Luyện thi IELTS Writing từ A – Z cho người mới bắt đầu

5/5 - (1 bình chọn)

IELTS WRITING luôn là thử thách lớn với mỗi thí sinh trên chặng đường chinh phục giấc mơ IELTS. Câu hỏi được nhiều bạn học đặt ra nhất chính là “Làm thế nào để tự học IELTS Writing hiệu quả?”, “Có cách nào để luyện thi IELTS Writing đạt kết quả tốt?”. Để trả lời cho những câu hỏi trên, WISE ENGLISH sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách học IELTS Writing qua bài viết dưới đây nhé!

luyen-thi-ielts-writing

IELTS Writing được đánh giá là phần khó nhất trong bốn kĩ năng của bài thi IELTS với 2 phần Task 1 (20 phút) và Task 2 (40 phút). Để có thể làm tốt phần thi IELTS Writing, bạn cần trải qua quá trình rèn luyện và tích lũy kiến thức trong một thời gian dài. Ngoài việc bổ sung vốn từ vựng thì ý tưởng hay cũng là yếu tố quyết định bài viết của bạn có đạt điểm cao hay không?

Dựa trên những nền tảng kiến thức xã hội, thường xuyên đọc sách báo, lắng nghe ý kiến và có chính kiến của mình. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các dạng đề cũng giúp bạn xác định phương pháp viết đúng trọng tâm, triển khai đúng và đủ ý. Sau đây là những chủ đề và lưu ý khi làm bài thi IELTS Writing được WISE English tổng hợp.

luyen-thi-ielts-writing

I. Những dạng bài trong phần thi IELTS Writing task 1

Đối với bài thi IELTS Writing Academic, các chủ đề thường là những vấn đề liên quan đến môi trường học thuật, phù hợp với nhóm thí sinh vào học đại học, cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

Đề thi Task 1 của phần thi IELTS Writing Academic sẽ bao gồm các dạng bài yêu cầu bạn miêu tả, so sánh hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình thông qua các dạng:

1. Biểu đồ đường (Line graph)

Khi làm Writing Task 1 IELTS dạng biểu đồ đường (Line graph), bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Đọc và hiểu biểu đồ: Đầu tiên, hãy đọc và hiểu thông tin từ biểu đồ. Xem xét các trục (trục ngang và trục đứng) và biểu đồ chính xác như thế nào. Xác định các xu hướng chính, sự thay đổi và các điểm đặc biệt trong biểu đồ.
 2. Đặt câu hỏi cho mình: Sau khi đã hiểu biểu đồ, hãy đặt câu hỏi cho bản thân để giúp bạn xác định những thông tin cần trình bày. Ví dụ: Có xu hướng tăng/giảm không? Có sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu không? Có điểm nổi bật nào cần chú ý?
 3. Tổ chức cấu trúc bài viết: Bài viết của bạn nên bao gồm 4 phần chính: mở đầu (Introduction), tóm tắt các điểm chính (Overview), các chi tiết cụ thể và so sánh (Body paragraph) và kết luận (Conclusion). Hãy đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch tổ chức rõ ràng cho bài viết của mình.
 4. Mở đầu (Introduction): Trình bày ngắn gọn về biểu đồ và nguồn thông tin của nó. Đưa ra một câu mô tả tổng quan về sự thay đổi chính hoặc xu hướng chung trong biểu đồ.
 5. Tóm tắt các điểm chính (Overview): Trình bày một cách tổng quan về những điểm chính trong biểu đồ mà bạn đã nhận thấy. Tập trung vào những xu hướng, sự khác biệt đáng chú ý và bất thường trong dữ liệu.
 6. Các chi tiết cụ thể và so sánh (Body paragraph): Tại đây, bạn nên trình bày các chi tiết cụ thể từ biểu đồ. Sử dụng các con số, phần trăm, số liệu và các từ ngữ liên kết để mô tả các điểm quan trọng trong biểu đồ. So sánh và phân tích các dữ liệu trong biểu đồ, chỉ ra sự khác biệt, xu hướng tăng/giảm, sự liên quan và các điểm nổi bật khác.
 7. Kết luận (Conclusion): Tóm tắt lại những điểm quan trọng nhất từ các phần trước đó và kết luận cuối cùng về biểu đồ.
 8. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bài viết, hãy đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Chắc chắn rằng bài viết của bạn có ý nghĩa logic và dễ hiểu.

