CÁCH VIẾT CONCLUSION TRONG IELTS WRITING TASK 2

Đánh giá post

Mục đích của Conclusion (Kết luận) của IELTS Writing task 2 đó là nhấn mạnh lại quan điểm của cá nhân, đóng lại vấn đề và đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết. Vì vậy đây là phần KHÔNG THỂ THIẾU trong một bài viết IELTS Writing Task 2.

Bài viết dưới đây, WISE English sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cụ thể nhất để giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing task 2 nhé. 

I. Khái niệm về Conclusion

Kết luận là một phần thiết yếu của bất kỳ bài báo hoặc bài tiểu luận nào tóm tắt các điểm chính, đưa ra kết luận và đưa ra những hiểu biết sâu sắc hoặc khuyến nghị. Đó là cơ hội cuối cùng để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và củng cố lập luận chính của người viết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa và tác dụng của kết bài trong bài viết, cũng như tầm quan trọng của việc viết kết bài sao cho đúng cách để kết thúc bài viết một cách trọn vẹn và hấp dẫn.

ket luan 1
Conclusion trong IELTS

1. Định nghĩa về Conclusion và tác dụng của nó trong bài viết

Kết luận là đoạn kết thúc của một bài tiểu luận hoặc bài viết cung cấp một bản tóm tắt các điểm chính, trình bày lại luận điểm và đưa ra những suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng. Đó là cơ hội cuối cùng của người viết để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và đảm bảo rằng thông điệp được hiểu và ghi nhớ. Phần kết luận nên gắn kết tất cả các ý lại với nhau và để lại cho người đọc cảm giác trọn vẹn.

 

Kết luận có một số ảnh hưởng đến bài báo. Thứ nhất, nó cung cấp kết thúc và báo hiệu cho người đọc rằng bài luận đang kết thúc. Thứ hai, nó trình bày lại luận điểm và tóm tắt những điểm chính của bài báo, nhắc nhở người đọc về lập luận chính. Cuối cùng, nó tạo cơ hội cho người viết đưa ra những suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng và để lại cho người đọc điều gì đó để suy nghĩ.

2. Tầm quan trọng của việc viết Conclusion đúng cách để kết thúc bài viết một cách đầy đủ và hấp dẫn

Viết kết bài đúng cách là điều cần thiết để kết thúc bài viết một cách trọn vẹn và hấp dẫn. Một kết luận được viết tốt có thể để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và đảm bảo rằng thông điệp chính được hiểu và ghi nhớ. Có một số phần để viết một kết luận đúng:

2.1 Tóm tắt những điểm chính

Phần đầu tiên của phần kết luận là tóm tắt những điểm chính của bài viết. Điều này củng cố lập luận chính và nhắc nhở người đọc về những điểm chính đã được thảo luận trong bài báo. Tóm tắt nên ngắn gọn và tập trung vào những điểm quan trọng nhất.

2.2 Trình bày lại luận điểm

Phần thứ hai của việc viết phần kết luận là trình bày lại luận điểm. Điều này nhắc nhở người đọc về lập luận chính và củng cố vị trí của người viết. Luận điểm nên được trình bày lại theo một cách khác để tránh lặp lại, nhưng vẫn phải rõ ràng và ngắn gọn.

2.3 Đưa ra những suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng

Phần thứ ba của việc viết phần kết luận là đưa ra những suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng. Điều này tạo cơ hội cho người viết để lại cho người đọc điều gì đó để suy nghĩ và rút ra từ bài báo. Những suy nghĩ hoặc đề xuất cuối cùng phải liên quan đến lập luận chính và tăng thêm giá trị cho bài viết.

2.4 Tạo cảm giác khép kín

Phần cuối cùng của việc viết phần kết luận là tạo ra cảm giác kết thúc. Điều này báo hiệu cho người đọc rằng bài viết đang kết thúc và liên kết tất cả các ý tưởng lại với nhau. Kết luận nên để lại cho người đọc một cảm giác đầy đủ và hài lòng.

 

Việc viết kết bài sao cho hợp lý là điều cần thiết để kết thúc bài viết một cách trọn vẹn và hấp dẫn. Một phần kết luận được viết tốt sẽ tóm tắt những điểm chính, trình bày lại luận điểm, đưa ra những suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng và tạo cảm giác kết thúc. Điều này đảm bảo rằng thông điệp chính được hiểu và ghi nhớ và để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc.

