15 mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking cực hữu ích

5/5 - (3 bình chọn)

Hello mọi người, lại là WISE ENGLISH đây. Các bạn ôn thi IETLS như thế nào rồi? Chắc hẳn kỹ năng các bài nói IELTS làm khó các sĩ tử rồi đúng không? Đặc biệt là làm sao để nói một cách lưu loát hay ít nhất là có ý để nói trước giám khảo?

Bạn đã bỏ túi IELTS Speaking tips nào chưa? Thật thiếu sót nếu các bạn không bỏ túi ngay 15 mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking cực đơn giản. Hãy cùng WISE tìm hiểu nhé!

meo-keo-dai-cau-tra-loi-trong-ielts-speaking

I. Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1

Để vượt qua phần này, WISE sẽ gợi ý cho các bạn 7 tips làm Speaking part 1:

1. Dùng trạng từ chỉ tần suất

Các trạng từ chỉ tần suất sẽ giúp câu nói của bạn rõ ý và thêm chi tiết hơn. Một số từ như: always, never, rarely, sometimes, “often”,…Ví dụ:

Câu hỏi:              What do you do in your freetime?

Thay vì nói:        I play tennis. 

Bạn có thể nói:  I usually play tennis, but sometimes I go to the beach with my family. 

2. Đưa ra ví dụ

Để tăng thêm độ dài cho câu trả lời thì mẹo đơn giản nhất là thêm ví dụ. Điều này làm tăng sự chắc chắn của câu trả lời cũng như giám khảo đánh giá cao hơn về khả năng linh hoạt của bạn. Ví dụ:

Câu hỏi:            Do you like art?

Thay vì nói:      Yes, I like art very much.

Bạn có thể nói:

Absolutely yes. Actually, I wasn’t as keen on arts as maths, Physics in school. Then I developed a passion for art because my sister took me to art galleries and gave me the opportunity to take some painting classes. Unexpectedly, I won first place in a small painting competition in my hometown. Until now, despite my busy life, I paint landscapes passionately every week. 

3. Thêm cảm xúc, cảm nghĩ cá nhân

Thay vì chỉ trả lời một cách cứng nhắc, bạn nên biểu lộ cảm xúc của mình. Nó sẽ làm không khí thi đỡ căng thẳng cũng như giúp câu trả lời của bạn tăng thêm thú vị. Ví dụ: 

Câu hỏi:              How are you yesterday?

Thay vì nói:        Oh, today I’m fine.

Bạn có thể nói: Wow, today I’m so good because I’m ready for this exam and feel confident when I’m wearing a red T-shirt, this is my lucky color.

4. So sánh với quá khứ

Bạn có thể bổ sung thêm những điều xảy ra trong quá khứ những việc bạn đã làm so với hiện tại. Ví dụ:

Câu hỏi:          Do you like travelling?

Thay vì nói:    Yes, I really like travelling. 

Bạn có thể nói:

Absolutely, I’ve been an avid travel lover since I was a kid.. The reasons why I am interested in exploring new kinds of cuisine and making new friends across many countries. When I went to Thailand 3 years ago, I had the opportunity to enjoy A variety of interesting and delicious food such as mango sticky rice cakes, spicy noodles and more. On top of that, I still keep in touch with some friendly locals there, which makes me feel comfortable and happy.

5. Dự định trong tương lai

Thì tương lai (will/be going to) có thể được sử dụng trong trường hợp có gì đó có thể thay đổi trong tương lai. Ví dụ:

Câu hỏi:              Are you a student?

Thay vì nói:        Yes, I’m a freshman at A Greenwich now.

Bạn có thể nói: Yes, I am currently a senior at A Greewich. I’m graduating next year, so hopefully I can get a sales job.

6. Đưa ra quan điểm trái chiều, tương phản

Bạn có thể gặp câu hỏi quan điểm cá nhân về vấn đề nào đó. Vì vậy, có thể dùng một số cụm từ để bàn luận như “even so” “although”, “though”, “in fact” . Ví dụ:

Câu hỏi:              Were you a good student?

Thay vì nói:        Yes, I think so

Bạn có thể nói: Well, believe it or not, I would call myself an excellent student. A major reason is that I was always in the top 10 throughout my studies. In fact, I have no innate wisdom, but I consistently do my job well and succeed.

7. Đưa ra sự đối lập

“But”, “however”, “although”, “despite”, “whereas”… là một số cụm từ nối siêu đơn giản có tác dụng tăng độ dài cho câu bởi việc thêm ý và còn nhấn mạng tính đối lập. Ví dụ:

Câu hỏi:       Do you think older and younger generations prefer different types of music?

Thay vì nói: Absolutely, people of different ages have different tastes in music.

Bạn có thể nói: 

Yes, people of different ages have different tastes in music. That said, young people want fast, punchy rhythms, classical rhythms, because they want to enjoy great beats, lyrics, and harmonies. For example, young people seem to prefer rock, hip-hop and dance music, while older people prefer traditional and folk music.