Để xem cách giải chi tiết, các cấu trúc và câu nên dùng thì bạn có thể xem ở đây: Biểu đồ đường (Line graph)

2. Biểu đồ cột (Bar chart)

Khi làm Writing Task 1 IELTS dạng biểu đồ cột (Bar chart), bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đọc và hiểu biểu đồ: Đầu tiên, đọc và hiểu thông tin từ biểu đồ cột. Xem xét các trục (trục ngang và trục đứng) và biểu đồ chính xác như thế nào. Xác định các giá trị, nhóm dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng.
 2. Đặt câu hỏi cho bản thân: Sau khi đã hiểu biểu đồ, đặt câu hỏi để giúp xác định thông tin cần trình bày. Ví dụ: Có sự so sánh giữa các nhóm dữ liệu không? Có xu hướng tăng/giảm không? Có điểm nổi bật nào cần chú ý?
 3. Tổ chức cấu trúc bài viết: Bài viết nên bao gồm 4 phần chính: mở đầu (Introduction), tóm tắt (Overview), chi tiết và so sánh (Body paragraph) và kết luận (Conclusion). Cấu trúc này giúp tổ chức ý tưởng và thông tin một cách rõ ràng.
 4. Mở đầu (Introduction): Trình bày ngắn gọn về biểu đồ và nguồn thông tin của nó. Đưa ra một câu mô tả tổng quan về sự so sánh hoặc xu hướng chung trong biểu đồ.
 5. Tóm tắt (Overview): Trình bày một cách tổng quan về những điểm chính trong biểu đồ. Tập trung vào những điểm khác biệt, sự so sánh giữa các nhóm dữ liệu và các điểm nổi bật khác. Đưa ra các số liệu, phần trăm hoặc xu hướng chính.
 6. Chi tiết và so sánh (Body paragraph): Trình bày chi tiết về các nhóm dữ liệu trong biểu đồ. Sử dụng các con số, phần trăm và từ ngữ liên kết để mô tả các điểm quan trọng. So sánh các giá trị giữa các nhóm, nêu rõ sự khác biệt, xu hướng tăng/giảm và điểm nổi bật khác.
 7. Kết luận (Conclusion): Tóm tắt lại những điểm quan trọng và kết luận cuối cùng về biểu đồ. Cung cấp một cái nhìn tổng quan và có thể đưa ra dự đoán hoặc nhận định về tương lai.
 8. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bài viết, kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Chắc chắn rằng bài viết có ý nghĩa logic và dễ hiểu.

Để xem cách giải chi tiết, các cấu trúc và câu nên dùng thì bạn có thể xem ở đây: Biểu đồ cột (Bar chart)

3. Biểu đồ tròn (Pie chart)

Để làm Writing Task 1 dạng Biểu đồ tròn (Pie chart) trong kỳ thi IELTS, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Hiểu biểu đồ tròn (Pie chart)

 • Đọc và hiểu thông tin chung về biểu đồ tròn, bao gồm các phần tử cơ bản như phần trăm, tỷ lệ, và các phần trong biểu đồ.
 • Xác định chủ đề chính của biểu đồ và mục tiêu của việc trình bày thông tin.

Bước 2: Tổ chức cấu trúc bài viết

 • Giới thiệu biểu đồ tròn và mô tả tổng quan về các yếu tố chính mà biểu đồ đại diện.
 • Tổ chức các đoạn văn theo từng phần hoặc nhóm dữ liệu từ biểu đồ.
 • Sắp xếp lại các đoạn văn theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần (tuỳ thuộc vào biểu đồ).