II. Các bước để viết Conclusion

Viết một kết luận là một phần thiết yếu của bất kỳ bài luận hoặc bài báo. Đó là cơ hội cuối cùng để người viết để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và củng cố lập luận chính. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các bước để viết một kết luận một cách hiệu quả. Các bước này bao gồm tóm tắt những điểm chính được trình bày trong bài viết, trình bày những phát hiện và/hoặc đề xuất mới cho người đọc và tạo ấn tượng cuối cùng với người đọc bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo.

1. Tóm tắt lại các điểm chính đã được trình bày trong bài viết

Bước đầu tiên để viết phần kết luận một cách hiệu quả là tóm tắt những điểm chính được trình bày trong bài viết. Điều này củng cố lập luận chính và nhắc nhở người đọc về những điểm chính đã được thảo luận trong bài báo. Tóm tắt nên ngắn gọn và tập trung vào những điểm quan trọng nhất.

 

Khi tóm tắt những điểm chính được trình bày trong bài viết, điều cần thiết là tránh đưa ra bất kỳ thông tin hoặc lập luận mới nào. Mục đích của phần kết luận là để củng cố lập luận chính, không phải để giới thiệu ý tưởng mới. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào những điểm chính được trình bày trong phần thân bài.

2. Đưa ra những phát hiện mới và/hoặc khuyến nghị cho người đọc

Bước thứ hai để viết phần kết luận một cách hiệu quả là trình bày những phát hiện hoặc khuyến nghị mới cho người đọc. Điều này tạo cơ hội cho người viết để lại cho người đọc điều gì đó để suy nghĩ và rút ra từ bài viết. Những phát hiện và khuyến nghị mới phải phù hợp với lập luận chính và tăng thêm giá trị cho bài viết.

 

Khi trình bày những phát hiện và/hoặc khuyến nghị mới, điều quan trọng là phải hỗ trợ chúng bằng bằng chứng từ bài báo hoặc các nguồn bên ngoài. Điều này củng cố độ tin cậy của người viết và giúp người đọc hiểu rõ tầm quan trọng của những phát hiện và/hoặc khuyến nghị mới.

3. Tạo ấn tượng cuối cùng với người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ đầy tình cảm và sáng tạo

Bước cuối cùng để viết phần kết luận một cách hiệu quả là tạo ấn tượng cuối cùng với người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo. Điều này tạo cảm giác khép kín và để lại cho người đọc ấn tượng lâu dài về bài báo. Ngôn ngữ giàu cảm xúc, sáng tạo phù hợp với giọng điệu, văn phong của bài viết.

 

Khi sử dụng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo, điều quan trọng là tránh quá kịch tính hoặc giật gân. Mục đích của phần kết luận là củng cố lập luận chính và để lại cho người đọc cảm giác đầy đủ. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào thông điệp chính của bài viết.

4. Ví dụ về các bước viết Conclusion

Để hiểu rõ hơn về các bước viết phần kết luận một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ cung cấp các ví dụ về từng bước.

4.1 Tóm tắt những điểm chính được trình bày trong bài viết

Ví dụ: In conclusion, this article has highlighted the importance of regular exercise in maintaining good health. We have discussed the benefits of exercise, including reducing the risk of chronic diseases, improving mental health, and increasing lifespan. It is clear that exercise is an essential part of a healthy lifestyle, and individuals should make an effort to incorporate it into their daily routine.

 

“Tóm lại, bài viết này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên trong việc duy trì sức khỏe tốt. Chúng ta đã thảo luận về những lợi ích của việc tập thể dục, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng tuổi thọ. Rõ ràng là tập thể dục là một phần thiết yếu của lối sống lành mạnh và các cá nhân nên nỗ lực kết hợp nó vào thói quen hàng ngày của họ.”

4.2 Trình bày những phát hiện và/hoặc khuyến nghị mới cho người đọc

Ví dụ: In addition to the benefits of exercise discussed in this article, recent research has shown that exercise can also improve cognitive function in older adults. Therefore, it is recommended that individuals of all ages engage in regular exercise to maintain good health and cognitive function.

 

“Ngoài những lợi ích của việc tập thể dục được thảo luận trong bài viết này, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tập thể dục cũng có thể cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi. Do đó, các cá nhân ở mọi lứa tuổi nên tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe tốt và chức năng nhận thức.”

4.3 Tạo ấn tượng cuối cùng cho người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo

Ví dụ: As we close this article, let us remember that our health is our most valuable asset. Regular exercise is a simple yet powerful way to improve our physical and mental well-being. By making exercise a priority in our daily lives, we can ensure a brighter and healthier future for ourselves and our loved ones.

ket luan
Các bước để viết conclusion

“Khi kết thúc bài viết này, chúng ta hãy nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Tập thể dục thường xuyên là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Bằng cách ưu tiên tập thể dục trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng và khỏe mạnh hơn cho chính mình và những người thân yêu.”

