IELTS Writing Task 1 – Cách mô tả biểu đồ đường – Line Graph

5/5 - (1 bình chọn)

Ở bài viết này, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích biểu đồ đường (Line graph) và cách viết bài mô tả loại biểu đồ này một cách hiệu quả nhất trong phần thi IELTS Writing Task 1. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách viết dạng bài này nhé.

LIne-graph

I. Tổng quan về dạng bài Line graph

1. Line graph – biểu đồ đường là gì?

Line graph là một dạng biểu đồ đường được sử dụng để miêu tả một thông tin dữ liệu thay đổi theo thời gian. Line graph thường có trục ngang biểu thị thời gian, trục dọc biểu thị những gì đang được đo.

Ví dụ mẫu về biểu đồ Line Graph trong Writing IELTS Task 1 như sau:

mau-Line-graph

2. Đặc điểm của dạng bài Line graph

Dạng bài Line Graphs có một số đặc điểm như sau:

– Là biểu đồ dễ ĐỌC HIỂU nhất vì luôn có sự THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Với các biểu đồ như Pie chart, Table hay Bar chart, đôi khi số liệu có thể có sự thay đổi theo thời gian, nhưng đôi khi số liệu lại không thay đổi theo thời gian. Và người viết phải sử dụng cấu trúc so sánh, nhưng có thể đôi khi lại chỉ tập trung vào cấu trúc mô tả xu hướng

Khác với các loại biểu đồ còn lại, Line graph luôn là biểu đồ có sự thay đổi của thời gian (theo từng tháng, từng năm…) và mỗi một mốc thời gian sẽ có một thông tin dữ liệu cụ thể. 

Vậy nó có giúp chúng ta làm bài dễ dàng hơn không?

Có đấy các bạn nhé. Với sự góp mặt của các yếu tố về thời gian, sẽ giúp cho người viết biết rằng:

 • Nhiệm vụ chính khi bắt đầu mô tả Line Graph là làm rõ xu hướng thay đổi (tăng/ giảm/ giữ nguyên/ dao động)
 • Chỉ có 1 cách đọc biểu đồ duy nhất đó là đọc theo thứ tự thời gian (số liệu trục hoành – trục nằm ngang – theo thứ tự từ trái sang phải)

dac-diem-cua-dang-bai-Line-graph

– Line graph là biểu đồ dễ viết nhất vì không yêu cầu nhiều từ vựng và ngữ pháp

Như vừa nói ở trên, Line Graph chỉ tập trung vào mô tả xu hướng của số liệu mà thôi, vậy nên để mô tả tốt về Line Graph, chỉ cần chú ý cấu trúc dưới đây là có thể đảm bảo từ vựng tốt, ngữ pháp hay.

II. Cấu trúc bài viết dạng Line Graph

1. Phần Introduction 

Paraphrase câu hỏi: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist information office in one city over a six month period in 2011.

Cấu trúc phần Introduction:

Introduction-line-graph

Ví dụ: The line graph compares the numbers of questions that the tourist information office located in a city was asked by three ways in the first half of 2011/ from January to June 2011.

2. Phần Overview

Cấu trúc phần Overview như sau:

Overview-line-graph

Khi viết Line graph, bạn nên nhận xét một số đặc điểm như sau:

Xu hướng chính trên biểu đồ

 • Nếu tất cả các thông tin dữ liệu chung một xu hướng: cùng tăng/ cùng giảm: The numbers/ percentages/ amounts …. of A, B and C increase/ decrease over the period shown
 • Nếu có hai xu hướng trên biểu đồ: While the numbers/percentages… of A and B decrease, the figures for C and D increase, hoặc bạn có thể viết là The numbers/percentages… of A and B increase/rise, but the opposite be true for the figures for C and D
 • Nếu có 3 xu hướng trở lên trên biểu đồ ⇒ Bỏ qua đặc điểm này

Số liệu cao nhất trên biểu đồ Line graph này là gì?

