UNIT 2 – IELTS WRITING TASK 1 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO TRONG PHẦN OVERVIEW

5/5 - (1 bình chọn)

Overview (Tổng quan) trong IELTS Writing Task 1 là một phần tóm tắt những quan điểm chính bạn có thể thấy trong đề bài Task 1, và đặc biệt không chứa nội dung chi tiết, phức tạp. Overview rất quan trọng, và lời khuyên tốt nhất là nên đặt nó ở đầu bài viết, ngay sau phần Introduction.

Các bạn đã được tìm hiểu cách viết phần Overview của IELTS Writing task 1, hôm nay các bạn sẽ cùng WISE ENGLISH khám phá thêm những dạng đề nâng cao được sử dụng trong Overview nhé!

IELTS-Writing-Task-1-Tips-Overview

I. Những dạng đề nâng cao trong phần Overview

1. Bar chart with the time period (Biểu đồ cột biến thiên theo thời gian)

Biểu đồ cột sử dụng trục hoành hoặc trục tung để so sánh giữa 2 hoặc nhiều mục khác nhau. Dynamic bar charts là những biểu đồ cột thể hiện sự thay đổi qua một giai đoạn.

E.g: The chart shows the percentage of males and females who were overweight in Australia from 1980 to 2010.

(Biểu đồ thể hiện tỉ lệ nam và nữ bị béo phì ở Úc từ năm 1980 đến 2010)

task-1-ielts-writing

2. Pie chart with the time period (Biểu đồ tròn biến thiên theo thời gian)

Pie charts là những biểu đồ tròn được chia thành các phần, hay được gọi là “pie slices”, và thường dùng để biểu thị tỉ lệ phần trăm. Kích cỡ của mỗi pie slice tương quan với lượng dữ liệu mà nó thể hiện.

E.g: The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway Hotel how they rated the hotel’s customer service. The same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

(Những biều đồ dưới đây thể hiện kết quả của bản câu hỏi lấy ý kiến khách du lịch đến Parkway Hotel về dịch vụ khách hàng tại đây. Bản câu hỏi được đưa cho 100 người khách vào các năm 2005 và 2010, với nội dung không thay đổi)

IELTS-WRITING

3. Table with the time period (Bảng dữ liệu biến thiên theo thời gian)

Table là dạng đề thường cung cấp 1 hoặc nhiều hơn 1 bảng chứa nhiều dữ liệu về một chủ đề nào đó. Khi làm dạng đề này, bạn thường được yêu cầu miêu tả và so sánh các dữ liệu trong bảng. Đối với dạng đề table with the time period, từng item (mục) rong bảng sẽ thay đổi theo thời gian.

E.g: The table shows the percentage of mobile phone owners using various mobile phone features.

(Bảng dữ liệu thể hiện tỉ lệ phần trăm của người dùng điện thoại sử dụng những đặc tính khác nhau của điện thoại di động)

IELTS writing task 1

Xem thêm: Cách viết Introduction IELTS Writing Task 1

II. Ví dụ & hướng dẫn làm bài

1. Bài tập 1

The chart shows the percentage of males and females who were overweight in Australia from 1980 to 2010.

(Biểu đồ thể hiện tỉ lệ nam và nữ bị béo phì ở Úc từ năm 1980 đến 2010)

Chọn lọc thông tin

  • What is the general trend of the chart? (Xu hướng chung của biểu đồ là gì?)

Một cách tổng quan, khi nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy 2 cột biểu thị cho nam và nữ dần dần cao hơn theo thời gian (trừ cột biểu thị cho nam vào năm 2010), nhưng lưu ý rằng, chúng ta chỉ tập trung vào xu hướng chung. Vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng, cả 2 mục nói trên đều có xu hướng tăng lên.

General trend: The Australian overweight rates generally increased.

(Nhìn chung, tỉ lệ béo phì của người Úc gia tăng.)

  • Are there any comparisons that can be made between those categories?

(Có các điểm so sánh nào giữa các mục này không?)

Hãy nhìn vào biểu độ, chúng ta có thể thấy rõ rằng những cột biểu thị cho nam luôn cao hơn những cột biểu thị cho nữ, và tỉ lệ cao nhất là nam giới bị béo phì vào năm 2020.

Make a comparison: There was a bigger number of men suffered from obesity in comparison with that of women.

(Số lượng nam bị béo phì lớn hơn khi so sánh với nữ)

Viết Overview

Tổng hợp từ 2 ý trên, chúng ta có Overview như sau:

What stands out from the graph is that the Australian overweight rates generally increased. In addition, there was a bigger number of men suffered from obesity in comparison with that of women.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

2. Bài tập 2

The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway Hotel how they rated the hotel’s customer service. The same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

(Những biều đồ dưới đây thể hiện kết quả của bản câu hỏi lấy ý kiến khách du lịch đến Parkway Hotel về dịch vụ khách hàng tại đây. Bản câu hỏi được đưa cho 100 người khách vào các năm 2005 và 2010, với nội dung không thay đổi)

Chọn lọc thông tin

  •  What is the general trend over the period of time?