 

Viết phần kết luận một cách hiệu quả là một phần thiết yếu của bất kỳ bài luận hoặc bài viết nào. Các bước viết phần kết luận bao gồm tóm tắt những điểm chính đã trình bày trong bài báo, trình bày những phát hiện mới và đề xuất cho người đọc và tạo ấn tượng cuối cùng với người đọc bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo. Bằng cách làm theo các bước này, người viết có thể tạo ra một kết luận củng cố lập luận chính một cách hiệu quả, cung cấp những hiểu biết mới và để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc.

 

Người viết phải tập trung tóm tắt những điểm chính đã trình bày trong bài mà không đưa thêm thông tin hay luận điểm mới. Điều này sẽ giúp củng cố lập luận chính và nhắc nhở người đọc về những điểm quan trọng nhất.

 

Bước thứ hai liên quan đến việc trình bày những phát hiện mới và/hoặc khuyến nghị cho người đọc có liên quan đến lập luận chính. Điều này tạo cơ hội để tăng thêm giá trị cho bài báo và để lại cho người đọc điều gì đó để suy nghĩ.

Cuối cùng, bước thứ ba liên quan đến việc tạo ấn tượng cuối cùng với người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ giàu cảm xúc và sáng tạo. Điều này tạo cảm giác kết thúc và củng cố thông điệp chính của bài báo.

Khi viết phần kết luận, điều quan trọng là phải ghi nhớ giọng điệu và văn phong của bài báo. Phần kết luận phải nhất quán với giọng điệu và văn phong tổng thể của bài viết để tạo ra trải nghiệm đọc gắn kết và trọn vẹn cho người đọc.

 

Khi viết một kết luận hiệu quả là một phần thiết yếu của bất kỳ bài luận hoặc bài báo nào. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong phần này, người viết có thể tạo ra một kết luận củng cố lập luận chính, cung cấp những hiểu biết mới và để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc.

III. Các lỗi thường gặp khi viết Conclusion

Trong bài viết IELTS Task 2, phần conclusion là một phần thiết yếu của bài luận, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức của người đọc về lập luận của người viết. Tuy nhiên, một số lỗi phổ biến có thể xảy ra khi viết phần conclusion, và điều cần thiết là phải lưu ý đến chúng để đảm bảo rằng phần kết luận tóm tắt bài luận một cách hiệu quả và để lại ấn tượng lâu dài với người đọc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ba lỗi phổ biến hàng đầu khi viết phần conclusion trong phần Viết IELTS Task 2 và cách tránh chúng.

1. Cú pháp và cách thức sử dụng từ không chính xác, dẫn đến ý nghĩa không rõ ràng hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà người viết mắc phải trong phần conclusion Viết IELTS Task 2 là sử dụng sai cú pháp và ngữ pháp, điều này có thể dẫn đến ý nghĩa không rõ ràng hoặc khó hiểu cho người đọc. Sai lầm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tổng thể của bài luận. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến cấu trúc của câu, chính tả và dấu câu.

 

Ngoài ra, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích là điều cần thiết để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Tránh sử dụng từ vựng phức tạp mà người đọc có thể khó hiểu, thay vào đó, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản hơn và câu ngắn hơn để truyền đạt các điểm chính một cách hiệu quả. Nó cũng hữu ích để tránh sử dụng biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật có thể không quen thuộc với người đọc, điều này có thể dẫn đến sự thiếu rõ ràng.

2. Không tóm tắt lại đầy đủ các điểm chính trong bài viết

Một lỗi phổ biến khác mà người viết mắc phải trong phần kết bài Viết IELTS Task 2 là không tóm tắt đầy đủ các điểm chính trong bài luận. Phần kết luận nên là một bản tóm tắt ngắn gọn những ý chính được trình bày trong bài luận. Nó không nên lặp lại toàn bộ bài luận, mà nên là một bản tóm tắt ngắn gọn về những điểm quan trọng nhất.

 

Để tránh sai lầm này, điều cần thiết là phải xem lại những điểm chính trong bài luận và làm nổi bật những điểm chính. Sau đó, đưa ra một kết luận tập trung vào những điều rút ra được này và trình bày chúng một cách rõ ràng và ngắn gọn. Nó cũng hữu ích để sử dụng các cụm từ chuyển tiếp kết nối phần kết luận với phần còn lại của bài luận, chẳng hạn như “trong kết luận” hoặc “để tổng hợp.”