 • Cách 1: So sánh hơn nhất của tính từ ‘high/low’: The percentage, proportion, quantity…. of A + be highest/ largest.
 • Cách 2: So sánh hơn nhất của tính từ dài: A + be (the) most popular, common, vital, ….. (Noun)
 • Cách 3: So sánh hơn nhất của danh từ: Most + Noun (both countable and uncountable) + Verb

Sự thay đổi lớn nhất trên biểu đồ thuộc về đường nào?

 • Nếu như đường nào có sự chênh lệch số liệu giữa điểm đầu và điểm cuối cao nhất, bạn có thể mô tả đặc điểm này bằng cấu trúc: The number/percentage … of A + experience/ undergo….+ the fastest/ the most dramatic/ the most significant + change/increase/ rise/ decline/ decrease.

Ví dụ: It is clear that asking information about travelling via letter or email became gradually less common, but the opposite was true for raising questions in person and by making phone calls. The number of enquiries received in person underwent the most dramatic change over the period shown.

3. Phần Body paragraphs 

Body paragraph 1 sẽ có vai trò như sau:

 • Đầu tiên là mô tả điểm thời gian
 • Hai là thứ tự mô tả số liệu từ số liệu cao nhất đến số liệu thấp nhất

Ví dụ: In January, telephone was the most widely chosen way for tourists to raise questions, with about 900 received. This figure was roughly 200 higher than the quantity of questions in form of email and letter, and only over 400 questions were asked face to face. (2 sentences)

Body paragraph 2 sẽ có vai trò chính như sau:

 • Nhấn mạnh sự thay đổi về xu hướng
 • Mô tả lần lượt từng đường, từng xu hướng.
 • Cuối cùng là mô tả điểm thời gian

Ví dụ: Over the next six months, this tourist information office received more questions via telephone, with its figure climbing to 1600. Similarly, the number of direct questions rocketed and ranked top at the end, with around 1900. In contrast, fewer tourists sent letter or email to request for information, and its figure fell to under 400 in June. (3 sentences).

 

III. Cách viết line graph IELTS Writing Task 1

Dạng Line Graph trong phần thi Writing Task 1 là dạng biểu đồ trong đó có chứa một số đường. Những đường này sẽ biểu diễn cho một sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (tuần, tháng, năm, thập kỷ,…). Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ nhưng không nêu quan điểm của mình trong bài viết. Để hoàn thành bài viết line graph, ta có 4 bước:

 • Bước 1: Phân tích đề bài
 • Bước 2: Viết introduction
 • Bước 3: Xác định ý và viết overview
 • Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn detail

Tiếp theo tác giả sẽ áp dụng 4 bước để hướng dẫn người đọc áp dụng cách viết cho 2 dạng trong line graph trong IELTS Writing task 1 dưới đây:

 • Dạng line graph có ít hơn 3 đường
 • Dạng line graph có nhiều hơn 3 đường

1. Cách viết line graph IELTS Writing Task 1 dạng có ít hơn 3 đường

Đề bài: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

line-graph-dang-co-it-hon-3-duong

Bước 1: Phân tích đề line graph IELTS Writing Task 1 dạng có ít hơn 3 đường

 • Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Đối tượng được đưa ra ở đây là sự chi tiêu hàng năm (lượng tiền). Chủ ngữ ở đây là “The amount of money spent on cell phone services/ national fixed-line services/ international fixed-line services” Hoặc “Average yearly spending/expenditure on cell phone services/national fixed-line services/ international fixed-line services”.

 • Đơn vị là gì?

Đơn vị được tính bằng $ – dollar.

 • Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Khoảng thời gian trong 9 năm bắt đầu từ năm 2001 → dùng thì quá khứ đơn xuyên suốt cả bài.

Bước 2: Viết introduction – Paraphrase đề bài

Subject: The chart => The line graph

Verb: shows => illustrates

WHAT – WHERE – WHEN: US consumers’ average yearly expenditure on cell phone services, and, national and international fixed-line services in America between 2001 and 2010. => the average amount of money spent anually on mobile phone services, and, national and international landline services in the US overa period of 9 years.

line-graph-dang-co-it-hon-3-duong

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Tìm 1-2 đặc điểm chung của biểu đồ line graph. Với dạng biểu đồ đường (có xu hướng), Overview đươc viết theo 2 ý sau:

 • Đặc điểm về xu hướng: nhìn từ đầu năm đến cuối năm xem xu hướng của các đường
 • Là gì? Là tăng? giảm? dao động liên tục? hay giữ nguyên?
 • Đặc điểm về độ lớn: Xác định đường có số liệu cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất.

