PART 1: HỌC IELTS SPEAKING VỚI CHỦ ĐỀ HANDWRITING

Đánh giá post

HANDWRITING là một topic khá phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt trong IELTS. Đây là một chủ đề khá hay và gợi mở câu trả lời cho các bạn. Thế nhưng nếu như các bạn không biết cách trả lời sao cho khôn khéo thì HANDWRITING sẽ khiến các bạn gặp đôi chút khó khăn đấy. Vì thế, WISE English đã tổng hợp những câu hỏi thường gặp về chủ đề này trong Speaking Part 1 vào những năm gần đây và gửi đến các bạn: 7 CÂU TRẢ LỜI MẪU CHO SPEAKING PART 1 – HANDWRITING

I. Do you usually write by hand?

do-you-usually-write-by-hand
Do you usually write by hand?

Well, I do write by hand, but not that often anymore. Of course, I still have to take down notes in my class because laptops are prohibited. But recently, I prefer texting on my phone or typewriting on the computers so I seldom use pen and paper.

 • To take down /teɪk daʊn/ (Phrasal Verb): ghi chú, ghi chép = to write something down

E.g.1: Reporters took down every word of his speech.

 • Prohibited /prəʊˈhɪbɪtɪd/: không được phép, cấm = not allowed; banned

E.g.2: Smoking on site is strictly prohibited.

 • Typewriting /ˈtaɪpraɪtɪŋ/: the activity or job of using a typewriter to write something: đánh máy (thường có bàn phím hoặc bộ gõ )

E.g.3: She made a great song and dance about that typewriting course she took.

II. Do you think handwriting will be replaced by computers?

huong-dan-cach-danh-may-bang-10-ngon-8
Do you think handwriting will be replaced by computers?

Definitely yes. With the massive development of technology, it is likely that our children’s generation would be facing with computer’s screen all the time. To some extent, handwriting will not be taken over by computers in schools in the near future, but for professional work , it is highly likely that computers will dominate.

 • Massive /ˈmæsɪv/: to lớn = very large in size, amount, or number

E.g.1: If the drought continues, deaths will occur on a massive scale.

 • To take over /teɪk ˈəʊvər/: thay thế ai, cái gì,.. = to replace someone or something

E.g.2: When he died, his son took over as CEO.

 • Dominate /ˈdɑːmɪneɪt/: to have control over a place or a person, or to be the most important person or thing: chiếm ưu thế, lợi thế

E.g.3: Diet books dominate bestseller lists.

III. Is it still necessary to keep handwriting?

handletter2018p7
Is it still necessary to keep handwriting?

Yes, it is. Though technology is developing fast, we cannot ignore the significance of handwriting. When we write by hand, it helps us to remember things better than just downloading or copying from the computers. Moreover, handwriting also prevents us from being lazy when we depend too much on machine. Therefore, I think that handwriting is needed.

 • Ignore /ɪɡˈnɔːr/: to intentionally not listen or give attention to: ngó lơ, làm lơ, không chú ý đến

E.g.1: The government has completely ignored the wishes of the public.

 • Significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/: the importance of something, especially when this has an effect on what happens in the future: tầm quan trọng

E.g.2: Do these symbols have any particular significance?

 • Prevent sb/sth from doing sth: to stop somebody from doing something: ngăn chặn ai làm gì , bảo vệ ai khỏi cái gì

E.g.3: Fierce winds prevented the race from taking place.

 • Depend on sb/sth (Phrasal Verb): to need something, or need the help and support of someone or something, in order to live or continue as before: dựa dẫm , tin cậy, phụ thuộc vào ai/cái gì

E.g.4: The country depends heavily on foreign aid.

IV. What impression does a person’s handwriting have on other people?

what-impression-does-a-person’s
Chữ viết tay đẹp khá có ấn tượng với người khác

Wow,that’s a good question ! Let me see , in my opinion , handwriting can tell many things about his/her character . For example, if a person who has readable and neat handwriting , he/she will be considered to be an organized person. Otherwwise, a person whose writing is incomprehensible, he is usually a messy and untidy person.

 • Readable /ˈriːdəbl/ → easy and enjoyable to read: → dễ nhìn,dễ đọc

“More examples would have made the explanation more readable.” ( Nhiều dẫn chứng sẽ khiến cho lời giải thích dễ hiểu hơn )

 • Neat /niːt/ → tidy and in order; carefully done or arranged → ngăn nắp, khéo léo,được trình bày sạch đẹp

“Your house is always so neat – how do you manage it?” (Nhà của bạn thật ngăn nắp gọn gàng , bạn sắp xếp nó như thế nào vậy ?”

