lượng từ giới hạn: NO MORE THAN TWO WORDS

2. Bước 2: Phân tích map/diagram/plan

 • Trước khi bắt đầu bài nghe, bạn cần dành thời gian phân tích các đặc điểm của bản đồ/ sơ đồ/ kế hoạch. 
 • Gạch chân một số vị trí chính trên bản đồ như tên đường, tòa nhà hoặc công viên.
 • Cố gắng tìm ra điểm bắt đầu của bản đồ/ sơ đồ/ kế hoạch.

labeling-a-map-diagram-plan

→ Dạng câu hỏi: Labelling a map of the Sheepmarket

→ Key features:

labeling-a-map-diagram-plan

3. Bước 3: Đọc kỹ câu hỏi

 • Đọc kỹ các câu hỏi theo thứ tự vì nó sẽ xuất hiện lần lượt trong bài nghe.

4. Bước 4: Lắng nghe thật kỹ và trả lời các câu hỏi

III. Ví dụ và hướng dẫn làm bài

labeling-a-map-diagram-plan

1. Bước 1: Đọc kĩ yêu cầu đề

Khi đọc kĩ yêu cầu đề trước khi thi, các bạn sẽ có những đánh giá tổng quan như sau:

 • Số câu hỏi: 6
 • Dạng câu hỏi: Map labelling  
 • Bạn được yêu cầu nối chữ cái từ A-I vào chỗ trống từ câu 1-6.

Xem thêm:  Khóa học IELTS 7.0+ trọn gói, cam kết đầu ra bằng văn bản

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

2. Bước 2: Phân tích bản đồ và gạch chân từ khóa

Tìm ra những đặc điểm chính của bản đồ và gạch chân các từ khóa giúp bạn trả lời câu hỏi.

labeling-a-map-diagram-plan

3. Bước 3: Đọc kỹ câu hỏi từ 1-6 (câu hỏi sẽ xuất hiện theo tứ tự trong audio)

4. Bước 4: Lắng nghe thật kỹ và trả lời các câu hỏi

Audio script

“Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the New Barn, immediately to your right, and we’re now at the beginning of the main path to the farmland and of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner, beside the main path (Q1), is a traditional figure for keeping the birds away from crops, but our scarecrow is a permanent sculpture. It’s taller than a human being, so you can see it from a distance.

If you look ahead of you, you’ll see a maze. It’s opposite the New Barn, beside the side path that branches off to the right just over there (Q2). The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it’s quite small, so you can’t get lost in it!

Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe on the first bend you come to (Q3). The building was originally the schoolhouse and it’s well over a hundred years ago.

As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodworks and basket-making. You can see examples of work, and talk to someone about the courses, in the Black Barn. If you take the side path to the right here, just by the New Barn, you’ll come to the Black Barn just where the path first bends. (Q4)

Now I mustn’t forget to tell you about picnicking as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you’d prefer a covered picnic area, there’s one near the farmyard; just after you cross the bridge there is a covered picnic spot on the right. (Q5)

And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house (Q6), and I’ll give you a lovely view of it. It’s certainly worth a few photographs, but as it’s a private home, I’m afraid you can’t go inside.”

Câu 1 (Q1)

The scarecrow you can see in the car park in the corner, beside the main path, is a traditional figure for keeping the birds away from crops, but our scarecrow is a permanent sculpture. It’s taller than a human being, so you can see it from quite a distance.”

(“Con bù nhìn mà bạn có thể nhìn thấy trong bãi đậu xe ở góc, bên cạnh lối đi chính, là một hình truyền thống để giữ những con chim khỏi cây trồng, nhưng bù nhìn của chúng tôi là một tác phẩm điêu khắc vĩnh viễn. Nó cao hơn con người nên bạn có thể nhìn thấy nó từ một khoảng cách khá xa”.)

labeling-a-map-diagram-plan

→ Đáp án: F

Câu 2 (Q2)

“If you look ahead of you, you’ll see a maze. It’s opposite the New Barn, beside the side path that branches off to the right just over there.