Bước 3: Miêu tả biểu đồ tròn

 • Miêu tả tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ của các phần trong biểu đồ.
 • So sánh các phần với nhau, nhấn mạnh những phần quan trọng hoặc đáng chú ý nhất.
 • Sử dụng các từ ngữ và cụm từ mô tả số liệu một cách chính xác và mạch lạc.

Bước 4: Đưa ra nhận xét và phân tích

 • Phân tích các xu hướng, mối liên hệ hoặc sự khác biệt giữa các phần trong biểu đồ.
 • Trình bày những nhận xét và kết luận về thông tin được đưa ra trong biểu đồ.

Bước 5: Tóm tắt

 • Tóm tắt các điểm chính mà bạn đã đề cập trong bài viết.
 • Đưa ra nhận định cuối cùng về biểu đồ tròn.

Dưới đây là một ví dụ về cách làm Writing Task 1 dạng Biểu đồ tròn:

Biểu đồ tròn dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm sinh viên theo lĩnh vực học tại một trường đại học năm 2022.

The pie chart presents the percentages of students by field of study at a university in the year 2022.

Overall, it can be observed that the majority of students at the university chose to study Business and Economics, while the lowest percentage of students opted for Science and Technology.

Business and Economics attracted the largest proportion of students, accounting for 40% of the total. This indicates that it was the most popular field of study among students. The second most chosen field was Arts and Humanities, with a slightly lower percentage of 30%. It is worth noting that both Business and Economics and Arts and Humanities combined constituted a significant majority, comprising 70% of the student population.

On the other hand, the field of Science and Technology had the smallest number of students, making up only 10% of the total. This suggests that only a minority of students showed interest in pursuing studies related to science or technology. Engineering and Medicine represented 20% and 15% respectively, showing a moderate level of preference among students.

In conclusion, the pie chart reveals that Business and Economics were the most popular fields of study among students at the university in 2022. Meanwhile, Science and Technology had the lowest percentage of students.

 

Để xem cách giải chi tiết, các cấu trúc và câu nên dùng thì bạn có thể xem ở đây: Biểu đồ tròn (Pie chart)

4. Bảng số liệu (Table)

Để làm Writing Task 1 dạng Bảng số liệu (Table) trong kỳ thi IELTS, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Hiểu bảng số liệu (Table)

 • Đọc và hiểu thông tin chung về bảng số liệu, bao gồm các dòng, cột và các con số trong bảng.
 • Xác định chủ đề chính của bảng và mục tiêu của việc trình bày thông tin.

Bước 2: Tổ chức cấu trúc bài viết

 • Giới thiệu bảng số liệu và mô tả tổng quan về các yếu tố chính mà bảng đại diện.
 • Tổ chức các đoạn văn theo từng dòng, cột hoặc nhóm dữ liệu từ bảng.
 • Sắp xếp lại các đoạn văn theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (tuỳ thuộc vào bảng).

Bước 3: Miêu tả bảng số liệu

 • Miêu tả các số liệu cụ thể trong bảng, sử dụng các từ ngữ và cụm từ mô tả một cách chính xác và mạch lạc.

Bước 4: Phân tích và so sánh

 • Phân tích và so sánh các con số trong bảng, tìm ra các xu hướng hoặc mối quan hệ giữa các dòng, cột hoặc nhóm dữ liệu.

Bước 5: Tóm tắt

 • Tóm tắt các điểm chính mà bạn đã đề cập trong bài viết.
 • Đưa ra nhận định cuối cùng về thông tin được trình bày trong bảng.

Dưới đây là một ví dụ về cách làm Writing Task 1 dạng Bảng số liệu (Table):

Bảng số liệu dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm sinh viên đạt điểm A, B, C và D trong hai môn học toán và tiếng Anh trong kỳ thi cuối kỳ.