Xem thêm: Tăng Điểm Thi Speaking với 11 Tips Phát Âm Và Luyện Giọng

II. Các tips thi IELTS Speaking Part 2

Ở phần này, sẽ có 4 Cách làm Speaking IELTS part 2: 

1. Một chủ đề mới hoặc khó

Các bạn có thể bổ sung một số câu như:

 • I’ve heard about political matters/… before but I haven’t thought a lot about it, so  I’ll guess….
 • Actually, I’m not a big fan of X, so I think I need a little time…
 • Well, to be honest, I haven’t ever been a bookworm. However,…

2. Các dự định, kế hoạch tương lai của bản thân hay vấn đề mang tính “vĩ mô

Câu hỏi:  Is there any other work you would like to do in the future?

Trả lời:   To be honest, I am completely satisfied with my current job, thus I absolutely want to continue teaching for several years. No one can predict what will happen in the future, so who knows, maybe I’ll pursue higher education abroad or take on new challenges, such as starting my own business.

3. Khi bị bí từ, khó khăn trong cách triển khai ý tưởng

It is pretty difficult to … Personally, I believe …

Well, there are several reasons why …important role in daily life.

Well, to be honest, I haven’t ever been a bookworm. However, …

4. Khi bạn hỏi về 1 chủ đề, lĩnh vực mới

Sử dụng những cụm từ dưới đây để ứng biển khi được hỏi về lĩnh vực, chủ đề mới nha:

 • “It might be shocking, but I’m not actually… , I think I need a few seconds…”

(Nghe có vẻ hơi bất ngờ nhưng thực ra thì tôi không thích … lắm, nên tôi cần vài giây suy nghĩ…)

 • Could you please give me a second? I’m not very good at thinking on my feet..

(Bạn cho tôi suy nghĩ chút được không? Tôi không giỏi ứng biến lắm…” (“thinking on my feet” có nghĩa là suy nghĩ và đưa ra câu trả lời nhanh chóng)

 • Honestly I couldn’t care less about fashion/ sports/ political matters… but I will take a wild guess…

(Thành thật mà nói tôi không quan tâm lắm đến thời trang/ thể thao/ chính trị đâu…nhưng tôi sẽ đoán già đoán non vậy…)

 • It’s not easy to talk about a brand new aspect without preparing beforehand and honestly I have no clue about this at all…

(“Thật không dễ dàng để nói về một khía cạnh hoàn toàn mới mà không có sự chuẩn bị trước, và thành thật mà nói thì tôi không có manh mối gì về nó…)

III. Cách để Speaking tốt Part 3

Phần cuối cùng WISE đưa ra 3 tips làm bài thi IELTS Speaking part 3. Các bạn tham khảo nhé!

1. Nêu ra lý do

Hãy đưa ra lời giải thích cho nhận định hay phủ định của mình. Nó sẽ giúp câu trả lời của bạn mang tính thuyết phục cao. Ví dụ:

Câu hỏi:             Are you a patient person?

Thay vì nói:      Well, it depends on the situation, but in general, I’m a very patient person.

Bạn có thể nói: Well, it depends on the circumstances but generally I am a well patient person.

That’s because I’m trying to make recording my thoughts a habit For example, the Pomodoro Technique, which uses a timer to divide work into 25-minute intervals, interrupted by short breaks. This has given me a great tool for staying focused and patient while doing a variety of tasks, including ones I despise.

2. Paraphrase câu hỏi

Câu hỏi: What are the things that people wait for every day?

Trả lời:

Day in and day out, people have to wait for many things.

First, people have to wait for buses, or get hampered by traffic lights and traffic jams on their way to work.

Secondly, when ordering something, they have to stand in a queue, sometimes for hours on end.

Finally, waiting is a part of everyday existence, and we all have to deal with it at times.

For example, a high school student worries about her test scores, which a mother desires A response from a child from afar, a businessman mad at his flight being delayed, etc.

3. Nêu ví dụ

Ví dụ là một cách để bạn tăng điểm của mình trong quá trình thi IELTS Speaking. Nó làm cho câu trả lời của bạn tăng tính thuyết phục hơn. Ví dụ:

Câu hỏi: In what ways are humans different from other animals?

Trả lời:

In many ways they are different, but in some ways, they are still quite the same.

The first difference is that, because we have evolved, our brains have enabled us to have language and truly talk and communicate, whereas other animals only have basic communication.

The second difference is that humans have developed arts and culture, as well as abilities. Inventing all kinds of tools to make our lives easier, like smartphones and even spaceships.

However, most humans are still driven by the basic emotions of fear, love and pain. Animals do feel the same way humans do, humans are just better at expressing this pain.

For example, all mother, whether animal or human, has the tendency to love and care for her children, and anytime such moms are threatened by adversaries, they will do everything possible to protect their children.

Therefore, both animals and humans all love and fear likely, they are just different forms of love and fear. So deep down, humans and animals are all the same, humans are just luckier at adapting themselves on this planet.