(“Nếu bạn nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy một mê cung. Nó nằm đối diện với New Barn, bên cạnh con đường phụ nhánh rẽ sang phải ngay đằng kia. “.)

labeling-a-map-diagram-plan

→ Đáp án: G

Câu 3 (Q3)

 “If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe on the first bend you come to the building was originally the schoolhouse and it’s well over a hundred years ago.”

(“Nếu bạn muốn đến quán cà phê, hãy đi về phía cây cầu và rẽ phải ngay trước nó. Đi dọc theo con đường bên cạnh và quán cà phê ở khúc cua đầu tiên bạn đến tòa nhà ban đầu là ngôi trường và nó đã có từ một trăm năm trước. “)

labeling-a-map-diagram-plan

→ Đáp án: D

Câu 4 (Q4)

“You can see examples of work, and talk to someone about the courses, in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the New Barn, you’ll come to the Black Barn  just where the path first bends.”

(“Bạn có thể xem các ví dụ về công việc và nói chuyện với ai đó về các khóa học trong Black Barn. Nếu bạn đi theo con đường phụ bên phải, tại đây, chỉ gần New Barn, bạn sẽ đến Black Barn ngay nơi con đường uốn cong đầu tiên. “)

labeling-a-map-diagram-plan

Đáp án: H

Câu 5 (Q5)

“You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you’d prefer a covered picnic area, there’s one near the farmyard; just after you cross the bridge there is a covered picnic spot on the right.”

(“Bạn có thể dã ngoại trên cánh đồng, mặc dù tất nhiên phải dọn dẹp ở phía sau. Hoặc nếu bạn thích một khu dã ngoại có mái che, hãy có một khu gần sân trang trại; ngay sau khi bạn đi qua cầu, có một điểm dã ngoại có mái che ở bên phải. “)

labeling-a-map-diagram-plan

Đáp án: C

Câu 6 (Q6)

“And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and I’ll give you a lovely view of it.”

(“Và điều cuối cùng phải kể đến là chính Fiddy House. Từ đây bạn có thể băng qua cây cầu sau đó đi bộ dọc theo lối đi bộ qua cánh đồng bên trái trang trại. Đó là ngôi nhà, và tôi sẽ cho bạn một cái nhìn đáng yêu về nó. “)

labeling-a-map-diagram-plan

Đáp án: A

Xem thêm: Ưu đãi học phí lên đến 45% khi đăng ký khóa học IELTS ngay hôm nay

Top 10 trung tâm luyện thi Ielts Đà Nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

IV. Bài tập

1. Bài tập

unit6-15

2. Audio script

OK, so this slide shows a map of the central area of Granford, with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we’re planning to have another set at the other end, at the School Road junction (Q1), to regulate the flow of traffic along the High Street.

We’ve decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road, just outside the school, but in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion so we decided to locate it on the High Street crossing the road in front of the supermarket (Q2). That’s a very busy area, so it should help things there. We’re proposing some changes to parking. At present, parking isn’t allowed on the High Street outside the library, but we’re going to change that, and allow parking there, but not at the other end of the High Street near School Road (Q3).

There’ll be a new ‘No Parking’ sign on School Road, just by the entrance to the school (Q4) forbidding for parking 25 meters. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present, they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we’ve got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank (Q5). It’s not ideal, but probably better than the present arrangement.

We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half-meter on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. (Q6)

Finally, we’ve introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so Lorries will only be allowed to stop there before 8 am. That’s the supermarket on School Road (Q7). We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. OK. So that’s about it. Now, would anyone…

3. Đáp án

 

 1. E
 1. D
 1. B
 1. G
 1. C
 1. H
 1. I

 

Hi vọng thông qua Unit 6, các bạn đã nắm được dạng đề Labeling a map/diagram/plan của IELTS Listening để ăn trọn điểm dạng đề này. 

Chúc các bạn học tốt! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: facebook.com/wiseenglish.vn

Chúc các bạn học vui!

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888