 • Incomprehensible /ɪnˌkɑːmprɪˈhensəbl/ →impossible to understand → không thể đọc được, khó hiểu

“He found his son’s actions totally incomprehensible.” (Anh ấy nhận thấy những hành động của con trai mình thật sự khó hiểu )

 • Messy /ˈmesi/ → dirty and/or untidy → lộn xộn, không ngăn nắp

“Vicky is a really good cook but she’s messy.” (Vicky là một đầu bếp giỏi nhưng cố ấy thật lộn xộn)

V. Do you prefer to write by hand or on the computer?

ielts speaking
Do you prefer to write by hand or on the computer?

Oh no, it’s hard for me to pick one. Though I know that typing on the computers is faster, more convenient and in some cases it looks more professional, but in the end of the day , I would chose to write by hand . Because I think letters contain my emotions attached and when I write them on the paper, I feel like they flow much more naturally.

 • Convenient /kənˈviːniənt/: → useful, easy or quick to do; not causing problem → tiện lợi, thuận tiện

“A bicycle is often more convenient than a car in towns.” (Đi xe đạp thường sẽ tiện lợi hơn là ô tô khi đi trong những thị trấn )

 • Professional /prəˈfeʃənl/: → connected with a job that needs special training or skill, especially one that needs a high level of education → chuyên nghiệp, tay nghề cao

“She always looks very professional in her pastel suits.” (Cô ấy trông thật chuyên nghiệp trông bộ suit màu pastel)

 • Emotion /ɪˈməʊʃn/: → a strong feeling such as love, fear or anger; the part of a person’s character that consists of feelings → cảm xúc,sự cảm động,cảm thương

“The British traditionally tend not to display much emotion in public.” (Người anh thường không có xu hướng bộc lộ quá nhiều cảm xúc khi ở nơi đông người)

VI. How do most people write things nowadays?

how-do-most-people-write-things-nowadays
How do most people write things nowadays?

Hmm, let me think. Well, actually there’re many ways to jot down things, it depends on each person’s habit. For example, I and my friends who has the same age with me still like to write by hand even though we’re outside the schools whereas many teenagers tend to use their smart phones to make simple notes or lists. I aslo have seen children prefer writing diary than typing the computers.

 • To jot down /dʒɑːt daʊn/: ( phrasal verb ) →to write something quickly on a piece of paper so that you remember it: → ghi chú, ghi chép nhanh

“I carry a notebook so that I can jot down any ideas.” (Tôi mang theo một quyển sổ để có thể ghi chú được bất kì ý tưởng nà)

 • Whereas /ˌwerˈæz/: → used to compare or contrast two facts → tuy nhiên, mặt khác, trái lại,… dùng để so sánh 2 sự vật, sự việc

“Some of the studies show positive results, whereas others do not.” ( Một số học sinh thể hiện kết quả tích cực, trong khi số lại thì khôn)

VII. What are the differences between handwriting and emails?

cach-viet-email-va-gui-mail-chuyen-nghiep-5
What are the differences between handwriting and emails?

Clearly, handwriting and emails are totally different from each other. While handwriting helps the writer to send more emotions and messages or personal think to reader naturally, emails is quicker and more advantageous in term of speed.

 • Be different from sb/sth /ˈdɪfrənt/ →not the same as somebody/something; not like somebody/something else →khác ai/cái gì, khác biệt giữa ,..

“Emily is completely different from her sister.” (Emily thật sự khác biệt với chị của cô ấy)

 • Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/ →good or useful in a particular situation → có lợi, có ích

“Pre-selling is advantageous to both customers and stores.” (Đặt hàng và bán trước đều có lợi cho khách hàng và chủ cửa hàng .)

Trên đây là các mẫu câu trả lời mẫu cho câu hỏi topic: Handwriting! Lưu ý, đây chỉ là những câu trả lời mang tính chất tham khảo thôi nhé, các bạn hãy thêm nhiều màu sắc hơn cho câu trả lời của mình chứ đừng nên học thuộc nha! Các bạn nhớ like,share,comment để chúng mình có thêm động lực viết thêm nhiều bài nhé ! Thanks cả nhà <3

Xem thêm: Một số phương pháp học từ vựng IELTS hiệu quả

Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888