Áp dụng vào bài

Đặc điểm về xu hướng: Một đường có xu hướng tăng (cell phone services), một đường có xu hướng giảm (national fixed-line services), một đường gần như giữ nguyên trong cả giai đoạn (international fixed-line services).

Đặc điểm về độ lớn: Không có đường nào nằm cao nhất hoặc thấp nhất trong suốt quá trình, tuy nhiên có thể thấy đường international fix-lined services ở vị trí thấp nhất trong hầu hết các năm.

Từ 2 đặc điểm trên, đoạn overview có thể được viết dưới đây:

It is clear that while the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line services was lowest during the period.

Lưu ý:

 • Cụm từ “It is clear that” là một cụm rất phổ biển để sử dụng mở đầu cho phần Overview cho tất cả các bài task 1 không chỉ riêng biểu đồ đường.
 • Cấu trúc “while S+V, S+V” dùng để so sánh giữa 2 xu hướng trái ngược nhau (ví dụ 1 tăng, 1 giảm) của 2 nhân tố được mô tả trong biểu đồ, giúp biến câu thành 1 câu phức.
 • Cụm từ “the opposite was true for something (điều ngược lại thì đúng cho…)” cũng là một cụm có thể áp dụng cho các bài task 1 khác, vừa ăn điểm từ vựng vừa tránh lặp lại chủ ngữ đã trình bày trước đó.
 • Cụm từ “over the period” được thay thế cho cụm “over a period of 9 years starting from 2001” để tránh việc lặp từ.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Lua-chon-nhom-thong-tin-va-viet-2-doan-Detail

Với dạng line graph dưới 3 đường, cách nhóm thông tin hiệu quả đó là chia đôi quãng thời gian của biểu đồ rồi phân tích cho 2 đoạn detail, cụ thể:

Detail 1: So sánh các đường ở điểm đầu, xu hướng cho đến điểm giữa (2001-2006)

 • Năm 2001: số tiền lớn nhất là chi cho national fixed-line services khoảng $700, trong khi con số đó ở international fixed-line services chỉ là $250 và cell phone services chỉ $200 (lưu ý: bắt đầu Detail 1 thường là câu so sánh số liệu các đường ở năm đầu tiên).
 • 5 năm tiếp theo: chi tiêu trung bình hàng năm của national fixed-line services giảm đi khoảng $200, ngược lại chi tiêu cho cell phones tăng thêm khoảng $300. Chi tiêu cho International fixed-line services dao động trong khoảng dưới $300.

Lưu ý: Những năm 2002, 2003, 2004 không chứa số liệu nổi bật nên chỉ cần miêu tả xu hướng cho đến năm 2006.

Đoạn detail 1 hoàn thiện của bài line graph:

In 2001, there was an average of nearly $700 spent on national landline phone services by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phone and international landline services. Over the next five years, the average amount spent on national fixed-line phone services fell by approximately $200. By contrast, yearly spending on cell phone services witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure for overseas landline services fluctuated slightly below $300.

Detail 2: Xu hướng từ điểm giữa đến điểm cuối, so sánh điểm cuối (năm 2006 – hết)

 • 2006: số liệu cho national fixed-line và cell phone services bằng nhau ở mức $500.
 • Từ 2006-2010: cell phone services tiếp tục tăng và đạt gần $750, trong khi national fixed-line services giảm xuống còn khoảng $400. Chi tiêu cho international fixed-line services giữ nguyên trong giai đoạn này.

Lưu ý: Tương tự những năm 2007, 2008, 2009 không chứa số liệu nổi bật nên chỉ cần miêu tả xu hướng cho đến năm cuối cùng.

Đoạn detail 2 hoàn thiện của bài line graph:

In 2006, US consumers spent the same amount of money on mobile and national fixed-line services, with just over $500 on each. From the year 2006 onwards, it can be seen that the average yearly expenditure on mobile phone services surpassed that of national fixed-line phone services and became the most common means of telecommunication. To be more specific, yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the final year, while the figure for national landline phone services decreased to about $400 by the end of the period. During the same period, there was stability in the figure for overseas phone services.