(Xu hướng chung của biểu đồ trong giai đoạn này là gì?)

Khi nhìn vào 2 pie chart, chúng ta có thể chú ý thấy các mục “Satisfactory” (Hài lòng), “Good” (Tốt), và “Exellent” (xuất sắc) trở nên đặc biệt lớn hơn qua các năm. Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng sau 5 năm, dịch vụ khách hàng đã dần dần được cải thiện với những feedback tốt vào năm 2010

→ General change: It is clear that overall customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010.

(Có thể thấy rõ ràng rằng mức độ hài lòng khách hàng tăng đáng kể từ năm 2005 đến 2010.)

  • What are the most noticeable categories in each pie chart? Try to make the comparison and figure out the categories which have the highest data in each chart.

(Những mục nào đáng chú ý nhất trong mỗi pie chart? Hãy cố gắng so sánh và tìm ra những mục có dữ liệu lớn nhất trong mỗi biểu đồ).

Pie chart năm 2005: Satisfactory (45%), Poor (21%)

Pie chart năm 2010: Excellent (28%), Good (39%)

→ The most noticeable categories: While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel’s service as good or excellent in 2010.

(Trong khi hầu hết các khách ở khách sạn đánh giá dịch vụ khách hàng ở mức độ hài lòng hoặc tệ vào năm 2005, đa số khách hàng lại cho rằng dịch vụ khách hàng ở khách sạn tốt hoặc xuất sắc vào năm 2010)

Viết Overview

Tổng hợp từ 2 ý trên, chúng ta có Overview như sau:

It is clear that overall customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010. While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel’s service as good or excellent in 2010.

3. Bài tập 3

The table shows the percentage of mobile phone owners using various mobile phone features.

(Bảng dữ liệu thể hiện tỉ lệ phần trăm của người dùng điện thoại sử dụng những đặc tính khác nhau của điện thoại di động)

Chọn lọc thông tin

  • What is the general trend?
    (Xu hướng chung là gì?)

Hãy nhìn vào bảng dữ liệu và tập trung phân tích những đường màu đỏ ở mỗi mục. Khi thực hiện bước này, những đường trên sẽ giúp chúng ta nhận định được xu hướng của mỗi mục trong suốt giai đoạn đã cho. Do vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được xu hướng chung. Trong đề bài mẫu, chúng ta có thể thấy rằng các đường ở tất cả các mục đều có xu hướng đi lên qua các giai đoạn.

General trend: There was a marked increase in the popularity of other mobile phone features, particularly the Internet search feature.

(Có một sự tăng trưởng rõ rệt đối với sự phổ biến của các đặc tính của điện thoại di động, đặc biệt là chức năng tìm kiếm bằng Internet.)

  • Which categories have the generally highest data over the period of time?

(Nhìn chung, những mục nào có dữ liệu lớn nhất trong giai đoạn đã cho?)

Trong bảng dữ liệu, “make calls” (gọi điện thoại) luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất trong 3 năm 2006, 2008, và 2010.

→ Throughout the period shown, the main reason why people used their mobile phones was to make calls.

(Trong suốt giai đoạn đã cho, lgọi điện thoại là lý do chính mà điện thoại được sử dụng.)

Viết Overview

Tổng hợp từ 2 ý trên, chúng ta có Overview như sau:

Throughout the period shown, the main reason why people used their mobile phones was to make calls. However, there was a marked increase in the popularity of other mobile phone features, particularly the Internet search feature.

Tham khảo: IELTS Writing Task 1 – Body Graphs with a trend

III. Bài tập

1. Bài tập 1

The bar chart below gives information about the number of students studying Computer Science at a UK university between 2010 and 2012.

→ Overview:

IELTS writing task 1

2. Bài tập 2

The pie chart below shows the comparison of different kinds of energy production of France in two years.

→ Overview:

ielts writing task 1 pie chart

3. Bài tập 3

The pie chart below shows the percentage of a family’s household income distributed into different categories.

→ Overview:

IELTS writing task 1

4. Đáp án

Bài tập 1

Overall, the percentage of people who used the Internet at home and in the library remained relatively constant, while the figures for access at work and college decreased. It is also clear that the number of British male and female students was much higher than that of international male and female students in each of the given years.

Bài tập 2

Overall, in all types of energy production, there was only a minimal change over the 10 year period. It is clear that the percentage of Coal being produced was highest in both years. By contrast, the figure for other types of energy was by far the lowest.

Bài tập 3

Overall, there was a gradual decrease in the proportion of students attending 3 types of school: Specialist schools, Grammar schools and Voluntary-controlled. As being illustrated, Voluntarycontrolled

Schools were the most popular among secondary level students in 2000 while

Community Schools gained its popularity among the pupils in 2009.

Hi vọng thông qua Unit 2, các bạn đã nắm được những dạng đề nâng cao trong phần Overview để tự tin chinh phục IELTS Writing task 1.

Chúc các bạn học vui!

Đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888