NHỮNG TỪ CHỈ SỰ ĐỐI LẬP TRONG IELTS WRITING VÀ IELTS SPEAKING

Đánh giá post

Một trong những thách thức mà người học tiếng Anh nói chung và người học IELTS nói riêng gặp phải là không thể duy trì giao tiếp tự nhiên và mạch lạc bằng tiếng Anh. Sử dụng các từ chuyển tiếp – Được xem là một cách hữu ích giúp người học tiếng Anh diễn đạt suy nghĩ của mình dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu đến bạn đọc các từ chuyển đổi từ trái nghĩa và ứng dụng của chúng trong IELTS SpeakingIELTS Writing.

I. Tổng quan về từ nối chỉ sự đối lập

1. Định nghĩa của liên từ trái nghĩa 

 Các từ và cụm từ chuyển tiếp (hay liên từ, liên từ) thường được sử dụng trong tiếng Anh để nối các ý và làm cho câu trôi chảy, mạch lạc hơn. Những từ này thường kết hợp thành hai câu hoặc hai hoặc nhiều cụm từ. 

Trong tiếng Anh, liên từ có thể được chia thành bốn dạng chính.

Adjunctive Transition Words: Liên từ bổ sung

Causal transition words: Các từ liên kết thể hiện các mối quan hệ nhân quả

Sequential Transition Words: Liên từ chỉ thứ tự của sự vật hoặc sự kiện

Adversative transition words: Liên từ đối diện

Liên từ chuyển tiếp đối lập được dùng để bày tỏ quan điểm, ý kiến ​​bất đồng, hoặc nội dung đối lập.

Ví dụ: 

– We still went shopping, even though it was raining heavily (Dịch nghĩa: Chúng tôi vẫn đi mua sắm, dù trời mưa rất to), ở câu này cụm từ “even though” sẽ là từ nối giữa 2 nội dung trái ngược sẽ là “We still went shopping” và “it was raining heavily” 

– I know what you mean, but I think the plan B will work (Dịch nghĩa: Tôi hiểu ý bạn nói là gì, nhưng tôi nghĩ kế hoạch B sẽ hiệu quả hơn). Câu này sử dụng liên từ “But” để bày tỏ sự bác bỏ nội dung của câu đầu tiên.

1 1 3
Tổng quan về từ nối chỉ sự đối lập

2. Mục đích sử dụng

Mục đích của việc sử dụng từ nối là để tăng tính liên kết giữa câu và ý khi diễn đạt một ý kiến ​​cụ thể. Liên từ tương phản được dùng khi muốn thể hiện sự so sánh, tương phản trong nội dung muốn diễn đạt. Những liên từ này nhấn mạnh những ý đối nghịch nhau. Nhưng đừng lạm dụng nó vì nó có thể khiến set đồ của bạn trở nên gượng gạo và dễ mất điểm từ giám khảo.

Để hiểu rõ hơn, WISE English cung cấp một ví dụ khác bên dưới:

– Christina is fond of hanging out with besties in her free time, her younger sister prefers staying at home and listening to music 

-> Nghĩa của câu này: Khi rảnh rỗi, Christina thích đi chơi với người bạn thân nhất của mình, trong khi em gái cô thích ở nhà và nghe nhạc.

Mục đích chính của người nói trong câu này là chỉ ra sự khác biệt giữa các hoạt động mà Christina và em gái cô ấy làm trong thời gian rảnh rỗi. Người nghe cũng có thể diễn giải câu trên theo một cách hoàn toàn khác. Christina thích gặp gỡ bạn bè khi rảnh rỗi, và em gái cô ấy luôn ở nhà đọc sách. Trong lúc này, người nói có thể chỉ cần thêm liên từ trái nghĩa vào giữa hai câu để làm rõ nghĩa của câu này.

– Christina is fond of hanging out with besties in her free time, but her younger sister prefers staying at home and listening to music.

Nghĩa của câu này: Christina thích dành thời gian rảnh rỗi với người bạn thân nhất của mình, trong khi em gái cô ấy thích ở nhà và nghe nhạc hơn.

II. Một số từ nối chỉ sự đối lập thông dụng và được sử dụng trong IELTS Speaking và Writing

1. But 

But (nhưng) là một liên từ trái nghĩa rất phổ biến. Liên từ này dùng để nối hai câu có cấu trúc ngữ pháp giống nhau nhưng nghĩa trái ngược nhau. Người học cần lưu ý rằng But chỉ được dùng ở giữa câu.

2. However

However (tuy nhiên) có cùng ý nghĩa và cách dùng như but, nhưng trang trọng hơn. Ngoài vị trí trong câu, nó có thể đứng đầu câu. 

Ví dụ:

– She has failed the graduation exam many times;however, she won’t give up.

Dịch: Cô ấy trượt kỳ thi cuối kỳ nhiều lần, nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Cô ấy đã trượt kỳ thi cuối kỳ nhiều lần. Nhưng cô ấy không bỏ cuộc.