2. Cách viết line graph IELTS Writing task 1 dạng nhiều hơn 3 đường

Với dạng có nhiều hơn 3 đường (thường là 4-5 đường), việc viết đoạn introduction và review hoàn toàn tương tự với dạng từ 3 đường trở xuống, chỉ khác ở cách chia thông tin viết ở 2 đoạn detail không nên chia theo thời gian nữa mà nên chia theo các đường, cụ thể như sau:

 • Detail 1: Miêu tả và so sánh 2-3 đường (thường chọn đường có cùng xu hướng tăng/giảm hoặc cùng có giá trị lớn/nhỏ).
 • Detail 2: Miêu tả và so sánh các đường còn lại.

dang-nhieu-hon-3-duong-line-graph

Bước 1: Phân tích đề line graph dạng nhiều hơn 3 đường

 • Đối tượng được đưa ra ở đây là phần trăm khách du lịch đến Scotland.
 • Đơn vị được tính bằng %.
 • Khoảng thời gian trong 30 năm bắt đầu từ năm 1980 nên bài viết sẽ dùng thì quá khứ đơn xuyên suốt cả bài.

Bước 2: Viết Introduction – Paraphrase đề bài

Đề bài: The chart graph shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different types of attractions from 1980 to 2010

Introduction: The line chart illustrates the percentage of visitors to four types of places in Scotland, including aquariums, castles, zoos and festivals over a period of 30 years.

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Tương tự phần trước (loại line graph 3 đường trở xuống), Overview được viết dựa trên 2 đặc điểm sau:

 • Đặc điểm về xu hướng: Hai đường có xu hướng tăng (Castle & Zoo), Hai đường có xu hướng giảm (Festival & Aquarium).
 • Đặc điểm về độ lớn: Đường Castle cao nhất cho phần lớn quá trình (tương tự, đường Zoo thấp nhất cho phần lớn quá trình).

Overview hoàn thiện

It is clear that while the percentage of tourists visiting castles and zoos increased, the opposite was true for aquariums and festivals during the period. It is also notable that castles were the most popular tourist attraction in Scotland for most of the period.

Lưu ý:

 • Các cấu trúc quen thuộc vẫn được sử dụng: Cấu trúc while S + V, S+ V, cụm từ “It is clear that”, “it is also notable that”, “the opposite was true for” và “over the period”.
 • Cụm for most of the period có nghĩa là cho phần lớn quãng thời gian của biểu đồ (>80%).
 • Khi nói về đường cao nhất, cấu trúc so sánh hơn nhất sẽ được sử dụng: subject + be + the + Adj ở dạng so sánh nhất + noun. Ví dụ trong bài là Castle was the most popular tourist attraction.

Bước 4: Nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail cho dạng line graph nhiều hơn 3 đường

dang-nhieu-hon-3-duong-line-graph

Detail 1: Nhóm Miêu tả Castle và Zoo (cùng có xu hướng tăng)

 • 1980: Lượng khách đến thăm Castle (nearly 25%), trong khi Zoo (~10%)
 • Từ năm 1980-2000: Lượng khách đên thăm Castle tăng mạnh để đạt đỉnh khoảng 45% năm 1995 trước khi giảm xuống còn 35% vào năm 2000. Tuy nhiên, lượng khách đến Zoo chỉ dao động quanh 10-15%.
 • Những năm còn lại: Trong khi lương khách đên Castle tiếp tục giảm nhẹ (xuống 33%), lượng khách đến zoo tăng (20%).

Đoạn detail 1 hoàn thiện của bài line graph:

In 1980, the percentage of tourists who chose to visit castles was nearly 25%, which was significantly higher than the figure for zoos, at only 10%. Over the following 20 years, the percentage of castle visitors increased dramatically to reach a peak of about 45% in 1995, followed by a considerable drop to just over 30% in 2010. By contrast, despite some minor fluctuations around 10 to 15% during the first 20 years, the figure for zoo visitors then significantly increased to 20% in the final year.