Môn họcABCD
Toán20%30%35%15%
Tiếng Anh25%20%30%25%

The table provides the percentage distribution of students who achieved grades A, B, C, and D in two subjects, Mathematics and English, in the final examination.

Overall, it can be observed that the majority of students in both subjects received grades C and D, while the highest percentage of students achieved grade C in Mathematics and grade A in English.

In Mathematics, 35% of students received grade C, making it the most common grade. This suggests that a significant proportion of students had a satisfactory level of performance in this subject. Grade B followed closely at 30%, indicating that a considerable number of students performed well above average. Grade A had the lowest percentage at 20%, implying that only a minority of students excelled in Mathematics. The remaining 15% of students received grade D, indicating a below-average performance.

Turning to the subject of English, grade B had the highest percentage at 30%, suggesting that a significant number of students performed well. Grade C closely followed at 25%, indicating a considerable portion of students achieved a satisfactory level. Grade A had a percentage of 25%, indicating that a substantial number of students excelled in English. Grade D had the lowest percentage at 20%, implying a below-average performance.

In conclusion, the table reveals the distribution of grades among students in Mathematics and English. While grade C and D were the most common grades in both subjects, Mathematics had a higher percentage of students achieving grade C, whereas English had a higher percentage of students achieving grade B.

Để xem cách giải chi tiết, các cấu trúc và câu nên dùng thì bạn có thể xem ở đây: Bảng số liệu (Table)

5. Các dạng khác

Dưới đây là 3 dạng được đánh giá là khó hơn hơn những dạng khác nên các bạn có thể xem cách giải chi tiết ở đây nhé!

Biểu đồ kết hợp (Mixed Charts)
Quy trình (Process)
Bản đồ (Map)

 

Xem thêm: Khóa học IELTS cho người bắt đầu giảm giá đến 45%

II. Những dạng bài của IELTS Writing task 2

Ở Task 2 của phần thi IELTS Writing Academic, các bạn sẽ phải viết một bài luận đưa ra một quan điểm, nêu ý kiến về một vấn đề được đề cập qua những dạng bài sau:

WISE English đã chỉ ra cách giải chi tiết cho từng dạng bài ở trên, bạn có thể bấm vào và xem nhé!

Tìm hiểu thêm: Khóa học IELTS cấp tốc cho người mất gốc

III. Những lưu ý khi luyện thi IELTS Writing

ielts-writing

Trong quá trình luyện thi IELTS Writing, đừng quên những lưu ý những mẹo làm bài thi sau đây:

 • Phân bổ thời gian hợp lý. Đã có rất nhiều bạn bị mất điểm vì lỗi này khi tốn nhiều thời gian, quá trau chuốt cho phần mở bài dẫn đến kết bài vô cùng sơ sài. Trường hợp khác thì dành quá nhiều thời gian cho bài viết đầu tiên, đến khi làm bài viết thứ 2 vì còn ít thời gian nên viết cực kì cẩu thả. Do đó, để bài viết đạt cao điểm, bạn nên phân chia thời gian cho từng phần một cách hợp lý.
 • Chọn task mà bạn cảm thấy tự tin hoặc phần dễ hơn để làm trước, không nhất thiết phải làm theo thứ tự
 • Nên dành ra vài phút để lập dàn ý cho bài viết, đặc biệt là bài viết trong task 2
 • Dành ra một vài phút cuối để soát lại toàn bộ bài, kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà bạn cần biết để bắt tay vào luyện thi IELTS Writing tốt, giúp bạn có thể tự học IElTS Writing Task 1 và Task 2 chính xác cũng như chia sẻ đến bạn những Tips luyện thi IELTS Writing hiệu quả nhất để có thể cải thiện điểm số. Hy vọng những kiến thức mà WISE chia sẻ sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập và ôn luyện để chinh phục tấm bằng IELTS.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Follow ngay FanpageGroup cộng đồng học IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng những Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

48
48
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888