3. Không đưa ra các phát hiện mới hoặc khuyến nghị cho người đọc

Sai lầm phổ biến cuối cùng mà người viết mắc phải trong phần kết bài Viết IELTS Task 2 là trình bày những phát hiện hoặc đề xuất mới cho người đọc. Kết bài nên tóm tắt những ý chính đã trình bày trong bài văn, không giới thiệu những ý mới. Nếu có những phát hiện mới hoặc khuyến nghị được thực hiện, chúng nên được trình bày trong một phần riêng của bài tiểu luận.

 

Để tránh sai lầm này, điều cần thiết là phải xem lại bài luận và đảm bảo rằng tất cả những phát hiện và khuyến nghị mới được trình bày trong phần thích hợp. Trong phần kết luận, hãy tập trung vào việc tóm tắt các ý chính được trình bày trong bài luận và để lại bất kỳ thông tin mới nào cho phần khác.

 

Tóm lại, phần conclusion là một phần thiết yếu của bài luận Viết IELTS Task 2, và nó cần được viết cẩn thận để tóm tắt bài luận một cách hiệu quả và để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc. Để tránh những lỗi phổ biến trong phần kết luận, người viết nên tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, tóm tắt đầy đủ những điểm chính trong bài luận và tránh trình bày những phát hiện hoặc khuyến nghị mới trong phần kết luận. Bằng cách làm theo những hướng dẫn này, người viết có thể tạo ra một conclusion tóm tắt bài luận một cách hiệu quả và giúp họ đạt được điểm cao trong Bài viết IELTS Task 2.

luyen viet ielts task 2
Các lỗi thường gặp khi viết conclusion

IV. Ví dụ về việc viết Conclusion

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ về cách viết phần conclusion (kết luận) đúng cách và hiệu quả, cùng với lời giải thích về hiệu quả của chúng và cách chúng để lại ấn tượng lâu dài với người đọc.

thesis conclusion 400x400 1
Ví dụ về việc viết conclusion

Example 1: 

A strong conclusion that summarizes the essay effectively

“In conclusion, this essay has explored the topic of climate change and its impact on our environment. We have discussed the causes of climate change, including human activities such as burning fossil fuels and deforestation, and its consequences, including rising sea levels and extreme weather events. It is clear that urgent action is needed to address this issue, and individuals, governments, and corporations all have a role to play. By taking steps such as reducing carbon emissions and supporting renewable energy sources, we can work towards a sustainable future and mitigate the effects of climate change.”

 

“Tóm lại, bài tiểu luận này đã khám phá chủ đề biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với môi trường của chúng ta. Chúng tôi đã thảo luận về nguyên nhân của biến đổi khí hậu, bao gồm các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng, và hậu quả của nó, bao gồm mực nước biển dâng cao và các hiện tượng cực đoan”. các sự kiện thời tiết. Rõ ràng là cần có hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề này và các cá nhân, chính phủ cũng như các tập đoàn đều có vai trò của mình. Bằng cách thực hiện các bước như giảm lượng khí thải carbon và hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo, chúng ta có thể hướng tới một nền kinh tế bền vững tương lai và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.”

 

Ví dụ này là một kết luận mạnh mẽ tóm tắt các điểm chính của bài luận một cách hiệu quả. Người viết trình bày lại chủ đề và các điểm chính được thảo luận trong bài luận, chẳng hạn như nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động để giải quyết vấn đề. Người viết cũng đưa ra giải pháp rõ ràng và kêu gọi hành động, điều này để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động để chống biến đổi khí hậu.

Example 2: 

A conclusion that highlights the writer’s opinion and stance on the topic

“In conclusion, while some may argue that social media has a negative impact on our society, I believe that its benefits outweigh its drawbacks. Social media allows us to connect with people from all over the world, share our ideas and experiences, and stay informed about current events. While it is true that social media can be a source of misinformation and contribute to issues such as cyberbullying, these problems can be addressed through education and regulation. Overall, social media has the potential to be a powerful tool for positive change, and we should embrace its benefits while working to address its challenges.”

 

“Tóm lại, trong khi một số người có thể lập luận rằng mạng xã hội có tác động tiêu cực đến xã hội của chúng ta, tôi tin rằng lợi ích của nó nhiều hơn những mặt hạn chế. Mạng xã hội cho phép chúng ta kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của mình, đồng thời duy trì thông tin về các sự kiện hiện tại. Mặc dù đúng là phương tiện truyền thông xã hội có thể là nguồn cung cấp thông tin sai lệch và góp phần gây ra các vấn đề như bắt nạt trên mạng, nhưng những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua giáo dục và quy định. Nhìn chung, phương tiện truyền thông xã hội có tiềm năng trở thành một công cụ mạnh mẽ cho sự tích cực thay đổi, và chúng ta nên nắm lấy những lợi ích của nó trong khi làm việc để giải quyết những thách thức của nó.”

