Các cụm động từ đi với giới từ thông dụng nhất 2023

3.7/5 - (8 bình chọn)

Với chủ đề động từ đi với giới từ, WISE ENGLISH sẽ liệt kê cho các bạn 9 loại giới từ thường được kết hợp nhiều nhất và thông dụng nhất. Và sẽ không có bất kỳ quy tắc nào về cách ghép động từ và giới từ với nhau. Điều đó có nghĩa bạn sẽ phải học thuộc toàn bộ để sử dụng đấy nhé!

Động từ đi với giới từ
Động từ đi với giới từ

I. Động từ đi với giới từ nghĩa là gì?

Động từ đi với giới từ là những động từ cần phải có giới từ để hoàn thành ý nghĩa của câu. Giới từ thường được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa động từ và các từ khác trong câu, như tên địa danh, thời gian, phương hướng, mục đích, và cách thức.

Ví dụ về động từ đi với giới từ bao gồm: talk about (nói về), listen to (nghe), look at (nhìn vào), think of (nghĩ về), rely on (phụ thuộc vào), và tùy thuộc vào ngữ cảnh có thể có rất nhiều động từ khác.

Thường thì sau động từ đi với giới từ sẽ đi đến một danh từ hoặc đại từ.

Ví dụ, trong cụm từ “talk about the weather” (nói về thời tiết), “the weather” là danh từ mà giới từ “about” liên kết với động từ “talk”.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp giới từ được sử dụng để chỉ một mối quan hệ khác trong câu, chẳng hạn như thời gian (“listen to music at night” – nghe nhạc vào ban đêm) hoặc mục đích (“write a letter for my friend” – viết một bức thư cho bạn của tôi).

II. Phân biệt động từ đi với giới từ và cụm động từ (Prepositional verbs với phrasal verbs)

Đôi khi, có thể nhầm lẫn cụm động từ với cụm động từ + giới từ. Mặc dù cả hai sự kết hợp này đều liên quan tới động từ và giới từ, chúng vẫn có sự khác biệt xét trên nghĩa đen của động từ và trật tự từ trong câu.

1. Nghĩa đen của động từ.

Động từ đi với giới từ (Prepositional verbs)cụm động từ (phrasal verbs) đều là các cấu trúc động từ phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên chúng khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa.

Cụm động từ là các động từ được tạo thành từ việc kết hợp một động từ với một hoặc nhiều giới từ (phrasal particles) để tạo thành một cụm từ mới có ý nghĩa khác với ý nghĩa của động từ ban đầu. Ví dụ: “give up” (từ bỏ), “take off” (cất cánh), “look for” (tìm kiếm).

Động từ đi với giới từ là các động từ cần phải đi kèm với một giới từ định nghĩa để hoàn thành ý nghĩa của câu. Giới từ này thường không thể thay thế bằng một giới từ khác mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Ví dụ: “listen to” (nghe), “depend on” (phụ thuộc vào), “agree with” (đồng ý với).

Về mặt ngữ pháp, phrasal verbsprepositional verbs cũng khác nhau.

Trong phrasal verbs, phrasal particles (giới từ) có thể đi trước hoặc sau động từ tùy vào ngữ cảnh và không ảnh hưởng đến ý nghĩa của cụm từ. Trong prepositional verbs, giới từ thường luôn phải đi sau động từ và không thể thay đổi vị trí để giữ nguyên ý nghĩa của câu.

Ví dụ về prepositional verbs:

  • “She always listens to music in her room.” (Cô ấy luôn nghe nhạc trong phòng của mình.) – giới từ “to” luôn đi sau động từ “listen” để tạo thành cụm từ “listen to”.
  • “I usually rely on my friends for support.” (Tôi thường phụ thuộc vào bạn bè của mình để được hỗ trợ.) – giới từ “on” luôn đi sau động từ “rely” để tạo thành cụm từ “rely on”.

Ví dụ về phrasal verbs:

  • “I’m going to clean up the kitchen.” (Tôi sẽ dọn dẹp nhà bếp.) – phrasal particle “up” đi sau động từ “clean” để tạo thành cụm từ “clean up”.
  • “I’m going to clean the kitchen up.” (Tôi sẽ dọn dẹp nhà bếp.) – phrasal particle “up” đi trước động từ “clean” để tạo thành cụm từ “clean up”.

Trong cả hai câu trên, ý nghĩa của cụm từ “clean up” vẫn là “dọn dẹp”.

  • “He always gives in to his children’s demands.” (Anh ấy luôn đáp ứng những yêu cầu của con cái mình.) – phrasal particle “in” đi sau động từ “give” để tạo thành cụm từ “give in”.
  • “He always gives his children’s demands in.” (Anh ấy luôn đáp ứng những yêu cầu của con cái mình.) – phrasal particle “in” đi trước động từ “give” để tạo thành cụm từ “give in”.