– He wants to own a car. However, he doesn’t have enough money to do that.

Dịch: Anh ấy muốn sở hữu một chiếc xe hơi. Nhưng anh ta không có tiền cho việc đó.

3. Nevertheless

Nevertheless khi dịch sang tiếng Việt thì được dịch là nhưng. Tuy nhiên về mặt ý nghĩa thì nó trang trọng và nhấn mạnh hơn là However. Nevertheless, nó có thể được đặt ở đầu hoặc cuối câu.

– Ví dụ: Anne said that she hasn’t learned anything yet. Nevertheless, she got an A in her mid-term test.

Dịch: Anne nói cô ấy chưa học được gì cả. Tuy nhiên, cô ấy đã đạt điểm A trong bài kiểm tra giữa kỳ. 

4. Although/ Even though

Although và Even though đều được theo sau bởi một câu (chủ ngữ + động từ), cả hai đều có nghĩa là nhưng trong tiếng Việt và có thể đặt ở đầu hoặc giữa câu. Sự khác biệt duy nhất là việc sử dụng Even though nhấn mạnh vào mệnh đề tiếp theo hơn là sử dụng Even though.

Ví dụ:

– We still went shopping, even though it was raining heavily.

Dịch: Trời mưa to, nhưng tôi vẫn đi mua sắm.

tu ngu chi su doi lap 1
Một số từ nối chỉ sự đối lập thông dụng và được sử dụng trong IELTS Speaking và Writing

5. Despite/ In spite of

Despite và In spite of có cùng ý nghĩa như mặc dù, nhưng hai liên từ này thường được sử dụng trong văn viết hơn là nói. Nó không được theo sau bởi một cụm từ (chủ ngữ + động từ) như Although và Even though.

– Ví dụ: Despite reading a lot of academic documents, her reading skill doesn’t improve at all.

Dịch: Cô ấy đọc rất nhiều văn bản học thuật, những kỹ năng đọc của cô ấy không tiến bộ chút nào.

6. While/Whereas

While và Whereas (trong khi) là hai liên từ dùng để diễn tả sự tương phản giữa hai sự kiện hoặc hai ý tưởng trong cùng một câu. Hai liên từ này có thể đặt ở đầu hoặc giữa câu.

Ví dụ: He looks so young, whereas his girlfriend seems older than him.

Dịch: Anh ấy trông rất trẻ, nhưng bạn gái của anh ấy trông già hơn anh ấy.

7. On the other hand

On the other hand (mặt khác) được sử dụng khi người học muốn bày tỏ hai ý kiến ​​trái chiều về cùng một chủ đề. Mặt khác, nó được sử dụng ở đầu hoặc cuối câu. 

– Ví dụ: Nobita is a clumsy boy, but on the other hand, he has a warm heart and always kind to others.

Dịch: Nobita là một cậu bé vụng về nhưng trái lại có trái tim ấm áp và luôn đối xử tốt với mọi người.

8. By contrast/ In contrast 

Có cách dùng và nghĩa hoàn toàn giống như However hoặc On the other hand. By contrast và In contrast chỉ có thể đứng đầu câu và được phân tách bởi mệnh đề chính của câu bằng một dấu phẩy “,”.

– Ví dụ: The percentage of students who passed the graduation exam in A school increased significantly. In contrast, the number of students passing this exam in B school has fallen by a half. 

Dịch: Tỷ lệ đỗ kỳ thi cuối kỳ của trường A đã tăng lên đáng kể. Ngược lại, số học sinh thi đỗ ở trường B đã giảm đi một nửa.

9. On the contrary

Các thí sinh sử dụng đảo ngữ của liên từ khi họ muốn phủ nhận một tuyên bố và giải thích rằng điều ngược lại là đúng.

– Ví dụ: He believes that contestant A deserved to win. On the contrary, I think contestant B performed much better, which is causing a minor conflict between us.

Dịch” Anh ấy, Ứng cử viên A này, xứng đáng giành chiến thắng. Ngược lại, tôi nghĩ ứng cử viên B tốt hơn nhiều.

III. Ứng dụng của từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing và IELTS Speaking

 1. Giới thiệu

Một trong những cách để giới thiệu bài hiệu quả trong IELTS Writing là sử dụng các liên từ chỉ từ trái nghĩa để giới thiệu chủ đề chính và trình bày các quan điểm trái ngược nhau. Ví dụ:

 • Trong khi một số người tin rằng công nghệ đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của chúng ta, thì những người khác lại cho rằng nó gây hại nhiều hơn lợi.
 • Mặc dù nhiều người nghĩ rằng đi du lịch là một cách tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn, nhưng có những người khác tin rằng đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