 

Ví dụ này là một kết luận hiệu quả làm nổi bật quan điểm và lập trường của người viết về chủ đề này. Người viết thừa nhận những nhược điểm tiềm tàng của mạng xã hội, chẳng hạn như thông tin sai lệch và bắt nạt trên mạng, nhưng nhấn mạnh những lợi ích của mạng xã hội, chẳng hạn như kết nối toàn cầu và tiếp cận thông tin. Người viết trình bày một lập luận rõ ràng ủng hộ mạng xã hội và gợi ý cách giải quyết những thách thức của nó, điều này để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và củng cố lập trường của người viết về chủ đề này.

Example 3: 

A conclusion that leaves the reader with a thought-provoking question

“In conclusion, this essay has explored the topic of artificial intelligence and its impact on our society. While AI has the potential to revolutionize various industries and improve our daily lives, it also raises ethical and social concerns. As we continue to develop AI technology, it is essential to consider its implications and work towards a future where AI benefits everyone. With that in mind, I leave you with the question: What kind of future do we want to create with AI, and how can we ensure that it aligns with our values and priorities?”

 

“Tóm lại, bài tiểu luận này đã khám phá chủ đề trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với xã hội của chúng ta. Mặc dù AI có tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau và cải thiện cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng nó cũng làm dấy lên những lo ngại về đạo đức và xã hội. Khi chúng ta tiếp tục phát triển công nghệ AI , điều cần thiết là phải xem xét ý nghĩa của nó và hướng tới một tương lai mà AI mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Với ý nghĩ đó, tôi để lại cho bạn câu hỏi: Chúng ta muốn tạo ra loại tương lai nào với AI và làm cách nào để đảm bảo rằng nó phù hợp với các giá trị và ưu tiên của chúng ta?”

 

Ví dụ này là một kết luận để lại cho người đọc một câu hỏi kích thích tư duy. Người viết tóm tắt những điểm chính được thảo luận trong bài luận, bao gồm những lợi ích và mối quan tâm tiềm năng của AI, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các tác động của nó. Sau đó, người viết đặt ra một câu hỏi thách thức người đọc suy nghĩ chín chắn về tương lai của AI và cách nó phù hợp với các giá trị và ưu tiên của họ. Kết luận này để lại ấn tượng lâu dài cho người đọc và khuyến khích họ xem xét những tác động rộng lớn hơn của công nghệ AI.

V. Tổng kết

Trên đây là những thông tin về Conclusion, và Wise English hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong kỳ thi IELTS sắp đến. Chúc các bạn may mắn nhé !

 

Nhanh tay follow fanpage WISE ENGLISH, Group Cộng Đồng Nâng Band WISE ENGLISH và kênh Youtube của WISE ENGLISH để cập nhật thêm nhiều tài liệu IELTS và kiến thức tiếng Anh hay, bổ ích mỗi ngày nhé!

Học IELTS online

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM

gif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

uu-dai-giam-45
ly-do-hoc-ielts-wise

GIÁO TRÌNH IELTS CHI TIẾT

Bộ giáo trình IELTS được xây dựng khoa học với tất cả các dạng đề, các tips và chiến lược dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kinh nghiệm với người chịu trách nhiệm chính đó là nhà sáng lập WISE ENGLISH, anh Lưu Minh Hiển (Thủ khoa Đại học Manchester, Anh Quốc)

CAM KẾT ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Tất cả khóa học tại WISE đều được cam kết đầu ra bằng Hợp đồng, nếu học viên thi không đạt đầu ra thì được học lại miễn phí cho đến khi đạt được cam kết. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều đạt được đầu ra sau chương trình học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CHẤT LƯỢNG IELTS 8.0+

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, được chọn lựa khắt khe, tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên 24/7 cùng BỘ PHẬN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG đảm bảo trải nghiệm của học viên trong từng buổi học.

PHƯƠNG PHÁP HỌC VƯỢT TRỘI

RÚT NGẮN đến 80% THỜI GIAN HỌC mà vẫn đạt KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG bằng phương pháp học Từ Vựng 6 Bước & Nghe Tự Động dựa trên nền tảng khoa học TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (LINGUISTICS).

UY TÍN HÀNG ĐẦU

WISE luôn nằm trong TOP ĐẦU trung tâm Anh ngữ của Đà Nẵng, đồng thời là ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC của Hội Đồng Anh (British Council), IDP Vietnam, INTESOL Worldwide và các tổ chức lớn, uy tín khác.

Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888