Detail 2: Nhóm còn lại Aquarium và Festival (cùng có xu hướng giảm)

 • 1980: Lượng khách đến thăm Festival là lớn nhất (30%), khi Aquarium (~20%)
 • Aquarium: Đạt đỉnh khoảng 35% trước khi giảm về số liệu ban đầu → sau đó tiếp tục giảm mạnh xuống dưới 10% vào năm cuối.
 • Festival: Giảm dần trong cả quá trình xuống còn dưới 20% vào năm cuối.

Đoạn detail 2 hoàn thiện của bài line graph:

Looking at the other attractions, festivals were the most popular in 1980 with 30% of tourists choosing this, compared to 20% visiting aquariums. Over the next five years, the percentage of travellers paying a visit to an aquarium reached a peak of nearly 35% in 1985 before decreasing back to 20% five years later. Since then, this figure continued to fall significantly to just under 10% in 2010. Meanwhile, the percentage of festival visitors experienced a gradual decrease throughout the period, ending up at roughly 25% at the end of the period.

>>> Hướng dẫn chọn thông tin để viết cho dạng biểu đồ đường trong Writing

IV. IELTS Writing Task 1 Line Graph Sample

1. Bài mẫu dạng có nhiều hơn 3 đường

The diagram shows the consumption of renewable energy in the USA from 1949-2008. Write a 150-word report for a university lecturer identifying the main trends and making comparisons where relevant.

bai-mau-dang-co-nhieu-hon-3-duong

The line graph shows growth in the consumption of renewable energy during the period 1949-2008 in the USA. The results are also broken down by source.

The first thing to note is that renewable energy use more than doubled over the period, with particularly strong growth in biofuels. This sector did not exist in 1980 but experienced a steep rise during the 2000s to over one quadrillion Btu per year. This made biofuels a serious challenger to both wood and hydroelectric power, which both saw only limited growth overall. The former grew steadily between 1975 and 1985, but then slipped back to around its original level of 1.8 quadrillion Btu. The latter began the period at the same level as wood but experienced more substantial growth. However, it also fell back to around 2 quadrillion Btu, with a particularly sharp drop in the late 1990s.

Finally, wind power emerged late in the period but showed a gradual rise to around 0.5 quadrillion Btu, suggesting that it, along with biofuels, will replace wood and hydroelectricity as the main sources of renewable every in the future.

2. Bài mẫu dạng có 3 đường

The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007.

bai-mau-dang-co-3-duong

The given line graph depicts information about how many foreigners visited three separate regions in a European nation, during the span of a 20-year period from 1987 to 2007.

Overall, the most notable detail is that those three regions all attracted an increasing number of foreigners. In addition, the lakes’ tourist figures witnessed the most dramatic change among those given.

In more detail, at approximately 10,000 visitors in 1987, the quantity of foreign travelers who were attracted to the lakes gradually rose to around 50,000 in 2000, before peaking at approximately 75,000 tourists in 2002, This figure then dropped back down to approximately 50,000 people in 2007.

With regards to tourist numbers in coastal and mountainous areas, the overall figures increased, however mountainous areas remained the least attractive travel option out of the three. In 1987, the number of those who chose the coast as a travel destination stood at 40,000, compared to only 20,000 travelers who went to the mountains. In the next 14 years, the coast witnessed a slight decrease in the quantity of visitors by a few thousand, which was followed by a significant climb to around 60,000 people, whereas the number of those visiting mountainous areas went up remarkably to 30,000 in 2001. In the final 6 years, while the quantity of overseas tourists going to the coast rose moderately to above 70,000, there was a slight climb in those who paid a visit to the mountains to about 35,000.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Trên đây là tất tần tật các kiến thức về cách viết dạng bài Line Graph IELTS Writing Task 1. WISE ENGLISH hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện. Nếu muốn tìm hiểu thêm về bài thi IELTS Writing, đừng quên khám phá kho luyện thi IELTS Writing hoặc các tips luyện thi IETLS Writing để bổ sung thêm kiến thức nhé!

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới của WISE và follow Fanpage, Cộng đồng nâng band thần tốc và kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888