  1. Giới thiệu

  Một trong những cách để giới thiệu bài hiệu quả trong IELTS Writing là sử dụng các liên từ chỉ từ trái nghĩa để giới thiệu chủ đề chính và trình bày các quan điểm trái ngược nhau. Ví dụ:

  • Trong khi một số người tin rằng công nghệ đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của chúng ta, thì những người khác lại cho rằng nó gây hại nhiều hơn lợi.
  • Mặc dù nhiều người nghĩ rằng đi du lịch là một cách tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn, nhưng có những người khác tin rằng đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

  2, Thân bài

  Các liên từ chỉ sự đối lập có thể được sử dụng trong các đoạn thân bài của một bài luận IELTS để trình bày các lập luận và quan điểm trái ngược nhau. Điều này giúp bài luận của bạn cân đối hơn và thể hiện rằng bạn đã xem xét các quan điểm khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Mặc dù nhiều người tin rằng giáo dục tại nhà là một lựa chọn tốt hơn so với trường học truyền thống, nhưng những người khác lại cho rằng nó tước đi cơ hội xã hội hóa và giáo dục toàn diện của trẻ em.
  • Một mặt, một số người cho rằng trí tuệ nhân tạo có tiềm năng cải thiện nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, có những lo ngại rằng nó có thể dẫn đến mất việc làm và bất bình đẳng kinh tế hơn nữa.
  • Trong khi một số người tin rằng toàn cầu hóa đã mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng cường thương mại và trao đổi văn hóa, thì những người khác lại cho rằng nó dẫn đến tình trạng bóc lột người lao động và suy thoái môi trường.

  3. Phần kết luận

  Các liên từ chỉ sự đối lập có thể được sử dụng trong phần kết luận của một bài luận IELTS để tóm tắt các lập luận chính và trình bày một ý kiến ​​hoặc quan điểm trái ngược cuối cùng. Điều này giúp để lại ấn tượng lâu dài với người đọc và cho thấy rằng bạn đã xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Ví dụ:

  • Trong khi có những lập luận hợp lệ ở cả hai phía của cuộc tranh luận, rõ ràng là lợi ích của các nguồn năng lượng tái tạo vượt xa chi phí.
  • Mặc dù có những rủi ro liên quan đến chỉnh sửa gen, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục khám phá những lợi ích tiềm năng của nó trong các lĩnh vực như y học và nông nghiệp.

  4. Trong phần thi nói

  Các liên từ chỉ sự đối lập cũng có thể được sử dụng trong bài kiểm tra nói để bày tỏ ý kiến, so sánh các ý tưởng hoặc tình huống và cung cấp các ví dụ. Điều này giúp chứng tỏ rằng bạn có thể trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và hợp lý. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Tôi nghĩ rằng mặc dù công nghệ đã làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn theo nhiều cách, nhưng nó cũng khiến chúng ta trở nên cô lập hơn và ít đồng cảm hơn với người khác.
  • Một mặt, tôi có thể hiểu tại sao một số người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, với tiềm năng thu nhập cao. Mặt khác, cá nhân tôi tin rằng sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ viên mãn hơn.
  • Mặc dù điều quan trọng là phải trung thực với người khác, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đôi khi cần phải giữ một số thông tin nhất định cho riêng mình để tránh cảm xúc của ai đó.
Su dung tu noi
Ứng dụng của từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing và IELTS Speaking

IV. Tổng kết

Các liên từ chỉ sự đối lập là một công cụ có giá trị để diễn đạt các ý tưởng và quan điểm trái ngược nhau trong cả IELTS Writing và IELTS Speaking. Bằng cách sử dụng những liên từ này, bạn có thể chứng minh rằng bạn đã xem xét các quan điểm khác nhau và có thể trình bày một lập luận cân bằng. 

Một số liên từ thông dụng chỉ sự đối lập bao gồm but, yet, mặc dù, tuy nhiên, on one face…on the other face, both…or, not…nor, not only…but also, and better than. Những liên từ này có thể được sử dụng để giới thiệu các ý tưởng hoặc lựa chọn tương phản, cho thấy rằng cả hai lựa chọn đều không được chấp nhận hoặc hợp lệ, đồng thời nhấn mạnh ý tưởng đầu tiên và giới thiệu ý tưởng thứ hai, tương phản.

Trong IELTS Writing, các liên từ chỉ sự đối lập có thể được sử dụng trong phần mở đầu, thân bài và kết luận của một bài luận để trình bày các lập luận và quan điểm trái ngược nhau. Trong phần thi nói, chúng có thể được sử dụng để bày tỏ quan điểm, so sánh các ý tưởng hoặc tình huống và đưa ra các ví dụ. Bằng cách sử dụng

Trên đây là tất tần tật về từ chỉ sự đối lập trong tiếng Anh, mà WISE English đã đem đến cho các bạn. Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng học tiếng Anh của mình, đạt kết quả cao trong bài thi IELTS.

Follow ngay FanpageGroup IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

 

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888