4. Một số cách nói khác để kéo dài câu trả lời

 • Honestly, I’m a little nervous right now and my mind is blank. (Thật tình thì bây giờ tôi có một chút lo lắng nên tôi chưa thể nghĩ được gì.)
 • Well, to be honest, I don’t know much about this. (À, thật ra mà nói tôi không biết nhiều về điều này.)
 • Frankly, it’s not something I’m used to talking about. (Thẳng thắn mà nói đây không phải là chủ đề tôi thường nói.)
 • I’m really not sure about the answer. (Tôi thật sự không chắc chắn về câu trả lời.)
 • That’s a tough question. (Đây quả là một câu hỏi khó.)
 • Oh, that’s a hard question. I’ve never really thought about this. (Câu hỏi này khó thật. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về vấn đề này.)
 • Well, this question is interesting, really interesting I must say. (Câu hỏi này thật thú vị.)
 • This question is really hard. Nobody has ever asked me about that before. Wow, let me think about that. (Câu hỏi này khó thật. Chưa có ai đã từng hỏi tôi về điều này trước đây. Để tôi nghĩ xem.)
 • I’ve never thought about that before. Can you give me a couple of seconds to think? (Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Bạn có thể cho tôi vài giây để suy nghĩ được không?)
 • Let’s see. (Xem nào)

IV. Một vài lưu ý về cách Speaking tốt

mot-vai-luu-y-ve-cach-speaking-tot

1. Giữ bình tĩnh

Bạn càng lo lắng và không thoải mái, bạn sẽ càng khó nói trôi chảy và duy trì mạch lạc các ý trong bài thi nói IELTS. Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp khi phải sử dụng chính xác một loạt các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp để diễn đạt những gì bạn muốn nói. Bí quyết của bạn để vượt qua tình trạng này là học cách kiểm soát tâm trí. Hãy nói với bản thân rằng “I can do it”.

Hãy nhớ rằng giám khảo đang giúp bạn hoàn thiện bài nói và công việc của họ là làm cho bạn thoải mái. Cấu trúc bài kiểm tra cũng được thiết kế để khuyến khích điều này, vì bạn sẽ  được hỏi những câu hỏi đơn giản nhất về các chủ đề quen thuộc có liên quan đến ngôi nhà hoặc gia đình của bạn trước khi vào các câu hỏi phức tạp hơn.

2. Biết trước những gì sẽ xảy ra

Liệu bạn đã tìm hiểu về biết cấu trúc của bài thi nói chưa? Trên thực tế, ngay cả những người đã thi IELTS nhiều lần cũng không biết bài thi IELTS có cấu trúc như thế nào, cách lên chiến lược và cách chấm điểm của các giám khảo. Đây là một sai lầm lớn!

Bạn nên bắt đầu tìm hiểu chi tiết cấu trúc của bài thi IELTS vì một nửa chiến thắng chỉ thực sự nằm trong tay bạn nếu bạn biết cách làm. Khi bạn hiểu giám khảo mong đợi gì ở ứng viên, bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi lưu loát hơn hơn và dễ dàng hơn.

3. Trả lời đúng trọng tâm

Khi bắt đầu phần thi, bạn chỉ cần đưa ra những thông tin cần thiết chứ không nên mở rộng câu trả lời quá nhiều. Ngay cả khi bạn được hỏi về các chủ đề cơ bản như gia đình, công việc, trường học, v.v., hãy chỉ trả lời những chủ đề có liên quan và tránh lạm dụng từ ngữ làm lan man mọi thứ trong đầu. Các thí sinh thường lạc đề khỏi chủ đề đang học, vì vậy bạn nên tránh điều này.

4. Hãy nhớ rằng giám khảo sẽ không tán gẫu với bạn

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng giám khảo đang yêu cầu bạn làm bài kiểm tra cẩn thận, vì vậy họ sẽ hiếm khi nói về những điều không liên quan đến bài kiểm tra. 

Nếu có ý kiến hay thắc mắc điều gì, hãy lịch sự yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi. Tránh đặt quá nhiều câu hỏi, vì nhiệm vụ của bạn là trả lời các câu hỏi và chỉ cho hội đồng chấm thi biết những gì bạn có thể làm là nói bằng tiếng Anh. 

5. Tập thói quen trả lời câu hỏi “tại sao”?

Nếu bạn là thí sinh đã từng thi IELTS trước đây, chắc hẳn bạn đã nhận thấy giám khảo trả lời bằng những câu đơn giản như cách hỏi “tại sao?”. Đó là vì họ muốn bạn lên tiếng để họ đánh giá chính xác trình độ của bạn. Nhưng nếu giám khảo cảm thấy họ phải hỏi lại bạn quá nhiều lần thì bạn có thể bị trừ điểm vì không đủ lưu loát.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Trên đây là tổng hợp toàn bộ 14 mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking. Hy vọng với những tips thi IELTS Speaking mà  WISE ENGLISH chia sẻ, các sĩ tử có thể luyện tập tốt hơn và tự tin chinh phục mọi đề thi. 

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Xem thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 trung tâm luyện thi ielts Đà Nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888