Trong cả hai câu trên, ý nghĩa của cụm từ “give in” vẫn là “đáp ứng yêu cầu”.

2. Trật tự từ

Vị trí của giới từ đi kèm động từ và tân ngữ của nó đôi khi có thể giúp xác định đâu là cụm động từ + giới từ, đâu là cụm động từ. Như đã nói ở trên, tân ngữ của cụm động từ + giới từ luôn đi ngay sau giới từ.

Chỉ có một ngoại lệ cho quy tắc này là khi bạn dùng trạng từ để bổ nghĩa cho cụm động từ + giới từ. Khi đó, trạng từ này sẽ đứng giữa động từ và giới từ. Tuy nhiên, tân ngữ vẫn phải đứng ngay sau giới từ.

Ví dụ:

  • Kelly asked for a raise. (đúng)
  • Kelly asked politely for a raise. (đúng)
  • Kelly asked a raise for. (sai)

Xem thêm: Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

III. Tổng hợp các động từ đi với giới từ

Trước đó, cùng WISE tham khảo phương pháp xây dưng lộ trình học IELTS từ con số 0 nhé!

Phần này WISE English sẽ tổng hợp cho các bạn các cụm động từ đi với giới từ hay gặp và ví dụ mẫu:

1. Động từ + “in”

Động từ + in
Nghĩa
Ví dụ
believe in
tin tưởng
“Gradually, since her divorce, she’s beginning to believe in herself again.”
engage in
tham gia
“The two governments have agreed to engage in a comprehensive dialogue to resolve the problem.”
invest in
đầu tư
“We’ve decided it’s time to invest in a new computer.”
live in
sống
“The university guarantees accommodation in halls of residence for every first-year who wants to live in.
participate in
tham gia
“She never participates in any of our discussions, does she?”
result in
dẫn đến kết quả
“The fire resulted in damage to their property.”
specialize in
chuyên về
“She hired a lawyer who specializes in divorce cases.”
succeed in
thành công
“You need to be pretty tough to succeed in the property world.”

2. Động từ + “of”

Động từ+ ofNghĩaVí dụ
approve ofchấp thuận“She doesn’t approve of my friends.”
consist ofbao gồm“The team consists of four Europeans and two Americans.”
dream ofkhao khát“I dream of one day working for myself and not having a boss.”
hear ofnghe“I I was shocked to hear of her death.”
take care ofchăm sóc“I just want to make enough money to take care of my family.”
think ofnghĩ“We’ll have to think of a pretty good excuse for being late?”

3. Động từ + “with”

Động từ + with
Nghĩa
Ví dụ
agree with
đồng ý
“I don’t agree with hunting.”
argue with
tranh cãi
“Kids, will you stop arguing with each other?”
begin with, start with
bắt đầu
“There were six of us to begin with, then two people left.”
“We’ll need a half cup of sugar to start with, and then we’ll need another cup later.”
collide with
va chạm
“It was predicted that a comet would collide with one of the planets.”
marry withcưới (ai) “He’s married with Mary”
compete with
đua với
“The company lacks the marketing muscle to compete with drug giants.”
cope with
đối phó
“It must be really hard to cope with three young children and a job.”
disagree with
bất đồng
“She disagrees with my suggestion.”
interfere with
can thiệp
“Be careful not to interfere with the conference upstairs.”
meet with
gặp gỡ
“When will you meet with her?”

4. Động từ + “from”

Động từ + from
Nghĩa
Ví dụ
benefit from
hưởng lợi
“Aspiring musicians benefit from getting public exposure for their music.”
come from
đến từ
“Saya comes from Japan.”
differ from
khác
“How does milk chocolate differ from white chocolate?”
escape from
trốn thoát
“The prisoners escaped from their captors.”
recover from
hồi phục
“The girl recovered from her illness.”
refrain from
kiềm chế
“Could you please refrain from shouting?”
resign from
từ nhiệm
“The CEO resigned from her position after 25 years with the company.”
retire from
nghỉ hưu
“He retired from his job last year.”
suffer from
chịu đựng
“Many people suffer from social anxiety.”

5. Động từ + “at”

Động từ + at
Nghĩa
Ví dụ
arrive at
đến
“We arrived at the hotel in the morning.”
balk at
do dự, ngần ngại
“I balked at the prospect of spending the train tour with him”
excel at
vượt trội
“My five-year-old niece already excels at math and science.”
laugh at
cười
“The boy couldn’t stop laughing at Isabella’s joke.”
look at
nhìn
Look at the whiteboard, please.”
nod at
gật đầu
“She nodded at her coworkers.”
shout at
la hét
“He could hear someone shouting at the TV.”
smile at
mỉm cười
“My son smiles at me every time I walk through the door.”
stare at
nhìn chằm chằm
“It’s uncomfortable when people stare at you.”

6. Động từ + “to”

Động từ + to
Nghĩa
Ví dụ
adjust to
thích nghi
“You’ll adjust to your new school in no time.”
admit to
thừa nhận
“He admitted to reading her diary.”
belong to
thuộc về
“The wallet belongs to that woman over there.”
travel to
du lịch
“I am traveling to England tomorrow.”
listen to
nghe
“Grace is listening to music in her room.”
go to
đi
“Anthony, please go to the back of the classroom.”
relate to
liên hệ
“I can’t relate to this character at all.”
respond to
hồi đáp
“Josh responded to his friend’s email.”
talk to
nói (với)
“He talked to the manager for more than an hour.”
turn to
Lật, giở
Turn to page 46 for a diagram of the procedure.”

Xem thêm: Phương pháp học rút ngắn 80% thời gian học tiếng Anh

7. Động từ + “on”

Động từ + on
Nghĩa
Ví dụ
agree on
nhất trí
“The committee finally agreed on a solution.”
bet on
đánh cược
“I wouldn’t bet on that happening.”
comment on
bình luận
“The lawyer briefly commented on the lawsuit.”
concentrate on, focus on
tập trung
“He’s trying to concentrate on his work.”
“I’m too tired to focus on this assignment.”
decide on
quyết định
“He eventually decided on a career path.”
depend on, rely on
phụ thuộc
“You can’t depend on him forever.”
“Too many students rely on the Internet to conduct research.”
elaborate on
làm rõ
“This paragraph elaborates on the previous one’s claims.”
experiment on
thí nghiệm
“The company offered assurances that it does not experiment on animals.”
insist on
khăng khăng
“She insisted on joining us.”
operate on
phẫu thuật
“Aspiring surgeons learn how to operate on people.”
plan on
lên kế hoạch
“Do you plan on attending the concert tomorrow?”

8. Động từ + “about”

Động từ + about
Nghĩa
Ví dụ
ask about
hỏi về
“I asked about the company’s job opening.”
care about
quan tâm
“She doesn’t seem to care about going to college.”
complain about
phàn nàn
“The boy complained about his early curfew.”
forget about
quên
“I forgot about the wedding reception.”
hear about
nghe
“Did you hear about the renovation project?”
joke about
đùa
“Kim often jokes about her high-pitched voice.”
know about
biết
“What do you know about physics?”
laugh about
cười
“The friends laughed about their terrible luck.”
learn about
học
“Michelle is learning about film production.”
talk about
nói về
“What are you talking about?”
think about
nghĩ
“We’ll need to think about hiring some more staff.”
worry about
lo lắng
“So many adults worry about getting older.”
write about
viết (về)
“Dean wrote about his day in his journal.”

9. Động từ + “for”

Động từ + for
Nghĩa
Ví dụ
apologize for
xin lỗi
“Brittany never apologizes for her behavior.”
ask for
yêu cầu
“The student asked for a pencil.”
beg for
nài nỉ, cầu xin
“The man begged for a second chance.”
care for
quan tâm
“I don’t care for salads.”
fight for
đấu tranh vì
“Many generations of people have fought for freedom.”
hope for
hi vọng
“The family is hoping for a miracle.”
long for
mong nhớ về
“The man longed for the days of his youth.”
pay for
trả tiền
“Who’s going to pay for these tickets?”
provide for
chu cấp, cung cấp
“Parents are expected to provide for their children.”
search for
tìm kiếm
“Did you search for the missing piece yet?”
wait for
chờ
“I’m waiting for the bus.”
wish for
ao ước
“Some people wish for nothing but fame.”
work for
làm việc
“She works for the government.”

Với phần này, sẽ không có bất kỳ quy tắc nào để phân loại các động từ. Chỉ có cách học thuộc và làm bài tập đủ nhiều mới giúp bạn nhớ được mà thôi.

Với chủ đề động từ WISE chia sẻ thêm cho các bạn một số động từ bất quy tắc trong tiếng Anhđộng từ tường thuật, cùng ôn lại và đón chờ các phần sau nhé!

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Toàn bộ bài viết trên WISE ENGLISH đã soạn các động từ đi với giới từ thường gặp nhất trong tiếng Anh, mong rằng sau khi đọc các bạn sẽ phân biệt và sử dụng chúng một cách tốt nhất.

WISE ENGLISH sẽ liên tục cập nhật đa dạng các loại chủ đề. Vì vậy đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

48
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888